narsistik manipülatif cocuk: ne yapmalı? işte yanıtlar!

Sapkın narsisizme sahip çocuklar ailelerine ve başkalarına önemli ölçüde zarar verebilirler. Genellikle manipülatiftirler, yalancıdırlar ve amaçlarına ulaşmak için sıklıkla suçluluk ve utanç duygularını kullanırlar. Ne yazık ki, özellikle buyurgan ve anlaşılması zor da olabilirler.

Bu makalede, narsisistik çocukların özelliklerini ve yetişkin olduklarında karşılaştıkları zorlukları anlatacağım. Empatik bir ebeveyn ile narsisistik bir çocuk arasındaki karmaşık dinamiğe odaklanırken, davranışlarını yönetmek ve eylemlerinin duygusal etkilerinden korunmak için etkili stratejileri özetleyeceğim.

Narsisizm nedir?

Narsisistik nevroz, aşırı ilgi ve hayranlık ihtiyacı, başkalarına karşı merhamet eksikliği ve eleştiriye karşı yüksek hassasiyet ile karakterize bir kişilik bozukluğunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Narsisistik nevroz, bir ruh sağlığı uzmanı veya eğitimli bir koç tarafından teşhis edilebilir. Bu bozukluğa sahip kişiler genellikle şişirilmiş bir egoya ve sürekli olarak kendi imajlarını doğrulama ihtiyacına sahiptir.

Bencil, manipülatif olabilir ve kendilerini üstün hissedip öyle davranabilirler. Başkalarının ihtiyaçlarını ve duygularını dikkate almamaları nedeniyle ilişkilerde zorluk yaşama eğilimindedirler.

manipulative narcissistic child what to do

Narsisistik Nevroz

Modern psikoloji narsisizmi bir nevrozdan ziyade bir kişilik bozukluğu olarak görme eğilimindedir. Nevroz, psikolojide bir kişinin günlük yaşamında işlev görme yeteneğini engelleyebilecek zihinsel veya duygusal acı çekme durumunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Nevrozlar kendilerini anksiyete, depresyon, fobiler veya takıntılar gibi semptomlarla gösterebilir.

Nevrozlar genellikle uyum bozuklukları olarak kabul edilir, yani bir kişi günlük yaşamın stres ve taleplerine etkili bir şekilde uyum sağlayamadığında gelişen zihinsel bozukluklar. Nevrozlar geçmiş travmaların, işlevsiz aile ilişkilerinin, sosyal baskıların veya genetik faktörlerin sonucu olabilir.

“Nevroz” teriminin daha çok tarihsel veya psikanalitik bağlamlarda kullanıldığını, çağdaş klinik psikoloji bağlamlarında daha az kullanıldığını ve DSM-5’e* göre nevrozların yerini anksiyete ve obsesif-kompulsif bozukluklar, duygudurum bozuklukları, kişilik bozuklukları vb. aldığını belirtmek önemlidir.

Narsisistik bir çocuğun özellikleri

Narsisistik çocuklar, aşağıdakiler gibi çeşitli ayırt edici özelliklere sahip olabilir

 • Sürekli ilgi ve hayranlık ihtiyacı
 • Kibir ve aşırı özgüven
 • Başkalarına karşı empati eksikliği
 • Kendilerini başkalarından üstün görme eğilimi
 • İstediklerini elde etmek için manipülatif davranışlar
 • Eylemleri için başkalarını suçlama eğilimi
 • İstediklerini elde etmek için yalan söyleme ve hile yapma eğilimi
 • Eleştiri veya olumsuz geri bildirimi kabul edememe
 • Kendilerini rahatsız eden kişilere karşı düşmanca ve kinci olma eğilimi.

Narsisizmin nedenleri

Aşırı ilgi ve hayranlık ihtiyacı ve başkalarına karşı merhamet eksikliği ile karakterize bir kişilik bozukluğu olan narsistik nevrozun bir çocukta gelişmesine birçok faktör katkıda bulunabilir.

Aile ortamı narsisistik nevrozun gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Aşırı korundukları ve aşırı değer gördükleri ailelerde büyüyen ya da travma yaşayan çocukların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde narsisistik özellikler geliştirme olasılığı daha yüksek olabilir.

Yaşam deneyimleri de narsisistik nevrozun gelişimine katkıda bulunabilir. Fiziksel, duygusal veya cinsel istismar gibi travmalar yaşamış ya da şiddete veya yüksek düzeyde aile içi çatışmaya tanık olmuş kişilerin narsistik kişilik bozuklukları geliştirme olasılığı daha yüksek olabilir.

