yoga: ursprung

Yogans historia

Yoga har en rik historia som sträcker sig över 5 000 år tillbaka i tiden och har sitt ursprung i civilisationen i Indusdalen, ett område som idag är känt som Pakistan. Dussintals städer etablerades längs Sarasvatiflodens bördiga marker, däribland Harappan-stammen, ett matriarkaliskt samhälle som gav de första bevisen på yogans praktik och filosofi. Även om deras skrifter aldrig dechiffrerades, tror man att de praktiserade Yama Ahimsa och Niyama Saucha; två av de fem Yamas i yogisk filosofi.

Harappan-stammen försvann omkring 1800 f.Kr., men inte förrän de mötte de sanskrit-talande arierna, en nomadstam som migrerade till den indiska subkontinenten och Indusdalen.

Vedaböckerna, världens första böcker, skrevs av arierna och de innehåller heliga skrifter där termen yoga nämns för första gången. I generationer har hinduiska traditioner och ritualer förts vidare muntligt innan de under tusen år nedtecknades i den fyra böcker långa serien. Ordet “Veda” betyder kunskap eller visdom på sanskrit.

Upanishaderna var det sista skriftliga lagret av Veda, och skrevs mellan 800 och 500 f.Kr. Upanishad betyder “sitta nära” och syftar på att sitta vid en gurus fötter för att ta del av andlig undervisning. De skrevs vid en tidpunkt då den gamla vediska religiösa ordningen började ifrågasättas och deras fokus flyttades från yttre ritualer och offer till sökandet efter kontakt med det gudomliga.

Upanishaderna utforskar och förklarar nyckelbegrepp i den antika yogiska filosofin, inklusive Samsara (reinkarnation), karma (handling), dharma (plikt) och moksha (befrielse). Yoga är en av de sex filosofiska skolorna inom hinduismen och har påverkat buddhismen och jainismen.

De viktigaste slutsatserna:

  1. Yoga har otaliga fördelar, inklusive stressreducering och ökad fysisk styrka
  2. Yoga uppstod som en meditativ övning och den fysiska betoningen följde senare
  3. Att leva en yogisk livsstil innebär att följa Yamas och Niyamas
  4. Yoga kan utövas av alla och det finns många olika stilar
  5. Det yttersta målet med yoga är att uppnå balans och harmoni mellan kropp, sinne och själ

Yoga är en holistisk metod som har funnits i tusentals år. Den omfattar många fysiska och mentala övningar och syftar till att uppnå balans och harmoni mellan kropp, sinne och själ. Den här artikeln ger en omfattande guide till yogans historia, stilar och metoder och visar hur du kan införliva den i ditt liv och njuta av dess många fördelar.

Table of contents

Etymologi

Yoga kommer från sanskritroten yuj, som betyder “att fästa, förena, utnyttja, ok”. Yoga är en synonym till “ok” på sanskrit och översätts numera oftare med “förening”.

Du kanske har hört yoga beskrivas som en förening av kropp, sinne och själ, vilket är en felaktig modern vridning av yogans sanna innebörd. Föreningen syftar på kontakten med det gudomliga eller det universella medvetandet. De olika yogaövningarna är utformade för att ta oss mot självets förening med Gud.

Filosofi

Yogisk filosofi bygger på dualitet, där två verkligheter samexisterar. Purusha är rent medvetande och prakrti är vår fysiska verklighet, tankar och känslor. Purusha är prakrtis vittne, den är omanifesterad och oföränderlig. Yogis tror att denna fysiska verklighet existerar för att förverkliga det rena medvetandet, och utövandet syftar till att återvända till tillståndet av rent medvetande eller förenas med det gudomliga.

Karma, dharma och moksha är nyckelbegrepp i den yogiska filosofin. Karma syftar på resultatet av våra handlingar. Handlingar har sitt ursprung i sinnet och manifesteras externt. Därför har mentala handlingar också en lika stor reaktion – ett avtryck i sinnet som kallas samskara.

Samskaras är de avtryck som sinnesupplevelserna lämnar efter sig, som minnen. De tar formen av gillanden och ogillanden, rädslor och önskningar. Varje handling av moraliskt värde skapar ett karmiskt bagage, en motsvarande reaktion omedelbart eller i framtiden. Enligt hinduismen verkar karma inte bara i denna livstid och livstider.

Dharma kan förstås som den kosmiska lagen för universum. Det härstammar från sanskritroten dhr, som betyder “det som håller”. Det är idén om att universum styrs av lagar och regler för att förhindra kaos.

På individnivå betyder dharma den rättfärdiga vägen, att följa den kosmiska lag som skyddar universum från kaos. Att följa sin dharma innebär att vara i samklang med universum eller att följa sin sanna natur och sitt kall. Denna väg leder till Moksha.

Moksha betyder emancipation och frihet. Det är själens befrielse från bindningen till Prakriti. Moksha är ett tillstånd av fulländning där sinnet har övervunnit bindningar och önskningar och är befriat från karma. Detta tillstånd av fullkomlighet är målet för utövandet. Vi kan återförenas med det gudomliga genom att inse vår egen oändlighet och fullkomlighet. Denna förening är den sanna innebörden av yoga.

Grunderna i yoga

Yoga har vunnit global popularitet och lockar tusentals nya utövare varje år. Den moderna yogan är främst inriktad på asanas, eller ställningar, som innebär att man håller olika positioner under olika långa perioder.

Ursprungligen var syftet med asanas att förbereda kroppen för meditation genom att ge tillräcklig styrka och flexibilitet för att kunna sitta stilla under längre perioder. Asanas har dock utvecklats över tid för att främja fysisk hälsa och vitalitet.

Yoga omfattar mer än bara fysiska ställningar och inkluderar tekniker som pranayama (andningskontroll), mudras (gester och handförseglingar), meditation, bön och sång.

I modern tid utövas yoga i stor utsträckning för dess fördelar när det gäller att minska stress, främja lugn, förbättra flexibilitet och styrka, förbättra den allmänna hälsan och minska smärta.

Hur fungerar egentligen yoga?

En typisk modern yogaklass innehåller en kort meditation, ibland några yogiska andningstekniker (pranayama), en serie fysiska yogaställningar och avslutas med avslappning (savasana).

Kombinationen av yogarörelser, andning och avslappning har fysiska fördelar och hjälper till att reglera nervsystemet. Praktiken hjälper eleven att vara helt närvarande i ögonblicket och nå djupa tillstånd av lugn.

