yogi: definition och betydelse

Vad innebär det att vara en yogi?

Yogis och yoginis överallt delar med sig av uråldrig kunskap som gör det möjligt för oss att odla inre frid. Men varför är yogalivet så livsförändrande? Vad är en yogi? Var går gränsen mellan att “göra” yoga och att “vara” en yogi? För att definiera vad en yogi är måste man ta hänsyn till alla dimensioner av en persons existens för att kunna härleda en fullständig mening.

Definition av en yogi

Enligt Collins Dictionary är “en yogi en person som har ägnat många år åt att praktisera yogafilosofin och anses ha nått ett avancerat andligt tillstånd” Hur ser utövandet av yogafilosofin ut?

Enligt Patanjali, den moderna yogans fader, är yoga i sig “upphörandet av sinnets fluktuationer” Hur förstår vi detta? Hur ser detta upphörande ut i en yogis liv?

Hinduism / Sankskrit Etymologi

Ordet “yogi” kommer från det gamla sanskritspråket, som har sitt ursprung i Indien, precis som yoga. Många skrifter om hinduismen skrevs på sanskrit, och många nordindiska språk härstammar faktiskt från sanskrit.

gongs tibetan yogi definition meaning

På detta språk betyder ordet “Yogi” “att gå med eller förena” Eftersom yoga i traditionell mening existerade sida vid sida med hinduism, var den “förening” som avsågs yogautövarens förening med Gud.

Även om vi idag betraktar yoga utanför ett religiöst sammanhang, har vi behållit tron på att yoga gör oss medvetna om vår förening och sammankoppling med universum, dvs. allt som är.

Det yogiska sättet att leva

När vi hör ordet “yogi” föreställer vi oss ofta en person i krigarställning eller som sitter på en sten med slutna ögon och mediterar. Men i själva verket är utövandet av asana eller tyst meditation, även om du ägnar tre timmar om dagen åt det, bara övningar som gör det möjligt för oss att förkroppsliga den livsstil vi vill anta.

Så hur fokuserar, stärker, anpassar, lyfter och förbättrar yogis sin flexibilitet under de återstående timmarna av dagen?

Bortom kroppen

Det finns en anledning till att asanautövningar ofta är inkörsporten till en djupare, andlig yogautövning. Vårt samhälle förväxlar ofta detta med moderna vetenskapliga perspektiv som till stor del fokuserar på den tredje dimensionens verklighet.

Men snarare än att identifiera oss med en fysisk kropp visar yogan oss att vår kropp helt enkelt är “förkroppsligandet” av alla de andra dimensionerna av oss själva. Genom att bli medvetna om detta förkroppsligande i vår asana-praktik kan vi börja förstå våra subtilaste jag och få yoga från mattan.

Kvaliteter

Det råder ingen tvekan om att yogis kommer i alla former, storlekar och personligheter. Men det finns vissa egenskaper som de kommer att ha gemensamt efter att ha tillbringat tillräckligt med tid på den yogiska vägen.

Här är några viktiga egenskaper:

  • Tålamod: de har lärt sig att observera den yttre världen utan att låta den påverka dem internt.
  • Respekt: de har bevittnat kraften i den kärleksfulla energi de erbjuder i situationer.
  • Hälsa: Denna egenskap kommer i många former, eftersom vi är känsliga för vår miljö, men de lär sig att hedra sitt liv som en gåva och väljer att ta hand om sig själva.
  • Motståndskraft: de har lärt sig att andas och släppa taget om det som inte tjänar dem.
  • Lugn och ro: De har blivit ansvariga för sitt ego och förstår sin enhet med allt som är.

Etik inom yoga

Etik är per definition de principer som styr en persons beteende. Etiska principer är avsedda att vägleda oss mot det goda.

Den yogiska traditionen har gett oss sätt att agera med rättfärdighet gentemot oss själva, andra och planeten. Den ger också riktlinjer för vår dagliga kost, vanor och aktiviteter som gör att vi kan optimera vår förmåga att göra det.

