hvad er om-symbolet 🕉️ betydning, og hvordan synger man det?

Ved du, hvad symbolet Om (eller Aum) betyder? Den hellige stavelse Om (eller Aum), også repræsenteret med Om-symbolet (ॐ), er tilsammen et af de ældste og mest kendte bija-mantraer (frø-mantraer) inden for yoga- og hindu-traditionerne.

Visdommen og betydningen af Om og dets lyd har også spirituel betydning, især om chanting, i religiøse og spirituelle traditioner i Indien, såsom buddhisme og jainisme.

For eksempel er det buddhistiske mantra Om Mani Padme Hum, hvor det hellige Om-symbols betydning er af stor betydning.

Hvad betyder Om?

https://www.youtube.com/watch?v=4eloorsmEd4

“What is”-serievideo skabt af Brett Larkin for YOGI TIMES.

Hvis du selv har taget en del yogaklasser, har du højst sandsynligt hørt om den hellige stavelse og set Om-symbolet i forbindelse med den.

Afhængigt af læreren kan det at synge Om-lyden indgå som en del af timen eller som en del af afslutningen. At synge Om kan være en kollektiv aktivitet, eller man kan vælge at synge alene.

Om Symbol Meaning om mani padme hum What is the AU in Hindi and How to Chant it

Hvad er den fulde definition og betydning af Om?

Hvordan ærer man den hellige stavelse Om og den visdom, den bærer med sig? Hvordan formidler Om-symbolet 🕉️ sin hellige betydning, og hvordan kan man chante denne lyd af universet korrekt?

Kan Om-symbolets betydning oversættes til engelsk?

Ikke helt – Om-symbolets betydning er enorm, og det er ikke let at formidle i en traditionel definition. Hvis du chanter Om, ændrer det så dig eller din religion?

Kun en bevidst ændring af din tro, som du selv vælger, kan ændre dig eller din religion!

Lyden af universet findes i mange trosretninger for at påkalde det guddommelige, og Om er en af dem.

For at illustrere denne hellige stavelse yderligere, lad os fjerne nogle af mysterierne og misforståelserne omkring Om eller Aums definition, så vi bedre kan forstå dens betydning.

Oprindelsen til den hellige stavelse OM 🕉️

Om er lyden af universet. I hinduistisk tradition er aum-symbolets betydning den vibrerende lyd af kraften bag al skabelse og manifesterer sig fra Brahman, den absolutte og ultimative virkelighed.

Den blev følt af rishierne, de hinduistiske vismænd, når de mediterede, og de indså universets oprindelige essens i denne stavelse.

Når man synger Om, påkalder man lyden af skabelse i universet og den højeste sjæl eller højeste virkelighed.

Det inviterer til oplevelsen og legemliggørelsen af denne spirituelle visdom.

Som bija eller frø-mantra refererer Om eller Aum til Atman (sjælen, selvet indeni) og Brahman (universets helhed, den ultimative virkelighed og kosmisk viden).

I en forenklet spirituel forklaring er Om- eller Aum-symbolets betydning en stavelse, der er universets lyd og forbinder én med det guddommelige, det højeste og kilden til al skabelse.

Den første omtale af denne stavelse i skrevne tekster er i Upanishaderne.

De forskellige dele af Om-symbolet, ॐ, repræsenterer virkeligheden i dens forskellige tilstande.

Den store nederste kurve repræsenterer den vågne tilstand(jāgrat), den øverste kurve repræsenterer den ubevidste tilstand(sushupti), og den midterste kurve betegner drømmetilstanden(swapna).

Inden i prikken er symbolet på oplysning(turiyā).

Halvmånen repræsenterer maya, den illusion, der binder os til den materielle verden, og adskiller den nederste, øverste og midterste kurve fra oplysningens prik.

En tilstand af oplysning opnås ved at transcendere den materielle bevidsthed.

Om- eller Aum-symbolet kan variere lidt i sin skriftlige form afhængigt af den spirituelle eller religiøse tradition.

Aum-symbolet i sin indiske, tibetanske og balinesiske form ser alle forskellige ud, men de formidler alle dyb spirituel mening og visdom.

Balinese OM Symbol Hindu sign
Balinesisk OM-symbol

Hvordan forstås og defineres Om inden for yogatraditionen?

