het om-symbool 🕉️: betekenis en zingen – leer meer!

Weet jij wat het symbool Om (of Aum) betekent? De heilige lettergreep Om (of Aum), ook wel weergegeven met het symbool Om (ॐ), zijn samen een van de oudste en meest bekende bija (zaad) mantra’s binnen de yoga en hindoeïstische tradities.

De wijsheid en betekenis van Om en zijn geluid hebben ook een spirituele betekenis, vooral in het zingen van Om, in religieuze en spirituele tradities van India, zoals het boeddhisme en jaïnisme.

In de boeddhistische mantra Om Mani Padme Hum bijvoorbeeld is de betekenis van het heilige symbool Om van groot belang.

Wat betekent Om?

serie video “Wat is” gemaakt door Brett Larkin voor YOGI TIMES.

Als je zelf een flink aantal yogalessen hebt gevolgd, heb je waarschijnlijk gehoord van de heilige lettergreep en het Om-symbool gezien dat ermee verbonden is.

Afhankelijk van de docent kan het zingen van de klank Om deel uitmaken van de les of als onderdeel van de afsluiting. Het chanten van Om kan een collectieve activiteit zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om alleen te chanten.

Om Symbol Meaning om mani padme hum What is the AU in Hindi and How to Chant it

Wat is de volledige definitie en betekenis van Om?

Hoe eer je de heilige lettergreep Om en de wijsheid die hij in zich draagt? Hoe brengt het Om-symbool 🕉️ zijn heilige betekenis over en hoe kun je deze klank van het universum op de juiste manier chanten?

Kan de betekenis van het Om-symbool naar het Engels vertaald worden?

Niet helemaal – de betekenis van het Om-symbool is enorm en is niet eenvoudig over te brengen in een traditionele definitie. Als je Om chant, verandert dat jou of je religie?

Alleen een opzettelijke verandering van je geloof die je zelf kiest kan jou of je religie veranderen!

Het geluid van het universum wordt in veel geloven gebruikt om het goddelijke aan te roepen, en Om is er daar één van.

Laten we, om deze heilige lettergreep verder te illustreren, enkele mysteries en misverstanden over de definitie van Om of Aum uit de weg ruimen, zodat we de betekenis ervan beter kunnen begrijpen.

De oorsprong van de heilige lettergreep OM 🕉️

Om is het geluid van het universum. In de Hindoeïstische traditie is de betekenis van het symbool aum het trillingsgeluid van de kracht achter alle schepping en manifesteert het zich vanuit Brahman, de absolute en ultieme werkelijkheid.

Het werd gevoeld door de rishi’s, Hindoe wijzen, terwijl ze mediteerden en ze realiseerden zich de oeressentie van het universum in deze lettergreep.

Het zingen van Om roept het geluid op van de schepping binnen het universum en de opperste ziel of opperste realiteit.

Het nodigt uit tot het ervaren en belichamen van deze spirituele wijsheid.

Als bija of zaadmantra verwijst Om, of Aum, naar Atman (ziel, zelf van binnen) en Brahman (het geheel van het universum, de ultieme realiteit en kosmische kennis).

In een vereenvoudigde spirituele uitleg is de betekenis van het symbool Om of Aum een lettergreep die het geluid van het universum is en die iemand verbindt met het goddelijke, de allerhoogste en de bron van alle schepping.

De eerste vermelding van deze lettergreep in geschreven tekst is in de Upanishads.

Verschillende delen van het symbool Om, ॐ, vertegenwoordigen de werkelijkheid in haar verschillende staten.

De grote onderste curve vertegenwoordigt de waaktoestand(jāgrat), de bovenste curve vertegenwoordigt de onbewuste toestand(sushupti), de middelste curve geeft de droomtoestand(swapna) aan.

Binnen de punt is het symbool van verlichting(turiyā).

De halve maan vertegenwoordigt maya, de illusie die ons aan de materiële wereld bindt en die de onderste, bovenste en middelste krommen scheidt van de stip van verlichting.