Yamas och Niyamas

Yamas och Niyamas är i huvudsak yogafilosofins 10 budord, eller moralkoder, som uppmuntras för ett etiskt liv. Det är inte bara ett ansvar, utan att följa dessa principer skapar god karma för en person, vilket innebär att de kommer att bli välsignade i sin andliga resa.

Yamas

-Hur man behandlar andra.

Ahimsa: icke-våld

Denna princip är ganska enkel. Varje handling, ord eller till och med tanke som är skadlig för andra människor eller tredje part för inte mänskligheten närmare upplysning.

Satya: Är lighet

Ärlighet gör att vi kan undvika illusioner som hindrar oss själva eller andra från att bli de mest anpassade och bemyndigade versionerna av oss själva.

Asteya: Icke-stöld

Ett rättvist och hedervärt utbyte eller en gåva gör att vi kan odla förtroende inom våra samhällen och känna oss trygga i ett tillstånd av kärlek.

Brahmacharya: Icke-överflöd

Även om vi ofta tolkar det som celibat, kan överflöd av något leda till beroende eller att man tar det som är för givet.

Aparigraha: Icke-rikedom

Att äga eller uppskatta mer än vi behöver i alla avseenden kan skapa en obalans mellan oss och vår omgivning.

Niyamas

-Hur man behandlar sig själv.

Saucha: Renhet

Sattva, i yoga, är det som inte orsakar stimulering eller fluktuationer i sinnet. För att uppnå Saucha gör yogin saker som hjälper honom/henne att upprätthålla ett sattviskt tillstånd.

Santosha: Förnöjsamhet

Att känna tacksamhet och ge mening åt det som universum har skänkt oss och att vara i fred med livets föränderliga natur ger inre frid.

Tapas: Självdisciplin

Att vara medveten om sina sinnen gör att man kan styra sina reaktioner, vilket gör att man kan skapa det liv man vill ha snarare än att vara ett offer för egot.

Svadhyaya: Självstudier

Genom att utforska det inre jaget kan du utöka din medvetenhet och suveränitet.

Ishvara Pranidhana: Överlämnande

Att lära sig att släppa taget om det man inte kan kontrollera gör att man kan flöda och bli ett med livets rörelser.

what is a yogi definition yoginis yogis meaning

En dag i en yogis liv

Vi vet nu vilket sinnestillstånd, vilka känslor och vilken fysisk disposition som en yogi strävar efter att kultivera. Hur ser en genomsnittlig dag ut för en yogi när han eller hon inte svettas medan han eller hon gör solhälsningar eller funderar över färdriktningen medan han eller hon balanserar på huvudet?

Yogins diet

Yogis tänker alltid på sin kost, eftersom det vi äter inte bara påverkar oss på ett betydande sätt, utan mat också kopplar oss till andra och vår miljö. Valet av mat återspeglar yogins etik och praxis.

Men i dagens värld av globala livsmedelskedjor måste yogier tänka på att produktion och leverans av växtbaserade livsmedel också kan vara en källa till våld mot människor och planeten.

Vi har talat om Sattva, det rena tillstånd som yogier strävar efter att uppnå. Ofta betraktas en sattvic diet som ett sätt att uppnå detta tillstånd, vilket innebär att det är idealiskt att undvika stimulerande livsmedel som kryddor, ägg och nattskuggegrönsaker.

Eftersom yogier vill undvika överdriven orgreed äter de ofta bara tillräckligt för att försörja sig själva. I mer traditionella praktiker äter yogis ofta bara en måltid om dagen.

Meditation

Meditation är en övning i koncentration. Du kanske har hört talesättet “energi går dit fokus är”

Vi känner alla till den klassiska meditationsställningen: en sittande position, benen korsade, ryggen rak, ögonen slutna, en funky mudra. Detta är en idealisk position för att upprätthålla avslappning och mindfulness på samma gång för att fokusera.

Själva meditationen kan dock utövas i asana, under bilkörning och till och med när du interagerar i ett rum fullt av människor. När du kan låta alla förnimmelser, känslor och tankar flöda in och ut ur din upplevelse och välja vilken du vill att din energi ska flöda in i, har du bemästrat meditationens magiska praktik.

