yogi: anlamı ve tanımı hakkında her sey

Bir yogiyi gerçekten tanımlayan nedir? Bu makale bu merak uyandırıcı soruyu araştırmakta ve sadece yoga yapmaktan felsefesini tam olarak benimsemeye doğru yaşanan derin dönüşüme dair içgörüler sunmaktadır.

Collins Sözlüğü’ne göre yogi, yoga felsefesine derinlemesine dalmış ve ileri bir ruhsal duruma ulaşmış kişidir.

Bu tanım, Patanjali’nin Yoga’yı zihnin dalgalanmalarını sakinleştirmenin bir yolu olarak görmesiyle örtüşmektedir.

Bu felsefi pratiğin bir yoginin hayatını nasıl şekillendirdiğini inceleyen makale, yoga yapmaktan yogi olmaya uzanan yolculuğa çok yönlü bir bakış açısı sunuyor.

Hinduizm / Sankskrit Etimoloji

“Yogi” kelimesi, Yoga gibi Hindistan kökenli olan eski Sanskrit dilinden gelmektedir. Hinduizmle ilgili pek çok kutsal kitap Sanskritçe yazılmıştır ve Kuzey Hindistan’daki pek çok dil aslında Sanskritçeden türemiştir.

gongs tibetan yogi definition meaning

Bu dilde “Yogi” kelimesinin anlamı “katılmak veya birleşmek “tir Geleneksel anlamda Yoga Hinduizm ile bir arada var olduğundan, amaçlanan “birleşme” yoga uygulayıcısının Tanrı ile birleşmesiydi.

Bugünlerde Yoga’ya dini bir bağlamın dışında bakıyor olsak da, Yoga’nın bizi evrenle ya da var olan her şeyle birliğimizin ve birbirimize bağlılığımızın bilincine vardırdığı inancını sürdürüyoruz.

Yogi yaşam tarzı

“Yogi” kelimesini duyduğumuzda, genellikle sallanan bir savaşçı pozunda veya bir kayanın üzerinde dik oturmuş, gözleri kapalı meditasyon yapan birini hayal ederiz. Ancak gerçek şu ki, asana uygulaması veya sessiz meditasyon, birisi gününün üç saatini buna ayırsa bile, sadece ulaşmak istediğimiz yaşam tarzını somutlaştırmamızı sağlayan uygulamalardır.

Peki yogiler günün geri kalan saatlerinde nasıl odaklanır, güçlenir, hizalanır, yükselir ve esnekliklerini geliştirir?

Bedenin ötesinde

Asana pratiğinin genellikle daha derin, ruhani bir yoga pratiğine açılan kapı olmasının bir nedeni vardır. Modern bilimsel perspektifler genel olarak üçüncü boyutlu gerçekliğe odaklandığı için toplumumuz bunu sıklıkla karıştırmaktadır.

Ancak kendimizi fiziksel bir bedenle özdeşleştirmek yerine, Yoga bize bedenimizin diğer tüm boyutlarımızın sadece “bedenlenmiş hali” olduğunu gösterir. Asana pratiğimizde bu bedenlenmenin farkına vardıkça, daha süptil benliklerimizi anlamlandırmaya başlayabilir ve Yoga’yı matın dışına taşımaya başlayabiliriz.

Nitelikler

Şüphesiz yogiler farklı şekillerde, boyutlarda ve kişiliklerde olabilirler. Ancak yogi yolunda yeterince zaman geçirdikten sonra sahip olacakları ortak özellikler vardır.

