dziecko z tendencjami narcystycznymi: co robić?

Dzieci z perwersyjnym narcyzmem mogą powodować znaczne zakłócenia w swoich rodzinach i innych. Często są manipulantami, kłamcami i często wykorzystują poczucie winy i wstydu, aby osiągnąć swoje cele. Niestety, mogą być również szczególnie władcze i trudne do zrozumienia.

W tym artykule opiszę cechy narcystycznych dzieci i trudności, z jakimi borykają się w dorosłym życiu. Skupię się na złożonej dynamice między empatycznym rodzicem a narcystycznym dzieckiem, jednocześnie przedstawiając skuteczne strategie radzenia sobie z ich zachowaniem i ochrony przed emocjonalnym wpływem ich działań.

Czym jest narcyzm?

Nerwica narcystyczna to termin używany do opisania zaburzenia osobowości charakteryzującego się nadmierną potrzebą uwagi i podziwu, brakiem współczucia dla innych i wysoką wrażliwością na krytykę. Nerwica narcystyczna może zostać zdiagnozowana przez specjalistę ds. zdrowia psychicznego lub wyszkolonego trenera. Osoby cierpiące na to zaburzenie często mają rozdmuchane ego i ciągłą potrzebę potwierdzania własnego wizerunku.

Mogą być samolubne, manipulować i czuć się oraz zachowywać się lepiej. Zwykle mają trudności w związkach z powodu braku uwzględniania potrzeb i uczuć innych.

manipulative narcissistic child what to do

Nerwica narcystyczna

Współczesna psychologia traktuje narcyzm jako zaburzenie osobowości, a nie nerwicę. Nerwica to termin używany w psychologii do opisania stanu cierpienia psychicznego lub emocjonalnego, które może zakłócać zdolność danej osoby do funkcjonowania w życiu codziennym. Nerwice mogą objawiać się takimi symptomami jak lęk, depresja, fobie lub obsesje.

Nerwice są ogólnie uważane za zaburzenia adaptacyjne, tj. zaburzenia psychiczne, które rozwijają się, gdy dana osoba nie jest w stanie skutecznie dostosować się do stresu i wymagań codziennego życia. Nerwice mogą wynikać z przebytej traumy, dysfunkcyjnych relacji rodzinnych, presji społecznej lub czynników genetycznych.

Należy zauważyć, że “nerwica” jest częściej używana w kontekście historycznym lub psychoanalitycznym, rzadziej we współczesnej psychologii klinicznej. Zgodnie z DSM-5*, nerwice zostały zastąpione przez zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości itp.

Charakterystyka narcystycznego dziecka

Narcystyczne dzieci mogą mieć kilka charakterystycznych cech, takich jak

 • Ciągła potrzeba uwagi i podziwu
 • Arogancja i nadmierna samoocena
 • Brak empatii dla innych
 • Tendencja do postrzegania siebie jako lepszych od innych
 • Manipulacyjne zachowanie, aby uzyskać to, czego chcą
 • Tendencja do obwiniania innych za swoje działania
 • Tendencja do kłamania i oszukiwania, aby uzyskać to, czego chcą
 • Niezdolność do zaakceptowania krytyki lub negatywnej informacji zwrotnej
 • Tendencja do bycia wrogim i mściwym wobec tych, którzy im przeszkadzają.

Przyczyny narcyzmu

Wiele czynników może przyczynić się do rozwoju nerwicy narcystycznej u dziecka, zaburzenia osobowości charakteryzującego się nadmierną potrzebą uwagi i podziwu oraz brakiem współczucia dla innych.

Środowisko rodzinne może odgrywać istotną rolę w rozwoju nerwicy narcystycznej. Dzieci, które dorastały w rodzinach nadmiernie chronionych i przewartościowanych lub które doświadczyły traumy, mogą być bardziej narażone na rozwój cech narcystycznych w późniejszym życiu.

