tystnadslöftet: en introduktion och vägledning

Är det verkligen möjligt att tala med tystnad? Har du tänkt på alla de sätt som munkar verkar vara fridfulla på? Kan det vara avsaknaden av ord och löftet om tystnad? Idag är det få av oss som är en del av ett kloster, och till skillnad från munkarnas tystnadslöfte tillåter vardagslivet oss knappast att undvika att tala. Även om vi ofta måste prata med människor i vårt dagliga liv kan vi ändå utnyttja vår andlighet genom att lära oss av munkarnas tradition att avlägga ett tystnadslöfte utan att gå med i ett kloster eller bära en stav.

Tankar har kontroll; tystnad har kraft

Eftersom kommunikation med varandra är avgörande för våra liv som sociala varelser, fokuserar mycket av vår medvetna uppfostran mycket på språkinlärning. Det är lätt att förbise hur viktigt det var för oss att lära oss att namnge föremål, platser och saker och att imitera rösten hos dem som stod oss närmast.

Vår sociala identifikation bestämmer mycket av vår inlärda självkänsla som en person som fysiskt befinner sig på en viss plats, istället för vår medfödda natur som andliga varelser, med en förståelse av oss själva som fanns innan vi lärde oss att tänka med vår hjärna genom ord.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom den meningsfulla processen med tystnadslöftet:

  • Vad är tystnadslöftet?
  • Varför avger människor ett tystnadslöfte?
  • Hur praktiserar man ett tystnadslöfte?
  • Vanliga frågor om att avlägga ett tystnadslöfte.

Människor som mediterar kan uppleva skillnaden mellan att vara och att tänka genom att kontrastera den ursprungliga och den upplevda känslan av jaget. Att vara är rumsligt, eftersom vi förnimmer allt på en gång, medvetande utan språk. Tänkande är dock mer än att bara tala med tystnad. Våra tankar är en sekventiell, tidsbunden sträng av ord, som oftast kommer från hjärnan.

Relaterat>>> Ziva-meditation

Vi inser att varandet är något centralt för vårt varande. Vi lär oss om varande via socialiseringsfasen. Det kan finnas varande utan tänkande, men inte tänkande utan varande, eftersom varandet är det som ligger till grund för varje människa.

Denna process där man undviker att tänka för att återgå till Being omfattar nästan alla meditationsövningar för att lugna sinnet. I den här artikeln kommer vi att gå igenom denna process av stillhet för att uppleva allt, inget ljud, och vad The Vow of Silence innebär för oss själva.

Vad är ett tystnadslöfte?

Monk vow of silence sitting infront of a lake vow of silence

Det är ett åtagande att vara tyst, utan ord, vid de flesta tillfällen. Och även om många människor i USA och andra delar av västvärlden tror att tystnad alltid är synonymt med klosterliv, finns det ingen stor klosterorden som praktiserar det grundligt. Även de mest andäktigt tysta klosterordnarna, som kartusianerna, ordnar fortfarande en tid för samtal.

Vissa har nyligen avlagt tystnadslöfte i moderna kulturer för att protestera eller fördjupa sin tro. Många betraktar ett tystnadslöfte som något nödvändigt för att öka sin relation till Gud. I vissa traditioner betraktas det också som en etisk praxis.

Ursprunget till löftet om tystnad

Det stora tystnadslöftet är en period i västerländsk kristen tradition bland lutherska och romersk-katolska munkar och ordnar som börjar vid den bibliska timmen Compline (nattbön) och varar fram till nästa dags första office, Lauds (morgonbön).

Dessutom har många kloster särskilda schemalagda timmar tillägnade munkarnas tystnadslöfte (arbetstystnad, böneperioder etc.) och platser (kapell, refektorium etc.) där det är förbjudet att uttrycka sig, såvida det inte är absolut nödvändigt.

Tystnadslöftet är känt som Mauna i indiska religioner, och ordet Muni (till exempel Sakyamuni) betyder “den tystlåtne” Under förberedelserna för nybörjare diskuteras ofta tystnadslöfte som en av många saker man kan göra för att undvika Samsaras lockelser.

Tystnadslöftet ger röst åt barnfattigdomen

Många människor anser att ett tystnadslöfte är ett viktigt sätt att åstadkomma förändring. De tror att deras budskap kommer att höras högt och tydligt genom att de talar tyst. I Cambridge, ON, Kanada, avlade till exempel eleverna i Silver Heights Public School ett tystnadslöfte för att se till att behövande barn i hela världen får komma till tals.

De gick också med på att bli medlemmar i organisationen Free the Children’s vow of a silent field advocacy program, som syftar till att öka medvetenheten om hur hunger, konflikter och orättvisor påverkar barn.

Pengarna som genereras går till Free the Children’s tjänster för hållbar utveckling, inklusive skolor i några av de fattigaste länderna med alternativa inkomster för kampanjer, hälsovård samt säkert vatten och sanitet.

Varför avger människor ett tystnadslöfte?

Alla människor är inte kallade att bli eremiter, men faktum är att alla människor har nytta av några stunder av lugn i livet för att slappna av i sinnet och nervsystemet så att de åtminstone då och då kan höra sitt sanna jags djupa inre röst.

Både österländska och västerländska kloster har använt sig av löftet om tystnad för att hjälpa utövarna att bibehålla en större mental frid. Det verkar vara en framgångsrik typ av meditation eftersom utövarna inte bara talar med tystnad när de dämpar bullret från tal och tankar, utan det blir också mycket enklare att stoppa den inre rösten.

Att tala kräver att vi uttrycker våra känslor och tankar i fraser. Om vi ger ett uppriktigt löfte om att undvika att tala blir det enklare för oss att stilla vårt vanemässiga tänkande eller tankens brus, vilket är ett sätt på vilket vi kan avbryta vår meditationspraktik för att stilla sinnet.

John Francis avlade ett tystnadslöfte i 17 år

“Efter 17 år utan att tala vet jag hur viktigt det är att det finns någon där som kan höra vad du har att säga.”

Francis upptäckte att människor är en lika stor del av ekosystemet som deras natur. För honom är vi en del av den värld som har expanderat bortom djurutrotning, miljöförstöring och avfall till att omfatta människor och hur vi stöder varandra.

Han hävdar att ingen nämner det när vi diskuterar “världen” Som ett resultat kände han att han ville tala om mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter och rasmässig rättvisa.

Under sin tystnadsplikt lyckades han också avsluta skolan och ta en doktorsexamen. Han hävdar att det gick upp för honom att han skulle kunna leva resten av sitt liv utan att tänka.

Vår första chans att stödja jordens hållbarhet, eller ens ta reda på vad vi tänker när vi talar om hållbarhet, var hur vi behandlade varandra. Han vet vad det innebär att tala med tystnad: efter 17 år av tystnadslöfte förstår han värdet av att andra lyssnar på vad du har att berätta.

Även om det känns obekvämt, kommer de terapeutiska effekterna av tystnad att leda till ett mer meningsfullt liv

  • Tystnad kan förbättra mental klarhet och öka självkännedomen.
  • Medkänsla för sig själv och andra.
  • Lär dig analysera och fatta beslut.
  • Bli mer medveten och omtänksam om dig själv.
  • Tystnadslöftet är avgörande för den andliga utvecklingen inom buddhismen. Enkelt uttryckt ger det dig möjlighet att vara närvarande inom dig själv. Dina känslor kommer att kommunicera om du inte beter dig som ett kontrollfreak och ständigt reagerar på dem med bedömningar. Som ett resultat kommer du att få en bättre förståelse för dig själv. Inom andligheten är det ett mirakel och utan tvekan en koppling mellan tystnad och inre frid.

Alla meditationsaktiviteter syftar till att omsätta den sinnesfrid som uppnås genom meditation i det dagliga livets ögonblickliga verklighet. Att hålla detta löfte om inre reflektion, att avlägga ett tystnadslöfte när man “sitter, står, går och ligger ner”, blir en andra natur, som gör det möjligt för oss att dröja kvar i varats lugn, även om våra omständigheter inte tvingar oss att göra det.

Liksom många andra meditationsmetoder upprätthåller det inre tystnadslöftet ett spontant, upplivat sinne som reagerar på situationer med ödmjukhet och kunskap.

Hur övar man på att avlägga ett tystnadslöfte?

Monk walking

the vow of silence

Eftersom kommunikation med våra mänskliga vänner är avgörande för våra liv som sociala varelser, fokuserar mycket av vår medvetna uppfostran på tal och språkinlärning. Det är lätt att förbise hur viktigt det var för oss att lära oss att namnge föremål och imitera rösten hos dem som stod oss närmast, men väldigt lite om hur man är tyst som barn.

Eftersom vår sociala identifikation avgör mycket av vår inlärda självkänsla är det lätt att förbise den ursprungliga förståelsen av jaget, med alla dess löften, som fanns tills människor lärde sig att tänka i vissa ord.

Tack och lov behöver människor inte undvika vissa ord och lyssna på andra för att sluta tala till sig själva och återgå till den primära känslan av att vara. Allt som krävs är att varje meditationssession inleds med detta steg. Du avger ett uppriktigt löfte om tystnad, inte för att du vill bryta vanan med tankar som uppstod i det första steget, utan för att det är fördelaktigt och framgångsrikt att avbryta dem innan de går överstyr.

Använd tystnadslöftet i ditt liv

Besvara varje tanke genom att säga till dig själv: “Jag upprätthåller mitt tystnadslöfte.” Istället för att jaga samma gamla idéer till samma gamla antaganden, bör vi använda denna viktiga taktik för att återvända till vittnesmedvetandet och tysta vanan.

Jag håller mitt löfte om tystnad, och den idé som stillar det tänkande sinnet och för en tillbaka till närvaron av Varat är “Jag håller mitt löfte om tystnad” Det är ett realistiskt genomförande av Zen-mästaren Dogens råd att “inte tänka”

Använd yoga för att skapa tystnad i ditt liv. Yoga handlar om stillhet, sambandet mellan kropp och själ och rytmen i tillvaron när du går in i varje ställning. Det handlar mer om hela grejen. Från det ögonblick du bestämmer dig för att börja utöva till dess att du avslutar din Savasana och mer därtill.

Medan du avger ett tystnadslöfte kan du överväga att bli yogalärare för att expandera ännu mer; läs den här artikeln för att lära dig mer om några av de bästa yogalärarutbildningarna online.

Välj en tid att börja.

Välj och anteckna när du vill börja observationens tystnad. Stoppa kommunikation och alla former av kontakt just nu, inklusive eliminering av internet och andra icke-verbala former av kommunikation.

Du kommer att kunna kartlägga dina framsteg med hjälp av de tider du avsatt för reflektion. Som ett resultat kommer du att kunna se ett tecken på om du är på rätt spår eller inte.

Välj en lämplig plats

Det är att föredra att upprätthålla tystnaden i en avslappnad atmosfär. Precis som ett kloster är en vårdande plats för en munks tystnadslöfte, är det särskilt viktigt för en nybörjare att ha en lugn plats att slå sig ner på. I allmänhet leder en fridfull miljö till mindre distraktion och mer fokus. Du kan skapa din egen retreatmiljö hemma. Undvik att vara i närheten av tekniska enheter för att eliminera distraktioner från sociala medier och andra aviseringar.

När du avger ett tystnadslöfte behöver du inte sitta stilla. Som ett resultat bör du kunna fortsätta med din fysiska aktivitet utan att behöva prata. Den tysta positionen syftar till att eliminera saker som kan få dig att tappa koncentrationen. Om vi inte kan fokusera på att prata när det är tyst, kommer det bara att öka behovet av att prata.

Håll ett öga på dina tankar

Du kommer att behöva ägna dig åt självreflektion i den här situationen. Stanna kvar i ditt huvud och observera hur du uppfattar och känner. Det kan finnas någon som du känner dig tvungen att prata med. Och behovet av att samtala med personen växer.

Det är också möjligt att du är en av de människor som inte verkar kunna sluta chatta. Med andra ord tror de att alla borde lyssna på dem. Alternativt kan de känna sig tvungna att bevisa det ena eller det andra påståendet.

I alla situationer bör du hålla ett öga på dina känslor så att du kan förstå hur din maskin fungerar.

Båda dessa är impulser som du måste reglera. Det kan dock verka nästan omöjligt till en början. Kroppen är till exempel omedveten om det arbete du utsätter den för. Därför anstränger den sig för att motarbeta det.

Som ett resultat kan irritation och obehag uppstå. Men försök inte att gå emot dina instinkter. Om situationen försöker motarbeta dina ansträngningar bör du ta djupa andetag. Kom ihåg att du bara ska titta på och inte störa.

Ansträng dig för att utveckla din inre tystnad

Även om ett tystnadslöfte förhindrar autentiska uttryck, hindrar det ofta det undermedvetna från att tala. Du behöver inte tvinga ditt sinne att vara stilla. Att undvika kontakt med andra skulle i slutändan resultera i ett lugnare sinne.

Med det sagt kan du använda specifika meditationsövningar för att hjälpa dig i detta skede. Du kan till exempel få ditt inre prat att slappna av genom att upprepa ett mantra. Det skulle vara bäst att öva mindfulness genom att fokusera om i en fridfull miljö eftersom detta hjälper dig att uppnå mental frid.

Att omvandla många skadliga energier genom ett gott humör är en annan meditationspraxis. Båda dessa saker kommer att bidra till inre harmoni. Som ett resultat kan du ha en mer positiv attityd till din resa.

Utveckla dina färdigheter genom att öva

Du måste ge dig själv erkännande för hur smärtsamt ditt första försök att avlägga ett tystnadslöfte kommer att bli. Många förstagångsutövare kan förneka hur svårt det är att vara tyst, vilket är anledningen till att du måste förbereda dig mentalt. Annars kommer du att bjuda in dig själv till en inre konflikt. Även en munks tystnadslöfte är svårt första gången. Kom ihåg att målet inte är att kämpa utan att återknyta kontakten med ditt väsen.

Tillåt dig själv att utvecklas i denna process. Att lära sig att tala med tystnad är en daglig övning, och som ett resultat av detta bör du inse att daglig övning kommer att leda dig till den naturliga frid du önskar. Dessutom är ett enda tillvägagångssätt otillräckligt för att uppnå önskad effekt, vilket är vanligt i alla aspekter av livet. Som ett resultat lägger jag ner tid och ansträngning på att träna.

Alla frustrerande känslor kommer att försvinna med tiden och ge plats för lugn. Därefter kommer du att märka att dina tankar är fria att flöda. Viktigast av allt är att det inte kommer att finnas några känslor eller något som läggs till reflektionerna.

Då kommer du att förstå hur du kan lyssna mer effektivt. Din mindfulness kommer också att förändras. När det är dags för dig att tala kommer du att leverera ett välplanerat budskap.

Vanliga frågor om att avlägga ett tystnadslöfte

monk walking

the vow of silence

Allt fler människor ifrågasätter vad det innebär att avlägga ett tystnadslöfte. Som ett resultat kanske du vill veta om du kan skriva under tystnaden. Vad händer när människor är tysta under denna övning? Och vad är egentligen poängen med att avlägga ett tystnadslöfte? Du kan hitta mer information om att uppleva tystnadslöftet här av Vanessa van Edwards.

Kan man skriva under tystnaden?

Att vara introspektiv och inte koncentrera sig på vad man ska säga är en av de viktigaste aspekterna av tystnadslöftet. Vi lär oss att tala med tystnad, men det motverkar syftet om du helt enkelt kan skriva ner ditt svar. När du frenetiskt skriver anteckningar till andra kanske du ägnar mycket mindre tid åt att lyssna eller vara närvarande.

Vad händer när människor är tysta?

Om du håller ditt löfte kommer du att uppleva otroliga saker i lugn och ro i alla skeden. Det är inte direkt en njutning, men det finns en känsla av tillfredsställelse. Det är som om det undermedvetna plötsligt inser att du är där för att lyssna. Till slut slutar du prata i huvudet och det du gör är att lyssna.

Varför avger munkar ett tystnadslöfte?

I den buddhistiska traditionen är munkarnas tystnadslöfte ett sätt att öva sig i att tala ordentligt. Munkarna anser att de undviker att säga något negativt genom att undvika att avslöja allt som de kommer att tänka på. För dem är att tala med tystnad ett sätt att praktisera icke-våld. På så sätt kan munkarna välja den lämpligaste vokabulären vid varje given tidpunkt. De kan inte använda tecken eller teckenspråk för att kommunicera med varandra.

Hur kan jag vara tyst under en dag?

Till skillnad från en munks tystnadslöfte är du inte begränsad till vad som finns i ett kloster. Du kan till exempel ta fram en av dina favoritböcker och läsa några utdrag för att ändra din inställning till ord när du känner att du inte kan ta dig igenom dagen utan att prata. Spela några låtar. Om du älskar musik kan du lyssna på den för att komma bort från din ensamhet.

Medan du sitter stilla bör du ägna dig åt konstruktiva aktiviteter som meditation. Även om inte alla tecken på meditation är tysta, är ett stort antal av dem det. Tekniker för tyst meditation hjälper dig att fokusera på dig själv, lugna ditt sinne och fördriva tiden. Andas in och andas ut långsamt och djupt.

Att tala är en gåva

Tystnadslöftet visar oss att både tystnad och tal är välsignelser och ibland går hand i hand. Att vara villig att uttrycka sig verbalt är en välsignelse för dig själv och alla omkring dig. Du lyssnar på någons ord när du undviker att kommunicera, men du är fortfarande beroende av att de fortsätter diskussionen åt dig.

Alla barn borde få lära sig vikten av tystnad i skolan. Du kan inte svara på människors frågor, ge dem råd eller hjälpa dem om du inte stoppar dina tankar eller ord från att vara tysta. Även om att lyssna på någon är ett sätt att erbjuda dem under ditt löfte, kom ihåg att du fortfarande knuffar dem ut ur deras komfortzon.