Een staat van verlichting wordt bereikt door het materiële bewustzijn te overstijgen.

Het symbool van Om of Aum kan in zijn geschreven vorm licht verschillen, afhankelijk van de spirituele of religieuze traditie.

Het Aum symbool in zijn Indiase, Tibetaanse en Balinese vormen ziet er allemaal anders uit, maar ze brengen allemaal een diepe spirituele betekenis en wijsheid over.

Balinese OM Symbol Hindu sign
Balinees OM-symbool

Hoe wordt Om begrepen en gedefinieerd binnen de yogatraditie?

De wijze Patanjali (die de Yoga Sutra’s schreef en samenstelde) leerde dat het chanten van Om met serieuze contemplatie van de betekenis ervan onze meditatie zou verscherpen. Ons bewustzijn zal op deze manier “éénpuntig” worden.

Terwijl je de lettergreep Om chant, wordt de diepere waarheid, de opperste en eeuwige ziel, aan je geopenbaard.

Yogi’s chanten vaak Om tijdens of aan het einde van hun beoefening, met als doel het goddelijke aan te roepen als herinnering aan de ultieme realiteit.

In de yogatraditie is het vullen van de geest en geest met het goddelijke de manier waarop we het doel van yogische spirituele praktijken kunnen bereiken.

Het goddelijke is de leraar van alle leraren! Alle mysteries van het universum zijn alleen bekend bij het goddelijke en de kracht van de hele schepping.

Door op hen afgestemd te zijn door hun heilige klanken te chanten, ontstaat onze verbinding met hen.

Het goddelijke en de ultieme realiteit is onze ware gids, die ons wijsheid schenkt en ons bevrijdt van onze obstakels. Deze verbinding zal ons leiden om altijd op het juiste pad te zijn.

Om sign Jainism
Om teken Jaïnisme

Het herhalen van Om kan de beoefenaar helpen bewustzijn te krijgen voorbij ruimte en tijd.

In het yogische begrip van karma vindt de beoefenaar de mogelijkheid om bevrijd te worden van karmische banden door Om te chanten.

Zolang de beoefenaar het correct doet en volledig begrijpt wat de lettergreep inhoudt.

De onbewuste geest komt dan tot volledig bewustzijn.

Een greep krijgen op het rijk van je eigen intuïtie kan ook door het herhalen van de lettergreep Om, aangezien het een vertegenwoordiger is van alle heilige mantra’s (binnen de yogische en hindoeïstische tradities).

Wanneer een beoefenaar de heiligheid van deze lettergreep begrijpt en ermee oefent, is eenheid met het goddelijke of de ultieme realiteit mogelijk.

De ervaring en volledige betekenis van het Om-symbool

Omdat het Om-symbool enorm is in wat het vertegenwoordigt, is de betekenis van het Om-symbool niet gemakkelijk te beschrijven met eenvoudige woorden, maar Om vertegenwoordigt in wezen alles.

Het is het zaad van de hele schepping – op dezelfde manier als een plantenzaadje de schoonheid en immense kracht heeft van zijn volwaardige tegenhanger, de boom.

Vandaar dat dit schijnbaar kleine woord alle kracht van het universum bevat. Het is dus het verleden, het heden en de toekomst, het begin, het midden en het einde.

Je kunt de lettergreep ook gespeld vinden als Aum. Zowel Om als Aum verwijzen naar dezelfde zaadlettergreep die de klank van het universum is.

Het verschil tussen beide is de transliteratie vanuit het Sanskriet ॐ.

Om sign sikhism
Om teken sikhisme

De uitspraak van de “O”-klank in het Sanskriet combineert een “A”- en een “U”-klank. In zijn uitspraak klinkt het meer als Aum met zijn drie lettergrepen.

Wat doet het zingen van Om?

