unalome: betydningen av et symbol/tatovering

Yogautøvere tatoverer seg ofte for å vise sitt engasjement for yoga og yogafilosofien. Det finnes mange populære typer tatoveringer; du har kanskje sett mange yogautøvere med “OM” eller sanskrit tatovert på kroppen. Når det gjelder yoga, er Unalome et annet ikonisk symbol. Denne artikkelen tar for seg betydningen og symbolikken til Unalome, opprinnelsen til Unalome og gir noen eksempler på hvordan du kan bruke det i tatoveringer.

Betydning av Unalome

Buddhistisk Unalome

Ifølge populær tro er betydningen av Unalome-symbolet et åndelig emblem forbundet med Theravada-buddhismen.

Det er vanlig å tenke seg at det representerer veien til opplysning.

Ifølge den buddhistiske oppfatningen gjenspeiler Unalome den enkeltes livsvei. Veien kan være rett, sirkulær eller svingete, brolagt med angst, frykt, glede eller kjærlighet.

Betydningen av Unalome sier at livets reise er full av lidelse. Men selv i vanskeligheter og motgang må man gå videre og lære nye ting. Det lærer oss også å se objektivt på oss selv.

Symbolet Unalome representerer veien til opplysning. Det lærer oss at veien ikke alltid er tydelig eller går i riktig retning.

Hinduistisk Unalome

Selv om det er et kjent buddhistisk symbol, mener noen at Unalome-symbolet har en lignende konnotasjon til hinduismen.

Fra et hinduistisk perspektiv representerer Unalome-tegnet det tredje øyet til Shiva, den øverste guden i hinduismen.

Lord Shiva er kjent som Ødeleggeren fordi hans oppgave er å fjerne alle hindringer i menneskenes liv og i verden utenfor. Han sitter på toppen av hierarkiet, der han kan observere kosmos og forandre det etter eget ønske.

Shiva er også universets beskytter, som kontrollerer alt og forvandler det når det er nødvendig. Symbolsk sett representerer spiralen i bunnen av Unalomés tegn øyet, og livet vårt er gitt oss uten noen veiledning.

Vi er de eneste som trenger å forstå hvor vi er på vei.

Den stigende stien, som ligner en linje med knuter, indikerer hvert åndelige vendepunkt i livet vårt.

Knutene er hindringer som må overvinnes for å nå lotusblomsten på toppen. Lotusblomsten symboliserer fullkommenhet i hinduismen og representerer Moksha, eller opplysning (i buddhismen kjent som Nirvana).

Moksha betyr at når vi når toppen og åpner vår åndelige lotusblomst, blir vi frigjort fra syklusen av fødsel, død og reinkarnasjon.

Unalome forteller en historie

Basen av Unalomes betydning symboliserer begynnelsen på din eksistens, dagen du ble født, din åndelige oppvåkning eller begynnelsen på en kamp.

De sentrale linjene, som utgjør mesteparten av bildet, representerer kampen som avtar etter hvert som vi utvikler oss gjennom livet.

Denne nedadgående linjen indikerer at din livsvei er en fortsettelse av veien til opplysning.

La oss se nærmere på dette aspektet.
Vår reise begynner i sentrum av spiralen. Spiralen gjenspeiler vår manglende evne til å unnslippe våre feil, bekymringer og tvil.

Sinnet vårt ser imidlertid klart etter hvert som livsveien utfolder seg. Gradvis løsriver det seg fra lidelsens sykluser.


Når vi kobler oss til de ulike følelsesnettverkene, innser vi kanskje ikke hvor forvirret vi tenker. Vi gjør alle de samme feilene fordi vi alle er mennesker.

Det er ikke lett å komme ut av denne syklusen. Spiralen representerer imidlertid nettopp det

Unalome-symbolet er en visuell metafor for denne reisen. Det er høydepunktet og kulminasjonen av vår kamp for selvinnsikt.

Hva gjør Unalome til den perfekte tatoveringen?

Unalome er tidløs

Ingen trenger å bekymre seg for at Unalome-tatoveringen skal miste sin betydning etter hvert som livet utvikler seg

På samme måte som hver del av Unalome-symbolet gjør helheten til det den er, er hvert steg på veien mot selvinnsikt nødvendig. Begynnelsen er en katalysator for hendelser som fører til slutten; slutten kunne aldri ha kommet uten begynnelsen

Fordi hver del henger sammen, kan dens betydning og viktighet aldri overgås.

Din Unalome kan være unik

Mange liker å tatovere Unalome på et sted på kroppen som har en spesiell betydning for dem. Det kan være på håndleddet, i nakken, på skulderbladene, på baksiden av øret, på underarmen eller på brystet.

De fleste buddhister og hinduer er imot å tatovere Unalome på føttene fordi de mener at føttene er skitne og onde

Derfor bør du aldri tatovere Unalome-symbolet på føttene hvis du ønsker å anerkjenne symbolets åndelige betydning og beskytte dets hellighet.

De fleste Unalome-tatoveringer ble tidligere laget som frittstående tatoveringer, uten noen modifikasjoner

Men siden tatovører alltid har forsøkt å avvike fra det konvensjonelle og prøve noe nytt, har mange begynt å inkorporere sine egne ideer i Unalome-tegnet

Unalome-tatoveringen din kan inngå i en større tatovering eller ledsages av OM, Buddha eller en meditator.

Varianter av Unalome

Prikker

Bildet nedenfor har for eksempel prikker øverst, som representerer oppnåelse av mål, uavhengighet og opplysning.

Lotus

Noen ganger avbildes en lotus i stedet for prikker eller på toppen

Lotus er et svært viktig symbol i buddhismen og østlig filosofi. Dette skyldes lotusblomstens iboende karakteristikk

Lotusblomsten vokser dypt nede i gjørmen og kan ikke se sollyset. Men den presser seg gjennom den dype jorda mot lyset og blir til slutt til en vakker blomst

Lotusblomsten finner lyset til tross for vanskelighetene den møter, og det er derfor østlige religioner ofte bruker den som et symbol på opplysning.

Lotusen i Unalome-symbolet symboliserer opplysning og frihet.

Linjene i Unalome-symbolet representerer våre utfordringer i livet, der vi kjemper oss gjennom gjørme og møkk for til slutt å blomstre og bli den fantastiske skapningen vi er skapt til å være

Vi fortsetter vår reise mot opplysning og frigjøring fra alt som har hindret oss i å se lyset

Lotusen er et symbol på frihet og opplysning i Unalome.

Feminint og maskulint

unalome tatoo meaning chart lotus healing symbol female unalime
Kilde: Pinterest Pinterest

Avhengig av plasseringen kan symbolet være maskulint eller feminint.
Anta at basen på Unalome (spiralbasen) er vendt mot høyre og utover; i dette tilfellet regnes den ifølge buddhistisk kultur som maskulin.

Hvis spiralbasen på Unalome vender mot venstre og innover, regnes den som feminin.

Dette er viktige faktorer å ta hensyn til, spesielt hvis du ønsker at Unalome-betydningen skal være ditt totem.


Hvilken type Unalome-betydning du velger, vil påvirke energien du ønsker å utstråle

La oss for eksempel tenke oss at vi ønsker å utstråle feminin energi. I dette tilfellet vil en Unalome med basen vendt mot venstre og innover være tilstrekkelig.

Velg en Unalome med spiralbasen vendt mot høyre og innover hvis du ønsker å representere maskuline krefter.[3]

Andre populære symboler som passer sammen med Unalome

Om

Et vanlig symbol som noen inkluderer i sin Unalome-tatovering, er OM-symbolet

Når du tenker på hinduistiske eller buddhistiske tatoveringer, er OM-tatoveringen, som betyr “jeg er”, det første du tenker på. Det er et typisk design, sett på titusenvis av mennesker over hele verden.