Vilka är de främsta fördelarna med yoga?

Yoga ger en mängd fördelar för den fysiska och mentala hälsan. Utövare kan förbättra styrka, flexibilitet, balans och övergripande välbefinnande genom att införliva specifika ställningar, andningstekniker och mindfulness-övningar.

Förbättrad hjärthälsa

En av de fysiska fördelarna med regelbunden yogapraktik är dess förmåga att sänka hjärtfrekvensen och främja kardiovaskulär hälsa. Regelbunden träning kan sänka aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, som ansvarar för “kamp eller flykt”-reaktionen, och öka aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet, vilket sänker hjärtfrekvensen och främjar avslappning.

Minska ryggsmärta

Yoga kan också lindra smärta i övre och nedre delen av ryggen genom att stärka de muskler som stöder ryggraden, öka flexibiliteten och rörelseomfånget samt minska stress och spänningar i kroppen. Specifika ställningar, som nedåtvänd hund och barnställning, kan förbättra hållningen, minska inflammation och öka blodflödet till det drabbade området.

Förbättrad mental hälsa

Yoga kan minska stress och ångest genom att främja avslappning och mindfulness för mental hälsa. Andningstekniker och mindfulness-meditationer kan lugna sinnet och reglera nervsystemet, vilket minskar frisättningen av stresshormoner och symtom som humörsvängningar.

Specifika ställningar, t.ex. ryggböjningar och inversioner, kan stimulera frisättningen av endorfiner och förbättra humöret och det allmänna välbefinnandet.

Bättre andning

Yoga kan förbättra andningskapaciteten och andningshälsan genom att man använder specifika andningstekniker. Pranayama-övningar kan öka lungkapaciteten, förbättra syreupptagningen och minska stress och ångest.

Förbättrad sömn

Yoga kan förbättra sömnen genom att effektivt minska stress, slappna av i kroppen och ge mentalt lugn. Olika ställningar, som framåtböjningar och vridningar, löser upp spänningar och förbereder kroppen för en god natts sömn. Pranayama, en uppsättning andningstekniker inom yoga, kan också lugna nervsystemet och främja avslappning.

Tänk på att vissa ställningar och andningsövningar kan stimulera nervsystemet och bör undvikas före sänggåendet för att inte ge kroppen för mycket energi.

Dessutom kan yoga öka produktionen av hormonet melatonin, som reglerar sömn- och vakenhetscykeln och främjar vilsam sömn. Tillräckliga nivåer av melatonin är avgörande för att upprätthålla ett hälsosamt sömnmönster, vilket kan ha en positiv inverkan på den allmänna hälsan och välbefinnandet.

Kronisk smärta

Förhöjda stressnivåer ökar smärtreceptorernas känslighet och smärtupplevelsen, vilket skapar mer stress. Yoga kan hjälpa till att hantera kronisk smärta genom att minska stressnivåerna och öka blodflödet till drabbade områden genom att stärka musklerna och förbättra flexibiliteten

Yogapositioner som katt-ko och duva frigör effektivt kroppsspänningar. Dessutom kan yoga bidra till att öka produktionen av endorfiner, kroppens naturliga smärtlindrande kemikalier.

Hantering av hormonell balans

Förutom att främja avslappning och minska kronisk stress kan regelbunden yogapraktik hjälpa till att balansera hormonerna i kroppen. Kronisk stress kan störa det endokrina systemet och leda till hormonella obalanser med ett brett spektrum av fysiska och känslomässiga symtom.

Specifika ställningar som axelstående och fiskställning kan dock stimulera sköldkörteln, som är avgörande för att reglera hormonnivåerna.

Om du införlivar yoga i din dagliga rutin kan du främja hormonbalansen, förbättra sömnkvaliteten och uppleva en känsla av lugn och avslappning som kan gynna din fysiska och mentala hälsa på otaliga sätt.

Yoga: Linjer, vägar, metoder, typer, mål och risker

Yoga innebär träning av kropp och själ. Flera stilar innehåller kroppsställningar, andningstekniker och meditation/avslappning. I yogan används rörelse och meditation för att förbättra den mentala och fysiska hälsan. Under århundradenas lopp har yogan utvecklats till flera grenar som använder olika verktyg, tillvägagångssätt och discipliner.

Yogans fyra huvudvägar

Karma

Karma Yoga är handlingens yoga. Det är att ställa sig i andras tjänst osjälviskt och utan förväntningar på motprestation. Den understryker att det gudomliga finns i var och en av oss och att vi tjänar Gud genom att tjäna andra.

Den kultiverar överlåtelse och avskildhet från frukten av våra handlingar. Karma Yoga passar en utåtriktad natur, som söker kontakt med andra och visar ett öppet hjärta.

Seva är ett av nyckelbegreppen i hjärtat av karma yoga. Det handlar om osjälvisk tjänst eller frivilligt arbete som utförs utan förväntningar på personlig vinning eller belöning. Seva anses vara ett sätt att odla medkänsla och bidra till andras välbefinnande. Det hjälper utövarna att övervinna sitt ego och fokusera på andras behov.

Jnana

Jnana Yoga använder intellektet för att undersöka och få kontakt med ens mest autentiska natur. Den skiljer mellan det som är och förnimmelsens slöjor, bryter okunnighet och söker den ultimata sanningen för att komma i kontakt med den gudomliga verkligheten. Jnana Yoga är lämplig för den som har en nyfiken natur.

Raja

Raja Yoga är yogans “kungliga väg”. Den anses vara den högsta formen av yoga och erbjuder en omfattande metod för att kontrollera sinnet genom att överskrida de fysiska, praniska och mentala kropparna.

Grundstenen i Raja Yoga är meditation, som förbereder kroppen och sinnet för denna praxis. Raja Yoga är också känd som yogans åtta ben, eller Ashtanga Yoga, och är lämplig för alla. Mer moderna former av yoga utvecklades från Raja Yoga, inklusive Hatha, Ashtanga, Vinyasa, etc.

Bhakti Yoga

Bhakti Yoga är hängivenhetens yoga. Man kan utveckla en djup relation till Gud genom att praktisera bön och tillbedjan. Bhakti Yoga innefattar sång, böner (kirtan) och ritualer, samt att visa ovillkorlig kärlek och tro. Denna stil är lämplig för den som har en djup känslomässig natur.

Vilka är de mest populära typerna av yoga?

