unalome sembolünün anlamı ve dövme kullanımı

Yogiler genellikle yogaya ve felsefesine olan bağlılıklarını temsil etmek için dövme yaptırırlar. Birçok popüler dövme türü vardır; vücutlarında “OM” veya Sanskritçe dövmesi olan birçok yoga uygulayıcısı görmüş olabilirsiniz. Yoga söz konusu olduğunda, Unalome bir başka ikonik semboldür. Bu makale Unalome’un anlamını ve sembolizmini, Unalome’un kökenini keşfedecek ve dövmelerde nasıl kullanabileceğinize dair bazı örnekler sunacaktır.

Unalome’un Anlamı

Budist Unalome

Yaygın inanışa göre, Unalome sembolünün anlamı Theravada Budizmi ile ilişkili ruhani bir amblemdir.

Genellikle aydınlanmaya giden yolu temsil ettiği düşünülebilir.

Budist görüşe göre, Unalome her insanın yaşam yolunu yansıtır. Yol düz, dairesel veya dolambaçlı olabilir, kaygı, korku, neşe veya sevgi ile döşenmiş olabilir.

Unalome’nin anlamı, yaşam yolculuğunun acılarla dolu olduğunu söyler. Ancak, zorluklar ve talihsizlikler içinde bile, kişi ilerlemeye devam etmeli ve yeni şeyler öğrenmelidir. Ayrıca kişiye kendine objektif olarak bakmayı öğretir.

Unalome sembolü aydınlanmaya giden yolumuzu temsil eder. Yolun her zaman açık veya doğru yönde olmadığını öğretir.

Hindu Unalome

Budizm’in ünlü bir amblemi olmasına rağmen, bazıları Unalome sembolünün Hinduizm ile benzer bir çağrışıma sahip olduğuna inanmaktadır.

Hindu bakış açısına göre Unalome işareti Hindu dininin en yüce Tanrısı olan Şiva’nın üçüncü gözünü temsil eder.

Lord Shiva Yok Edici olarak bilinir çünkü görevi insanların yaşamlarındaki ve ötesindeki tüm engelleri ortadan kaldırmaktır. Hiyerarşinin en tepesinde oturur, kozmosu gözlemleyebilir ve istediği zaman değiştirebilir.

Şiva aynı zamanda evrenin koruyucusudur, her şeyi kontrol eder ve gerektiğinde dönüştürür. Sembolik olarak, Unalome’nin işaretinin tabanındaki spiral gözü temsil eder ve hayatımız bize herhangi bir rehberlik olmadan verilir.

Nereye gittiğimizi anlaması gereken tek kişi biziz.

Düğümlü bir çizgiyi andıran yükselen yol, hayatımızdaki her bir ruhani dönüm noktasını gösterir.

Düğümler, en tepedeki lotus çiçeğine ulaşmak için aşılması gereken engellerdir. Lotus çiçeği Hinduizm’de mükemmelliği simgeler ve Moksha’yı veya aydınlanmayı (Budist dininde Nirvana olarak bilinir) temsil eder.

Moksha, zirveye ulaştığımızda ve ruhani Lotus’umuzu açtığımızda doğum, ölüm ve reenkarnasyon döngüsünden kurtulduğumuz anlamına gelir.

Unalome bir hikaye anlatıyor

Unalome’un anlamının tabanı varoluşunuzun başlangıcını, doğum gününüzü, ruhsal uyanışınızı veya bir mücadelenin başlangıcını sembolize eder.

Görüntünün büyük kısmını oluşturan merkezi çizgiler, yaşam boyunca ilerledikçe azalan mücadeleyi temsil eder.

Bu alçalan çizgi, yaşam yolunuzun aydınlanmaya giden yolun bir devamı olduğunu gösterir.

Bu konuya daha yakından bakalım.
Yolculuğumuz spiralin merkezinde başlar. Spiral kusurlarımızdan, endişelerimizden ve şüphelerimizden kaçamayışımızı yansıtır.

Bununla birlikte, zihnimiz yaşam yolu ilerledikçe daha net görür. Yavaş yavaş ıstırap döngülerinden kopar.


Belki de çeşitli duygu ağlarına bağlandığımızda, ne kadar kafa karışıklığı içinde düşündüğümüzü fark etmeyiz. Hepimiz aynı hataları yapıyoruz çünkü hepimiz insanız.

Bu döngüden çıkmak kolay değildir. Ancak spiral tam da bunu temsil eder

Unalome sembolü bu yolculuğun görsel bir metaforudur. Öz farkındalık için verdiğimiz mücadelenin zirvesi ve doruk noktasıdır.