Genetik faktörler de narsisistik nevrozun gelişiminde rol oynayabilir. Araştırmalar, narsisistik nevroz da dahil olmak üzere tüm kişilik bozukluklarında genetik bir bileşen olduğunu göstermektedir.

Bu faktörler mutlaka narsisistik nevroza neden olmaz, ancak durumun gelişme riskini artırabilir.

‘Aşırı’ bir narsisti ne tanımlar?

‘Narsist’ ve ‘aşırı narsist’ terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır, ancak kaynağa bağlı olarak derece bakımından farklılık gösterebilirler.

Aşırı narsist veya ‘patolojik narsist’, narsistik kişilik bozukluğunun özelliklerini daha belirgin ve yoğun bir şekilde sergileyen bir kişidir.

Bu kişiler istediklerini elde etmek için manipülasyon ve istismara daha fazla eğilim gösterebilirler ve birlikte yaşamak ve yönetmek çok zor olabilir. NPM’ler ayrıca başkalarının dikkatini kendi uygunsuz davranışlarından başka yöne çekmekte çok başarılı olabilirler ve tespit edilmeleri çok zor olabilir. Genellikle sağlıklı duygusal ilişkiler kurmakta zorlanırlar.

Empatik bir ebeveyn ile narsisistik bir çocuk arasındaki ilişkide zorluklar.

Empatik ebeveynler çocuklarının benmerkezci ve manipülatif davranışlarını anlamakta zorlanabilir, bu da hayal kırıklığı ve hüsran duygularına yol açabilir.

Öte yandan, çocuk da ebeveyninin empatik doğasını anlamakta zorlanabilir ve bunu bir zayıflık olarak görebilir. Bu dinamik, gergin bir ilişkiye ve karşılıklı anlayış ve saygı eksikliğine yol açabilir. Çocuk büyüyüp bir yetişkine dönüştükçe, bu ilişkideki zorluklar daha belirgin hale gelebilir ve durumu her iki taraf için de yönetilmesi zor bir hale getirebilir.

manipulative narcissistic child what to do

Bir narsist, narsist olduğunun farkına varabilir mi?

Narsisistik eğilimleri olan bir kişi için bozukluğunu tanımak ve kabul etmek zor olabilir, çünkü bunu bir sorun olarak görmeyebilir. Narsisistik kişiler genellikle kendi önemlerine dair yüksek bir algıya sahiptir ve davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğini anlayamayabilirler. Narsisistik kişilik bozukluğu olan bir kişinin durumunun farkında olması ve davranışlarını anlamak ve değiştirmek için yardım istemesi mümkündür, ancak olası değildir.

Sınır koymada zorluk

Empati kurabilen bir ebeveyn ile narsisistik çocuğu arasındaki ilişkinin en zor yönlerinden biri, ebeveynin sınır koyabilmesi ve çocuğunun sürekli taleplerine ‘hayır’ diyebilmesidir. Narsisistler genellikle her şeyin kendilerine ait olduğunu düşünür ve çevrelerindeki kişilerden mantıksız taleplerde bulunabilirler. Empatik bir ebeveyn, kendini suçlu hissedebileceğinden ya da yüzleşmekten kaçınmak isteyebileceğinden, çocuğunun taleplerine hayır demekte zorlanabilir.

Ancak bu durum ebeveynin sürekli olarak çocuğunun taleplerine boyun eğmesine yol açabilir ve bu da uzun vadede hem ebeveyn hem de çocuk için zararlı olabilir. Ebeveynin net sınırlar koyması ve zor olsa bile bunları sıkı bir şekilde uygulaması çok önemlidir.

Empati kurabilen bir ebeveyn, kendini ön planda tutmayı ve net sınırlar koymayı öğrenerek çocuğuna başarılı bir şekilde hayır diyebilir. Ebeveyn, çocuklarının duygusal yapısının – özellikle de artık bir yetişkinse – kendi sorunları olduğunu ve çocuklarının değerinden sorumlu olmadıklarını anlamalıdır.

Ebeveynin ayrıca çocuğuna hayır derken suçluluk hissetmemesini sağlamak için özsaygı üzerinde çalışması gerekir. Ayrıca karmaşık ilişkileri yönetmek için profesyonel yardım alabilirler.

Narsisistik bir çocuk ebeveyni suçlamaya devam ederse ne yapmalı?