Birkaç temel nitelik şunlardır:

  • Sabır: Dış dünyanın kendilerini içten etkilemesine izin vermeden onu nasıl gözlemleyeceklerini öğrenmişlerdir.
  • Saygı: durumlarda yalnızca sevgi dolu enerji sunmanın gücüne tanık olmuşlardır.
  • Sağlık: Çevremize karşı duyarlı olduğumuz için bu nitelik kendini birçok şekilde gösterir, ancak yaşamlarını bir armağan olarak onurlandırmayı öğrenirler ve kendilerine bakmayı seçerler.
  • Dayanıklılık: Nefes alıp vermeyi ve kendilerine hizmet etmeyen şeyleri bırakmayı öğrenmişlerdir.
  • Huzur: Egolarından sorumlu hale gelirler ve her şeyle olan birliklerini anlarlar.

Yoga etiği

Etik, tanım olarak, bir kişinin davranışlarını yöneten ilkelerdir. Etik ilkeler bizi doğru olanı yapmaya yönlendirmeyi amaçlar.

Yogi geleneği kendimize, başkalarına ve gezegene karşı doğru davranmanın yollarını aktarmıştır. Ayrıca diyetimiz, rutinlerimiz ve günlük faaliyetlerimizle ilgili olarak bunu yapma becerimizi optimize etmemize olanak tanıyan kılavuz ilkeler sunar.

Yamalar ve Niyamalar

Yamas ve Niyamas temelde etik bir yaşam sürmek için teşvik edilen 10 emir veya Yoga felsefesinin ahlaki kodlarıdır. Bunlar sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bu ilkeleri takip etmek kişi için iyi bir karma yaratır, yani ruhani yolculuklarında kutsanacakları anlamına gelir.

Yamalar

-Birbirimize nasıl davranmalıyız-

Ahimsa: Şiddetsizlik

Bu oldukça basittir. Diğer insanlara veya insan olmayanlara zarar veren herhangi bir eylem, söz veya hatta düşünce insanlığı aydınlanmaya yaklaştırmaz.

Satya: Doğruluk

Dürüst olmak, kendimizin veya başkalarının en uyumlu ve güçlü versiyonları haline gelmelerini engelleyen yanılsamalardan kaçınmamızı sağlar.

Asteya: Çalmamak

Adil ve onurlu alışveriş veya verme, topluluklarımız içinde güven geliştirmemizi ve sevgi dolu bir durumda olmak için kendimizi güvende hissetmemizi sağlar.

Brahmacharya: Aşırıya kaçmamak

Bunu genellikle bekârlık olarak yorumlasak da, herhangi bir şeye düşkünlük bağımlılığa veya onu hafife almaya yol açabilir.

Aparigraha: Açgözlülük yapmamak

Herhangi bir konuda ihtiyacımızdan fazlasına sahip olmak veya bundan zevk almak bizimle çevremiz arasında bir dengesizlik yaratabilir.

Niyamalar

-Kendimize nasıl davranmalıyız-

Saucha: Saflık

Yoga’da Sattva, zihnin uyarılmasına veya dalgalanmasına neden olmayan şeydir. Saucha’ya ulaşmak için yogi, sattvik bir durumu korumaya yardımcı olan şeyler yapar.

Santosha: Hoşnutluk

Evrenin size bahşettiklerine minnettarlık duymak ve bunları anlamlandırmak ve hayatın sürekli değişen doğasıyla barışık olmak iç huzuru getirir.

Tapas: Öz disiplin

Duyularınızın farkına varmak tepkilerinizi yönetmenize olanak tanıyarak egonun kurbanı olmak yerine arzu ettiğiniz yaşamı yaratmanızı sağlar.

Svadhyaya: Kendi kendine çalışma

İçsel benliği keşfetmek farkındalığınızı ve egemenliğinizi genişletmenizi sağlar.

Ishvara Pranidhana: Teslimiyet

Kontrol edemediğiniz şeyleri bırakmayı öğrenmek, akmanıza ve hayatın hareketiyle bir olmanıza olanak tanır.

what is a yogi definition yoginis yogis meaning

Bir yoginin hayatından bir gün

Artık bir yoginin geliştirmeyi amaçladığı zihin durumunu, duyguları ve fiziksel eğilimi biliyoruz. Yogilerin ortalama bir günü, güneşi selamlayarak ter atmadıkları veya amuda kalkarak yönün anlamını düşünmedikleri zamanlarda neye benziyor?

