solfeggiofrekvenser och healingfrekvenser

en guide genom Solfeggio healingfrekvensernas processer

Vi är så mycket större än vi tror att vi är, och det är dags att vi börjar se oss själva på det sättet. Kvarkar och fotoner, en liten, osynlig tornadoliknande virvel av oändligt små energivirvlar, kan ses i sammansättningen av en atom genom ett mikroskop. En atoms sammansättning består av dessa element. Om man tittar närmare på designen ser man ingenting, som ett fysiskt vakuum, vilket visar att 9,9999999 procent av “allt” är ingenting! Så låt oss ta en titt på några av Solfeggios healingfrekvenser som 417 hz, 528 hz, 963 hz, 741 hz, 639 hz. 852 hz och 110 hz.

“Allt är energi, och det är allt som finns. Matcha healingfrekvenserna med den verklighet du vill ha, och du kan inte låta bli att få den verkligheten. Det kan inte finnas något annat sätt. Detta är ingen filosofi; detta är fysik” – Albert Einstein.

Observatören som skapare av sanning är en av de viktigaste slutsatserna i modern fysik. I våra liv kan vi märka att vi deltar i utvecklingen av vår sanning som observatörer. Många fysiker anser att universum helt enkelt är en “mental konstruktion”

Relaterat>>> Healy – Bio Energetics frekvensenhet recension

Vetenskapen bakom Solfeggio-frekvenser i healing

Solfeggio-frekvenser är ljudtoner som hjälper och underlättar olika aspekter av fysiskt och psykiskt välbefinnande. Dessa är kända som Guds helande frekvenser från de grundläggande ljud som används i västerländsk kristendom och östindiska religioner. Gregorianska munkar sjunger dessa grundläggande ljud, och de finns i Guds helande frekvenser i forntida indiska sanskrit-sånger. De sägs gå tillbaka till urminnes tider.

Dessa Solfeggio-frekvenser kan positivt påverka det medvetna och undermedvetna sinnet, främja regenerering och fertilitet. Många forskare har också hittat ytterligare data som bekräftar den positiva inverkan som dessa frekvenser har på människokroppen, tack vare Puleos arbete och det återuppväckta intresset för att undersöka detta spännande fenomen.

Solfeggio och healingfrekvenser använder sju olika toner, även om de inte är exklusiva. Låt oss titta närmare på varje frekvens och dess speciella healingfrekvensers inverkan på kropp och sinne.

Vilka är de sju Solfeggio-frekvenserna?

Woman playing the piano practising meditation in nature healing frequencies and Solfeggio Frequencies 417 hz 528 hz

396 Hz Solfeggio-frekvenser

Vissa tror att man kan lindra skuldkänslor genom att använda det helande frekvensljudet 396 Hz. Denna frekvens kan rensa känslan av ånger, vilket vanligtvis är ett av de mest betydande hindren för förverkligande. Frekvensmusik kan också användas för att befria en från känslor av skam och ångest. Just denna solfeggio-frekvens hjälper människor att vakna upp och förvandla sin sorg till skratt. Fördelarna är följande:

– Stärka mål och eliminera känslor av ånger och skuld som är begravda djupt inne i det undermedvetna sinnet.
– Hjälpa till att övervinna ångest, ett vanligt och betydande hinder för att uppnå våra förhoppningar och ambitioner.
– Balansera rotchakrat och frigöra latenta giftiga uppfattningar och tankar.

417Hz Solfeggio-frekvenser

417 Hz är en vacker solfeggiofrekvens som sägs ta bort all negativitet från våra liv. Det är en frekvens som kan underlätta förändring och symbolisera en ny början på livet. 417 Hz-frekvensen är så stark att den kan främja återhämtning och radera negativa upplevelser. Fördelarna är följande:

– Avgiftar kroppen genom att ta bort negativ energi.
– Avlägsnar negativ energi från hemmet och arbetsplatsen.
– Eliminerar negativa tankar och handlingsvanor.
– Omvända förhållanden som har resulterat i ett negativt resultat.
– Främjar förändring.
– Främjar återhämtning från trauma.
– Balanserar det sakrala chakrat.