Unalome’u mükemmel bir dövme yapan nedir?

Unalome zamansızdır

Kimsenin Unalome dövmesinin hayatı geliştikçe anlamını yitireceğinden endişelenmesine gerek yok

Unalome sembolünün her bir parçasının bütünü oluşturması gibi, öz farkındalık yolculuğunun her bir aşaması da gereklidir. Başlangıç, sona götüren olaylar için bir katalizördür; başlangıç olmadan son asla gelemez

Her bir parça birbirine bağlı olduğundan, önemi ve değeri asla aşılamaz.

Unalome’unuz benzersiz olabilir

Birçok kişi, kendileri için özel bir anlamı olan bir noktaya vücutlarına Unalome dövmesi yaptırmayı sever. Bilek, boynun arkası, kürek kemikleri, kulağın arkası, ön kol ve göğüs bölgesi olabilir.

Çoğu Budist ve Hindu ayaklara Unalome dövmesi yapılmasına karşıdır çünkü ayakların kirli ve kötü olduğuna inanırlar

Bu nedenle, ruhani önemini kabul etmek ve kutsallığını korumak istiyorsanız Unalome sembolünü asla ayağınıza takmayın.

Unalome dövmelerinin çoğu geçmişte herhangi bir değişiklik yapılmadan bağımsız dövmeler olarak tasarlandı

Bununla birlikte, dövme sanatçıları her zaman gelenekselden ayrılmaya ve yeni bir şeyler denemeye çalıştıklarından, birçoğu kendi fikirlerini Unalome işaretine dahil etmeye başladı

Unalome dövmeniz daha büyük bir dövmeye dahil edilebilir veya OM, Buddha veya bir meditasyoncu ile birlikte olabilir.

Unalome Çeşitleri

Noktalar

Örneğin aşağıdaki görselin üst kısmında kişinin hedeflerine ulaşmasını, bağımsızlığını ve aydınlanmasını temsil eden noktalar yer almaktadır.

Lotus

Bazen noktalar yerine veya en üstte bir lotus tasvir edilir

Lotus, Budizm ve Doğu felsefesinde çok önemli bir semboldür. Bunun nedeni lotus çiçeğinin doğal özelliğidir

Lotus çamurun derinliklerinde büyür ve güneş ışığını göremez. Ancak derin toprağın içinden ışığın geldiği yöne doğru ilerler ve sonunda güzel bir çiçeğe dönüşür

Lotus, karşılaştığı zorluklara rağmen ışığı bulur; bu yüzden Doğu dinleri onu genellikle aydınlanmanın sembolü olarak kullanır.

Unalome sembolündeki lotus aydınlanmayı ve özgürlüğü ifade eder.

Unalome’un içindeki çizgiler, sonunda çiçek açmak ve olmak için yaratıldığımız muhteşem varlık olmak için çamur ve pisliğin içinden geçerken hayattaki zorluklarımızı temsil eder

Aydınlanmaya ve ışığı görmemizi engelleyen her şeyden özgürleşmeye doğru yolculuğumuza devam ediyoruz

Lotus, Unalome’da özgürlük ve aydınlanmanın sembolüdür.

Dişil ve eril

unalome tatoo meaning chart lotus healing symbol female unalime
Kaynak Pinterest Pinterest

Yerleşimine bağlı olarak, sembol eril veya dişil olabilir.
Unalome’un tabanının (spiral taban) sağa ve dışa dönük olduğunu varsayalım; bu durumda Budist kültürüne göre eril olarak kabul edilir.

Unalome’un spiral tabanı sola ve içe bakıyorsa dişil olarak kabul edilir.

Bunlar, özellikle Unalome’un anlamının sizin toteminiz olmasını istiyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken önemli faktörlerdir.

Seçtiğiniz Unalome anlamının türü, yansıtmak istediğiniz enerjiyi etkileyecektir

Örneğin, dişil enerji yaymak istediğimiz durumu ele alalım. Bu durumda, tabanı sola ve içe bakan bir Unalome yeterli olacaktır.

Eril güçleri temsil etmek istiyorsanız, spiral tabanı sağa ve içe bakan bir Unalome seçin.[3]

Unalome ile birlikte kullanılabilecek diğer popüler semboller

Om

Bazı kişilerin Unalome dövmelerine dahil ettikleri yaygın bir sembol OM sembolüdür

Hindu ya da Budist dövmesi dendiğinde akla ilk gelen “Ben” anlamına gelen OM dövmesidir. Bu, dünya çapında on binlerce kişide görülen tipik bir tasarımdır.