Hatha

Den stil som kallas Hatha var den första som prioriterade den fysiska aspekten av yogautövandet genom Asanas eller yogaställningar. Hatha betyder “kraft” och syftar till att bevara, utnyttja och expandera ens vitalitet. Stilen innehåller olika yogatekniker, inklusive Mudras eller sigill, och Pranayama, som är andningsövningar, för att främja fysisk rening och allmän hälsa som en grund för andlig utveckling.

Idag förknippas Hatha ofta med fysisk yoga eller yogaövningar, med särskild tonvikt på kroppsställningar.

Ställningarna hålls under flera andetag och inkluderar stående och sittande ställningar, liggande yogasträckningar och savasana. De flesta Hatha-klasser inkluderar även pranayama i början och slutet.

Hatha Yoga har influerat många andra fysiska yogastilar som utövas idag.

Vinyasa

Krishnamacharya skapade Vinyasa Yoga på 1940-talet som en fysisk yogapraktik eller övning. Denna stil innebär en sekvens av yogaställningar som kopplas samman genom övergångar och andning i rörelse. Termen Vinyasa på sanskrit betyder “att placera på ett specifikt sätt” och syftar på sekvensen av yogaställningar.

Efter Krishnamacharyas undervisning anpassas yogasekvenserna till yogastudenterna. Vinyasa Yoga-klasser är vanligtvis aktiva yogaövningar, ofta uppbyggda kring ett tema och använder andning och övergång för att skapa ett flöde.

Ashtanga

Ashtanga-yoga tillskrivs Pattabhi Jois, en elev till Krishnamacharya. Till skillnad från Vinyasa yoga, där sekvenserna anpassas och modifieras efter yogalärarens kreativitet, innebär Ashtanga yoga fasta sekvenser av yogaställningar som vanligtvis hålls i fem andetag. De varvas med Vinyasa-övergångar, baserade på yogasekvensen Solhälsningen.

Ashtanga-klasser lär vanligtvis ut Primary Series, en yogasekvens som är utformad för att främja fysisk hälsa.

Ashtanga praktiseras på två olika sätt: I Mysore-stil och, alternativt, i en mer lärarledd stil. I Mysore-klasser måste eleven behärska en hållning innan han/hon kan gå vidare i sekvensen.

Utövarna övar därför i sin egen takt den del av sekvensen som motsvarar deras framsteg, med övervakning och hjälp av läraren. I Ashtanga Yoga-ledda klasser är det däremot en lärare som vägleder gruppen av yogastudenter genom hela sekvensen.

Kundalini

Kundaliniyoga är en skola som influerats av shaktism och tantra inom hinduismen. Den syftar till att väcka kundalini-energin genom kraftfullt utövande av mantra, tantra, yantra, yoga eller meditation.

Som “medvetandets yoga” är det filosofiska syftet med kundalini att väcka vårt högre jag. En Kundalini-klass kombinerar andliga och fysiska övningar och innehåller rörelser, dynamiska yoga-andningstekniker, meditation och chanting av mantran.

Iyengar

Iyengar Yoga är uppkallad efter grundaren B.K.S Iyengar och är en form av Hatha Yoga som betonar detaljer, precision och inriktning i asana och pranayama. Ställningarna i en Iyengar Yoga-klass hålls under en lång period och modifieras ofta med hjälp av rekvisita för att uppnå optimal inriktning i ryggraden och kroppen.

Varje klass omfattar endast ett fåtal asanas som utförs enligt lärarens strikta instruktioner. Styrka, rörlighet, stabilitet och kraft uppnås genom praktiken.

Tantra

Även om tantrayoga härstammar från den vediska perioden har den fortfarande många adepter i dagens värld. Ordet tantra kan översättas till “teknik”, vilket betyder skicklighet eller hantverk. Tantra yoga är att väva samman många yogapraktiker, andra andliga stilar och läror för att få kontakt med andra och universum.

Tantra är en yogaform som accepterar allt: feminint och maskulint, ljus och skugga. Fokus ligger på kroppen och ett brett spektrum av metoder som syftar till att skapa kontakt: Relationer mellan kroppen och andra aspekter av världen och kosmos uppnås genom Tantra Yoga-praxis.

Tantra kan förbättra det allmänna hälsotillståndet och höja energinivåerna genom kropps- och andningsarbete.

Olika former av yogaövningar

Sivananda

Sivananda Yoga är en form av traditionell hatha yoga som grundades av Swami Vishnudevananda baserat på lärorna från hans älskade guru Swami Sivananda.

En Sivananda-yogaklass innehåller 12 grundläggande ställningar som utförs för att efterlikna utvecklingen från födelse till död. Den följer också yogans fem punkter: Rörelse/övningar (Asana), Andning (Pranayama), Avslappning (Savasana), Rätt kost (Sattva), Positivt tänkande och meditation (Vedanta & Dhyana). Sivananda sägs främja endokrin hälsa.

Jivamukti Yoga

Jivamukti Yoga är en modern stil som involverar aktiv fysisk yoga och övergång mellan ställningar, liknande Vinyasa yoga-praxis. Jivamukti-yoga betonar dessutom integrationen av fysiska ställningar med andliga läror, sång och musik. Praktiken syftar till att främja självmedvetenhet och medkänsla med alla varelser.

Yin

Yin Yoga skapades av kampsportsexperten och den taoistiska yogaläraren Paulie Zink, som kombinerade lärorna från Hatha Yoga med principerna från traditionell kinesisk medicin och Qi-energi. Denna typ av yoga innebär vanligtvis en serie golvpositioner som hålls i tre till fem minuter.

Syftet med ställningarna är att öka cirkulationen och förbättra flexibiliteten genom att stretcha och träna leder och bindväv.

Att hålla positionerna under längre tid underlättar ett meditativt tillstånd och uppmuntrar utövaren att bli mer medveten om sin kropp och andning. Yin har blivit populärare på senare år eftersom den kompletterar och balanserar de mer aktiva, muskulösa yogastilarna.

Kraft

Power Yoga avser alla former av kraftfull fysisk träning eller träning som betonar kärnstyrka. En poweryogaklass liknar ofta en Vinyasa Yoga Practice, med ställningar som hålls längre för att bygga muskelstyrka.

Reparativ

Restorative Yoga är en mjuk terapeutisk yoga med fokus på avslappning och stretching för att mjukt öppna upp kroppen. Rekvisita används för att stödja kroppen i varje position och låta musklerna släppa och slappna av medan man håller positionerna i flera minuter.