Vismanden Patanjali (som skrev og kompilerede Yoga Sutras) lærte, at det at synge om med seriøs kontemplation af dets betydning ville skærpe vores meditation. Vores bevidsthed vil blive “ensporet” på denne måde.

Når du messer stavelsen Om, bliver den dybere sandhed, den højeste og evige sjæl, åbenbaret for dig.

Yogier messer ofte Om under eller i slutningen af deres praksis med det formål at påkalde det guddommelige som en påmindelse om den ultimative virkelighed.

I den yogiske tradition er det at fylde sindet og ånden med det guddommelige den måde, hvorpå vi kan nå målet med yogisk spirituel praksis.

Det guddommelige er læreren over alle lærere! Alle universets mysterier er kun kendt af det guddommelige og kraften i al skabelse.

At være i harmoni med dem gennem chanting af deres hellige lyd etablerer vores forbindelse med dem.

Det guddommelige og den ultimative virkelighed er vores sande vejleder, der giver os visdom og fjerner vores forhindringer. Denne forbindelse vil guide os til altid at være på den rette vej.

Om sign Jainism
Om-tegn i jainismen

At gentage Om kan hjælpe udøveren med at opnå opmærksomhed og bevidsthed ud over tid og rum.

I den yogiske forståelse af karma finder udøveren muligheden for at blive frigjort fra karmiske bindinger ved at chante Om.

Så længe udøveren gør det korrekt med den fulde forståelse af, hvad stavelsen er.

Det ubevidste sind når derefter frem til fuld bevidsthed.

Man kan også få adgang til sin egen intuition ved at gentageAum-stavelsen, da den er en repræsentant for alle hellige mantraer (inden for den yogiske og hinduistiske tradition).

Når en udøver forstår og praktiserer med denne stavelses hellighed, er enhed med det guddommelige eller den ultimative virkelighed mulig.

Oplevelsen og den fulde betydning af Om-symbolet

Da Om-symbolet er enormt i det, det repræsenterer, er Om-symbolets betydning ikke let at beskrive med enkle ord, men Om repræsenterer i bund og grund alt.

Det er frøet til al skabelse – på samme måde som et plantefrø har skønheden og den enorme kraft i sit fuldt udviklede modstykke, træet.

Derfor indeholder dette tilsyneladende lille ord al universets kraft. Så det er fortid, nutid og fremtid, begyndelsen, midten og slutningen.

Du kan også finde stavelsen stavet som Aum. Både Om og Aum refererer til den samme frø-stavelse, som er lyden af universet.

Forskellen mellem dem er deres translitteration fra sanskrit ॐ.

Om sign sikhism
Om tegn sikhisme

Udtalen af “O”-lyden på sanskrit kombinerer en “A”- og “U”-lyd. I sin udtale lyder det mere som Aum med sine tre stavelser.

Hvad gør Om Chanting?

At synge Om inviterer den ultimative virkelighed af skabelse ind i din bevidsthed. På den måde kommer du i kontakt med dine følelser og de subtile indtryk i dit sind.

Fordelene ved at synge mantraer er mange.

Mange undersøgelser viser, at vores vejrtrækning og hjertefrekvens bliver synkroniseret under Om Chanting!

Lydvibrationer har en betydelig indvirkning på en persons mentale, følelsesmæssige og fysiske tilstand.

Når vi synger Om, tilpasser vi vores egen frekvens til universets frekvens, hvilket er en vigtig del af al vores spirituelle praksis.

Sindet tilpasser sig derefter åndedrættet, hvilket gør det muligt for en person at komme ind i en tilstand af forhøjet bevidsthed – samadhi .

Denne bevidsthedstilstand gør det muligt at have et klart og målrettet fokus på vejen til åndelig opvågning og opfyldelse.

Chanting bremser det tænkende sind og de materielle ting, det er optaget af.

Det skaber også betingelserne for et velafbalanceret autonomt nervesystem, som hjælper os med at være velafbalancerede.

Så bliver du afstemt efter de tanker og overbevisninger, der er i dit liv og i verden omkring dig.

Den vigtigste effekt af at synge mantraer påvirker vores sind og vores nervesystem. Når man synger mantraer, får man fred og ro i sindet.

Mantraer har mange psykologiske fordele, såsom at mindske depressive symptomer og angst.

Når det gøres godt med den rette forståelse og opmærksomhed, kan det forbedre opmærksomhed, bevidsthed og koncentration.