Doświadczenia życiowe mogą również przyczynić się do rozwoju nerwicy narcystycznej. Osoby, które doświadczyły traumy, takiej jak fizyczne, emocjonalne lub seksualne znęcanie się lub były świadkami przemocy lub wysokiego poziomu konfliktów rodzinnych, mogą być bardziej narażone na rozwój narcystycznych zaburzeń osobowości.

Czynniki genetyczne mogą również odgrywać rolę w rozwoju nerwicy narcystycznej. Badania wykazują genetyczny komponent wszystkich zaburzeń osobowości, w tym nerwicy narcystycznej.

Czynniki te niekoniecznie powodują nerwicę narcystyczną, ale mogą zwiększać ryzyko jej rozwoju.

Zrozumienie identyfikacji projekcyjnej

Radzenie sobie z narcystycznym dzieckiem lub narcystycznym dzieckiem, które stało się dorosłe, może być trudne, ale zrozumienie koncepcji identyfikacji projekcyjnej może być pomocne dla rodziców. Identyfikacja projekcyjna występuje, gdy osoba nieświadomie rzutuje swoje uczucia na inną osobę.

Projekcja ta może być szczególnie trudna dla rodziców, którzy mają z nią do czynienia. Narcystyczne dzieci często rzutują swoją niepewność na innych, zaczynając od rodziców, i oczekują, że spełnią wszystkie ich potrzeby i pragnienia. Mogą również mieć wysokie mniemanie o sobie i swoich zaletach i oczekiwać, że inni będą nieustannie potwierdzać ich poczucie własnej wartości.

Co więc mogą zrobić rodzice, aby poradzić sobie z takim zachowaniem?

Niezbędne jest wyznaczanie granic i dbanie o siebie. Może to obejmować ograniczenie kontaktu z dorosłym dzieckiem, szukanie wsparcia u innych i budowanie pozytywnego obrazu siebie poza związkiem.

Rodzice muszą pamiętać, że zachowanie ich dorosłego dziecka nie jest ich winą i nie są odpowiedzialni za uczucia lub działania, które dorosły nadal wykazuje.

Aby lepiej zrozumieć, jak działa identyfikacja projekcyjna, oto kilka przykładów tego, jak narcystyczne dziecko może rzutować na swojego rodzica:

– Dziecko niepewne swojej inteligencji może krytykować rodzica za to, że nie jest wystarczająco inteligentny.
– Dziecko z problemami z tożsamością może oczekiwać, że rodzic zawsze będzie znał prawidłowe odpowiedzi i podejmował właściwe decyzje.
– Dziecko, które czuje się nieadekwatne w sytuacjach społecznych, może oczekiwać, że jego rodzice będą bardziej towarzyscy i popularni.
– Dziecko, które zmaga się z poczuciem własnej wartości, może szukać potwierdzenia i uwagi ze strony rodzica.

Rozpoznanie, że dziecko rzutuje swoje emocje na rodzica, może pomóc rodzicowi wczuć się i zrozumieć, jednocześnie wyznaczając zdrowe granice. Rodzice muszą priorytetowo traktować swoje samopoczucie emocjonalne, pozostając jednocześnie obecnymi dla swoich dzieci.

Chociaż rodzicowi może być trudno zaakceptować i zmienić tę dynamikę, ustalenie granic i wczesne zajęcie się narcystycznymi zachowaniami może przynieść korzyści dla zdrowia emocjonalnego obu stron.

Co definiuje “skrajnego” narcyza?

Terminy “narcyz” i “skrajny narcyz” są często używane zamiennie, ale mogą różnić się stopniem w zależności od źródła.

Skrajny narcyz lub “patologiczny narcyz” to osoba, która wykazuje cechy narcystycznego zaburzenia osobowości w sposób bardziej wyraźny i intensywny.

Osoby te mogą mieć większą tendencję do stosowania manipulacji i nadużyć, aby uzyskać to, czego chcą i mogą być bardzo trudne w życiu i zarządzaniu. NPM mogą być również bardzo dobrzy w odwracaniu uwagi innych od swoich niewłaściwych zachowań i mogą być bardzo trudni do zidentyfikowania. Często mają trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji emocjonalnych.