Medan Yin Yoga kan uppmuntra till lätt obehag för större öppning, prioriterar Restorative Yoga komfort och avkoppling i varje position, vilket främjar lätthet och lugn. Denna övning kan hjälpa till att minska stress och främja fysisk och mental föryngring genom att sakta ner kropp och sinne.

Yoga för gravida

Prenatal yoga är en specialiserad yogaform som främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande under graviditeten.

Prenatal yoga syftar till att bygga upp styrka, flexibilitet och balans samtidigt som man främjar lugn och ro för att stödja graviditeten och förbereda kroppen för förlossningen. Yogaställningar och andningsövningar väljs ut och anpassas för att ta hänsyn till de särskilda symtomen och behoven under varje trimester av graviditeten.

Yoga i luften

Aerial Yoga är en modern fysisk yogaform där man använder en hängmatta av mjukt tyg för att stödja kroppen i olika yogapositioner, inklusive många inversioner. Att använda en hängmatta ger större rörelsefrihet, flexibilitet och stöd samtidigt som det ger ett roligt och lekfullt inslag i övningen.

Varm yoga

Hot Yoga utförs i ett uppvärmt rum, vanligtvis runt 35-40 grader Celsius (95-105 grader Fahrenheit). Värmen används tillsammans med fysiska yogapositioner som är utformade för att öka flexibiliteten, styrkan och balansen samtidigt som de främjar avgiftning och avslappning.

Värmen tros hjälpa kroppen att frigöra toxiner genom svettning och öka blodflödet och syresättningen till musklerna.

Hot yoga var en gång känt som Bikram Yoga, där en serie av 26 poser utövades i temperaturer över 30 grader. Med tiden har den dock övergått från denna stil och innehåller nu flöden som power och vinyasa.

Acro Yoga

Acro Yoga är en dynamisk yogastil som kombinerar akrobatik, yoga och thaimassage. Två eller flera personer arbetar tillsammans för att utföra en serie akrobatiska ställningar som kräver styrka, balans och tillit.

I övningen ingår partneryoga och flygning, vilket innebär att en partner stöttar den andra i poser och övergångar. Det här är en stil som främjar tillit och kontakt mellan partnerna.

Rocket Yoga

Rocket Yoga är en dynamisk och fartfylld stil som har sitt ursprung i Ashtanga Vinyasa Yoga.

Praktiken innehåller en serie utmanande ställningar arrangerade i yogasekvenser som är variationer av den traditionella Ashtanga Yoga-serien. Jämfört med den fasta Ashtanga Yoga-praktiken tillåter Rocket Yoga utövarna att utforska och leka med sin yogapraktik.

Buti

Buti Yoga är en modern stil som kombinerar dynamiska ställningar med konditionsrörelser, stamdans och plyometri. Syftet är att bygga upp styrka, tona kroppen och främja empowerment. Buti yoga innehåller element från traditionell yoga samt afrikansk och latinsk dans och utförs ofta till fartfylld musik.

Viniyoga

Viniyoga är en terapeutisk yogastil som betonar utövarens individuella behov snarare än en fast uppsättning ställningar eller sekvenser.

Det innebär att man anpassar yogapositionerna, andningsteknikerna och meditationsövningarna efter varje elevs unika behov och förmåga eller för att hantera specifika fysiska eller känslomässiga problem. Viniyoga undervisas vanligtvis i små, personliga yogaklasser med individuell uppmärksamhet från läraren.

Kripalu

Kripalu Yoga är en mild, reflekterande yogastil som betonar mindfulness, självacceptans och medkänsla i yogapositioner, andningsövningar och meditation. Kripalu Yoga uppmuntrar eleverna att lyssna på sina kroppar, respektera sina behov och betonar icke-dömande och egenvård.

Yoga för ansiktet

Ansiktsyoga är en naturlig och icke-invasiv metod med övningar och massagetekniker som tonar och stärker ansiktsmusklerna, minskar spänningar och stress samt förbättrar cirkulationen och hudens hälsa.

Övningarna kan riktas mot specifika områden i ansiktet, t.ex. pannan, kinderna och käklinjen, och kan bidra till att minska rynkor, fina linjer och slapp hud. Ansiktsyoga innehåller också andningsövningar och mindfulness som kan bidra till att minska stress och främja avslappning.

Målen med yoga

Modern yoga finns i olika former men har ett gemensamt mål: att upptäcka sig själv. Genom olika verktyg hjälper den till att lugna sinnet och gör det möjligt för oss att observera händelser i våra liv utan bindningar, vilket leder till frihet från cykeln av återfödelse och död.

Genom att utöva yoga får vi klarhet om oss själva och lär oss mer om vår identitet. Den hjälper oss också att förstå våra tankar och känslor, så att vi kan förändra det som inte längre tjänar oss. Yoga kan i slutändan hjälpa oss att leva ett bättre liv, med mer glädje, frihet och bättre fysisk, emotionell och mental hälsa.

Vilka är riskerna med yoga?

Även om yoga i allmänhet anses vara en säker metod finns det risker. Upprepade rörelser och felaktig kroppsinriktning i yogaställningar kan belasta lederna och leda till skador, allt från bristningar och stukningar till inflammatoriska tillstånd och benfrakturer.

För att förebygga yogaskador bör man utöva under ledning av en kunnig lärare. Det är också viktigt att anpassa sin egen praktik till kroppens specifika behov och begränsningar, såsom medicinska tillstånd, tidigare skador och rörelseomfång.

Yoga för alla

Med många stilar och tillvägagångssätt är yoga verkligen en övning för alla. Du kan börja experimentera med kombinationen av fysiska yogaövningar eller välja ett mer meditativt förhållningssätt.

Kombinationen har lockat yogalärare över hela världen i hundratals år och fortsätter att göra det. Bli inte irriterad av yogaterminologi, tjusiga klasser och svåra poser. Yoga är för alla, och vi behöver inte passa in i en specifik mall för att dra nytta av dess fördelar.

Appropriate yoga practice

Nybörjare

En yogaklass som riktar sig till nybörjare går igenom grundläggande yogaställningar och betonar säker positionering. Om du vill börja med yoga är det här rätt ställe att börja på, så att du kan bygga upp en stark grund som sällan tas upp i klasser som erbjuds allmänheten.

Barn

I barnyoga används berättande och lek för att främja fysisk träning, mindfulness och känslomässig reglering för barn. Klasserna är vanligtvis organiserade efter åldersgrupp, från småbarn till tonåringar.

