unalome-symbolens betydelse och tatueringens djup

Yogis tatuerar sig ofta för att visa sitt engagemang för yogan och dess filosofi. Det finns många populära typer av tatueringar; du kanske har sett många yogautövare med “OM” eller sanskrit tatuerade på sina kroppar. När det gäller yoga är Unalome en annan ikonisk symbol. Den här artikeln kommer att utforska betydelsen och symboliken för Unalome, ursprunget till Unalome och ge några exempel på hur du kan använda den i tatueringar.

Betydelse av Unalome

Buddhistisk Unalome

Enligt populär tro är betydelsen av Unalome-symbolen ett andligt emblem associerat med Theravada-buddhismen.

Det kan vanligtvis tänkas representera vägen till upplysning.

Enligt den buddhistiska synen återspeglar Unalome varje persons livsväg. Vägen kan vara rak, cirkulär eller slingrande, kantad av ångest, rädsla, glädje eller kärlek.

Innebörden av Unalome säger att livets resa är full av lidande. Men även i svårigheter och olyckor måste man fortsätta framåt och lära sig nya saker. Det lär en också att se på sig själv objektivt.

Symbolen för Unalome representerar vår väg till upplysning. Den lär oss att vägen inte alltid är tydlig eller i rätt riktning.

Hinduisk Unalome

Även om Unalome är en känd symbol inom buddhismen, anser vissa att den har en liknande innebörd inom hinduismen.

Ur ett hinduiskt perspektiv representerar Unalome-tecknet det tredje ögat hos Shiva, den högsta guden i den hinduiska religionen.

Lord Shiva är känd som förstöraren eftersom hans uppgift är att ta bort alla hinder i människors liv och därutöver. Han sitter högst upp i hierarkin, där han kan observera kosmos och förändra det efter behag.

Shiva är också universums beskyddare, som kontrollerar allt och omvandlar det när det behövs. Symboliskt representerar spiralen vid basen av Unalomes tecken ögat, och vårt liv ges till oss utan någon vägledning.

Vi är de enda som behöver förstå vart vi är på väg.

Den stigande vägen, som liknar en linje med knutar, indikerar varje andlig vändpunkt i våra liv.

Knutarna är hinder som måste övervinnas för att nå lotusblomman på toppen. Lotusblomman symboliserar perfektion inom hinduismen och representerar Moksha, eller upplysning (inom den buddhistiska religionen, känd som Nirvana).

Moksha innebär att när vi når toppen och öppnar vår andliga Lotus, befrias vi från kretsloppet av födelse, död och reinkarnation.

Unalome berättar en historia

Basen i Unalomes betydelse symboliserar början på din existens, dagen för din födelse, ditt andliga uppvaknande eller början på en kamp.

De centrala linjerna, som utgör större delen av bilden, representerar den kamp som avtar i takt med att vi utvecklas genom livet.

Den nedåtgående linjen indikerar att ditt livs väg är en fortsättning på vägen till upplysning.

Låt oss titta närmare på denna aspekt.
Vår resa börjar i spiralens centrum. Spiralen återspeglar vår oförmåga att undkomma våra brister, bekymmer och tvivel.

Men vårt sinne ser klart när livsvägen utvecklas. Gradvis bryter det sig loss från lidandets cykler.


Kanske inser vi inte hur förvirrade våra tankar är när vi kopplar upp oss mot de olika känslornas nätverk. Vi gör alla samma misstag eftersom vi alla är människor.

Att ta sig ur denna cykel är inte lätt. Spiralen representerar dock just detta

Unalome-symbolen är en visuell metafor för denna resa. Den är toppen och kulminationen av vår kamp för självmedvetenhet.

Vad gör Unalome till den perfekta tatueringen?

Unalome är tidlös

Ingen behöver oroa sig för att deras Unalome-tatuering ska förlora sin betydelse i takt med att livet utvecklas

Precis som varje del av Unalome-symbolen gör helheten till vad den är, är varje steg på vägen mot självmedvetenhet nödvändigt. Början är en katalysator för händelser som leder till slutet; slutet kan aldrig komma utan början

Eftersom varje del är sammankopplad kan dess betydelse och vikt aldrig överträffas.

Din Unalome kan vara unik

Många gillar att tatuera in Unalome på kroppen på en plats som har en speciell betydelse för dem. Det kan vara på handleden, nacken, axelbladen, baksidan av örat, underarmen och bröstområdet.

De flesta buddhister och hinduer är emot att tatuera Unalome på fötterna eftersom de tror att fötterna är smutsiga och onda

Sätt därför aldrig Unalome-symbolen på dina fötter om du vill erkänna dess andliga betydelse och skydda dess helighet.

De flesta Unalome-tatueringar utformades tidigare som fristående tatueringar, utan några ändringar

Men eftersom tatuerare alltid har försökt att avvika från det konventionella och prova något nytt, har många börjat införliva sina egna idéer i Unalome-tecknet

Din Unalome-tatuering kan ingå i en större tatuering eller åtföljas av OM, Buddha eller en meditatör.