Om, Hindu dininde temel bir kavramdır ve evrenin ilk sesi olarak kabul edilir. Zihin, beden ve ruhun birliğini sembolize eder. Öz farkındalık yolculuğunuzu birlik duygusuyla birleştirmek için om sembolünü bir Unalome ile dövme yapmayı deneyin

Om Sign yoga symbol

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Om

Fiziksel Om sembolünün birçok eğrisi ve çizgisi beş bilinç durumunu sembolize eder:

– Sol alttaki eğri varlığın bilinçli, uyanık halini temsil eder.

– Sol üst eğri bilinçsiz durumu temsil eder.

– Sağ alttaki eğri rüya halini veya uyanıklık ile bilinçsizlik arasındaki geçişi temsil eder.

– Üstteki yarım daire Maya durumunu temsil eder. “Maya” “yanılsama” anlamına gelir ve Kumar’a göre ruhsal gelişimin önündeki en önemli engeldir.

– En üstteki nokta mutlak durumu temsil eder. “Kişi basitçe olabildiğinde,” diye devam ediyor yazar, “bu bilincin en yüksek durumudur; ruhsal mutluluğun nihai derecesidir.”

Denge mandala [5][6]

Unalome’un anlamına bir hikaye katabilecek bir başka güzel tasarım da mandala’dır. Mandala, genellikle bir daire şeklinde düzenlenmiş sembollerin simetrik bir düzenlemesidir.

Daire, bir bütün olarak evrenin sembolüdür. Daire sonsuzluğu, uyumu, dengeyi ve bütünlüğü sembolize eder çünkü asla bitmez. Bu sonsuzluk diğer tüm formları ve tasarımları kuşatarak uyum, sakinlik ve bütünlük izlenimi verir.

Temel veren hayat ağacı [7]

Hayat Ağacı tipik olarak kökleri toprağın derinliklerine uzanan ve dalları gökyüzüne uzanan dev bir ağaç olarak temsil edilir

Bu kökler, evrenin birbirine bağlı doğasına, demir attığımız fiziksel alem ile arzuladığımız ruhani alem arasındaki ebedi bağlantıya işaret eder

Hayat Ağacı dövmesinin anlamı aynı zamanda bize Toprak Ana ile olan evrensel bağlantımızı ve gelişip serpilmek için ona olan bağımlılığımızı hatırlatır.

Yedi çakra [8]

Dönen ışık diskleri olarak tasvir edilen çakralar, vücudumuzdaki yedi enerjiyi temsil eder

Yogiler, yedi enerjinin ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak mükemmel bir uyum içinde olması halinde kişinin huzur içinde olacağına inanırlar

Bu nedenle, her çakranın sembollerinin anlamı üzerine meditasyon yapmak çakraları dengelemenin bir yoludur

Lotuslar, üçgenler, tonlar, daireler, Sanskritçe karakterler ve diğer semboller çakraların ikonografisini oluşturur.

Sembolizmlerini araştırarak, onları nasıl dengede tutacağınızı ve herhangi bir tıkanıklığı nasıl açacağınızı keşfedebilirsiniz.

Buda


Buda dövmesi yaptıranlar bunu muazzam bir bilgelik ve maneviyat sembolü olarak görürler.

Buda’yı (veya bir Buda’yı) tasvir eden görüntü meditasyon ve tefekkürü tasvir ediyordu

Tüm canlılar için şefkat ve sevgiyi simgeleyen bu kişi, aynı zamanda kaos karşısında sükuneti de temsil eder

Sanskritçe

Sanskritçe, günümüz Hindistan’ında sadece birkaç bin köylü tarafından konuşulan eski bir Hint dilidir

Kelime dağarcığı ve telaffuz armonik frekanslar yarattığından, kelimelerin daha yüksek titreşim enerjisine sahip olduğuna inanılır.

Unalome dövmenize eski Sanskritçe yazılar ekleyebilir veya size uygun modern bir ifade seçebilirsiniz.

Hamsa [9]

Hamsa olumlu ve bereketli bir işarettir. Bu sembol kötülükleri ve negatif enerjileri korumak ve uzaklaştırmak için kullanılır

Hamsa, birçok kültür ve dinde iyi şans, talih, sağlık, zenginlik ve bereketi temsil eden yaygın bir semboldür.

Namaste

Namaste “önünde eğiliyorum” anlamına gelir İfade edildiğinde, kişiye duyulan sevgiyi ve aynı zamanda onun alanına ve kutsallığına duyulan saygıyı ifade eder

Konuşmacı konuşurken avuçlarını göğsünde birleştirir ve eğilir.