Läs också>>> 6 sätt att höja din vibration

528 Hz Solfeggio-frekvenser

Solfeggio-frekvenserna 528Hz är kända som kärleksfrekvensen, mirakeltonen och transformationsfrekvensen. Den är välkänd för sin betydande transformativa inverkan på människokroppen, eftersom den hjälper till att minska stresshormonet kortisol i våra kroppar. Den främjar också de positiva effekterna av ökad kapacitet. Denna frekvens balanserar och stämmer också Solar Plexus Chakra, vilket resulterar i ökad självkänsla och självförtroende. När dessa två kraftfulla former av ljud och vibrationer kombineras är resultaten verkligen mirakulösa. Fördelarna är följande:

– Främjar minskningen av stresshormonet kortisol, vilket ger förändring och underverk genom våra liv.
– Läker chakran, vilket resulterar i de positiva fördelarna med förbättrad kapacitet.
– Balanserar och stämmer Solar Plexus Chakra, vilket resulterar i ökad självkänsla och självförtroende.

639 Hz Solfeggio-frekvenser

Vi kan kommunicera och balansera harmoniska mellanmänskliga relationer med hjälp av 639 Hz solfeggio-frekvenser för att skapa frid i vår familj, bland bekanta och i vårt sociala nätverk. Kontakter, kunskap, tolerans och tillgivenhet förstärks av dessa urgamla solfeggiofrekvenser. Fördelarna är följande:

– Underlättar utvecklingen av positiva interpersonella partnerskap.
– Hjälper till att hantera konflikter i partnerskap, t.ex. mellan familjemedlemmar, makar och kompisar.
– När det gäller cellcykler gör 639 Hz solfeggio-tonen det möjligt för en cell att interagera med sin omgivning.
– Förbättrar konnektivitet, förståelse, tolerans och tillgivenhet.
– Balanserar hjärtchakrat.

741 Hz Solfeggio-frekvenser

741 Hertz Solfeggio-frekvenser kan hjälpa till med problemlösning och uppvaknande av insikter. Den skyddar cellerna från olika typer av elektromagnetisk strålning. Detta ljud har egenskaper som bidrar till en tillvaro som är ren, stabil och andlig. Det hjälper dig att leva ett lyckligare och enklare liv. Fördelarna är följande:

– Renar cellerna.
– Avlägsnar toxiner och avgiftar celler och vävnader.
– Avlägsnar giftig elektrisk strålning, inklusive i hem och på arbetsplatsen.
– Renar både det undermedvetna och det medvetna.
– Uppmuntrar människor att dela med sig av sig själva och hitta svar.
– Balanserar halsens chakra.

852 Hz Solfeggio-frekvenser

Solfeggio-frekvenserna 852 Hz ökar medvetandet och för tillbaka den gudomliga ordningen till världen. Denna frekvens förbereder en individ för kontakt med den allomfattande anden. Den gör att cellen kan omvandlas till en struktur med en högre energinivå. Fördelarna är följande:

– Hjälper till att återställa den gudomliga ordningen.
– Återuppväcker intuitionen.
– Framkallar det inre modet.
– Ökar cellernas kapacitet.
– Balanserar det tredje ögats chakra.

963 Hz Solfeggio-frekvenser

963 Hz, även känd som Pure Miracle Tones, är synonymt med att väcka fantasin och stimulera tallkottkörteln. 963 Hz väcker vårt kronchakra (Sahasrara), ökar fördelaktiga energier och vibrationer och hjälper oss att ansluta till vår källa. Märkligt nog kallas 963 Hz-frekvensen ibland också för “gudarnas frekvens” Detta är logiskt när vi tänker på kronchakrans förmåga att förbinda oss med universums enhet. Frekvensen 963 Hz kan spela en viktig roll i vår helande och andliga resa!

Energi och vibrationer gör oss. När kronchakrat vaknar och låses upp uppnår vi det högsta möjliga vibrationstillståndet, vilket gör att vi kan utnyttja obegränsad himmelsk kraft. Frekvensen 963 Hz för dig närmare anden och återställer varje struktur till dess ursprungliga, rena tillstånd. Den gör att du kan kommunicera med det gudomliga universum och känna enhet. Fördelarna med 936 Hz-frekvensen är

– Återställer varje struktur till dess ursprungliga tillstånd av perfektion.
– När den introduceras i en cell orsakar den “cellulär upplysning” och cellens övergång till en högre grad.
– Hjälper oss att återvända till vårt ursprung av enhet.
– Den här frekvensen hjälper dig att återknyta kontakten med resten av världen om du känner dig ensam.
– Balanserar kronchakrat.

Hur motsvarar chakrasystemet Solfeggio-frekvenserna och healingsskalan?

Kroppen har sju chakran (uttalas “chuck-rush”). Chakran löper längs ryggraden, från bäckenbotten till toppen av huvudet. På grund av de grupperade positionerna där energiflöden, kända som Nāḍī, korsar varandra, utvecklades denna struktur från yogisk mytologi. “Cirkel” eller “hjul” är den allmänna tolkningen av termen “chakra”

Jag kallar chakran för kroppens ekosystem av energi. När världen är ur balans har det en skadlig inverkan på vårt mentala och fysiska välbefinnande. Vi kan sedan använda olika lugnande metoder för att hjälpa till att blockera och justera strukturen, inklusive yoga, frekvensmusik, massage och Reiki.

396 Hz: frigör rädsla, skuldkänslor och trauman – rotchakrat.
417 Hz: underlättar förändring och upplösning av situationer. Sakrala chakrat.
528 Hz: DNA-reparation, klarhet i sinnet, frid och kärlekens frekvens. Solarplexus
639 Hz: de helande frekvenserna i relationer för harmoni och fred. Hjärtchakrat.
741 Hz: problemlösning och att hitta lösningar. Halschakrat Läkande frekvenser.
852 Hz: Återbalansera sig själv med universum och en bredare andlig ordning. Tredje ögats chakra.
963 Hz: välgörande energier och vibrationer och hjälper oss att ansluta till vår källa. Kronchakrat.

Vad är frekvensen för healing?

 

Hand facing the sun light in the forest

healing frequencies and Solfeggio Frequencies 417 hz 528 hz

Varje cell i människokroppen har sitt eget elektriska fält. Frekvenser och vibrationer finns i alla mänskliga celler och är känsliga för dem. Genetiska biokemister har studerat och undersökt de helande frekvenserna på 528 Hz, som de nu använder i sina laboratorier för att återställa DNA.

DNA-läkning

Förutom joner, gaser, celler, vävnader och organstrukturer består människokroppen av olika delar. Människokroppen är ofta känslig för kemiska och elektriska impulser. Cellmembranet, som fungerar som cellens kommando- och kontrollcentral, tar emot de helande frekvenserna och omvandlar cellens form och integritet.

Läkning av ben

Enligt djur- och människoforskning ökar högfrekvent stimuleringsterapi med låg magnitud benutvecklingen genom att höja benstrukturen och minska benresorptionen. Det finns också bevis för att vibrationsterapi kan hjälpa till med sarkopeni, ett tillstånd som orsakar ryggradsskörhet och ökar risken för fallolyckor när man blir äldre.

Kallusbildningen förbättrades i patientgrupperna med 25 och 50 Hz, vilket tyder på att dessa två ljudfrekvenser möjliggör de snabbaste läkningsfrekvenserna och regenerering av benfrakturer.

Binaurala beats

Binaurala beats kan bland annat hjälpa människor att övervinna sömnlöshet, öka fantasin och förbättra avslappningstillståndet. De kan också ha andra betydande hälsoeffekter, t.ex. smärtlindring. Särskilda försök har visat att man kan använda binaurala beats för att bota missbruk och underlätta inlärning.

Heinrich Wilhelm Dove, en forskare som var föregångare inom klimatologi, är ansvarig för förståelsen av binaurala beats. Under sin forskning om hur elektriska fält påverkar växter upptäckte han att sådana vibrationer har en betydande inverkan på hjärnvågorna. Binaurala beats framkallar olika tillstånd som ger liknande, men inte identiska, symptom som psykedeliska droger. Binaurala beats kan beroende på frekvens ge upphov till avslappning, sömnighet, fokus, fantasi, smärtlindring och till och med klardrömmar:

Beta: 12-40 Hz / ångest, koncentration
– Alfa: 8-12 Hz / avslappning, hypnos, aktivering av immunsystemet
– Theta: 4-8 Hz / inspiration, lätt sömn, reflektion
– Delta: 0-4 Hz / återhämtning, djupsömn, bevarande av minnet

Varför är 432 Hz-frekvenser bra för oss?