Het zingen van Om nodigt de ultieme realiteit van creatie uit in je bewustzijn. Op deze manier maak je contact met je emoties en de subtiele indrukken van je geest.

De voordelen van het zingen van mantra’s zijn talrijk.

Veel studies tonen aan dat onze ademhaling en hartslag gesynchroniseerd raken tijdens het zingen van Om!

Geluidstrillingen hebben een significante invloed op iemands mentale, emotionele en fysieke toestand.

Het zingen van Om stemt de frequentie van onszelf af op de frequentie van het universum, wat een belangrijk onderdeel is van al onze spirituele praktijken.

De geest wordt dan afgestemd op de ademhaling, waardoor iemand een staat van verhoogd bewustzijn – samadhi – kan bereiken.

Deze staat van bewustzijn stelt iemand in staat om een duidelijke en gerichte focus te hebben op het pad naar spiritueel ontwaken en vervulling.

Zingen vertraagt de denkende geest en de materiële dingen waar hij in opgaat.

Het schept ook de voorwaarden voor een evenwichtig autonoom zenuwstelsel dat ons helpt om goed in balans te zijn.

Je wordt dan afgestemd op de gedachten en overtuigingen in je leven en de wereld om je heen.

Het belangrijkste effect van het chanten van mantra’s heeft invloed op onze geest en ons zenuwstelsel. Het chanten van mantra’s brengt vrede en rust in je geest.

Mantra’s hebben veel psychologische voordelen, zoals het verminderen van depressieve en angstsymptomen.

Als het goed wordt gedaan met het juiste begrip en de juiste aandacht, kan het de aandacht, het bewustzijn en de concentratie verbeteren.

Omdat een mantra niet alleen een geluid is dat je zegt, maar iets dat je nastreeft te worden, kan het een sleutel zijn om toegang te krijgen tot diepere dimensies van het bestaan.

Zelfs mediteren op de betekenis en de klank van Aum kan helpen om weer contact te maken met ons centrum.

Hoewel nadenken over de betekenis van Aum lang niet zo krachtig is als zingen. Voordelen van het chanten van mantra’s zoals het symbool en de lettergreep Om zijn onder andere het helen van het lichaam, het beschermen van de geest en het manifesteren van intenties van de persoon die chant om zich te verbinden met het goddelijke.

Deze voordelen ontstaan wanneer beoefenaars niet alleen de bewegingen doen (want dan kan de geest afdwalen), maar wanneer we geworteld zijn en elke klank en lettergreep belichamen.

Mantra’s hebben ook de kracht om ongezonde denk- en gevoelspatronen te vervangen door geduld op te brengen en het vermogen om levenssituaties helderder te zien.

Mantra’s zingen zonder de juiste intentie van hart en geest kan de handeling minder effectief en betekenisvol maken.

Het chanten van mantra’s kan iemand terugbrengen naar een plaats van zuivere geest en contact met het goddelijke.

De heilzame effecten van mantra’s zullen zich alleen manifesteren als je je hart opent tijdens het chanten.

Bovendien ontstaan deze effecten wanneer we geloven en de intentie hebben om ons te verbinden met de goddelijke aanwezigheid waartoe we toegang hebben.

Zoals de Mandukya Upanishad stelt:

De perfecte of bovenbewuste staat, en alles wat eraan voorafgaat, zijn een deel van Om.

Een soort wakende droom als een vreemde en fascinerende staat van bewustzijn.

In de Mandukya Upanishad zijn de vier lettergrepen van Om gidsen om de waarheid te begrijpen.

Mantra’s kunnen een effectieve kracht zijn om ons te helpen in contact te komen met het goddelijke en het goede in onszelf.

Deze kracht manifesteert zich echter alleen als het voortkomt uit de bron waar een volledig begrip van geluid is.

Met “begrip van geluid” wordt bedoeld dat geluid en trillingen gerelateerd zijn aan de schepping zelf.

Een mantra die voortkomt uit die bron en dat niveau van begrip zal een voldoende kracht van spirituele groei zijn – vooral als de overdracht zuiver is.

