spirituelle yogasymboler og billeders betydning

I yogakulturen bruger yogier en række forskellige symboler, herunder: yogasymboler, sanskritsymboler, spirituelle symboler og meditationssymboler. Universet taler mange sprog, og de kommer ofte til os i form af symboler. Disse spirituelle yogasymboler og energier er overalt omkring os – du er sandsynligvis allerede i harmoni med dem! Symboler kan bruges i de yogiske traditioner til at repræsentere energier, væsener og manifestationer.

hvad er de vigtigste spirituelle yogasymboler for yogier – hvad betyder de?

Hvert yogasymbol henter indflydelse fra de traditioner, de kommer fra: Vediske traditioner, hinduisme, buddhisme osv. Som et bestemt vers i Upanishaderne (vediske sanskrittekster) siger: Ekam sat vipraha bahudha vadanti – sandheden er én, og de kloge beskriver den forskelligt.

Når vi stræber efter at udnytte vores sind og krop i yoga, kan spirituelle symboler, sanskrit-symboler, meditationssymboler, væsener og guider hjælpe med at uddybe det.

At forstå deres formål er nøglen til at være i kontakt med traditionerne på en bevidst måde.

Nogle af disse yogasymboler bruges i deres fysiske form (for at hjælpe udøveren med at bruge dem let) eller som koncepter i sindet, der hjælper med at guide vores praksis.

Hvad er nogle af de vigtigste og mest udbredte symboler, som yogier bruger, og hvad betyder de? Her er nogle eksempler nedenfor.

Om / Aum yoga-symbol 🕉️

OM Sign What Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

Et af de mest almindelige og hellige spirituelle symboler i yogatraditionen er ordet Om. Sanskrit-symbolet Om er universets bevidsthed størknet til lyd.

Når vi synger Om 🕉️ under meditation og yogapraksis, forbinder vi os med kosmos’ vibrationer. Dette sanskrit-symbol er kimen til al skabelse og indbyder til en dyb følelse af klarhed og lyksalighed.

Vibrationerne fra sanskrit-symbolet Om har en positiv indvirkning på vores mentale, følelsesmæssige og fysiske tilstand.

Sindet kommer på linje med vores vejrtrækning, hvilket hjælper os med at stige til højere bevidsthedstilstande. Det refererer til Atman (sjælen eller selvet indeni) og Brahman (den ultimative virkelighed, kosmisk viden, universets helhed).

Hvert træk i Om’ets visuelle form betegner en tilstand af virkelighed.

Den store nederste kurve i dette spirituelle symbol repræsenterer vores vågne tilstand. Den øverste kurve repræsenterer den ubevidste tilstand (eller den dybe søvntilstand).

Kurven i midten repræsenterer drømmetilstanden. Prikken symboliserer oplysning. Halvmånen repræsenterer maya eller illusion i Om-sanskrit-symbolet.

Læs mere om OM / Aum 🕉️ her.

Mandala spirituelt yoga-symbol

Mandala Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

Mandala er et yogasymbol, der repræsenterer universet, og oversættes almindeligvis som “cirkel” på sanskrit. Dette spirituelle symbol er kendetegnet ved cirkulære designs, der inkluderer andre geometriske former og linjer.

Den delikate måde, hvorpå mønstre og farver fletter sig sammen i mandalaen, repræsenterer den balance, harmoni og enhed, man kan finde, når man ser nærmere på naturen, livet og universet.

I den yogiske tradition kan mandalaer hjælpe med at uddybe meditation og yogapraksis. Ved at fokusere på mandalaerne eller placere dem i nærheden af de steder, hvor man praktiserer, inviteres det guddommelige og universet til at være mere tydeligt til stede.

Disse meditationssymboler kan tjene som en påmindelse om, at alt starter fra et punkt og gradvist cirkler ud i smukke og indviklede designs.

At lave mandalaer er også en måde at kanalisere spirituelle udtryk og energi i nuet og en måde at forbinde os med kilden til vores eksistens – vores begyndelse.

Lotusblomst som yoga-symbol

lotus flower in pond Spiritual Meaning Yoga Symbols images

I sumpens mudder trives lotusblomsten og afspejler de smukke tings evne til at vokse og blomstre selv på de mørkeste steder. Som et spirituelt symbol afspejler den åbningen af vores hjerter og den altid tilstedeværende mulighed for oplysning.

Der er en lotusknop i os alle, som bare venter på det rette øjeblik til at folde sig ud og blomstre!

I yoga er lotusstillingen eller padmasana en siddende stilling med benene over kors. Den hjælper med at åbne hofterne og frigøre spændinger eller følelser, der er lagret der. Det er en meditationsstilling, som kan være med til at uddybe vores praksis.