Yogi diyeti

Yogiler her zaman beslenme düzenlerini göz önünde bulundururlar çünkü sadece yediklerimiz bizi önemli ölçüde etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yiyecekler bizi başkalarına ve çevremize de bağlar. Ne yiyeceğimizi seçmek yoginin etik anlayışını ve uygulamalarını yansıtır.

Geleneksel olarak, Ahimsa (şiddetsizlik) ilkesine değer verdikleri için yogiler için etten kaçınmak esastır. Ancak günümüz dünyasında, küresel gıda zincirleri nedeniyle, yogiler bitki bazlı gıdaların üretiminde ve tedarikinde insanlara ve gezegene yönelik şiddetin nasıl ortaya çıkabileceğini de düşünmelidir.

Yogilerin ulaşmayı hedefledikleri saf varlık hali olan Sattva ‘yı tartıştık. Genellikle bu duruma ulaşmanın bir yolu olarak sattvic diyete değer verilir; yani baharatlar, yumurta ve patlıcangiller gibi uyarıcı gıdalardan kaçınmak idealdir.

Yogiler aşırılığı veya açgözlülüğü önlemek istediklerinden, genellikle yalnızca kendilerini idame ettirecek kadar yerler. Daha geleneksel uygulamalarda, yogiler genellikle günde bir öğün kadar az yemek yerler.

Meditasyon

Meditasyon odaklanma pratiğidir. “Enerji dikkatinizin aktığı yere gider” sözünü duymuş olabilirsiniz

Hepimiz klasik meditasyon duruşuna aşinayız; oturur pozisyonda, bacaklar çapraz, sırt dik, gözler kapalı, korkak mudra. Bu, konsantre olmak için gevşeme ve uyanıklığı aynı anda sürdürmek için ideal bir pozisyondur.

Bununla birlikte, meditasyonun kendisi asana pratiğinde, araba kullanırken ve hatta insanlarla dolu bir odada etkileşim halindeyken bile uygulanabilir. Tüm hislerin, duyguların ve düşüncelerin deneyiminize girip çıkmasına izin verebildiğinizde ve enerjinizin akmasını istediğiniz yeri seçebildiğinizde, meditasyonun büyülü uygulamasında ustalaşmışsınız demektir.

Mantra

Mantra, konsantrasyonu ve odaklanmayı geliştirmek için meditasyon pratiğinde bir kelimenin, cümlenin veya sesin tekrarlanmasıdır. Bu, “Ben cesurum” gibi basit bir onaylama veya “gerçek benim özümdür” anlamına gelen “Sat Nam” gibi daha geleneksel bir Sanskrit ilahisi olabilir

Mantra boğaz çakrasının tonunu yükseltir ama aynı zamanda yoginin hedeflediği anlam veya içsel inanç durumunu geliştirmesini sağlar. Tüm evrenin ses tarafından yaratıldığını ve tüm seslerin belirli bir enerjik frekans taşıdığını biliyoruz. Mantra yoginin dünyaya titreşim gönderme aracıdır.

yogi bowl what is a definition yoginis yogis meaning

Bir Yogi Rutini

Huzur ve saflık ideal olduğundan, yogiler genellikle dünyanın geri kalanı sessizken gün doğumundan önce uyanmayı hedefler. Bu onların iç dünyaları üzerinde düşünmelerine ve günün geri kalanında nasıl hareket edeceklerine dair niyetler belirlemelerine olanak tanır.

Yogiler sağlıklarını ve netliklerini daha da optimize etmek için kriyalar veya başka uygulamalar yapabilirler. Popüler teknikler pranayama (nefes egzersizleri), Neti (burun temizliği) veya Trataka’dır (göz egzersizleri).