Trudności w relacji między empatycznym rodzicem a narcystycznym dzieckiem.

Empatyczni rodzice mogą mieć trudności ze zrozumieniem egocentrycznego i manipulacyjnego zachowania swojego dziecka, co prowadzi do uczucia frustracji i rozczarowania.

Z drugiej strony, dziecko może mieć trudności ze zrozumieniem empatycznej natury swojego rodzica i postrzegać ją jako słabość. Taka dynamika może prowadzić do napiętych relacji oraz braku wzajemnego zrozumienia i szacunku. Gdy dziecko staje się dorosłe, trudności w tej relacji mogą stać się bardziej wyraźne, utrudniając obu stronom radzenie sobie z sytuacją.

manipulative narcissistic child what to do

Czy osoba narcystyczna może rozpoznać, że jest narcyzem?

Osobie z tendencjami narcystycznymi może być trudno rozpoznać i przyznać się do swojego zaburzenia, ponieważ może nie postrzegać go jako problemu. Osoby narcystyczne często mają wysokie poczucie własnej ważności i mogą nie być w stanie zrozumieć, jak ich zachowanie wpływa na innych. Jest możliwe, ale mało prawdopodobne, że osoba z narcystycznym zaburzeniem osobowości będzie świadoma swojego stanu i będzie szukała pomocy w zrozumieniu i zmianie swojego zachowania.

Trudności w wyznaczaniu granic

Jednym z najtrudniejszych aspektów relacji między empatycznym rodzicem a jego narcystycznym dzieckiem jest zdolność rodzica do wyznaczania granic i mówienia “nie” ciągłym żądaniom dziecka. Osoby narcystyczne często uważają, że wszystko należy do nich i mogą stawiać nieuzasadnione wymagania osobom z ich otoczenia. Empatycznemu rodzicowi może być trudno powiedzieć “nie” żądaniom dziecka, ponieważ może czuć się winny lub chcieć uniknąć konfrontacji.

Może to jednak prowadzić do ciągłego ulegania żądaniom dziecka, co na dłuższą metę może być szkodliwe zarówno dla rodzica, jak i dziecka. Istotne jest, aby rodzic wyznaczył jasne granice i stanowczo je egzekwował, nawet jeśli jest to trudne.

Empatyczny rodzic może z powodzeniem powiedzieć “nie” swojemu dziecku, ucząc się stawiać siebie na pierwszym miejscu i wyznaczać jasne granice. Rodzic musi zrozumieć, że struktura emocjonalna jego dziecka – zwłaszcza jeśli jest ono już dorosłe – jest jego własnym problemem i że nie jest on odpowiedzialny za jego wartość.

Rodzic musi również popracować nad poczuciem własnej wartości, aby nie czuć się winnym, mówiąc dziecku “nie”. Może również szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu złożonymi relacjami.

Co zrobić, gdy narcystyczne dziecko ciągle obwinia rodzica?

Obwinianie jest jedną ze śmiercionośnych broni narcyza, aby uzyskać to, czego chce, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak uniknąć manipulacji. Oto kilka przykładów zwrotów, które mogą pomóc w radzeniu sobie z obwinianiem przez dziecko:

 • “Przykro mi, że tak się czujesz, ale nie jestem odpowiedzialny za twoje uczucia”
 • “Rozumiem, że jesteś zły, ale nie zgadzam się z twoim obwinianiem i nie zaakceptuję tego”
 • “Wiem, że masz potrzeby, ale nie jestem dostępny dla ciebie przez cały czas. Muszę też dbać o siebie”
 • “Rozumiem, że masz swoje opinie, ale nie mam zamiaru zmieniać swoich, aby cię zadowolić”
 • “Przepraszam, jeśli mogłem cię zranić, ale nie czuję się odpowiedzialny za twoje emocje”
 • “Jestem gotów przedyskutować to z tobą, ale nie mogę zaakceptować twojej winy i oskarżeń. Na razie zakończę tę rozmowę i możemy porozmawiać o tym później, gdy oboje będziemy spokojniejsi”

Pamiętaj, że wyznaczanie granic i bycie asertywnym wobec dziecka może być trudne i czasochłonne. Pamiętaj, aby nie dać się zmanipulować i nadal wyznaczać te granice w jasny i bezpośredni sposób.