Om de motivaties en intenties van een mantra-beoefening te versterken, moeten we goed begrijpen wat de mantra betekent.

Het begrijpen van de wijsheid in een mantra maakt onze beoefening zinvoller en dichter bij het goddelijke.

Elke mantra activeert energie die zich in een ander deel van het lichaam bevindt. Zonder te weten wat de mantra is en welke wijsheid hij in zich draagt, zal alleen het herhalen van het geluid saaiheid in de geest brengen.

Maar door te chanten met het juiste bewustzijn en een goed begrip van de betekenis, komt de kracht van een mantra vrij in onze beoefening.

Om Mani Padme Hum betekent dat het om-symbool in verschillende spirituele tradities voorkomt.

De hoogste mantra in het Tibetaans boeddhisme is Om Mani Padme Hum (of Aum Mani Padme Hum) in het Sanskriet.

De betekenis van Aum Mani Padme Hum is de meest heilige in boeddhistische tradities, en alle takken van de boeddhistische filosofie chanten deze opperste mantra.

De betekenis Aum symboliseert de ultieme waarheid of Brahm en is het heiligste van alle gesproken woorden.

Mani verwijst naar een juweel waarvan het licht uit zichzelf straalt, en Padme betekent Lotus.

De Lotus is van groot spiritueel belang.

Lotus bloeit boven het water waarin het leeft; zijn ontplooide bloemblaadjes blijven altijd boven en onaangetast door het water.

Mensen zouden hun leven in deze wereld op dezelfde manier moeten leven als een lotusbloem – onaangetast en onaangeroerd door alle materiële gehechtheden om hen heen.

De lotusbloem symboliseert ook zelfrealisatie en verlichting. Hum verwijst naar de persoon die de mantra reciteert. Het verwijst ook naar iemands bewustzijn.

Om Mani Padme Hum wordt ook vaak vertaald als: “het juweel bevindt zich in de lotus”

Men gelooft dat alle leringen van de Boeddha in deze mantra besloten liggen. De liefdevolle en onvoorwaardelijke kwaliteiten van mededogen worden opgeroepen door de mantra keer op keer te herhalen. Met andere woorden, in ons allemaal schuilt de lotusbloem.

Alleen wordt onze grootsheid vaak bedekt door veel modder en drek.

De Tibetaans boeddhistische traditie moedigt beoefenaars aan om de zin Om Mani Padme Hum diep te leren kennen en deze tot in het diepst van je wezen te brengen.

Want dat is het pad om verlichting te bereiken, een beoefenaar moet chanten met grote discipline en toewijding.

Het geluid van het universum is, behalve in de opperste mantra Om Mani Padme Hum en de heilige lettergreep Om, ook aanwezig in de goddelijke aanroeping aan het einde van het gebed “Amen” in joods-christelijke tradities en “Amin” in islamitische tradities.

Hoe de lettergreep Om te chanten en de kracht van zijn wijsheid te benutten

De heilige lettergreep van het universum is aanwezig in veel verschillende spirituele tradities en geloofsovertuigingen.

Ze verschillen in hun spelling en interpretatie, maar de “Om” of “Aum” klanken komen veel voor in veel aanroepingen van het goddelijke.

Voordat je begint met het chanten van OM, moet je de traditie die je begint in je geest kennen.

Toegang krijgen tot de ware kracht van het geluid van het universum en de juiste overpeinzing van de betekenis ervan zijn afhankelijk van de tradities waar je student van bent.

Dit in gedachten houden zal je beoefening verdiepen.

In de hindoeïstische en yogatradities lijkt de lettergreep Aum uit drie delen te bestaan, maar in werkelijkheid zijn het er vier:

1. De A (aahhh) in Aum betekent 🕉️

Deze klank is representatief voor de scheppingskracht. Deze scheppingskracht is de bron van het universum en alle objecten daarin.

Je kunt dit ook opvatten als ‘Ahh’ als het begin of de oorsprong van alle klanken.

Omdat het het begin is, helpt het ons verbinding te maken met ons eigen zelfgevoel. Met deze lettergreep kunnen we het bestaan van de wereld via onze zintuigen ervaren.

Als je deze klank chant, merk je misschien dat je hem eerst in de keel produceert.

Het komt van waar de tong geworteld is, achter in de mond.

De klank resoneert dan in de onderbuik.

2. De U (oooh)

Dit tweede deel van de uitspraak vertegenwoordigt de eeuwigdurende energie van het universum. Het vertegenwoordigt ook de geest en zijn subtiele indrukken.

Het creëert een verbinding met het innerlijke gevoel van iets veel groters en groters dan wat we met onze zintuigen kunnen zien en voelen.

De ‘Oooh’ in de Aum betekenis nodigt uit tot helderheid, lichtheid, goedheid en balans.

Je kunt merken dat de klank zich naar voren beweegt van de tong en het gehemelte naar de lippen en trilt in de zonnevlecht als je deze letter chant.

3. De M (mmm)

Deze derde klank vertegenwoordigt de transformerende energie in het universum. Het vertegenwoordigt ook overtuigingen en gedachten die je hebt.

Als gevolg daarvan verbindt het je met het besef dat er een ongelooflijke eenheid is, waardoor je kunt vertragen om dit enorme gevoel van verbondenheid te voelen.

De ‘mmm’ klank ontstaat door de lippen te sluiten. Door de klank op deze manier te maken, wordt het kruinchakragebied boven in het hoofd in trilling gebracht.

4. De vierde klank is stilte of Anahata.

Het is de trilling die voorbij de verbale uitspraak gaat. Het is puur bewustzijn van het Zelf of de Atman.

Na het chanten van Om is er een pauze die oneindig bewustzijn of turiya vertegenwoordigt, wat de betekenis van Aum alleen maar versterkt.

De trilling van de lettergreep zakt dan geleidelijk weg in stilte.

Dit verzinken in stilte symboliseert de staat van bewustzijn die het materiële bewustzijn overstijgt. Het staat ook bekend als Brahman of het Absolute.

Deze stilte is het hoogtepunt van de mantra, en het punt is het aanroepen van deze onsterfelijke, rustige, onbewogen en onbevreesde vorm van zijn – zoals beschreven in de Maitri Upanishad.

De stadia van het zingen van Om vertegenwoordigen vele goddelijke drie-eenheden:

  • De wakende, dromende en diepe slaaptoestand.
  • De drie facetten van tijd – verleden, heden en toekomst.
  • Aarde, atmosfeer en ether.
  • Schepping (Brahma) – Behoud (Vishnu) – Vernietiging (Shiva) in Brahman

Het ervaren van de uitgestrektheid van Om is veelzijdig. Het is werkelijk een ervaring van alles, aangezien de klank Aum het geheel van geluid zelf omvat. Alle andere klanken zijn erin vervat.

Om vertegenwoordigt God, Brahman, Bron, Universeel Bewustzijn binnen de hindoeïstische en yogische tradities.

Uiteindelijk is de betekenis van Om of Aum een lettergreep die de scheppingskracht achter alles in zich draagt.

Als je Om 🕉️ hardop chant, zal de klank op natuurlijke wijze evolueren door de fasen die overeenkomen met de letters A-U-M.

Op dezelfde manier waarop je Om ervaart als een gevoel van compleetheid en puur bewustzijn, zijn de drie lettergrepen geen aparte of afzonderlijke fasen, maar een continue beweging van het lichaam, de ademhaling en het bewustzijn.

Hoe men de techniek ook bestudeert en beoefent, het chanten van Om gaat over het maken van een verbinding met het goddelijke.

Het leren van de betekenis van het Om-symbool, de juiste chanttechnieken en uitspraak van een leraar kan je beoefening en verbinding verdiepen.