Karma Yoga

Yoga pratiğiniz sizi her şeyle ve herkesle olan doğuştan gelen bağlantınıza uyandırdığında, başkaları için vermenin ve yapmanın gücüne uyum sağlarsınız.

Ayrılık yanılsamasını ortadan kaldırarak, hepimizin daha büyük bir işleve hizmet etmek için birlikte çalışan küçük parçalar olduğumuzu görürüz. Yalnızca kendinize hizmet etmek, uyumun daha büyük bir sistem boyunca akmasını engeller.

İşte bu nedenle zamanınızı, enerjinizi ve yeteneklerinizi alıp başkalarına armağan etmek ilişkilerinizi güçlendirir ve karşılığında başkalarının armağanlarını almanızı sağlar.

Modern bir yogi nedir?

Yogi yaşamı bize anlam, huzur ve canlılık vaat etse de, dünya değiştikçe birçok geleneksel yaşam tarzı ulaşılamaz hale geliyor. İşin püf noktası, bu öğretilerin temel ilkelerini anlamak ve bunları mevcut koşullarımıza uyarlamaktır.

Ailenizden feragat etmek, bir aşramda yaşamak ve hiçbir şeye sahip olmamak istiyorsanız, bu uygulamaların çoğuna ve bunlara dalmak için gereken atmosferlere kolayca erişebilirsiniz.

Çoğumuzun tam zamanlı işleri ve faturaları var ve genellikle yiyecekleri teşvik etmenin yapılacak en doğru şey olduğu durumlarda bulunuyoruz.

Kendimize ve başkalarına nasıl yaklaşacağımızı öğrenmek ve düşünmek için zaman ayırabilirsek ve odaklanma ve zihnimizi, bedenimizi ve ruhumuzu kontrol altına alma becerimizi güçlendirebilirsek, yogi yolundayız demektir.

yogini in blue dress with mala what is a yogi definition yogis meaning

Yogi olmak için adım atmak

Belki de bir yoginin yaşamı size çekici geliyor, ancak tüm bu yönergeler sindirmek için biraz fazla. Buradaki anahtar kelime “pratik” Hevesli yogiler, yaşam tarzınızı değiştirmek için harcadığınız her enerji miktarının önemli olduğunu unutmamalıdır. İnanılmaz derecede uyarlanabilir varlıklarız; en küçük egzersizlere katıldığınızda, sinir yollarınızı yavaşça değiştirir ve alışkanlıklarınızı değiştirirsiniz.

Atabileceğiniz bazı adımlar şunlardır:

  • Bir dakikanızı ayırın: İster bir ürün satın almak, ister bir yiyecek seçimi yapmak ya da arkadaşınıza bir şey söylemek olsun, kararınızın size nasıl hissettirdiğini ve dünyayı nasıl etkileyebileceğini düşünmek için bir an ayırmak farkındalığınızı artırmanıza ve kontrolü ele almanıza yardımcı olacaktır.
  • Başkalarından Öğrenin: En deneyimli yogilerin bile her zaman öğrenecek bir şeyleri vardır. Bazı derslere katılabileceğiniz bir program oluşturmak ve belki de bu derslerin ücretini ödemek için bir şeylerden vazgeçmek, ruhani yolunuzda tutarlı kalmanız için size ilham verecektir.
  • Bırakmayı öğrenin: Bırakmak yogilerin en güçlü araçlarından biri olabilir ve bunu yapabilmek odak noktanızın kontrolünü elinizde tutabilmeniz anlamına gelir. İster sabah meditasyonunda işle ilgili endişelerinizi bir kenara bırakın, ister yeni yavru köpeğinizin devirdiği antika lambayı bir kenara bırakın, bırakma her geçen anla barışık olmanızı sağlar.

Sadece var olan her şeyle bir olduğunuzu ve Yoga’nın her parçanızı bu gerçeğe hizalamanın bir aracı olduğunu ve içinizdeki yoginin uyandığını hatırlayın.