Jakie są główne narzędzia umożliwiające wyjście z takiego związku?

Używanie ciszy jako narzędzia do zarządzania relacjami z narcystycznym dzieckiem.

Cisza jest skutecznym narzędziem do zarządzania relacjami z narcystycznym dzieckiem. Może pomóc ograniczyć niepotrzebne lub szkodliwe interakcje i uniknąć konfliktów.

Milczenie pozwala uniknąć bezpośrednich konfliktów, ale nie rozwiązuje długoterminowych problemów. Istotne jest również znalezienie trwałych rozwiązań do zarządzania relacją i połączenie ich z innymi strategiami.

Na przykład wyznaczanie jasnych granic, ćwiczenie asertywności i szukanie profesjonalnego i przyjaznego wsparcia w celu skutecznego zarządzania relacją są praktyczne i łatwe do wdrożenia.

Oto kilka przykładów zwrotów, które mogą pomóc w ustaleniu granic w relacji z dzieckiem.

 • “Nie zgadzam się z tym, co mówisz/robisz i czuję się przez to niekomfortowo”
 • “Szanuję twoją opinię, ale się z nią nie zgadzam. Będę nadal myśleć inaczej”
 • “Przykro mi, ale nie mogę zrobić tego, o co prosisz. Jest to sprzeczne z moimi ograniczeniami”
 • “Rozumiem, że masz potrzeby, ale nie jestem dla ciebie dostępny przez cały czas. Muszę też zadbać o siebie”
 • “Rozumiem, że jesteś zły, ale nie będę tolerować wyzwisk ani przemocy słownej”
 • “Zdaję sobie sprawę, że ta rozmowa zmierza donikąd, zakończę ją i porozmawiamy o tym później, gdy oboje będziemy spokojniejsi”

Pamiętaj, że wyznaczanie granic może być trudne, zwłaszcza jeśli jesteś przyzwyczajony do ulegania żądaniom dziecka. Dlatego ważne jest, aby ćwiczyć używanie tych zwrotów i być jasnym i bezpośrednim, gdy granice zostaną przekroczone.

Wiedza o tym, jak wyznaczać granice

Istnieje szereg innych narzędzi, które mogą pomóc ci wydostać się ze szkodliwej relacji z dzieckiem:

Wyznaczanie jasnych granic

Ważne jest, aby określić granice tego, co jesteś skłonny zaakceptować w związku jako rodzic i jasno powiedzieć, że niedopuszczalne zachowanie nie będzie tolerowane.

Naucz się mówić “nie

Osoby o takiej strukturze emocjonalnej mają tendencję do tego, by mieć ostatnie słowo i dostawać to, czego chcą za wszelką cenę. Musisz nauczyć się mówić “nie” i nie ulegać licznym naciskom.

Skup się na sobie

Takie relacje mogą być emocjonalnie wyczerpujące. Ważne jest, aby dbać o siebie i spędzać czas na czynnościach, które sprawiają, że czujesz się dobrze.

Unikaj usprawiedliwiania się

Osoby narcystyczne zwykle nie słuchają innych i chcą mieć ostatnie słowo. Nie jest wskazane usprawiedliwianie się przed nimi.

Poszukaj profesjonalnej pomocy

Takie relacje są często trudne do opanowania w pojedynkę. Wizyta u terapeuty lub doradcy w celu uzyskania wsparcia i porady może być bardzo pomocna.