We hebben ons hele leven om te leren en onze beoefening te cultiveren.

Zolang de intentie waarmee je oefent oprecht is, zal de afstemming op het goddelijke zich voordoen.

Hoe het Om-symbool 🕉️ & Lettergreep in je leven integreren

De ware kracht van het Om-symbool ligt in het ervaren van de volheid van zijn wijsheid. Lezen over Om kan de geest helpen begrijpen, maar het kan je de ervaring niet geven.

Oefenen is de sleutel om de kracht en de diepgaande voordelen het beste te ervaren.

Gaan zitten en je oefening aanvatten, keer op keer, dag na dag, is de enige manier om Om te ervaren en je verbinding met het goddelijke te cultiveren.

Voortdurende oefening zal je spirituele groei bevorderen!

Telkens als je merkt dat je de hele dag door opnieuw contact moet maken met je eigen bewustzijn en met de kracht van de hele schepping, kun je manieren vinden om de heilige lettergreep in je leven op te nemen.

Je moet dit doen met het grootste respect en het juiste gebruik van de lettergreep, wat voortkomt uit het goed begrijpen van de heiligheid die hij in zich draagt.

Chant Om 🕉️ alleen of in gemeenschap.

Alleen Om zingen nodigt uit tot een persoonlijke verbinding met het goddelijke, terwijl zingen in een groep je verbindt met anderen in een wederzijdse verbinding met het goddelijke.

In een groep zingen voegt nog een laag toe aan deze ervaring.

Of het nu met je vrienden is of met je gemeenschap, laat de praktijk van het zingen van Om en de immense ervaring ervan tot je doordringen.

Voel de kracht van elke lettergreep als de vibraties van de onderbuik via de zonnevlecht en borst naar de top van het hoofd gaan.

Dus als je de trillingen je energiesysteem en chakra’s laat zuiveren, zul je heelheid en genezing vinden in deze makkelijk te onthouden mantra.

Het chanten van Om voor het slapen gaan kan je ook helpen een diepe en voedende slaap te ervaren.

Gebruik van OM in Yoga

Veel yogalessen beginnen en eindigen met het drie keer chanten van OM.

Deze mantra zorgt ervoor dat de energie van de groep het proces van harmonie begint door samen te ademen en te delen in deze mantra.

Uiteindelijk stemt het iedereen op zichzelf af en herinnert het lichaam en geest eraan om wereldse zorgen opzij te zetten.

Het moedigt je dus aan om je aandacht naar binnen te richten, naar de eeuwige vreugde die yoga kan brengen.

🕉️ Conclusie

Om is een krachtige mantra en heilige lettergreep om focus en bewustzijn te brengen naar de grotere betekenis van het leven en de hele schepping.

Het herinnert ons aan het belang van klankgenezing en hoe klanken en woorden heilig en goddelijk zijn.

We hebben al het potentieel om ons met het goddelijke te verbinden. Het is alleen een kwestie van hoe we ons pad ernaartoe kunnen cultiveren.

Om als de lettergreep van het goddelijke zelf is één pad waarop we ons kunnen toeleggen als aandachtige en respectvolle studenten.

Het bestuderen en begrijpen van de enorme wijsheid die het draagt, gekanaliseerd door de verschillende tradities, is een krachtige manier om spiritueel bewustzijn te verwerven.

De nadruk ligt hier op het kennen van en je inzetten voor de tradities waar de heilige lettergreep deel van uitmaakt.

Uiteindelijk hebben de woorden die we hardop of in gedachten gebruiken de kracht om de werkelijkheid om ons heen te creëren en te beïnvloeden.

Oude leringen en de moderne wetenschap bevestigen dat alle levende wezens bestaan uit hun meest essentiële niveau van vibrerende, pulserende energie.

Onthoud altijd: woorden hebben kracht.

Dus mogen we ze verstandig gebruiken om onze vibratie en die van de mensen om ons heen te verhogen.