Ganesha [10]

Ganesha Hinduizm’de yüce bilincin en güçlü simgelerinden biridir

İnancı takip eden veya yoga yapan birçok kişi bu dövmeyi yaptırır çünkü bilgiyi temsil eder

Örneğin, Ganesha üzerine meditasyon yapmak üçüncü gözü aktive etmenize ve akan düşünceleri sakinleştirmenize yardımcı olabilir

Ganesha, fil başlı ve insan vücutlu, iyi talihi, aklı ve çalışmayı simgeleyen önemli bir Hindu tanrısıdır. Engelleri ortadan kaldıran kişi olarak bilinir ve yeni faaliyetlerin başlangıcında çağrılır.

Ganesha Telaffuz: guh-nay-sha.

Resmi olmayan telaffuz

Aydınlanmaya giden yolu temsil eden bu sembolü nasıl doğru telaffuz edeceğimizi çoğu zaman bilemeyiz. Öyleyse, hayata rehberlik sembolü olarak vücudunuza dövme yaptırdığınız şeyin nasıl telaffuz edileceğini öğrenmeye çalışalım!

Bunu üç bölüme ayırabiliriz: [OON] [UH] [LOAM]

Daha fazla rehberlik için, doğal telaffuz pratiği yapmak üzere bu videoyu ziyaret edebilirsiniz.

Unalome Anlamı – Sonuç

Her birimizin yaşam yolu kendine özgü ve güzeldir. Aydınlanma sembolüne ilişkin yorumlarımız da farklılık gösterebilir

Yolumuzu düzelten ve acımızı hafifleten her şey son derece kişisel bir deneyimdir.

Unalome sembolü hayatın bu evrensel yönlerini hatırlatır. Son derece kişisel olsa da, görsel temsil uluslararası bir bütünlüğe sahiptir.

Birbirimizden üstün değiliz.

İkimiz de aynı yöne doğru gidiyoruz.

Sadece bunu farklı şekillerde teşvik ediyoruz.

Unalome’un anlamı acının kaçınılmaz olduğunu içerir. Ancak bu sarmalın içinde sıkışıp kalmak unalome değildir

Acınızın sonsuza kadar devam etmeyeceğini kabul edin. Kendini ifade etmek için bolca zamanı olacak, ama sonunda bırakacaktır.

Acılarımız dayanılmaz olsa da, her zaman sona ereceğine dair bir umut vardır.

Çözüldükten sonra bile, dikkate alınması gereken bir başka belirsizlik düzeyi daha vardır. Unalome’un son noktasının orada olmasının bir sebebi var

Dünyanın güvensizliği kaçınılmazdır. Ancak öte yandan, bunu inkar etmeyi seçmek kişinin öz farkındalığını geliştirmez.

Yaşam sürecine saygı duymak, içimizdeki belirsizliğe saygı duymak anlamına gelir. Ne de olsa Budizm bir yaşam felsefesidir. Bizi gelişmeye nasıl devam edeceğimiz konusunda düşünmeye zorlar. Bizi büyümeye ve merakımızı ego olmadan tatmin etmeye teşvik eder.


Unalome sembolü temsil etmek için çok güzel bir amblemdir. Meditasyon veya yoga seanslarınız sırasında bir görselleştirme aracı olarak kullanın. Size üzerinde bulunduğunuz yolu hatırlatmasına izin verin.

Kendinizi sıkışmış veya bunalmış hissettiğinizde Unalome’u umudu temsil etmek için kullanın. Büyüme potansiyelinizi gizleyen çamurda yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır

Bu semboller meditasyon ve yoga ile aynı şekilde bir araç görevi görür. Bu yüzden onlardan yararlanın ve bereketlerinden faydalanın.

Kaynaklar

[1] https://www.dailyrx.com/unalome/

[2] https://tattooswin.com/the-beauty-and-elegance-of-the-unalome-tattoo-one-of-the-most-spiritual-symbols-in-hinduism-and-buddhism/

[3] https://www.dailyrx.com/unalome/

[4] https://www.mindbodygreen.com/articles/what-does-the-om-symbol-mean

[5][6] https://www.byrdie.com/mandala-tattoo-inspiration-5101211, https://selftattoo.com/the-meaning-and-symbolism-of-mandala-tattoos/

[7] https://ishka.com.au/blogs/spirit/tree-of-life-symbolism

[8][9][10] https://www.yogabasics.com/practice/yoga-for-beginners/yoga-symbols/