Da et mantra ikke bare er en lyd, du siger, men noget, du stræber efter at blive, kan det være en nøgle til at få adgang til dybere dimensioner af tilværelsen.

Selv det at meditere på Aums betydning og lyd kan hjælpe med at genskabe forbindelsen til vores centrum.

Men at reflektere over Aum-betydningen er ikke nær så kraftfuldt som at chante. Fordelene ved at synge mantraer som Om-symbolet og stavelsen inkluderer healing af kroppen, beskyttelse af sindet og manifestering af den syngende persons intentioner om at forbinde sig med det guddommelige.

Disse fordele opstår, når udøverne ikke bare gennemfører bevægelserne (for det giver sindet mulighed for at vandre), men når vi er rodfæstede og legemliggør hver eneste lyd og stavelse.

Mantraer har også kraften til at erstatte usunde tanke- og følelsesmønstre ved at indgyde tålmodighed og evnen til at se livssituationer mere klart.

Chanting uden den rette intention i hjerte og sind kan gøre handlingen mindre effektiv og meningsfuld.

Mantrasang kan bringe én tilbage til et sted med rent sind og kontakt med det guddommelige.

De gavnlige virkninger af mantraer vil kun manifestere sig, hvis du åbner dit hjerte, mens du synger.

Derudover opstår disse virkninger, når vi tror på og har til hensigt at forbinde os med den guddommelige tilstedeværelse, som vi har adgang til.

Som der står i Mandukya Upanishad:

Den perfekte eller superbevidste tilstand og alt, hvad der går forud for den, er en del af Om.

En slags vågen drøm som en mærkelig og fascinerende bevidsthedstilstand.

I Mandukya Upanishad er de fire stavelser i Om vejvisere til at forstå sandheden.

Mantraer kan være en effektiv kraft, der hjælper os med at komme i kontakt med det guddommelige og det gode i os selv.

Men denne kraft manifesterer sig kun, hvis den stammer fra en kilde, hvor der er en fuldstændig forståelse af lyd.

Med “forståelse af lyd” menes, at lyd og vibrationer er relateret til selve skabelsen.

Et mantra, der kommer fra den kilde og det niveau af forståelse, vil være en tilstrækkelig kraft til åndelig vækst – især når transmissionen er ren.

For at styrke en mantrapraksis’ motivation og intentioner må vi forstå, hvad mantraet betyder.

At forstå visdommen i et mantra gør vores praksis mere meningsfuld og tættere på det guddommelige.

Hvert mantra aktiverer energi, der befinder sig i en anden del af kroppen. Hvis man ikke ved, hvad mantraet er, og hvilken visdom det bærer med sig, vil det at gentage lyden blot gøre sindet kedeligt.

Men når vi chanter med den rette bevidsthed og forståelse af mantraets betydning, frigøres dets kraft i vores praksis.

Om Mani Padme Hum betyder, at om-symbolet er til stede i forskellige spirituelle traditioner.

Det højeste mantra i tibetansk buddhisme er Om Mani Padme Hum (eller Aum Mani Padme Hum) på sanskrit.

Betydningen af Aum Mani Padme Hum er den mest hellige i buddhistiske traditioner, og alle grene af buddhistisk filosofi messer dette højeste mantra.

Aum-betydningen symboliserer den ultimative sandhed eller Brahm og er det helligste af alle talte ord.

Mani refererer til en juvel, hvor lyset stråler ud af den helt af sig selv, og Padme betyder Lotus.

Lotus er af stor spirituel betydning.

Lotus blomstrer over det vand, den lever i; dens udfoldede kronblade er altid over og forbliver uberørt af vandet.

Mennesker bør leve deres liv i denne verden på samme måde som en lotusblomst – upåvirket og uberørt af alle de materielle tilknytninger omkring dem.

Lotusblomsten symboliserer også selvrealisering og oplysning. Hum indikerer den person, der reciterer mantraet. Det henviser også til ens bevidsthed.

Om Mani Padme Hum oversættes også ofte som: “Juvelen er i lotusblomsten.”

Alle Buddhas læresætninger menes at være indeholdt i dette mantra. Ved at gentage mantraet igen og igen påkalder man sig medfølelsens kærlige og betingelsesløse kvaliteter. Med andre ord er lotusblomsten inden i os alle.

Det er bare det, at en masse mudder og skidt ofte dækker vores storslåethed.