Mantra

Lemantra är upprepningen av ett ord, en fras eller ett ljud i meditationspraxis för att förbättra koncentration och fokus. Det kan vara en enkel affirmation som “Jag är modig” eller en mer traditionell sanskrit sång som “Sat Nam”, vilket betyder “Sanningen är min essens”

Mantrat tonar inte bara halschakrat, utan låter också yogin odla det tillstånd av mening eller inre övertygelse som de strävar efter. Vi vet att hela universum är skapat av ljud och att alla ljud bär på en specifik energifrekvens. Mantrat är yogins verktyg för att sända vibrationer ut i världen.

yogi bowl what is a definition yoginis yogis meaning

Yogins rutin

Eftersom frid och renhet är idealiska värden strävar yogier ofta efter att vakna före soluppgången, medan resten av världen är tyst. Detta gör det möjligt för dem att reflektera över sin inre värld och sätta sina avsikter för resten av dagen.

Yogis kan ägna sig åt kriyas eller andra metoder för att optimera sin hälsa och klarhet. De vanligaste teknikerna är pranayama (andningsövningar), Neti (näsrengöring) eller Trataka (ögonövningar).

Karma Yoga

När din yogapraktik väcker dig till din medfödda sammankoppling med alla saker och alla andra, får du tillgång till kraften att ge och göra för andra.

Genom att ta bort illusionen av separation ser vi att vi alla är små delar som arbetar tillsammans för att tjäna ett större syfte. Att bara tjäna oss själva förhindrar harmoni från att flöda genom hela systemet.

Det är därför som du tar din tid, energi och förmågor och ger dem till andra stärker dina relationer och gör det möjligt för dig att ta emot andras gåvor i gengäld.

Vad är en modern yogi?

Medan yogilivet lovar oss mening, frid och vitalitet, är många traditionella sätt att leva ouppnåeliga när världen förändras. Tricket är att förstå grunderna i dessa läror och anpassa dem till våra nuvarande omständigheter.

Många av dessa metoder och de atmosfärer där du kan fördjupa dig i dem är lätt tillgängliga om du är villig att ge upp din familj, bo i ett ashram och inte äga någonting.

De flesta av oss har heltidsjobb och räkningar att betala och befinner oss ofta i situationer där stimulerande mat är det bästa vi kan göra.

Om vi kan ägna tid åt att lära oss och reflektera över hur vi ska närma oss oss själva och andra, och stärka vår förmåga att fokusera och ta kontroll över vårt sinne, kropp och själ, är vi på yogins väg.

yogini in blue dress with mala what is a yogi definition yogis meaning

Att ta steg för att bli en yogi

Du kanske lockas av yogalivet, men alla dessa riktlinjer verkar lite för svåra att ta till sig. Nyckelordet här är “öva” Blivande yogis måste komma ihåg att varje bit energi som spenderas för att förändra sin livsstil räknas. Vi är otroligt anpassningsbara varelser; när du deltar i den minsta av övningar, förändrar du långsamt dina nervbanor och ändrar dina vanor.

Här är några steg du kan ta:

  • Ta en stund: Oavsett om det handlar om att köpa en vara, välja mat eller säga något till en vän, kan du ta en stund och tänka på hur beslutet får dig att känna och vilken inverkan det kan ha på världen, vilket hjälper dig att öka din medvetenhet och ta kontroll.
  • Lär dig av andra: Även de mest erfarna yogierna har alltid något att lära. Om du skapar ett schema som gör att du kan ta lektioner och kanske ge upp något för att betala för dem kommer det att uppmuntra dig att vara konsekvent på din andliga väg.
  • Lär dig att släppa taget: Att släppa taget är kanske ett av yogis mest kraftfulla verktyg, och att kunna göra det innebär att han eller hon kan behålla kontrollen över sin uppmärksamhet. Oavsett om det handlar om att släppa jobbbekymmer under en morgonmeditation eller att släppa den antika lampan som din nya valp välte, gör frigörelsen att du kan vara i fred med varje ögonblick som passerar.

Kom bara ihåg att du är ett med allt som är och att yoga är verktyget för att anpassa varje del av dig till denna sanning, så vaknar den inre yogin.