Seniorer

Yoga för seniorer fokuserar på att bibehålla eller öka rörlighet, stabilitet och mental skärpa för att främja en bättre livskvalitet. Stolsyoga är en utmärkt stil för seniorer eller personer med mindre styrka eller rörlighet, eftersom den tillåter rörelser och yogaställningar med fullt stöd, vilket minskar stressen på lederna eller kraven på musklerna.

Funktionsnedsättning

Personer med nedsatt rörlighet kan ha nytta av att utöva yoga eftersom det främjar rörligheten i kroppen och det mentala välbefinnandet. Vissa yogarörelser, andningsövningar och meditation är tillgängliga yogapraktiker att utföra i rullstol.

Graviditet

Yoga under graviditeten bör anpassas för att ta hänsyn till de förändringar som sker i kroppen. Prenatala yogaklasser är specialiserade yogaklasser som främjar välbefinnande och förbereder mamman för förlossningen.

Återhämtning från missbruk

Yoga som främjar mindfulness och stresshantering kan vara till stor hjälp vid återhämtning från missbruk. Leta efter yogaformer som är långsammare och kombinerar andning och rörelse.

Yogans 8 lemmar

Enligt Patanjalis Yoga Sutras, den mest studerade yogiska texten och grunden för Raja Yoga, är vägen till befrielse åttafaldig, känd som Ashtanga Yoga System (ashthu = åtta, anga = lem).

Patanjali definierar utövandet som att minska sinnets fluktuationer eller lidandets påfrestningar. I den meningen fungerar de åtta lemmarna som riktlinjer för att leva ett meningsfullt och ändamålsenligt liv. De fungerar som ett recept för moraliskt och etiskt uppförande och självdisciplin, uppmärksam uppmärksamhet på ens välbefinnande och hjälper oss att erkänna andligheten i vår natur.

Yamas, de fem universella principerna för rätt uppförande

De fem Yamas omfattar en individs etiska normer och integritet, och riktar uppmärksamheten mot beteende och hur man behandlar andra och sin omgivning. Dessa etiska normer påminner oss om sambandet mellan våra handlingar och deras inverkan på vår relation till världen och oss själva.

1. Ahimsa: Icke-våld

Ickevåld innebär att man undviker att skada sig själv, andra och alla levande varelser, inklusive djur och miljö. Ahimsa har sin grund i övertygelsen att allt liv är heligt och sammanlänkat. Ahimsa sträcker sig bortom fysisk skada och inkluderar att undvika skadliga tankar, tal och handlingar.

2. Satya: Sanningsenlighet

Sanningsenlighet är att tänka och tala vår egen sanning. Det innebär att vara ärlig mot andra men också mot sig själv, att acceptera och välkomna det som är utan fördomar.

3.Asteya: Icke-stegrande

Att inte stjäla innebär att inte ta det som inte är vårt, vare sig det är materiellt eller immateriellt. Asteya uppmanar en att tänka själv, att lita på sina idéer och på vem man är. Med andra ord handlar det om att ha nåden att inte vilja ha det vi ännu inte är redo för.

4. Brahmacharya: Kontinuitet

Kontinuitet innebär att vi skyddar och kanaliserar vår energi genom att undvika överdriven njutning. Denna Yama har ibland tolkats som sexuell avhållsamhet. Yoga kräver inte kyskhet utan uppmanar till kontroll av ens uppmärksamhet och energiförbrukning.

5. Aparigraha: Frånvaro av girighet, icke-possessivitet

Non-possessiveness är att inta en distanserad attityd till saker, tankar och känslor för att undvika att samla på sig mer än nödvändigt. Det vi äger och identifierar oss med blir ett hinder, en tyngd som hindrar oss från att gå vidare. Aparigraha är att släppa taget om det vi inte behöver.

Niyamas: De fem andliga och disciplinerade förhållningssätten inom yoga

Niyama, den andra delen, handlar om vår relation till oss själva. De fem niyamas erbjuder oss ett ramverk för självdisciplin och andliga observanser, och påminner oss om vikten av våra handlingar och tankar.

1. Saucha: Renlighet

Renlighet innebär att upprätthålla renheten i kropp, sinne och omgivning. Utan denna renhet blir sinnet distraherat.

2. Santosha: Förnöjsamhet

Förnöjsamhet innebär att acceptera och uppskatta det som finns utan en känsla av brist. Santosha är en uppmaning till blygsamhet, att uppskatta vem vi är och vad livet ger oss. Det är mer än acceptans, det är att känna glädje i denna acceptans.

3. Tapas: Åtstramning

Tapas härstammar från sanskritverbet “tap”, som betyder “att bränna” och framkallar en känsla av hård självdisciplin. Sparsamhet innebär att odla passion och mod för att bränna fysiska, mentala och känslomässiga orenheter.

4. Svadhyaya: Självstudier, studier av de heliga skrifterna

Genom att studera sig själv upptäcker man det gudomliga. Svadhyaya innebär att studera skrifternas visdom och hur de vägleder oss att upptäcka det gudomliga inom oss själva.

5. Isvara Pranidhana: överlåtelse till det gudomliga

Termen “Isvara Pranidhana” består av två ord: Isvara, som betyder “Högsta Varelse” eller “Gud”, och Pranidhana, som betyder “fixering”. Det betyder fullständig överlåtelse till det gudomliga, eller med andra ord, att ha tro. Det stöds av de tidigare yamas och niyamas, där vi villkorslöst accepterar det som är och låter vår tillit räcka till för att låta vårt sanna jag lysa.

Asana

Asana härstammar från grundordet as, som betyder “sittande”, och handlar om att förbereda kroppen för meditation. Det går inte att skapa frid i sinnet om det finns fysiskt lidande. Asanas, eller yogapositioner, gör att kroppen blir stark och flexibel för att klara av långa timmar av meditation. Med Hatha Yoga fick den fysiska utövningen av asanas större betydelse i den andliga strävan.

Pranayama

Termen Prana betyder “vital energi” eller “livskälla”. Det beskriver själva essensen som finns i allting. Prana kallas också för andetag. Ordet Yama betyder “återhållsamhet”; därför kan ordet Pranayama förstås som “kontroll av andningen”. Med olika andningstekniker kan vi påverka vår vitala energi för att stärka eller slappna av och förändra nervsystemets tillstånd.