Naucz się chronić emocjonalnie

Aby lepiej radzić sobie z intensywnością relacji, należy otaczać się pozytywnymi ludźmi i ćwiczyć medytację, oddychanie lub techniki pisania, aby poradzić sobie z emocjami.

Znajdź w sobie siłę, by wyznaczać granice.

Ustalenie granic z dzieckiem po latach niedopuszczalnego zachowania może być trudne, ale oto kilka kroków, które mogą pomóc ci znaleźć siłę, aby to zrobić:

Sporządź listę swoich granic

Poświęć trochę czasu na zastanowienie się nad niedopuszczalnym zachowaniem dziecka i zapisz je na liście. Pomoże ci to jasno określić, czego nie będziesz dłużej tolerować w swoim związku.

Popracuj nad poczuciem własnej wartości

Osoby niestabilne emocjonalnie mają tendencję do podważania poczucia własnej wartości osób w ich otoczeniu. Ważne jest, aby pracować nad własną samooceną, aby czuć się bezpieczniej i pewniej w wyznaczaniu granic.

Bycie asertywnym

Ważne jest, aby być asertywnym i mówić “nie” jasno i bezpośrednio, gdy twoje granice zostaną przekroczone.

Znajdź wsparcie

Pomocna może być rozmowa z terapeutą lub doradcą w celu uzyskania wsparcia i porad dotyczących zarządzania relacjami z dzieckiem.

Bądź cierpliwy

Ważne jest, aby pamiętać, że ustalenie granic z dzieckiem może wymagać czasu i wytrwałości. Nie oczekuj więc natychmiastowych rezultatów i nadal wyznaczaj granice.

Dbaj o siebie.

Dbaj o siebie, wykonując czynności, które sprawiają, że czujesz się dobrze, spędzając czas z pozytywnymi ludźmi i dając sobie miłość i współczucie.

Jakie mogą być konsekwencje dla rodzica, gdy wyznacza on granice swojemu narcystycznemu dziecku?

Kiedy rodzic wyznacza granice narcystycznemu dziecku, może spodziewać się oporu z jego strony. Dziecko może zareagować negatywnie, zachowując się agresywnie, wpadając w napady złości lub grożąc, aby uzyskać to, czego chce. Może również wycofać się emocjonalnie i zignorować granice ustalone przez rodzica.

Jednakże, ustalając jasne granice i przestrzegając ich, rodzice mogą nauczyć się radzić sobie z nadmiernymi żądaniami dziecka i lepiej chronić własne zdrowie psychiczne i emocjonalne.

W ten sposób mogą również pomóc dziecku rozwinąć własną zdolność do niezależności, szanować granice innych i być bardziej świadomym potrzeb i uczuć innych.

Strach przed tym, że narcystyczne dziecko je odetnie, może być głównym czynnikiem powstrzymującym rodzica przed ustaleniem granic z dzieckiem. Narcyzi mogą być bardzo dobrzy w manipulowaniu innymi, aby uzyskać to, czego chcą, i mogą używać groźby odcięcia jako broni do osiągnięcia swoich celów. Rodzic może czuć się uwięziony między pragnieniem utrzymania relacji z dzieckiem a potrzebą wyznaczenia granic w celu ochrony własnego zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

Strach przed utratą relacji z dzieckiem może również sprawić, że rodzic będzie bardziej podatny na manipulację ze strony dziecka, co może zwiększyć jego nadmierne żądania i wymagania wobec rodzica. Rodzic może czuć się winny, że nie jest w stanie dać dziecku wszystkiego, czego chce. Może czuć się odpowiedzialny za szczęście dziecka.

Ważne jest, aby pamiętać, że wyznaczanie granic niekoniecznie oznacza odcięcie się od dziecka. Oznacza raczej ustalenie jasnych granic i egzekwowanie ich stanowczo i z szacunkiem poprzez troskliwą komunikację i świadome podejmowanie decyzji. Rodzic może również zbadać opcje wsparcia terapeutycznego, aby pomóc zarządzać własnymi emocjami i poprawić relacje z dzieckiem.