Da det er en lidt vanskelig stilling at mestre med det samme, bør man udføre stillingen med forsigtig tålmodighed og eventuelle nødvendige modifikationer. Det er almindeligt at lave en halv lotusstilling enten med eller uden rekvisitter eller en siddende meditationsstilling på en stol.

Lotusblomster er også vigtige symboler i den visuelle repræsentation af chakraer. For eksempel er det første chakra (rodchakraet) symboliseret med fire kronblade. Det syvende chakra (kronechakraet) symboliseres med tusind kronblade.

Hamsa / symbol for det onde øje

Hamas Evil EyeSpiritual Meaning Yoga Symbols Images

Hamsa er et symbol og en talisman i form af en åben hånd, der nogle gange viser tommelfingeren og lillefingeren i samme længde.

Det stammer fra Mellemøsten og Nordafrika, især inden for jødisk og islamisk tro. “Hamsa” stammer fra ordet “khamsah” på arabisk og “hamesh” på hebraisk – begge betyder “fem”

Hamsaen bruges til beskyttelse, især mod det onde øje, som er en manifestation af andres jalousi eller ren ondskab.

Det onde øje symboliserer den skade fra andre, der har til hensigt at forårsage uheld, fare eller ulykke for en anden person. Det udspringer af misundelse. Talismaner i form af et øje (normalt lavet af glas med blå og hvide farver) bæres også for at imødegå det onde øje.

Selvom Hamsa ikke traditionelt er en del af yogapraksisser, der kommer fra Indien, kan Hamsa bruges som ekstra beskyttelse mod det onde øjes ondskab.

Buddha

Buddah statue Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

En Buddha er et oplyst væsen – et sanskritord for “en person, der er vågen” eller “den opvågnede” Buddhismens grundlægger, Siddharta Gautama, omtales almindeligvis som Buddha.

Buddha var en prins, der gav afkald på sit beskyttede og overdådige liv for at søge fred og en forståelse af liv og død efter at have indset alvoren af menneskelig lidelse.

Buddha forsøgte at lære andre mennesker, hvordan de selv kunne søge og finde oplysning. Han er afbildet i flere forskellige stillinger, herunder dem, der repræsenterer meditation, sikkerhed, lyksalighed, healing og berøring af jorden.

Buddhisme og yoga sigter mod at være i kontakt med vores højeste tilstand af væren og bevidsthed om verdens underliggende virkelighed.

Figurer og billeder af Buddha, der bruges respektfuldt i en yogapraksis, kan være en måde at ære dette store vågne væsen på og minde os om at være opmærksomme og medfølende i vores praksis – både på og uden for måtten.

Chakra-symbol

Chakras Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

På sanskrit betyder “chakra” hjul eller skive. I yoga er disse hjul mere end bare hjul – de er centre for livsenergi, eller prana, placeret inde i kroppen. Der er syv af dem, med det første (rodchakraet) placeret i bunden af rygsøjlen.

Resten er spredt opad i hele rygsøjlens længde. Hvert chakra har en unik rolle og betydning for vores åndelige, mentale, følelsesmæssige og fysiske velbefindende.

Det er vigtigt, at vores syv nøglechakraer forbliver åbne, justerede og flydende. Energi (også kaldet prana eller chi) cirkulerer ikke, hvis der er en blokering, og sygdom kan finde vej ind i vores kroppe.

Chakraerne i rækkefølge er som følger:

 1. Rodchakra (Muladhara) – placeret for enden af rygsøjlen
 2. Sakralchakra (Swadhistana) – placeret i korsbenet
 3. Solar plexus chakra (Manipura) – placeret over navlen
 4. Hjertechakra (Anahata) – placeret i hjertecentret eller brystet
 5. Halschakra (Vishuddha) – placeret i halsen
 6. Chakra for det tredje øje (Ajna) – placeret mellem øjenbrynene
 7. Kronechakra (Sahas Rara) – placeret på toppen af hovedet

Yoga-symbolet medtallet 108

number 108 black on white meaning of spiritual yoga symbols & images

Tallet 108 har en vigtig betydning for åndelig opfyldelse. I den vediske kosmologi er det livets fundament, grundlaget for skabelsen og afspejler verden og vores eksistens.

Der er 108 Upanishads (hellige skrifter med de gamle vismænds visdom) i hinduismen. En yoga mala består af solhilsner i 108 gentagelser.

I ayurveda, yogaens søstervidenskab, er der 108 punkter af energi og livskraft i kroppen. Nytårsaften ringer klokkerne i japanske buddhistiske templer 108 gange for at rense de 108 verdslige lidenskaber.

Det er også vigtigt i matematik og videnskaben om universet. Solens diameter er 108 gange jordens diameter.