Pratyahara

Pratyahara (pratya = att dra sig tillbaka, och ahara = vad vi tar in) är att koppla bort den sensoriska upplevelsen, att vända sig inåt. För att göra det riktar vi vår uppmärksamhet internt, ger inte mening åt sinnena eller låter oss inte distraheras av vår yttre miljö.

Dharana

Dharana betyder fokuserad koncentration. Dhar betyder “hålla eller upprätthålla” och Ana betyder “annan” eller “något annat”. Koncentration använder sinnets ensidighet för att skapa fokus och förbereda för meditation.

Dhyana

Dhyana är meditation när sinnet blir helt absorberat. Även om koncentration (dharana) och meditation (dhyana) kan tyckas vara snarlika, finns det en fin skiljelinje mellan dessa två stadier. Medan dharana övar enpunktsuppmärksamhet, är dhyana i slutändan ett tillstånd där man blir ett med meditationsobjektet.

Samadhi

Samadhi består av sama, “jämn”, och dhi, “intellekt”: ett tillstånd av total jämvikt i sinnet. Patanjali beskriver denna åttonde och sista lem som ett tillstånd av extas, ett tillstånd av lycksalighet.

Det är förmågan att “se lika” och utan störningar från sinnet, utan att vår upplevelse är betingad av gillanden, ogillanden, känslor, tankar eller vanor. Där upphör egot att existera, och man inser en djupgående koppling till det gudomliga och samhörighet med allt levande.

18 viktiga yogapositioner för nybörjare

Överflödet av ställningar och deras sanskritnamn kan vara överväldigande för många nya yogaentusiaster. Det är dock viktigt att komma ihåg att yoga inte behöver vara komplicerat. Tänk också på att yoga är en livslång resa.

Massor av grundläggande yogaställningar kan redan kännas bekanta på grund av kroppens naturliga form och flexibilitet. Börja din yogaresa med enkla ställningar och medvetna andningstekniker. Komplicera inte saker och ting.

Bergsposition (Tadasana)

Mountain Pose, eller Tadasana, är en grundläggande yogaställning som representerar en grundläggande stående position. Den används ofta som utgångspunkt för många andra yogaställningar och sekvenser.

För att utföra Mountain Pose, börja med att stå rakt med fötterna parallella, höftavstånd från varandra. Jorden ner genom fotsulorna och fördela vikten jämnt över alla fyra hörnen på varje fot. Aktivera benmusklerna, lyft knäskålarna och dra låren mot höfterna.

Förläng ryggraden och sträck huvudet mot himlen. Slappna av i axlarna och sträck ut armarna mot golvet eller marken, med handflatorna vända framåt.

Håll bäckenet neutralt och håll magmusklerna aktiverade genom att dra dem försiktigt mot ryggraden. Slappna av i blicken och andas djupt, stanna kvar i ställningen i några andetag eller längre, beroende på övning.

Uppåtriktad hälsning (Urdhva Hastasana)

Urdhva Hastasana, även känd som Upward Salute, är en yogaställning på nybörjarnivå som innebär att man sträcker ut hela kroppen med en försiktig ryggböjning från Tadasana.

Från Mountain pose, andas in djupt och lyft armarna över huvudet och sträck dig mot himlen. Fläta ihop fingrarna med handflatorna uppåt, eller håll handflatorna mot varandra med armarna axelbrett isär.

När du sträcker dig lyfter du blicken mot tummarna eller utrymmet mellan dina händer. Håll axlarna avslappnade och bort från öronen så att ryggraden förlängs. Andas ut och för tillbaka armarna ned mot sidorna och återgå till Tadasana för att frigöra positionen.

Nedåtvänd hund (Adho Mukha Svanasana)

Nedåtvänd hund är en grundställning som ofta används i många yogasekvenser. Börja på händer och knän med handlederna under axlarna och knäna under höfterna.

Sprid ut fingrarna och pressa nedåt med handflatorna och fingertopparna för att lätta på trycket mot handlederna. När du andas ut lyfter du knäna från marken och sträcker ut armarna, pressar höfterna upp och tillbaka mot taket. Din kropp ska bilda en inverterad V-form.

Förläng genom ryggraden, nå ditt svanskota mot taket och håll huvudet och nacken avslappnad.

Pressa hälarna mot marken och räta ut knäna så mycket som möjligt. Om dina hamstrings är snäva, behåll en liten böjning i knäna.

Dra ner skulderbladen mot midjan och bredda över nyckelbenen så att hjärtat smälter ner mot marken.

Katt-ko-sträckning (Chakravakasana)

Cat-Cow Stretch (Chakravakasana)

Cat-Cow Stretch är ett mjukt yogaflöde där du rör ryggraden genom två motsatta rörelser, Cat och Cow. Börja på alla fyra med handlederna under axlarna och knäna under höfterna.

Andas in och böj försiktigt ryggen, sänk magen mot marken, lyft huvudet och luta bäckenet framåt. Detta är Cow Pose. För Cat, när du andas ut, dra in svanskotan, runda ryggraden mot taket och dra in hakan mot bröstet.

Rör dig långsamt och mjukt mellan de två ställningarna och synkronisera andningen med rörelserna. Andas in för att komma in i Cow och andas ut för att komma in i Cat.

Stående framåtböjning (Uttanasana)

Uttanasana är en yogaställning som innebär att man böjer sig framåt från en stående position. Du börjar i Tadasana, stående med fötterna höftbrett isär och armarna vid sidorna.

Andas in och lyft armarna över huvudet, andas ut och vik dig framåt från höfterna och för händerna mot marken. Om du inte når marken kan du vila händerna på block, en stol eller dina skenben. Håll benen så raka som möjligt, men inte låsta, och engagera dina quadriceps för att stödja knäna.

Slappna av i nacke och axlar och låt huvudet hänga tungt ner mot marken. Stanna kvar i ställningen i flera andetag, sträck ut ryggraden med varje inandning och släpp spänningar med varje utandning.

Uttanasana hjälper till att stretcha hamstrings, vader och ryggrad samtidigt som den lugnar kropp och sinne och minskar stress och ångest. Uttanasana kan användas som en mild uppvärmning inför mer utmanande yogapositioner eller som en position för att släppa spänningar i kroppen efter en lång dag.

Halv framåtböjning (Ardha Uttanasana)

Ardha Uttanasana är en position som ofta utförs som en övergångsposition mellan andra stående positioner. Börja i Tadasana, andas in och lyft armarna över huvudet och sträck dem mot himlen.

Fäll dig framåt från höfterna och för händerna mot marken. Andas in och lyft överkroppen halvvägs upp så att du hamnar i Ardha Uttanasana. Din rygg ska vara parallell med marken och dina händer kan vila på dina skenben.

Med lång nacke och blicken lätt framåt skapar du längd mellan hjässan och svanskotan. Dina ben ska vara raka men inte låsta. Andas ut och fäll dig framåt igen för att återgå till din veckning. Andas sedan in och lyft armarna upp över huvudet igen och återgå till Tadasana.

Triangelställning (Utthita Trikonasana)

Triangle Pose, eller Trikonasana, är en yogaställning som innebär att du står med fötterna brett isär samtidigt som du sträcker ut sidorna av kroppen.

För att stretcha din vänstra sida: Börja i Tadasana och flytta tillbaka vänster fot cirka en meter (en kortare ställning än Warrior II). Vrid ut foten 90 grader så att tårna pekar mot sidan av mattan. Andas in och lyft armarna till axelhöjd, med handflatorna vända nedåt. Andas ut och sträck höger arm så långt fram som möjligt för att skapa utrymme, led i höger höft och håll vänster höft mot sidan av mattan.

När du inte kan sträcka dig längre placerar du höger hand på smalbenet, fotleden eller ett block om det behövs och sträcker vänster arm rakt upp mot taket.

Håll båda benen raka och starka, engagera dina quadriceps för att stödja dina knän. Lyft blicken mot vänster hand eller ner mot marken för ökad stabilitet och avlastning av nacken.

Andas in och återgå till stående med armarna i axelhöjd för att släppa positionen. Kliv fram med vänster fot och upprepa positionen på andra sidan, beroende på övning.

Garland Pose (Malasana)

Garland pose, eller yogi squat, är en ställning som öppnar höfterna och stärker bäckenbotten. Från Tadasana, med fötterna på höftavstånd från varandra, vänd båda fötterna utåt mot mattans hörn.

Andas ut och böj knäna för att komma in i en knäböj och för dina hälar så nära marken som möjligt. Pressa armbågarna mot knäna och för samman handflatorna vid hjärtats mittpunkt, vilket skapar ett lätt tryck mellan benen och armarna.

Förläng ryggraden, håll bröstet lyft och axlarna avslappnade. Placera fötterna stadigt genom att trycka ner dem i mattan. Fokusera på att fördjupa stretchen i höfter och lår med varje utandning.

Du kan variera händernas och armarnas position i Malasana, t.ex. sträcka armarna framåt och placera händerna på marken eller använda armbågarna för att trycka mot insidan av låren för en djupare stretch. Andas in och räta ut benen för att släppa positionen och återgå till Tadasana.

Utsträckt sidovinkel (Utthita Parvakonasana)

Utthita Parvakonasana, även känd som Extended Side Angle Pose, är en annan hållning som arbetar med den laterala kroppen.

För att sträcka höger sida, gå höger fot tillbaka flera meter, så att den är parallell med mattans korta kant. Peka vänster fot framåt och böj knät så att låret blir parallellt med marken. Andas in och lyft armarna till axelhöjd med handflatorna vända nedåt.

Andas ut och sträck överkroppen åt vänster, för vänster armbåge nedåt så att den vilar på låret. Sträck höger arm över huvudet och skapa en lång linje från fingertopparna och den bakre foten. Håll höger ben rakt och starkt och tryck stadigt i marken med ytterkanten av vänster fot.

Använd dina kärnmuskler för att bibehålla stabiliteten i ställningen och förläng genom ryggraden med varje inandning. Andas in och återgå till stående med armarna i axelhöjd för att släppa positionen.

Utthita Parvakonasana hjälper till att stretcha höfter, ljumskar och inre lårmuskler, samtidigt som den stärker ben, bål och överkropp.

Bro Pose (Setu Bandha Sarvangasana)

Bridge pose kan utövas både som en aktiv och en stärkande position, vilket gör den till en mångsidig hjärtöppnare och inversion inom yoga. Börja med att ligga på rygg med båda knäna böjda och fötterna platt på golvet, på höftavstånd från varandra, med fotlederna under knäna eller något framåt.

Lyft höfterna från mattan genom att trycka in fötterna och skicka hjärtat mot axlarna. Håll nacken lång genom att försiktigt dra in hakan och undvik att vrida på huvudet i denna ställning. För en stärkande version kan du placera ett block eller en kudde under korsbenet och låta kroppen slappna av helt.

Låg utfallsställning (Anjaneyasana)

Lågt utfall är en yogaställning som kan utövas som en djup höftböjning eller mild bakåtböjning, beroende på inriktningen. För att utföra denna pose, börja på alla fyra och gå med en fot till framsidan av din matta. Lyft långsamt överkroppen till en vertikal position och flytta vikten framåt i höfterna.

Se till att hålla naveln indragen för att skydda nedre delen av ryggen. Sträva efter att hålla det böjda knät i linje med den nedre fotleden. För en mer effektiv höftböjare stretch, bibehåll ett neutralt bäcken och peka svanskotan nedåt.

Plankställning (Phalakasana)

Plankposition är en yogaposition som hjälper till att bygga upp bålstyrkan och förbättra proprioceptionen. Börja från alla fyra, sprid fingrarna och tryck fingertopparna ordentligt för att frigöra vikten från handlederna.

Förläng båda benen bakåt och placera tårna på mattan. Håll kroppen i en rak linje, med axlarna över handlederna, och se till att övre delen av ryggen är bred. Du kan placera en rullad handduk under handlederna för extra stöd. Engagera kärnan och dra naveln tillbaka mot ryggraden.

Pyramid Pose (Parsvottanasana)

Pyramid Pose är en utmanande stretch som förbättrar balans och stabilitet. Börja längst fram på mattan och ta ett steg bakåt med ena foten, se till att höfterna och tårna på den bakre foten är vända framåt. Andas in för att förlänga ryggraden och andas ut när du viker över det främre benet.

Du kan göra flera armvariationer i den här ställningen, t.ex. placera fingertopparna på golvet eller block, placera händerna på höfterna eller föra armarna bakom ryggen och hålla i de motsatta armbågarna. Alternativt kan händerna vara i en omvänd böneställning för att fördjupa axelöppningen.

Krigare I (Virabhadrasana I)

Krigarpositionerna i yoga representerar styrka och stabilitet. Börja längst fram på din yogamatta och ta ett steg bakåt med ett ben, se till att tårna och höfterna är vända framåt. Böj det främre knät så att det är direkt ovanför fotleden. Med en vertikal torso och naveln dragen inåt lyfter du armarna över huvudet och håller axlarna avslappnade och breda.

Krigare II (Virabhadrasana II)

Till skillnad från Warrior I, där höfterna är vända framåt, innebär Warrior II en lateral kroppsöppning. För att utföra Warrior II, börja längst fram på din yogamatta och gå bakåt med en fot. Vrid tårna utåt så att den bakre foten är ungefär parallell med mattans kortsida. Böj det främre knät och se till att det förblir i linje med den främre foten. Håll det främre knät direkt ovanför fotleden.

Sträck ut armarna åt sidorna i axelhöjd medan du förlänger fingrarna och håller axlarna avslappnade. Behåll en vertikal överkropp och ett neutralt bäcken genom att försiktigt lyfta bröstkorgen och naveln.

Håll denna position i några andetag och fokusera blicken på handen fram

för dig.

Omvänd krigare (Viparita Virabhadrasana)

Denna yogaställning är en variant av Warrior II som ger en hjärtöppnande och lateral stretch som förbättrar flexibiliteten i bröstkorgen. Börja i din Warrior II-ställning, vrid sedan handflatan på din främre hand och förläng sidan av din kropp.

När du böjer överkroppen bakåt, böj dig i sidled och för den främre handen över huvudet. Den bakre handen kan vila på det bakre benet. Kom ihåg att hålla det främre knät pekande framåt under hela positionen.

Trädställning (Vrksasana)

För Tree pose, stå på en fot och jorda i jorden när du böjer det andra knäet. Öppna knät åt sidan och placera fotsulan på det stående benets inre fotled, vad eller lår, undvik knät. Se till att höfterna är framåtriktade så att det blir vrid i det stående benets knä.

Händerna kan vara på höfterna, i en böneställning framför hjärtat eller ovanför huvudet som grenar på ett träd. För att hjälpa till med balansen kan du titta på en fast punkt framför dig.

Balanserande ställningar stärker hållningsmusklerna och främjar fokus och ensidighet i sinnet.

Savasana

Syftet med Savasana är att låta kroppen helt släppa taget om spänningar och stress, och att gå in i ett djupt tillstånd av avslappning.

Savasana, även känd som Corpse Pose, är en yogaställning som vanligtvis utövas i slutet av ett yogapass. Det är en avslappningsposition som innebär att du ligger platt på rygg med armar och ben utsträckta och handflatorna vända uppåt. Kroppen är helt avslappnad och sinnet är inriktat på medveten avslappning.

Modern yoga i väst

I västerländska kulturer är termen “yoga” främst kopplad till Hatha-stilen. Till skillnad från traditionell yoga, som betonar inåtriktad andlighet, lyfter Hatha fram kroppsställningar, andningsövningar, avslappning och fysisk kondition. Dess primära syfte är att förbättra den fysiska hälsan och välbefinnandet. Inom denna gren finns flera olika stilar som Vinyasa och Yin, var och en med sitt distinkta tillvägagångssätt.

Vad är en modern yogi?

Förr var yoga förbehållet hängivna personer i slutna samfund, men idag kan vem som helst utöva yoga. Den moderna yogin kan kombinera yogans fysiska och andliga övningar med vardagens krav. De integrerar ofta morgonövningar i sina rutiner och lever efter yogiska principer, eller Yamas och Niyamas.

Praktiken är inte begränsad till de extrema “Instagram-värdiga” poserna och akrobatiska ställningarna. Att vara en Yogi handlar om att förkroppsliga yoga i alla aspekter av livet: vår relation till oss själva och andra, våra rutiner och vanor, våra tankar och vår kost. Det lär oss att leva ett välmående och fridfullt inre liv som inte påverkas av stressen i vår yttre miljö.

Yoga as a Business

Att satsa på en karriär inom branschen kan vara spännande och tillfredsställande för dem som har upplevt de imponerande fördelarna med yoga. Att bli lärare kan innebära många möjligheter till arbete, från att ta studioklasser till att hålla retreats och workshops.

Många väljer att undervisa online medan de reser, medan andra använder sina undervisningsfärdigheter för att ta sig ut i världen. Det finns oändliga möjligheter, oavsett om du vill undervisa på en lyxig resort eller i ditt eget hem.

Under de senaste åren, när tekniken har utvecklats, har det skett en ökning av online-certifieringar av yogalärare, främst på grund av den bekvämlighet de erbjuder. Studenterna kan slutföra kurserna i sin egen takt, på sin egen tid och plats, utan att behöva resa. Detta gör det lättare för yrkesverksamma, föräldrar och andra med hektiska scheman att sträva efter sina mål.

Är yoga en religion?

Hur ser andra religioner på utövandet?

Eftersom yoga är en andlig praktik som utvecklats hand i hand med hinduismen, förväxlas den ibland med en religion. Istället för att se det så kan vi beskriva yoga som en serie verktyg och metoder för att leva ett mer andligt och medvetet liv.

Kan religiösa människor utöva yoga?

För dem som är öppna för att prova kan yoga på ett vackert sätt stödja och integreras i en religiös praxis. Den inbjuder oss att få kontakt med det gudomliga utan att ge det ett särskilt namn eller en särskild form. Jag fick chansen att undervisa elever med många olika religiösa bakgrunder, och alla bekräftade att yogan har hjälpt dem att komma närmare sin Gud genom att ge dem nya verktyg för att fördjupa sin andliga kontakt med det gudomliga.

Slutsats

Yoga är en träningsform som ger utövaren enorma fysiska, mentala och känslomässiga fördelar. Till skillnad från andra fysiska aktiviteter förenar yoga andliga och medvetna element som hjälper till att reglera nervsystemet både på och utanför mattan.

Dessutom har den fördelen att den är tillgänglig för alla; oavsett ålder, kön, fysisk kondition etc… Om du kan andas kan du göra yoga.

Det är dock viktigt att du börjar din resa under ledning av en kompetent lärare. Detta minskar risken för skador samtidigt som man får en känsla av respekt för sina egna gränser. Eftersom övningar som pranayama, mantra, meditation och asana kan ha en så djupgående inverkan på kroppen och nervsystemet, är det viktigt att vi närmar oss dem gradvis och behandlar dem med det allvar de förtjänar.