Den tibetanske buddhistiske tradition opfordrer udøvere til at kende sætningen Om Mani Padme Hum dybt og bringe den ind i selve dybden af ens væsen.

For det er vejen til at opnå oplysning, og en udøver bør chante med stor disciplin og hengivenhed.

Lyden af universet er, ud over at ligge i det højeste mantra Om Mani Padme Hum og den hellige stavelse Om, også til stede i den guddommelige påkaldelse i slutningen af bønnen “Amen” i jødisk-kristne traditioner og “Amin” i islamiske traditioner.

Sådan synger du Om-stavelsen, mens du udnytter kraften i dens visdom

Universets hellige stavelse er til stede i mange forskellige spirituelle traditioner og trosretninger.

De er forskellige i deres stavemåde og fortolkning, men “Om”- eller “Aum”-lydene er fremherskende i mange påkaldelser af det guddommelige.

Før du begynder at synge OM, skal du kende den tradition, du begiver dig ud i, i dit sind.

At få adgang til den sande kraft i universets lyd og overveje dens betydning korrekt afhænger af de traditioner, du studerer.

Hvis du husker dette, vil din praksis blive dybere.

Når Aum skrives i hindu- og yogatraditionen, ser stavelsen ud til at bestå af tre dele – men i virkeligheden består den af fire:

1. A’et (aahhh) i Aum betyder 🕉️

Denne lyd er repræsentativ for skabelsens kraft. Denne skabende kraft er kilden til universet og alle objekter i det.

Man kan også forstå det sådan, at ‘Ahh’ er starten eller oprindelsen til alle lyde.

Da det er begyndelsen, hjælper det os med at forbinde os med vores egen selvfølelse. Vi kan opleve verdens eksistens med denne stavelse gennem sanserne.

Når du chanter denne lyd, vil du måske bemærke, at du først producerede den i halsen.

Den udspringer fra det sted, hvor tungen er forankret, bagerst i munden.

Lyden resonerer derefter i den nedre del af maven.

2. U’et (oooh)

Denne anden del af udtalen repræsenterer den evige energi i universet. Den repræsenterer også sindet og dets subtile indtryk.

Det skaber en forbindelse til den indre fornemmelse af noget, der er langt større end det, vi kan se og føle med vores sanser.

‘Oooh’ i Aum-betydningen inviterer til klarhed, lethed, godhed og balance.

Du vil måske bemærke, at lyden bevæger sig fremad fra tungen og ganen op til læberne og vibrerer i solar plexus, når du messer dette bogstav.

3. M’et (mmm)

Denne tredje lyd repræsenterer transformationsenergien i universet. Den repræsenterer også overbevisninger og de tanker, du har.

Som et resultat forbinder den dig med bevidstheden om, at der er en utrolig enhed, så du kan sætte farten ned og mærke denne enorme følelse af forbindelse.

Lyden “mmm” opstår ved at lukke læberne. Når man laver lyden på denne måde, vibrerer kronechakraområdet øverst oppe i hovedet.

4. Den fjerde lyd er stilhed eller Anahata.

Det er den vibration, der er hinsides verbal udtale. Det er ren bevidsthed om Selvet eller Atman.

Når du har sunget Om, er der en pause, og den repræsenterer uendelig bevidsthed eller turiya, som kun yderligere forstærker betydningen af Aum.

Stavelsens vibration aftager derefter gradvist til stilhed.

Denne stilhed symboliserer den bevidsthedstilstand, der er transcendent i forhold til den materielle bevidsthed. Det er også kendt som Brahman eller det absolutte.

Denne stilhed er mantraets højdepunkt, og pointen er at påkalde denne udødelige, rolige, uberørte og frygtløse form for væren – som beskrevet i Maitri Upanishad.

Stadierne i chanting af Om repræsenterer mange guddommelige treenigheder:

  • Den vågne, drømmende og dybe søvntilstand.
  • Tidens tre facetter – fortid, nutid og fremtid.
  • Jorden, atmosfæren og æteren.
  • Skabelse (Brahma) – bevarelse (Vishnu) – ødelæggelse (Shiva) i Brahman

Oplevelsen af Om’s storhed er mangesidet. Det er i sandhed en oplevelse af alt, da lyden af Aum omfatter hele lyden i sig selv. Alle andre lyde er inden i den.

Om repræsenterer Gud, Brahman, kilden, den universelle bevidsthed inden for hinduistiske og yogiske traditioner.