Solens og Månens gennemsnitlige afstand til Jorden er 108 gange deres respektive diametre. 108 er også et Harshad-tal – det er deleligt med summen af dets cifre. 1 0 8 er lig med 9, og 108 er deleligt med 9. 108 er et tal, der kan hjælpe os med at komme tættere på universet, hvilket også bringer os tættere på os selv.

Mala

black male held hands woman meaning of spiritual

Malas er perlekæder, der bruges til meditation og gentagelse af mantraer (recitation af mantraer kaldes også Japa på sanskrit).

Typiske lange mala-halskæder har 108 perler, og der findes kortere malaer med 26, 50 og 54 perler. Malas bruges til at recitere og synge mantraer eller navnene på en guddom.

Perlerne hjælper med at holde styr på, hvor mange gentagelser der er blevet udført. Malas hjælper med at skabe fokus og koncentration under spirituel praksis og er naturligvis et meditationssymbol.

Malas har typisk en guru-perle, som er større end de andre perler. Guru-perlen repræsenterer din forbindelse til dine spirituelle lærere. De fleste traditioner lærer, at man ikke passerer guru-perlen, når en runde af gentagelser på malaen er færdig.

Man vender malaen og begynder i den retning, man lige var kommet. Hvilken hånd man bruger, afhænger af traditionen – hinduer bruger som regel højre hånd, mens tibetanske buddhister bruger venstre.

Namaste

man praying at temple meaning of spiritual

Ordet namaste kommer fra sanskritordene “namah”, der betyder “at bøje sig”, og “te”, der betyder “til dig”

Tilsammen betyder ordet namaste “jeg bøjer mig for dig” Namaste er en måde at sige goddag og farvel på hindi og forskellige andre sprog, der stammer fra sanskrit. Namaste optræder også i den vediske tradition som en hilsen til en guddommelighed og et meditationssymbol.

Namaste kan enten være en uformel eller formel hilsen, en kulturel konvention eller en tilbedelseshandling. Hændernes håndflader placeres mod hinanden med fingerspidserne i berøring, og det gøres ofte med en let bøjning af hovedet.

Inden for hilsner og afskeder har Namaste kraften til at anerkende, at det guddommelige i os også er det samme som det guddommelige i andre. Når det gøres korrekt, anerkender og ærer vi det guddommelige i enhver person, vi møder, når vi hilser på en anden person med dette meditationssymbol.

Ganesh

statue ganesh laying meaning of spiritual

Lord Ganesh eller Ganesha er en hinduistisk guddom med en menneskekrop og et elefanthoved. Blandt hans 108 navne er han kendt som Visdommens Gud og Fjerneren af alle forhindringer. Han tilbedes før nye begyndelser og fjerner forhindringer for bedre velstand.

Hans elefanthoved symboliserer visdom, og hans store ører symboliserer den dyd, det er at lytte godt til andre.

Han har en stor mave, der repræsenterer hele universet og tjener som en påmindelse om at modtage (eller fordøje) alle gode og dårlige oplevelser med tålmodighed. Hans højre stødtand, som symboliserer visdom, er ledsaget af hans knækkede venstre stødtand, som symboliserer følelser. Det udtrykker behovet for at mestre følelser med visdom.

Lord Ganesh er også forbundet med rodchakraet, som repræsenterer overlevelse. Dette meditationssymbol giver støtte til vores bestræbelser ved at fjerne forhindringer for vores højere opfyldelse.

Mudraer

 woman's hand with black male meaning of spiritual

Inden for yogatraditionen er et mudra en håndbevægelse, der bruges i meditation til at rette vores opmærksomhed indad og kanalisere vores energi på bestemte måder. De hjælper med at berolige sindet og uddybe vores praksis.

Mudraer bruges til at kanalisere prana med henblik på healing og yderligere åndelig udfoldelse. Mudraer bruges også under Pranayama (åndedrætsøvelser). Hver mudra har et andet formål og en anden hensigt.

I ayurveda er hver finger forbundet med de fem elementer – ild, vand, jord, luft og rum (eller æter). Når du bruger meditationssymbolerne, som er mudraer, aktiverer du de elementer, der er forbundet med de fingre, der er aktiveret:

 • Tommelfinger: ild
 • Pegefinger: luft
 • Langfinger: rum
 • Ringfinger: jord
 • Lillefinger: vand.

Mudraer bruges også i indiske klassiske danseformer som Bharatanatyam.

Kort sagt

Der er mange yogasymboler og sanskritsymboler, der kan hjælpe os med at uddybe vores praksis og hjælpe os med at være i kontakt med den højeste bevidsthedstilstand.

Når vi søger vejledning fra spirituelle symboler på den rigtige måde og med omtanke, kan vi træde ind i en ny dimension af væren og leve et mere tilfredsstillende spirituelt liv med vores praksis!