Om er et grunnleggende konsept i hinduistisk religion og regnes som universets første lyd. Det symboliserer foreningen av sinn, kropp og ånd. Prøv å tatovere om-symbolet med en Unalome for å forankre reisen mot selvbevissthet i en følelse av enhet

Om Sign yoga symbol

Kilde: https://en.wikipedia.org/wiki/Om

De mange kurvene og linjene i det fysiske Om-symbolet symboliserer fem bevissthetstilstander:

– Kurven nederst til venstre representerer den bevisste, våkne tilstanden.

– Den øverste kurven til venstre representerer den ubevisste tilstanden.

– Kurven nederst til høyre representerer drømmetilstanden eller overgangen mellom våkenhet og bevisstløshet.

– Halvsirkelen øverst representerer tilstanden maya. “Maya” betyr “illusjon” og er ifølge Kumar det største hinderet for åndelig vekst.

– Prikken øverst representerer den absolutte tilstanden. “Når man bare kan være”, fortsetter forfatteren, “er det den høyeste bevissthetstilstanden; den ultimate graden av åndelig lykke.”

Balanse-mandala [5][6]

Et annet vakkert design som kan tilføre en historie til betydningen av Unalome, er mandalaen. En mandala er et symmetrisk arrangement av symboler, vanligvis arrangert i en sirkel.

Sirkelen er et symbol på universet som helhet. Sirkelen symboliserer evighet, harmoni, balanse og fullstendighet fordi den aldri tar slutt. Denne evigheten omfatter alle andre former og mønstre og gir inntrykk av harmoni, ro og fullstendighet.

Livets tre gir grunnlag [7]

Livets tre avbildes gjerne som et gigantisk tre med røtter som stikker dypt ned i jorden og grener som strekker seg mot himmelen

Disse røttene indikerer at universet henger sammen, at det er en evig forbindelse mellom den fysiske verden vi er forankret i, og den åndelige verden vi streber etter

Betydningen av tatoveringen Livets tre minner oss også om vår universelle tilknytning til Moder Jord og vår avhengighet av henne for å utvikle oss og trives.

Syv chakraer [8]

Chakraene, avbildet som virvlende lysskiver, representerer syv energier i kroppen vår

Yogier mener at hvis alle de syv energiene er i perfekt harmoni, både åndelig, mentalt og fysisk, vil man føle fred

Derfor er meditasjon over betydningen av symbolene for hvert chakra en måte å balansere chakraene på

Lotoser, trekanter, farger, sirkler, sanskrittegn og andre symboler utgjør chakraenes ikonografi.Ved å sette seg inn i symbolikken kan man finne ut hvordan man kan holde dem i balanse og løse opp eventuelle blokkeringer.

Buddha


De som tatoverer Buddha, ser på det som et symbol på enorm visdom og åndelighet.

Bildet av Buddha (eller en Buddha) viser meditasjon og kontemplasjon

Han symboliserer medfølelse og kjærlighet til alt levende, og representerer også ro i møte med kaos

Sanskrit

Sanskrit er et eldgammelt indisk språk som bare snakkes av noen få tusen landsbyboere i dagens India

Fordi ordforråd og uttale skaper harmoniske frekvenser, antas ord å ha høyere vibrasjonsenergi.

Du kan legge til gamle sanskritskrifter i Unalome-tatoveringen din eller velge en moderne setning som passer deg.

Hamsa [9]

Hamsa er et positivt og velstående tegn. Dette symbolet brukes til å beskytte og avverge onde og negative energier

Hamsa er et vanlig symbol som representerer lykke, lykke, helse, rikdom og fruktbarhet i mange kulturer og religioner.

Namaste

Namaste betyr “jeg bøyer meg for deg” Når det uttrykkes, uttrykker det kjærlighet til personen og samtidig respekt for hans eller hennes plass og guddommelighet

Taleren holder håndflatene mot brystet og bøyer seg når han eller hun snakker.

Ganesha [10]

Ganesha er et av de mest kraftfulle symbolene på den høyeste bevisstheten i hinduismen

Mange som følger troen eller praktiserer yoga, får denne tatoveringen fordi den representerer kunnskap

Å meditere på Ganesha kan for eksempel hjelpe deg med å aktivere det tredje øyet og roe ned tankene som løper rundt

Ganesha er en viktig hinduistisk guddom med hode som en elefant og kropp som en mann som står for lykke, intellekt og studier. Han er kjent som den som fjerner hindringer og påkalles ved begynnelsen av nye aktiviteter.

Ganesha Uttale: guh-nay-sha.

Uoffisiell uttale

Vi vet ofte ikke hvordan vi skal uttale dette symbolet som representerer veien til opplysning. Så la oss prøve å finne ut hvordan man uttaler det du har tatovert på kroppen som et symbol på veiledning til livet!

Vi kan dele det inn i tre deler: [OON] [UH] [LOAM] [LOAM]

For ytterligere veiledning kan du besøke denne videoen for å øve på å uttale det naturlig.

Unalome betydning – konklusjon

Hver av våre livsveier er forskjellige og vakre på sin egen måte. Våre tolkninger av opplysningssymbolet kan også være forskjellige

Det som retter opp kursen vår og lindrer smerten vår, er en høyst personlig opplevelse.

Unalome-symbolet fungerer som en påminnelse om disse universelle aspektene ved livet. Selv om den visuelle representasjonen er svært personlig, har den en internasjonal enhet.

Vi er ikke overlegne hverandre.

Vi er begge på vei i samme retning.

Vi fremmer den bare på forskjellige måter.

Betydningen av Unalome inkluderer at smerte er uunngåelig. Men det er ikke unalome hvis man blir sittende fast i denne spiralen

Erkjenn at smerten ikke vil vedvare på ubestemt tid. Den vil ha god tid til å komme til uttrykk, men til slutt vil den gi slipp.

Selv om lidelsen er uutholdelig, er det alltid håp om at den vil ta slutt.

Selv etter at den har sluppet taket, er det fortsatt et annet nivå av usikkerhet å ta hensyn til. Det er en grunn til at sluttpunktet i Unalome er der

Usikkerheten i verden er uunngåelig. Men på den annen side bidrar det ikke til økt selvinnsikt å velge å fornekte den.

Å respektere livets prosess betyr å respektere usikkerheten i oss. Buddhismen er tross alt en livsfilosofi. Den utfordrer oss til å tenke over hvordan vi kan fortsette å forbedre oss. Den oppmuntrer oss til å vokse og tilfredsstille vår nysgjerrighet uten ego.


Unalome-symbolet er et veldig vakkert emblem å representere. Bruk det som et visualiseringsverktøy under meditasjon eller yoga. La det minne deg om veien du er på.

Bruk Unalome til å representere håp hvis du føler deg fastlåst eller overveldet. Den vil hjelpe deg med å navigere gjennom det som tilslører vekstpotensialet ditt

Disse symbolene fungerer som verktøy på samme måte som meditasjon og yoga. Så benytt deg av dem og dra nytte av deres velsignelser.

Kilder

[1] https://www.dailyrx.com/unalome/

[2] https://tattooswin.com/the-beauty-and-elegance-of-the-unalome-tattoo-one-of-the-most-spiritual-symbols-in-hinduism-and-buddhism/

[3] https://www.dailyrx.com/unalome/

[4] https://www.mindbodygreen.com/articles/what-does-the-om-symbol-mean

[5][6] https://www.byrdie.com/mandala-tattoo-inspiration-5101211, https://selftattoo.com/the-meaning-and-symbolism-of-mandala-tattoos/

[7] https://ishka.com.au/blogs/spirit/tree-of-life-symbolism

[8][9][10] https://www.yogabasics.com/practice/yoga-for-beginners/yoga-symbols/