I sidste ende er Om eller Aums betydning en stavelse, der bærer skabelseskraften bag alt.

Når du messer Om 🕉️ højt, vil lyden udvikle sig naturligt gennem de faser, der svarer til bogstaverne A-U-M.

På samme måde som man oplever Om som en følelse af fuldstændighed og ren bevidsthed, er de tre stavelser ikke forskellige eller adskilte faser, men en kontinuerlig bevægelse af krop, åndedræt og bevidsthed.

Uanset hvordan man studerer og praktiserer teknikken, handler chanting af Om om at skabe en forbindelse til det guddommelige.

Hvis man lærer om-symbolets betydning, de rigtige chanting-teknikker og udtale af en lærer, kan man uddybe sin praksis og forbindelse.

Vi har hele livet til at lære og kultivere vores praksis.

Så længe den intention, du praktiserer med, er oprigtig, vil tilpasningen til det guddommelige opstå.

Sådan inkorporerer du Om-symbolet 🕉️ & Syllable i dit liv

Den sande kraft i Om-symbolet ligger i at opleve fylden af dets visdom. At læse om Om kan hjælpe sindet med at forstå, men det kan ikke give dig oplevelsen.

At praktisere er nøglen til bedst at opleve dens kraft og dens dybe fordele.

At sætte sig ned og begynde at praktisere igen og igen, dag efter dag, er den eneste måde at opleve Om på og kultivere din forbindelse med det guddommelige.

Kontinuerlig praksis vil skubbe til din spirituelle vækst!

Når som helst du har brug for at genskabe forbindelsen til din egen bevidsthed i løbet af dagen og til hele skabelsens kraft, kan du finde måder at inkorporere den hellige stavelse i dit liv.

Man skal gøre det med den største respekt og korrekt brug af stavelsen, som udspringer af en korrekt forståelse af den hellighed, som den bærer.

Syng Om 🕉️ alene eller i fællesskab.

At synge Om alene indbyder til en personlig forbindelse til det guddommelige, mens det at synge i en gruppe forbinder dig med andre i en gensidig forbindelse til det guddommelige.

At synge i en gruppe tilføjer endnu et lag til denne oplevelse.

Uanset om det er med dine venner eller dit fællesskab, så lad øvelsen med at synge Om og den enorme oplevelse af det trænge ind i dit væsen.

Mærk den kraft, hver stavelse har, når vibrationerne bevæger sig fra den nederste del af maven gennem solar plexus og brystet til toppen af hovedet.

Så hvis du lader vibrationerne rydde og rense dit energisystem og dine chakraer, vil du finde helhed og healing i dette mantra, der er let at huske.

At synge Om inden sengetid kan også hjælpe dig med at opleve en dyb og nærende søvn.

Brug af OM i yoga

Mange yogaklasser begynder og slutter med, at man synger OM tre gange.

Dette mantra gør det muligt for gruppens energi at begynde processen med harmoni ved at trække vejret sammen og dele dette mantra.

I sidste ende stemmer det hver person ind i sig selv og minder kroppen og sindet om at lægge verdslige bekymringer til side.

Så det opmuntrer dig til at vende din opmærksomhed indad mod den evige glæde, yoga kan bringe.

🕉️ Konklusion

Om er et kraftfuldt mantra og en hellig stavelse, der bringer fokus og bevidsthed til den større betydning af livet og hele skabelsen.

Det minder os om vigtigheden af lydhealing, og hvordan lyde og ord er hellige og guddommelige.

Vi har allerede potentialet til at forbinde os med det guddommelige. Det er kun et spørgsmål om, hvordan vi kan kultivere vores vej mod det.

Om som stavelsen for det guddommelige selv er en vej, som vi kan gå som opmærksomme og respektfulde studerende.

At studere og forstå den enorme visdom, som den bærer, kanaliseret gennem de forskellige traditioner, er en kraftfuld måde at opnå spirituel bevidsthed på.

Vægten ligger her på at kende og forpligte sig til de traditioner, som den hellige stavelse er en del af.

I sidste ende har de ord, vi bruger højt eller i vores tanker, magten til at skabe og påvirke virkeligheden omkring os.

Gamle læresætninger og moderne videnskab bekræfter, at alle levende ting består af deres mest essentielle niveau af vibrerende, pulserende energi.

Husk altid: Ord har magt.

Så må vi bruge dem klogt til at hæve vores egen og vores omgivelsers vibration.