Suçlama, narsistin istediğini elde etmek için kullandığı ölümcül silahlardan biridir, bu nedenle manipüle edilmekten nasıl kaçınılacağını bilmek çok önemlidir. İşte çocuğunuzun suçlamasıyla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı ifade örnekleri:

 • “Böyle hissettiğin için üzgünüm ama duygularından ben sorumlu değilim”
 • “Kızgın olmanızı anlıyorum, ancak suçlamanıza katılmıyorum ve bunu kabul etmeyeceğim”
 • “İhtiyaçların olduğunu biliyorum ama senin için her zaman müsait değilim. Benim de kendime bakmam gerekiyor.”
 • “Fikirlerin olduğunu anlıyorum, ancak seni memnun etmek için benimkileri değiştirmeye niyetim yok.”
 • “Seni kırdıysam özür dilerim, ancak duygularından kendimi sorumlu hissetmiyorum.”
 • “Bunu sizinle tartışmaya hazırım, ancak suçlamanızı ve ithamlarınızı kabul edemem. Bu konuşmayı şimdilik sonlandırıyorum, daha sonra ikimiz de sakinleştiğimizde bu konuyu tekrar konuşabiliriz.”

Sınırlar koymanın ve çocuğunuza karşı iddialı olmanın zor ve zaman alıcı olabileceğini unutmayın. Kendinizin manipüle edilmesine izin vermemeyi ve bu sınırları net ve doğrudan bir şekilde koymaya devam etmeyi unutmayın.

Böyle bir ilişkiden kurtulmak için ana araçlar nelerdir?

Narsisistik bir çocukla ilişkileri yönetmek için sessizliği bir araç olarak kullanmak.

Sessizlik, narsisistik çocuğunuzla ilişkilerinizi yönetmek için etkili bir araçtır. Gereksiz veya zararlı etkileşimleri azaltmaya ve çatışmayı önlemeye yardımcı olabilir.

Sessizlik anlık çatışmaları önleyebilir, ancak uzun vadeli sorunları çözmez. İlişkiyi yönetmek için sürdürülebilir çözümler bulmak ve bunları diğer stratejilerle birleştirmek de önemlidir.

Örneğin, net sınırlar belirlemek, atılganlık pratiği yapmak ve ilişkiyi etkili bir şekilde yönetmek için profesyonel ve arkadaşça destek aramak pratik ve uygulaması kolaydır.

Çocuğunuzla ilişkinizde sınırlar koymanıza yardımcı olabilecek bazı ifade örnekleri aşağıda verilmiştir.

 • “Söylediklerine/yaptıklarına katılmıyorum ve bu beni rahatsız ediyor”
 • “Fikrinize saygı duyuyorum ama aynı fikirde değilim. Farklı düşünmeye devam edeceğim.”
 • “Üzgünüm ama istediğiniz şeyi yapamam. Bu benim sınırlarımı aşıyor.”
 • “İhtiyaçlarınız olduğunu anlıyorum, ancak sizin için her zaman müsait değilim. Benim de kendime bakmam gerekiyor.”
 • “Kızgın olduğunuzu anlıyorum, ancak isim takılmasına veya sözlü tacize müsamaha göstermeyeceğim.”
 • “Bu konuşmanın bir yere gitmediğinin farkındayım, konuşmayı sonlandıracağım ve ikimiz de sakinleştiğimizde bu konuyu daha sonra konuşabiliriz.”

Sınır koymanın zor olabileceğini unutmayın, özellikle de çocuğunuzun taleplerine boyun eğmeye alışkınsanız. Bu nedenle, bu ifadeleri kullanarak pratik yapmak ve sınırlarınız aşıldığında net ve doğrudan olmak önemlidir.

Nasıl sınır koyacağınızı bilmek

Çocuğunuzla zararlı bir ilişkiden kurtulmanıza yardımcı olabilecek bir dizi başka araç da vardır:

Net sınırlar belirlemek

Ebeveyn olarak bir ilişkide kabul etmeye hazır olduğunuz şeylerin sınırlarını tanımlamak ve kabul edilemez davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkça belirtmek çok önemlidir.

Hayır demeyi öğrenin

Bu duygusal yapıya sahip kişiler son sözü söylemek ve ne pahasına olursa olsun istediklerini elde etmek isterler. Hayır demeyi ve birden fazla baskıya boyun eğmemeyi öğrenmeniz gerekir.

Kendinize odaklanın

Bu ilişkiler duygusal olarak yıpratıcı olabilir. Kendinize iyi bakmanız ve size kendinizi iyi hissettirecek faaliyetlere zaman ayırmanız çok önemlidir.

Kendinizi haklı çıkarmaktan kaçının

Narsisistler başkalarını dinlememe eğilimindedir ve son sözü söylemek isterler. Kendinizi onlara karşı haklı çıkarmanız tavsiye edilmez.

Profesyonel yardım alın

Bu ilişkileri tek başına yönetmek genellikle zordur. Destek ve tavsiye için bir terapist veya danışmanla görüşmek çok faydalı olabilir.

Kendinizi duygusal olarak korumayı öğrenin

İlişkinin yoğunluğuyla daha iyi başa çıkmak için etrafınızı pozitif insanlarla çevrelemeli ve duygularla başa çıkmak için meditasyon, nefes alma veya yazma teknikleri uygulamalısınız.

Sınırlar koyacak gücü bulun.

Yıllarca süren kabul edilemez davranışlardan sonra çocuğunuza sınır koymak zor olabilir, ancak işte bunu yapacak gücü bulmanıza yardımcı olabilecek bazı adımlar:

Sınırlarınızın bir listesini yapın

Çocuğunuzun kabul edilemez davranışları hakkında düşünmek için zaman ayırın ve bunları bir listeye yazın. Bu, ilişkinizde artık neye tahammül etmeyeceğiniz konusunda net olmanıza yardımcı olacaktır.

Özsaygınız üzerinde çalışın

Duygusal açıdan dengesiz kişiler çevrelerindeki kişilerin özsaygılarını zayıflatma eğilimindedir. Kendinizi daha güvende hissetmek ve sınırlar koyma konusunda kendinize güvenmek için kendi öz saygınız üzerinde çalışmanız çok önemlidir.

İddialı olmak

İddialı olmak ve sınırlarınız aşıldığında net ve doğrudan hayır demek çok önemlidir.

Destek bulun

Çocuğunuzla ilişkinizi yönetme konusunda destek ve tavsiye almak için bir terapist veya danışmanla konuşmak faydalı olabilir.

Sabırlı olun

Çocuğunuza sınırlar koymanın zaman ve azim gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Bu yüzden hemen sonuç beklemeyin ve sınırlar koymaya devam edin.

Kendinize iyi bakın.

Kendinizi iyi hissettiren aktiviteler yaparak, olumlu insanlarla vakit geçirerek ve kendinize sevgi ve şefkat göstererek kendinize iyi bakın.

Bir ebeveynin narsist çocuğuna sınır koyması ne gibi sonuçlar doğurabilir?

Bir ebeveyn narsisistik bir çocuğa sınırlar koyduğunda, bazı dirençlerle karşılaşmayı bekleyebilir. Çocuk agresif davranarak, öfke nöbetleri geçirerek veya istediğini elde etmek için tehditler savurarak olumsuz tepki verebilir. Ayrıca duygusal olarak geri çekilebilir ve ebeveyn tarafından konulan sınırları görmezden gelebilir.

Ancak, net sınırlar koyarak ve bu sınırlara saygı göstererek, ebeveynler çocuklarının aşırı taleplerini yönetmeyi öğrenebilir ve kendi zihinsel ve duygusal sağlıklarını daha iyi koruyabilirler.

Bunu yaparken, çocuklarının kendi bağımsızlık kapasitelerini geliştirmelerine, başkalarının sınırlarına saygı duymalarına ve başkalarının ihtiyaç ve duygularının daha fazla farkında olmalarına da yardımcı olabilirler.

Narsisistik çocuklarının kendileriyle ilişkilerini keseceği korkusu, bir ebeveynin çocuğuna sınır koymasını engelleyen önemli bir faktör olabilir. Narsistler istediklerini elde etmek için başkalarını manipüle etmekte çok iyi olabilirler ve amaçlarına ulaşmak için ilişkiyi kesme tehdidini bir silah olarak kullanabilirler. Ebeveyn, çocuğuyla ilişkisini sürdürme arzusu ile kendi zihinsel ve duygusal sağlığını korumak için sınırlar koyma ihtiyacı arasında sıkışmış hissedebilir.

Çocukla ilişkiyi kaybetme korkusu ebeveyni çocuğun manipülasyonuna karşı daha savunmasız hale getirebilir, bu da çocuğun ebeveynden aşırı talep ve gereksinimlerini artırabilir. Ebeveyn, çocuğa istediği her şeyi veremediği için kendini suçlu hissedebilir. Kendilerini çocuklarının mutluluğundan sorumlu hissedebilirler.