Varianter av Unalome

Prickar

Bilden nedan innehåller till exempel prickar längst upp, som representerar uppnåendet av ens mål, självständighet och upplysning.

Lotus

Ibland avbildas en lotus i stället för prickar eller i toppen

Lotus är en mycket viktig symbol i buddhismen och östlig filosofi. Detta beror på lotusblommans inneboende egenskaper

Lotusblomman växer djupt ner i leran och kan inte se solljus. Men den tränger igenom den djupa jorden i riktning mot ljuset och blommar så småningom ut till en vacker blomma

Lotusblomman hittar ljuset trots alla svårigheter den ställs inför, och det är därför som österländska religioner ofta använder den som en symbol för upplysning.

Lotusen i Unalome-symbolen står för upplysning och frihet.

Linjerna i Unalome representerar våra utmaningar i livet när vi kämpar oss igenom leran och smutsen för att slutligen blomma ut och bli den magnifika skapelse som vi skapades för att vara

Vi fortsätter vår resa mot upplysning och frigörelse från allt som har hindrat oss från att se ljuset

Lotusen är en symbol för frihet och upplysning i Unalome.

Feminint och maskulint

unalome tatoo meaning chart lotus healing symbol female unalime
Källa: Pinterest Pinterest

Beroende på hur symbolen placeras kan den vara maskulin eller feminin.
Antag att basen på Unalome (spiralbasen) är vänd åt höger och utåt; i detta fall, enligt buddhistisk kultur, anses den vara maskulin.

Det anses feminint om spiralbasen på Unalome är vänd åt vänster och inåt.

Dessa är viktiga faktorer att tänka på, särskilt om du vill att betydelsen av Unalome ska vara din totem.

Den typ av Unalome-betydelse du väljer kommer att påverka den energi du vill projicera

Tänk till exempel på fallet där vi vill utstråla feminin energi. I det här fallet räcker det med en Unalome med basen vänd åt vänster och inåt.

Välj en Unalome med spiralbasen vänd åt höger och inåt om du vill representera maskulina krafter.[3]

Andra populära symboler att kombinera med Unalome

Om

En vanlig symbol som vissa människor inkluderar i sin Unalome-tatuering är OM-symbolen

När du tänker på hinduiska eller buddhistiska tatueringar är det första du kommer att tänka på OM-tatuering, vilket betyder “Jag är” Det är en typisk design, som ses på tiotusentals människor runt om i världen.

Om är ett grundläggande koncept i den hinduiska religionen och anses vara det första ljudet i universum. Det symboliserar föreningen av sinne, kropp och ande. Prova att tatuera om-symbolen med en Unalome för att förankra din resa mot självmedvetenhet i en känsla av enhet

Om Sign yoga symbol

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Om

De många kurvorna och linjerna i den fysiska Om-symbolen symboliserar fem medvetandetillstånd:

– Den nedre vänstra kurvan representerar det medvetna, vakna tillståndet.

– Den övre vänstra kurvan representerar det omedvetna tillståndet.

– Den nedre högra kurvan representerar drömtillståndet eller övergången mellan vakenhet och medvetslöshet.

– Den övre halvcirkeln representerar tillståndet Maya. “Maya” betyder “illusion” och är enligt Kumar det största hindret för andlig utveckling.

– Punkten längst upp representerar det absoluta tillståndet. “När man helt enkelt kan vara”, fortsätter författaren, “är det det högsta tillståndet av medvetande; den ultimata graden av andlig lycka.”

Mandala för balans [5][6]

En annan vacker design som kan tillföra en berättelse till betydelsen av Unalome är mandalan. En mandala är ett symmetriskt arrangemang av symboler, vanligtvis arrangerade i en cirkel.

Cirkeln är en symbol för universum som helhet. Cirkeln symboliserar evighet, harmoni, balans och fullständighet eftersom den aldrig tar slut. Denna evighet omfattar alla andra former och mönster och ger intrycket av harmoni, lugn och fullständighet.

Livets träd som ger grund [7]

Livets träd representeras vanligtvis som ett gigantiskt träd med rötter som når djupt ner i jorden och grenar som når upp till himlen

Dessa rötter indikerar universums sammankopplade natur, en evig länk mellan den fysiska världen som vi är förankrade i och den andliga världen som vi strävar efter

Betydelsen av tatueringen av livets träd påminner oss också om vår universella koppling till Moder Jord och vårt beroende av henne för att utvecklas och frodas.

Sju chakran [8]

Chakran, som avbildas som virvlande ljusskivor, representerar sju energier i vår kropp

Yogis tror att om alla sju energierna är i perfekt harmoni, andligt, mentalt och fysiskt, skulle man vara i frid

Därför är en meditation över betydelsen av symbolerna för varje chakra ett sätt att balansera chakran

Lotusar, trianglar, nyanser, cirklar, sanskrittecken och andra symboler utgör chakranas ikonografi.

Genom att fördjupa sig i deras symbolik kan man upptäcka hur man håller dem i balans och löser upp eventuella blockeringar.