Przydatnym podejściem może być przecięcie połączeń energetycznych między rodzicem a dzieckiem. Wyobraź sobie, że przecinasz wszystkie energetyczne więzi, które łączą cię z narcystyczną częścią twojego dziecka.

Nie musi to oznaczać, że odcinasz wszelki kontakt z dzieckiem, ale po prostu zmieniasz dynamikę energetyczną między wami, aby stworzyć zdrowszą relację, w której czujesz się bardziej komfortowo. Możesz skonsultować się z kimś, kto zna techniki oczyszczania energii, aby ci w tym pomóc.

Twoje dziecko może jednak odciąć się od ciebie, gdy zdecydujesz się zakończyć ten aspekt relacji lub ustalić wyraźne granice.

Może to być trudne, ale oto kilka kroków, które mogą pomóc ci poradzić sobie z tą sytuacją:

Przygotuj się psychicznie

Ważne jest, aby przygotować się na możliwość, że dana osoba może cię odciąć. Pomoże ci to być mniej zaskoczonym, jeśli tak się stanie, zwłaszcza jeśli jest to twoje dziecko.

Nie czuj się winny

Ważne jest, aby pamiętać, że decyzja o zerwaniu więzi należy do danej osoby, a nie do ciebie. Nie czuj się winny z powodu jej zachowania.

Otaczaj się pozytywnymi ludźmi

Ważne jest, aby otaczać się pozytywnymi ludźmi, którzy będą Cię wspierać.

Znajdź zajęcia, które sprawiają, że czujesz się dobrze

Ważne jest, aby spędzać czas na robieniu rzeczy, które sprawiają, że czujesz się dobrze, takich jak czytanie, ćwiczenia lub spędzanie czasu z przyjaciółmi.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy

Jeśli masz trudności z radzeniem sobie, pomocne może być spotkanie z terapeutą lub doradcą w celu uzyskania wsparcia i porady.

Naucz się akceptować siebie takim, jakim jesteś

Pamiętaj, że jesteś wartościową osobą, godną miłości i szacunku, nawet jeśli ta osoba nie chce cię już w swoim życiu, to nie definiuje cię jako jednostki.

Podsumowanie

Kwestia manipulującego dziecka jest złożona i wymaga holistycznego podejścia dostosowanego do każdej sytuacji. Zrozumienie, że zachowania te mogą być wynikiem trudnego kontekstu rodzinnego lub społecznego i że opieka musi być ukierunkowana na pomoc jednostce i rodzinie, jest kluczowym pierwszym krokiem.

Ważne jest również, aby pracować nad profilaktyką, uświadamiając dorosłym te zachowania i ucząc ich, jak sobie z nimi radzić. Zaleca się konsultację z psychologiem lub psychiatrą, w zależności od stopnia zachowania, w celu oceny sytuacji i ustalenia odpowiedniej strategii postępowania.

Jeśli Twoje dziecko jest nastolatkiem lub stało się dorosłe i uparcie chce tego, czego chce i sprawia, że czujesz się winny, jeśli nie spełniasz jego żądań, konieczne jest zachowanie spokoju i stanowczości w swoich reakcjach.

Możesz powiedzieć coś w stylu: “Muszę teraz zadbać o siebie. Muszę postawić siebie na pierwszym miejscu” Przypomnij córce, że ją kochasz i zawsze będziesz przy niej, ale postanowiłaś zadbać przede wszystkim o siebie.

Utrzymywanie swoich granic i brak poczucia winy, poświęcanie czasu dla siebie, bycie szczęśliwym i życie własnym życiem jest jednym z najważniejszych kluczy do zmiany sytuacji i uwolnienia się od tego uzależnienia.

*DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, wydanie 5ᵉ) to podręcznik używany przez specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym do diagnozowania zaburzeń psychicznych. Został opublikowany przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i jest używany w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach.