varför påverkar höftöppnande övningar våra känslor?

Varför gråter jag utan anledning med höftöppnare

Jag har sett många människor i den globala yogagemenskapen ställa den här frågan: “Varför känner jag mig ledsen utan anledning i duvpositionen?”, “Varför gråter jag utan anledning i höftöppnande stretchövningar?”, “Varför frigör höftöppnare känslor?”, Jag har känt samma känslor efter att ha utövat en höftöppnande yogaklass. Efter kursen började jag känna mig djupt ledsen och hade inte modet att fortsätta yogapraktiken några dagar senare.

Jag förstod inte var ledsenheten kom ifrån förrän jag fick en misstanke om att den kom från höfterna. Jag började undersöka frågan på ett yogacommunity på nätet, och till min förvåning var detta en vanlig fråga som många andra yogautövare ställde. Det stod klart för mig att det fanns ett samband mellan känslor (särskilt sorgliga sådana) och höfterna.

Att frågan är vanlig förstärks av antalet artiklar som dyker upp i sökmotorer, där de nämner sambandet mellan höftöppnande poser och sorg och vidare beskriver känslor som lagras i kroppsdelar. Så här är en inkluderande genomgång av några anledningar till varför vi känner oss som vi känner oss i en duvposition.

Varför känner jag mig ledsen i höftöppnande yogapositioner?

Höfternas anatomi

Höfterna är ett stödsystem för hela kroppen – Höfterna är de största lederna i kroppen, och de arbetar tillsammans med ryggraden för att stödja överkroppen och hållningen och möjliggöra enkla handlingar som att gå och sitta.[1]

Psoas är en unik muskel. Det är den enda muskeln som förbinder ryggraden med lårbenen. Psoas börjar vid kroppen på den 12:e bröstkotan och skivorna mellan kotorna. Sedan fortsätter den ned längs ländryggen, passerar över höftbenet och går in i den lilla trochanter på insidan av lårbenet.[2]

Höftbenen omges av ett stort antal muskler som möjliggör flexion, extension, intern och extern rotation samt abduktion och adduktion. När vi öppnar höfterna är vi normalt fokuserade på att lossa musklerna som omger leden, vilket hjälper till att öka synovialvätskan, vilket bidrar till större rörelsefrihet. Pigeon pose sträcker musklerna som används för abduktion, och Upavista Konasana (vidvinkel sittande framåt) sträcker adduktormusklerna.

Musklerna och vävnaderna som omger bäckenet kan utsättas för stora påfrestningar. De flesta av oss utnyttjar dock inte höfternas hela rörelseomfång. Som ett resultat blir delar av höfterna stela.[3]

drawing psoas muscle minor crying during meditation poses hip opening yoga

Källa: Ali Cramer(2021.9.17). “Yoga för höfterna”. YogaNärsomhelst.

Kämpa eller fly-respons och höfterna[4][5]

Nu är anatomin ur vägen, så vad har höftmusklerna att göra med den känslomässiga översvämningen? Föreställ dig en situation där du sitter någonstans och din vän dyker upp från ingenstans och skrämmer dig. Din första instinkt skulle vara att dra ihop dina kroppsmuskler kraftigt och krypa ihop i en fosterställning för att skydda din core.

Och tänk på din höft i det här skedet – den är väldigt hårt knuten. När vi blir arga, hotade, skrämda eller förskräckta knyter vi reflexmässigt käkarna och nävarna och höjer knäna för att krossa oss. På samma sätt är det vår naturliga reaktion att aktivera höftböjarna för att hamna i fosterställning.

Under traumatiska upplevelser, när nervsystemet får hotfull information om att kroppen attackeras, går kroppen in i högsta beredskapsläge och psoas-musklerna spänns och drar ihop sig som en försvars- och skyddsmekanism.

Och när musklerna spänner sig förkortas de. Om spänningen aldrig släpper helt (vilket den ofta inte gör), gäller samma sak för den kognitiva känslan som upplevs vid den tidpunkten. Under den händelse som fick höfterna att spänna sig skickar hjärnan ut kemiska signaler för att informera nervsystemet, och resterna av denna känsla lagras i höfterna.

Känslor och höfterna

Enligt vetenskapen är den fysiska kroppen och känslor nära sammankopplade. Enligt en studie från 2019 är vissa känslor kopplade till specifika delar av kroppen. Det intressanta är att dessa korrelationer är universella över kulturer och könstillhörighet vid födseln.[6] Cellmedvetande kan förklaras av närvaron av nanohjärnor, enligt en studie som publicerades i en studie från 2021, och celler är “mycket känsliga” för sensoriska stimuli samt interna och extracellulära elektromagnetiska fält.[7]

Candace Pert, en neurolog, upptäckte 1985 att små proteiner som kallas neuropeptider utlöser känslomässiga vägar. “Din kropp är ditt undermedvetna”, sade hon och tillade att den faktiska kroppen kan förändras beroende på hur vi känner oss.

Enligt Pert är känslor elektrokemiska signaler som transporterar känslomässiga data genom hela kroppen. Kroppen och sinnet uttrycker, upplever och lagrar sedan dessa känslor. Detta kan påverka hjärnaktiviteten och modifiera cellen, vilket resulterar i en positiv eller negativ effekt på kroppen. Enligt Pert’s forskning har varje cell sin egen medvetenhet som upprätthåller minnen och känslomässiga tillstånd.[8]

Diafragman är ett reaktivt känslocentrum som styr andningen. Psoas är fäst vid diafragman genom fascian och det mediala bågformade ligamentet. Psoas och diafragman arbetar tillsammans med varje andetag för att ge främre ryggradsstabilitet.

Diafragman och psoas reagerar tillsammans på rädsla och stress. Psoasmuskeln, liksom andetaget, blir kort och akut i “kamp- eller flykt”-läge. Psoasmuskeln förbinder oss också med den primitiva hjärnan, även känd som hjärnstammen och ryggmärgen, som har sina rötter i ryggraden. Det är därför enkelt att förstå varför psoas är ett sådant känslomässigt kraftpaket, med kopplingar till både andning och hjärnans djupaste lager.

Liz Koch[9]en välkänd kroppsarbetare och författare som har ägnat en stor del av sin yrkesverksamhet åt att utbilda människor om psoas, skriver: “Psoas är en budbärare av kärnan…. sammanför det centrala nervsystemet med den enteriska (tarm) hjärnan, psoas förkroppsligar bokstavligen vår djupaste överlevnadsdrift, och mer djupgående, vår elementära önskan att blomstra…. Genom att belysa en energisk resonans är vår psoas verkligen ett dedikerat stödsystem för att vara en sammanhängande mänsklig organism.”

Hon fortsätter med att beskriva hur en spänd psoas påverkar kroppen. “Psoas är så intimt involverad i grundläggande fysiska och känslomässiga reaktioner att en kroniskt spänd psoas ständigt signalerar till kroppen att du är i fara, vilket till slut utmattar binjurarna och tär på immunförsvaret.”[10]

Sammanfattningsvis, eftersom det är i höftmusklerna som känslorna fångas upp av händelser som får dig att slå om till kamp- eller flyktläge, kan arbete med djupa vävnader i höftfokuserade ställningar som pigeon pose frigöra både fysisk och känslomässig stress.

Samtidigt som stretching av höftmusklerna frigör uppdämda känslor kan det också väcka minnen som har varit djupt begravda. Även känslor från situationer som inträffade för många år sedan kan finnas kvar. Allt detta kan resultera i ett utbrott av oförklarliga tårar.

Fler anledningar till varför: Höfterna är kopplade till den sexuella kärnan (sakralchakrat)

Höftregionen är också associerad med vårt andra chakra, Svadhisthana (Sacral Chakra), ett energiskt centrum som anses rymma kreativ energi och sexualitet och är kopplat till känslor. Emotionell instabilitet och minskad njutning anses vara symptom på ett blockerat chakra.

Att frigöra detta chakra genom att öppna höfterna kan resultera i ett känsloutbrott, liknande det omedvetna som exploderar i medvetandet.[11]

Vi har redan talat om hur höfterna kan bära på minnen av tidigare händelser. Psoas är särskilt sårbar vid sexuella trauman, eftersom den pressas att följa de fysiska och känslomässiga påfrestningar som vi utsätts för mot vår vilja. Att ta ett varmt bad eller få massage kan vara en lösning för stela axlar eller fötter. Men psoas är en mer komplicerad muskel.

Varje ny utlösande händelse ökar stressen och bygger upp den.[12] Det finns alldeles för många människor som har historier att berätta om en tid då någon försökte ta kontroll över deras kroppar och kom undan med det utan skuldkänslor. Nästan alla kvinnor jag känner har en berättelse att dela med sig av, och många män har det också idag. Denna sorgliga men nödvändiga sanning kan också vara anledningen till att det kan kännas sorgligt att öppna höftmusklerna.[13]

Varför frigör höftöppnare känslor? Yoga får känslorna att komma upp till ytan

Men det är inte bara höftöppnande poser. Yoga gör människor känslosamma. Vissa människor pratar om hur fräsch och härlig man känner sig efter yoga. Vissa säger att de övervann depression genom att utöva yoga och meditation. Allt detta är mycket sanna positiva effekter av yoga. Men det kan göra dig förvirrad när du känner dig ledsen eller deprimerad medan / efter att ha utövat yoga, precis tvärtom mot vad du borde känna.

Att känna sig ledsen, deprimerad, upprörd och arg efter yoga diskuteras ofta inte. Det kan bero på att vi inte tycker att det borde finnas ett samband mellan de två. Men låt oss försäkra dig om att du inte är den enda.

Yoga är ett tillstånd av att vara uppkopplad och en uppsättning tekniker som lär oss att koppla upp oss mot vad som helst. Det är mer än ett högintensivt, svettframkallande träningspass. Vila asanas som likposition (Shavasana) och hjärtöppnare som backbends är också på listan över tårframkallande, enligt många källor.[14] Yoga och meditation i allmänhet är en process för att öka medvetenheten, och ökad medvetenhet innebär ökade tankar och känslor. När vi utövar yoga försöker vi inte kontrollera våra tankar och känslor.

Vi försöker i själva verket andas in dessa tankar och känslor och släppa kontrollen över våra känslor, medan vi i det dagliga livet försöker undertrycka de tankar som gör oss obekväma. I tillstånd av ökad medvetenhet kan det första som kommer upp till ytan vara de saker som du har undvikit mest.

Denna medvetenhet kan vara obehaglig men kan också vara en signal som vår kropp sänder ut till oss. Den hjälper oss att ta reda på vilken del av livet vi har försummat, vare sig det gäller hälsa, relationer, ekonomi eller karriär. Denna medvetenhet kan driva oss att fatta ett beslut om att förändra det sätt på vilket saker och ting hittills har gjorts i våra liv.

Gråta under meditation

blonde woman crying during meditation, why do hip openers release emotions
crying poses
release yoga
hip opening yoga

På samma sätt är gråt under meditation också ett vanligt fenomen som upplevs av många människor. Anledningen bakom det är ganska lik den till varför vi ringer under yoga. När du fortsätter att meditera är du mindre medveten och mindre fokuserad på de tusentals tankar som korsar ditt sinne som håller dig upptagen. Ditt sinne lugnar ner sig, och på grund av detta kan du komma åt djupare lager av dina känslor och undermedvetna.

När du når ett tillstånd av inre lugn och tystnad kommer gamla känslor som du tidigare försökt ignorera eller förtränga i ditt undermedvetna upp till ytan. Att gamla känslor kommer upp till ytan kan utlösa känslomässiga reaktioner i form av gråt. När du gråter under meditationen kan du äntligen släppa taget om de känslor som är låsta i ditt undermedvetna.

Och när du gör det, kan gråten vi kan uppleva under meditation vara relaterad till antingen tidigare negativa eller positiva känslor som äntligen hittade en väg ut. Det kan också vara förknippat med den råa känslan i det nuvarande ögonblicket, oavsett om den är positiv eller negativ.

De positiva utlösande faktorerna kan vara följande:

 • Du känner en plötslig våg av fred och lycka, de så kallade glädjetårarna. Vissa meditationer syftar till just detta. Tacksamhetsmeditation, till exempel, uppmanar utövarna att göra en lista över de saker som de är tacksamma för. Denna teknik kan öka vår lycka, minska depression, förbättra immunförsvaret, sänka blodtrycket och förbättra våra kontakter med andra.
 • Du kan känna en gudomlig och en högre närvaro och bli överväldigad av uppskattning och överväldigad av deras existens.
 • Du får kontakt med ditt inre väsen, som är ständigt närvarande och består av ren kärlek, och du upplever en djup känsla av glädje. Kontakten med ditt inre väsen kan också beskrivas som ett tillstånd av självmedvetenhet. Självmedvetenhet är förmågan att se dig själv objektivt och tydligt genom kontemplation och introspektion. Det är också känt som att känna igen och förstå sina egna känslor.
 • Du utvecklar självmedkänsla, vilket gör att du kan känna igen och omfamna dina känslomässiga behov snarare än att avfärda dem.
 • Du blir medveten om en viktig sanning. Sanningen är något som du kanske inte har insett tidigare, t.ex. att du är uppriktigt älskad av din omgivning eller att du känner dig djupt tacksam för det du har, vilket båda naturligt väcker starka känslor.

  Att upptäcka sanningen kan vara både bra och dåligt. På plussidan kan denna övning hjälpa dig att inse att du lever i en värld full av kärlek, vilket kan stimulera djupa känslor och få dig att gråta. Å andra sidan kan det hjälpa dig att inse att du är missnöjd med dig själv, din miljö, din livsstil, din karriär eller en betydande annan. Som ett resultat uppstår känslor av oro, ångest eller förtvivlan.
 • Alla dessa positiva triggers kan få dig att börja gråta under meditationen.

De negativa utlösande faktorerna kan vara följande:

 • Du blir medveten om tidigare negativa beteenden eller minnen som får dig att känna dig skyldig eller ledsen, och du gråter till följd av detta.
 • Du blir medveten om underliggande, undertryckta känslor som, trots att de inte är helt förstådda, kan orsaka obehagliga känslor.
 • Du känner dig inte så ren som du skulle vilja, vilket är en naturlig reaktion på den positiva energi som omger dig under meditationen, som ibland kan dra uppmärksamheten till dina brister.
 • Du släpper taget om känslor som du inte längre behöver och renar därför alla undertryckta känslor som inte längre tjänar ett syfte.
 • Som tidigare nämnts är du medveten om en obehaglig san ning, till exempel att du inte är helt nöjd med dig själv eller andra.
 • Du kan inte fokusera på meditationen så fullständigt som du vill. Därför känner du dig frustrerad och upprörd.

Dessa känslor, oavsett om de är positiva eller negativa, kan låta överdrivna. Jag var också en av skeptikerna till meditationens fördelar, som självmedvetenhet och erkännande av andlig sanning.

För mig var de alldeles för andliga. Men efter att ha utövat meditation med ett öppet sinne har jag till min förvåning upplevt tårar under meditationen, både glada och ledsna, framkallade av alla ovanstående anledningar.

Oavsett vad som utlöser dem är varje stund av meditation hälsosam. Det du upplever under en meditationssession är varken rätt eller fel. Allt är precis som det är, och ett av de grundläggande syftena med meditation är att bli medveten om dessa känslor.

Läs också >>> sakrala chakrat 

För att vi har tid och utrymme för det

Sist men inte minst är människor som lever ett modernt liv upptagna. Vi är beroende av produktivitet, och vi gör aldrig någonting annat än det vi gör. Vi är bokstavligen alltid uppmärksamma på något eller håller på med något. Om vi äntligen hade tid att koppla av, skulle du då vara uppmärksam på dina känslor?

Min gissning är att vi alla förmodligen funderar på vad vi ska göra härnäst. Men med yoga, medan du är i dina asanas, har du oundvikligen fysiskt utrymme och tid skapat för dig, och du kan inte fly från det.

Det är den tid och det utrymme som enbart är tillägnad yoga. Det är som ett påtvingat stopp för vad du än gjorde och tänkte. Och det är då du verkligen kan börja inse dina känslor och känslor helt enkelt för att du måste.

Vad orsaken än är så ljuger inte dina höfter. Din kropp ljuger inte. Så du kan inte riktigt komma bort från din egen röra när du utövar yoga, vilket är ännu en anledning att göra det. För att ta reda på vad som blockerar dig och för att ta bort dessa blockeringar och befria dig från gamla bördor.

Så låt oss alla, med mod, omfamna detta obehag och ödmjukt ta oss tillbaka ner på våra mattor.

Yoga för höfterna

Vissa höftöppnare ökar den externa eller utåtriktade rotationen av lårbenet i höftleden. Andra arbetar med att förlänga psoasmuskeln, en viktig höftböjare som förbinder bålen och benen och som ofta förkortas i vår stolbundna livsstil. Höftöppnare finns i en mängd olika varianter. Några grundläggande höftöppnande yogaställningar som du kan prova är följande:

 • Duvposition (Eka Pada Rajakapotasana) – Denna position verkar vara den främsta orsaken till “varför känner jag mig ledsen utan anledning under yogaklassen?”, vilket kan vara anledningen till att denna position kallas “kungen av höftöppnare” Det beror på att Pigeon Pose är en exceptionellt effektiv höftöppnare som riktar in sig på både extern rotation och stretch av psoasmusklerna, där det främre benet arbetar i extern rotation och det bakre benet stretchar psoas.

  Pigeon-posen finns i många olika varianter. För att öva på ett säkert sätt bör du först utföra poser som försiktigt öppnar höfterna. När du har skapat tillräckligt med utrymme i höfterna kan du gå vidare till mer avancerade duvpositioner som en framåtböjning i en enbent duva eller en kunglig duva, eller till och med en dubbel duvposition.

 • Grodposition (Mandukasana) – Grodposition är också en stark höftöppnare som adresserar din core, inre lår samt höfter. Denna ställning kan vara ganska utmanande och åtföljs därför ofta av medveten andning för att vägleda dig själv att sjunka djupare. Tänk på att andas djupt och fokusera på att släppa spänningar. Om ställningen är för intensiv kan du föra vikten framåt på armarna för att minska för mycket vikt på höfterna.

 • Andra höftöppnande stretchövningar: Fjärilsställning (Baddha Konasana), liggande vinkelställning (Supta Baddha Konasana), sittande framåtböjning med vid vinkel (Upavistah Konasana), lågt utfall (Ashwa Sanchalasana) och Malasana (Garland Pose) är andra höftöppnande ställningar.

[1] Charlie Watkins (2018.03.27). “Höftöppning för att hjälpa till med känslomässig frigörelse”. https://www.kalimukti.com/blog/hip-openers-and-emotional-release.

[2] Pilates Nosara (2017.02.07). “Den emotionella kärnan, aka Psoas”. https://www.pilatesnosara.com/post/2017/02/07/the-emotional-core-aka-the-psoas.

[3] Charlie Watkins (2018.03.27). “Höftöppning för att hjälpa till med känslomässig frigörelse”. https://www.kalimukti.com/blog/hip-openers-and-emotional-release.

[4] Anna Sugarmon.
“Är känslor lagrade i höfterna?”. https://www.ekhartyoga.com/articles/practice/are-emotions-stored-in-the-hips.

[5] Zenbear, “Den djupa kopplingen mellan höfter och dina känslor”. https://www.zenbear.co.uk/latest-news/hips-and-your-emotions-yoga.

[6] Volynets, S., Glerean, E., Hietanen, J. K., Hari, R., & Nummenmaa, L. (2020). Kroppsliga kartor över känslor är kulturellt universella. Emotion, 20(7), 1127-1136. https://doi.org/10.1037/emo0000624.

[7] František Baluška, William B. Miller, Jr. och Arthur S. Reber. (2021). Biomolekylär grund för cellulärt medvetande via subcellulära nanobrön. Internationell tidskrift för molekylära vetenskaper. 2021 mars; 22(5):2545.

[8] Julianne Ishler (2021.6.17). “Den kraftfulla kopplingen mellan dina höfter och dina känslor”. https://www.healthline.com/health/mind-body/the-powerful-connection-between-your-hips-and-your-emotions.

[9] Liz Koch (2012). “Boken om Psoas”. Guinea Pig Pubns; 3:e upplagan.

[10] Pilates Nosara (2017.02.07). “Den emotionella kärnan, aka Psoas.” https://www.pilatesnosara.com/post/2017/02/07/the-emotional-core-aka-the-psoas.

[11] Julia Layton. “Yoga gör människor superkänsliga. Men varför?” https://health.howstuffworks.com/wellness/diet-fitness/yoga/yoga-makes-people-super-emotional-why.htm.

[12]Traumaconsciousyoga. “Psoasmuskeln: Hur den håller fast vid trauman och hur man släpper det med yoga.” https://traumaconsciousyoga.com/psoas/.

[13] Emily A.Francis. “Kopplingen mellan muskler och känslor: Känslorna bakom psoas-muskeln”. http://www.sfyogamagazine.com/blog/2019/6/13/muscle-emotional-connection-the-emotion-behind-the-psoas-muscle.

[14] Julia Layton. “Yoga gör människor superkänsliga. Men varför?” https://health.howstuffworks.com/wellness/diet-fitness/yoga/yoga-makes-people-super-emotional-why.htm.