Solfeggiofrekvenserna på 432 Hz har i allmänhet en lugnande effekt eftersom de minskar rädsla, puls och blodtryck. Det är en frekvens som främjar synkronicitet mellan hjärnans två hemisfärer, vilket ökar perception, visdom och fantasi.

Fungerar det?

Woman playing the singing bowl

healing frequencies and Solfeggio Frequencies 417 hz 528 hz

Ljudläkande frekvenser är inte en ny typ av terapi, även om vissa kallar dem “new age-andlighet” De gamla grekerna använde musik för att behandla psykiska sjukdomar. Att använda ljud i samband med föreställningar, avslappning och ökat självförtroende har förekommit genom historien. Ljudet kan bota kroppen eftersom aurikulär terapi har visat sig vara till nytta för människor. Tänk bara på hur det kan förgylla dagen att lyssna på ett favoritalbum.

Enkelt uttryckt lugnar ljudvågor sinnet och kroppen. Ljud kan ändra energier från låg energi av skam och ångest till högre vibrationer av tillgivenhet och njutning, vilket kan hjälpa människor att återhämta sig från olika sjukdomar eller trauma, eller till och med bara en dålig dag.

Användningen av frekvensmusik eller rösten för att frigöra energiska blockeringar och framkalla lugn och jämvikt i kroppen är känd som ljudläkningsfrekvenser. Även om det finns flera olika former av ljudterapi, skapar de båda ljudfrekvenser i hjärnan.

Healys enhet för energifrekvens

Healy Bioresonance-plattformen är en bärbar, holistisk enhet som kombinerar fitness, forskning, teknik och andlighet. Den nya generationen av biohacking, välbefinnande och regenerering i en mindre frekvensenhet kommer att hjälpa till med kronisk smärta, fibromyalgi, skelettsmärta, migrän och mer! Plattformen är en kompletterande behandling för psykiatriska störningar, inklusive depression och ångest. Läs mer om denna otroliga enhet här.

Sjungande skålar

Tibetanerna har använt sångskålsterapi sedan 1100-talet. Dessa metallskålar finns i olika storlekar, och var och en av dem avger bakgrundsmusik som skapar läkande effekter i sinnet. Skålar med olika form kan användas tillsammans för att skapa unika vibrationer som påverkar andra delar av hjärnan. De kommer naturligtvis att verka på olika delar av kroppen. Skålar framkallar ett lätt sömntillstånd som underlättar regenerering genom att placera dem på kroppen.

Frekvensen spelar en roll i meditation och säkerställer att hjärnan är inställd på en persons allmänna välbefinnande och om det förbättras eller inte. Att bara lyssna på de 432 solfeggio-frekvenserna ger lugnande resultat, vilket minskar ångest och spänningar till ett absolut minimum.

Gongs

Sedan ca 4 000 f.Kr. har gongar använts för musikterapi. Vid meditation använder utövaren gongar för att generera olika toner och mönster som fokuserar på sambandet mellan kropp och själ. Den fungerar också snabbt. “På grund av sin skala och form har gongen mycket högre rytmer och mycket rikare sånger”, säger Lee. “På så lite som 60 till 90 sekunder kommer ljudet att försätta dig i ett djupt lugnt och meditativt thetatillstånd.”

För att gå

För det mesta bryr vi oss inte om vår hälsa förrän vi blir sjuka. Ingen bryr sig om bukspottkörteln förrän den börjar orsaka problem i kroppen. Bli mer medveten om dig själv, identifiera vad du behöver och ägna lite tid åt din hälsa.

Ljudhealing och Solfeggio-frekvenser ger ett annat perspektiv på kroppens läkande frekvensprocess. Som alla perspektiv har det vissa begränsningar för allas verklighet. Vissa kan dra nytta av 963 Hz-frekvensens potential att återansluta dem till deras djupaste energi och vibration, medan andra kanske resonerar mer med 528-frekvensens stressreducerande egenskaper. Vi har gett dig verktyg och kunskap om det spännande ämnet healingfrekvenser och hoppas att det kan förbättra dina fysiska, mentala och andliga liv. Ändå har vi ingen aning om vad som är bäst för dig eftersom ingen känner dig bättre än du själv.

Lyssna alltid på din kropps visdom. Prova de olika frekvenser och ljudterapier som vi beskrivit, och berätta gärna för oss om dina personliga erfarenheter!

Håll dig frisk!