Sınır koymanın illa ki çocuğunuzla ilişkinizi kesmek anlamına gelmediğini unutmamak önemlidir. Aksine, net sınırlar belirlemek ve bunları özenli iletişim ve bilinçli karar verme yoluyla sıkı ve saygılı bir şekilde uygulamak anlamına gelir. Ebeveynler ayrıca kendi duygularını yönetmeye ve çocuklarıyla ilişkilerini geliştirmeye yardımcı olmak için terapötik destek seçeneklerini de keşfedebilirler.

Çocuğunuzla aranızdaki enerji bağlantılarını kesmek faydalı bir yaklaşım olabilir. Sizi çocuğunuzun narsisistik kısmına bağlayan tüm enerjik bağları kestiğinizi düşünün.

Bu, çocuğunuzla tüm teması kestiğiniz anlamına gelmez, sadece kendinizi daha rahat hissettiğiniz daha sağlıklı bir ilişki yaratmak için ikiniz arasındaki enerjik dinamiği değiştirdiğiniz anlamına gelir. Bunu yapmanıza yardımcı olması için enerji temizleme tekniklerini bilen birine danışmak isteyebilirsiniz.

Ancak, ilişkinin bu yönünü sona erdirmeye veya net sınırlar koymaya karar verdiğinizde çocuğunuz sizi kesebilir.

Bu durumla başa çıkmak zor olabilir, ancak bu durumla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek bazı adımlar aşağıda verilmiştir:

Kendinizi zihinsel olarak hazırlayın

Kişinin sizi yarı yolda bırakma ihtimaline karşı kendinizi hazırlamanız önemlidir. Bu, böyle bir durumda, özellikle de söz konusu kişi çocuğunuzsa, daha az hazırlıksız yakalanmanıza yardımcı olacaktır.

Suçlu hissetmeyin

Bağları koparma kararının size değil, o kişiye ait olduğunu unutmamanız önemlidir. Davranışlarından dolayı kendinizi suçlu hissetmeyin.

Etrafınızı olumlu insanlarla çevreleyin

Etrafınızı bu süreçte sizi destekleyecek olumlu insanlarla çevirmeniz önemlidir.

Sizi iyi hissettirecek aktiviteler bulun

Okumak, egzersiz yapmak veya arkadaşlarınızla vakit geçirmek gibi size kendinizi iyi hissettiren şeylere zaman ayırmanız önemlidir.

Profesyonel yardım alın

Başa çıkmakta zorlanıyorsanız, destek ve tavsiye için bir terapist veya danışmanla görüşmek faydalı olabilir.

Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeyi öğrenin

Unutmayın ki siz değerli bir insansınız, sevgiye ve saygıya layıksınız, bu kişi artık sizi hayatında istemese bile, bu sizi bir birey olarak tanımlamaz.

Sonuç

Manipülatif çocuk konusu karmaşıktır ve her duruma göre uyarlanmış bütünsel bir yaklaşım gerektirir. Bu davranışların zor bir aile veya sosyal bağlamın sonucu olabileceğinin ve bakımın bireye ve aileye yardım etmeye yönelik olması gerektiğinin anlaşılması çok önemli bir ilk adımdır.

Yetişkinleri bu davranışlardan haberdar ederek ve onlara bu davranışlarla nasıl başa çıkacaklarını öğreterek önleme konusunda çalışmak da önemlidir. Durumu değerlendirmek ve uygun bir yönetim stratejisi belirlemek için davranışın derecesine bağlı olarak bir psikolog veya psikiyatriste danışılması önerilir.

Çocuğunuz ergenlik çağındaysa ya da yetişkin olmuşsa ve istediği şeyi istemekte ısrar ediyorsa ve taleplerini karşılamadığınızda kendinizi suçlu hissetmenize neden oluyorsa, tepkilerinizde sakin ve kararlı olmanız gerekir.

Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: “Artık kendime bakmam gerekiyor. Kendime öncelik vermeliyim.” Kızınıza onu sevdiğinizi ve her zaman yanında olacağınızı, ancak önce kendinize bakmayı seçtiğinizi hatırlatın.

Sınırlarınızı korumak ve suçluluk hissetmemek, kendinize zaman ayırmak, mutlu olmak ve hayatınızı yaşamak, durumunuzu değiştirmenin ve kendinizi bu baskıdan kurtarmanın en önemli anahtarlarından biridir.

*DSM-5(Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, 5. baskı), ruh sağlığı uzmanları tarafından ruhsal bozuklukları teşhis etmek için kullanılan bir el kitabıdır. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer birçok ülkede kullanılır.