Buddha

De som tatuerar Buddha ser det som en symbol för enorm visdom och andlighet.

Bilden som föreställer Buddha (eller en Buddha) avbildar meditation och kontemplation

Han symboliserar medkänsla och kärlek till alla levande varelser, och han representerar också lugn inför kaos

Sanskrit

Sanskrit är ett gammalt indiskt språk som talas av bara några tusen bybor i dagens Indien

Eftersom ordförråd och uttal skapar harmoniska frekvenser anses ord ha högre vibrationsenergi.

Du kan lägga till gamla sanskritskrifter till din Unalome-tatuering eller välja en modern fras som passar dig.

Hamsa [9]

Hamsa är ett positivt och välmående tecken. Denna symbol används för att skydda och avvärja onda och negativa energier

Hamsa är en vanlig symbol som representerar tur, lycka, hälsa, rikedom och fertilitet i många kulturer och religioner.

Namaste

Namaste betyder “jag böjer mig för dig” När det uttrycks, uttrycker det kärlek till personen och samtidigt respekt för hans eller hennes utrymme och gudomlighet

Talaren knäpper handflatorna mot bröstet och bugar när han eller hon talar.

Ganesha [10]

Ganesha är en av de mest kraftfulla symbolerna för det högsta medvetandet inom hinduismen

Många människor som följer tron eller utövar yoga får denna tatuering eftersom den representerar kunskap

Att meditera på Ganesha kan till exempel hjälpa dig att aktivera det tredje ögat och lugna tankarna

Ganesha är en viktig hinduisk gud med elefanthuvud och manskropp som symboliserar lycka, intellekt och studier. Han är känd som den som avlägsnar hinder och åkallas i början av nya aktiviteter.

Ganesha Uttal: guh-nay-sha.

Inofficiellt uttal

Vi vet ofta inte hur man korrekt uttalar denna symbol som representerar vägen till upplysning. Så låt oss försöka veta hur man uttalar det du har tatuerat på din kropp som en symbol för vägledning till livet!

Vi kan dela upp det i tre delar: [OON] [UH] [LOAM]

För ytterligare vägledning kan du besöka den här videon för att öva på att uttala den naturligt.

Unalome Betydelse – Slutsats

Var och en av våra livsvägar är distinkt och vacker på sitt eget sätt. Våra tolkningar av symbolen för upplysning kan också skilja sig åt

Vad som än rätar ut vår kurs och lindrar vår smärta är en mycket personlig upplevelse.

Unalome-symbolen fungerar som en påminnelse om dessa universella aspekter av livet. Samtidigt som den är högst personlig har den visuella representationen en internationell enhet.

Vi är inte överlägsna varandra.

Vi är båda på väg åt samma håll.

Vi främjar det bara på olika sätt.

Innebörden av Unalome är bland annat att smärta är oundviklig. Men det är inte obehagligt om man förblir fast i denna spiral

Inse att din smärta inte kommer att kvarstå på obestämd tid. Den kommer att ha gott om tid att uttrycka sig, men så småningom kommer den att släppa taget.

Även om vårt lidande är outhärdligt finns det alltid hopp om att det kommer att ta slut.

Även efter avvecklingen finns det fortfarande en annan nivå av osäkerhet att ta hänsyn till. Slutpunkten för Unalome finns där av en anledning

Världens osäkerhet är oundviklig. Men att välja att förneka den gör å andra sidan ingenting för att förbättra ens självmedvetenhet.

Att respektera livets process innebär att respektera osäkerheten inom oss. Buddhismen är trots allt en livsfilosofi. Den utmanar oss att fundera över hur vi kan fortsätta att förbättras. Den uppmuntrar oss att växa och tillfredsställa vår nyfikenhet utan ego.


Unalome-symbolen är ett mycket vackert emblem att representera. Använd den som ett visualiseringsverktyg under dina meditations- eller yogasessioner. Låt den påminna dig om den väg du är på.

Använd Unalome för att representera hopp om du känner dig fast eller överväldigad. Den kommer att hjälpa dig att navigera genom den sörja som skymmer din potential för tillväxt

Dessa symboler fungerar som ett verktyg på samma sätt som meditation och yoga. Så dra nytta av dem och dra nytta av deras välsignelser.

Källor

[1] https://www.dailyrx.com/unalome/

[2] https://tattooswin.com/the-beauty-and-elegance-of-the-unalome-tattoo-one-of-the-most-spiritual-symbols-in-hinduism-and-buddhism/

[3] https://www.dailyrx.com/unalome/

[4] https://www.mindbodygreen.com/articles/what-does-the-om-symbol-mean

[5][6] https://www.byrdie.com/mandala-tattoo-inspiration-5101211, https://selftattoo.com/the-meaning-and-symbolism-of-mandala-tattoos/

[7] https://ishka.com.au/blogs/spirit/tree-of-life-symbolism

[8][9][10] https://www.yogabasics.com/practice/yoga-for-beginners/yoga-symbols/