ruhani yoga sembol ve ımajlarının anlamı

Yoga kültüründe yogiler yoga sembolleri, Sanskritçe semboller, ruhani semboller ve meditasyon sembolleri gibi çeşitli semboller kullanırlar. Evren birçok dil konuşur ve bunlar bize genellikle semboller şeklinde gelir. Bu ruhani yoga sembolleri ve enerjileri etrafımızdadır – büyük olasılıkla zaten onlarla uyum içindesiniz! Yogik geleneklerde enerjileri, varlıkları ve tezahürleri temsil eden semboller kullanılabilir.

yogi̇ler i̇çi̇n en önemli̇ ruhsal yoga sembolleri̇ nelerdi̇r – ne anlama geli̇yorlar

Her yoga sembolü geldiği geleneklerden etkiler alır: Vedik gelenekler, Hinduizm, Budizm, vb. Upanişadlar’daki (Vedik Sanskritçe metinler) belirli bir ayette belirtildiği gibi: Ekam sat vipraha bahudha vadanti – Hakikat Birdir ve bilgeler onu farklı şekillerde tanımlar.

Zihinlerimizi ve bedenlerimizi yogada kullanmayı hedeflerken – ruhani semboller, Sanskritçe semboller, meditasyon sembolleri, varlıklar ve rehberler bunu derinleştirmeye yardımcı olabilir. Amaçlarını anlamak, geleneklerle farkındalıkla temas halinde olmanın anahtarıdır.

Bu yoga sembollerinden bazıları fiziksel formlarında (uygulayıcının bunları kolayca kullanmasına yardımcı olmak için) veya pratiğimize rehberlik etmeye yardımcı olan zihindeki kavramlarda kullanılır. Yogilerin kullandığı en önemli ve yaygın olarak görülen sembollerden bazıları nelerdir ve ne anlama gelirler? Aşağıda bazı örnekler verilmiştir.

Om / Aum yoga sembolü 🕉️

OM Sign What Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

Yogi geleneğindeki en yaygın ve kutsal ruhani sembollerden biri Om kelimesidir. Sanskritçe Om sembolü, evrenin sese dönüşmüş bilincidir. Meditasyon ve yoga pratiği sırasında Om 🕉️ zikretmek bizi kozmosun titreşimine bağlar. Bu Sanskrit sembolü tüm yaratılışın tohumudur ve derin bir berraklık ve mutluluk hissini davet eder.

Sanskritçe Om sembolünün titreşimleri zihinsel, duygusal ve fiziksel durumlarımızı olumlu yönde etkiler. Zihin nefesimizle hizalanır ve bu da daha yüksek bilinç hallerine yükselmemize yardımcı olur. Atman (içimizdeki ruh veya benlik) ve Brahman (nihai gerçeklik, kozmik bilgi, evrenin bütünü) anlamına gelir.

Om’un görsel formunun her bir özelliği bir gerçeklik durumunu ifade eder. Bu ruhani semboldeki büyük alt eğri uyanıklık halimizi temsil eder. Üstteki eğri bilinçdışı durumu (veya derin uyku durumunu) temsil eder. Ortadaki eğri ise rüya halini temsil eder. Nokta aydınlanmayı sembolize eder. Hilal, Om Sanskrit sembolündeki Maya veya illüzyonu temsil eder.

OM / Aum hakkında daha fazla bilgi için 🕉️.

Mandala Ruhsal Yoga Sembolü

Mandala Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

Evreni temsil eden bir yoga sembolü olan Mandala, Sanskritçe’de genellikle “daire” olarak çevrilir. Bu ruhani sembol, diğer geometrik şekilleri ve çizgileri içeren dairesel tasarımlarla karakterize edilir. Desenlerin ve renklerin Mandala içinde hassas bir şekilde iç içe geçmesi, doğaya, yaşama ve evrene yakından bakıldığında bulunabilecek denge, uyum ve birliği temsil eder.

Yogik gelenekte, Mandalalar meditasyon ve yoga pratiğini derinleştirmeye yardımcı olabilir. Mandalalara odaklanmak veya onları pratik yaptığınız alanların yakınına yerleştirmek, ilahi olanın ve evrenin varlığını daha net bir şekilde davet eder. Bu meditasyon sembolleri, her şeyin bir noktadan başladığını ve güzel ve karmaşık tasarımlarda kademeli olarak daire çizdiğini hatırlatabilir.

Mandalalar yapmak aynı zamanda ruhsal ifadeyi ve enerjiyi şimdiki ana kanalize etmenin ve bizi varoluşumuzun kaynağına, yani başlangıcımıza bağlamanın bir yoludur.

Lotus çiçeği Yoga Sembolü

lotus flower in pond Spiritual Meaning Yoga Symbols images

Lotus çiçeği bataklıkların çamurunda gelişir ve güzel şeylerin en karanlık yerlerde bile büyüme ve gelişme kapasitesini yansıtır. Ruhani bir sembol olarak, kalplerimizin açılmasını ve aydınlanma için her zaman mevcut olan fırsatı yansıtır. Hepimizin içinde bir lotus tomurcuğu vardır ve çiçek açmak için doğru anı beklemektedir!

Yogada lotus pozisyonu veya padmasana oturarak bağdaş kurma pozisyonudur. Kalçaları açmaya ve orada depolanan gerginliği veya duyguları serbest bırakmaya yardımcı olur. Pratiğimizi derinleştirmeye yardımcı olabilecek bir meditasyon duruşudur. Hemen ustalaşması biraz zor bir duruş olduğundan, kişi pozisyonu nazik bir sabırla ve gereken değişiklikleri yaparak yapmalıdır. Yarım lotus duruşunu destekli ya da desteksiz yapmak veya bir sandalyede oturarak meditasyon yapmak yaygındır.

Lotus çiçekleri çakraların görsel temsilinde de önemli sembollerdir. Örneğin, birinci çakra (kök çakra) dört taç yaprağı ile sembolize edilir. Yedinci çakra ( taç çakra) ise bin taç yaprağı ile sembolize edilir.

Hamsa / Nazar boncuğu sembolü

Hamas Evil EyeSpiritual Meaning Yoga Symbols Images

Hamsa, bazen başparmak ve serçe parmağı eşit uzunlukta gösteren açık bir el şeklinde bir sembol ve tılsımdır. Kökeni Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya, özellikle de Yahudi ve İslam inançlarına dayanır. “Hamsa” Arapça’da “khamsah” ve İbranice’de “hamesh” sözcüklerinden türemiştir – her ikisi de “beş” anlamına gelmektedir

Hamsa, özellikle başkalarının kıskançlığının veya saf kötülüğünün bir tezahürü olan nazara karşı korunmak için kullanılır. Nazar, bir başkasına kötü şans, tehlike veya mutsuzluk getirme niyetinde olan başkalarından gelen zararı sembolize eder. Kıskançlıktan kaynaklanır. Göz şeklindeki tılsımlar (genellikle mavi ve beyaz renkli camdan yapılır) da nazara karşı takılır.

Hamsa geleneksel olarak Hindistan’dan gelen yoga uygulamalarının bir parçası olmasa da, Hamsa nazarın kötülüğüne karşı ekstra koruma olarak kullanılabilir.

Buda

Buddah statue Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

Buda aydınlanmış bir varlıktır – Sanskritçe “uyanık olan kişi” veya “uyanmış olan” anlamına gelen bir kelimedir Budizm’in kurucusu Siddharta Gautama genellikle Buda olarak anılır . Buda, insan ıstırabının ciddiyetini fark ettikten sonra huzur aramak ve yaşam ile ölümü anlamak için korunaklı ve cömert yaşamından vazgeçen bir prensti. Buda diğer insanlara kendileri için aydınlanmayı nasıl arayacaklarını ve bulacaklarını öğretmeye çalışmıştır. Meditasyon, güvenlik, mutluluk, şifa ve Dünya’ya dokunmayı temsil edenler de dahil olmak üzere birçok farklı pozda tasvir edilmiştir.

Budizm ve yoga, en yüksek varlık durumumuzla temas halinde olmayı ve dünyanın altında yatan gerçekliğin bilinçli farkındalığını hedefler. Yoga pratiğinde saygılı bir şekilde kullanılan Buda figürleri ve imgeleri, bu büyük uyanmış varlığı onurlandırmanın ve pratiğimizde hem minderde hem de minder dışında dikkatli ve şefkatli olmamızı hatırlatmanın bir yolu olabilir.

Çakralar Sembolü

Chakras Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

Sanskritçe’de “çakra” tekerlek veya disk anlamına gelir. Yogada bu çarklar sadece çark olmaktan öte, bedenin içinde yer alan yaşam enerjisi veya prana merkezleridir. Bunlardan yedi tane vardır ve ilki (kök çakra) omurganın tabanında yer alır. Diğerleri omurganın uzunluğu boyunca yukarı doğru yayılmıştır. Her birinin ruhsal, zihinsel, duygusal ve fiziksel esenliğimiz için benzersiz bir rolü ve önemi vardır.

Yedi temel çakramızın açık, hizalı ve akışkan kalması önemlidir. Bir tıkanıklık varsa enerji (prana veya chi olarak da adlandırılır) dolaşmaz ve hastalık bedenlerimize girebilir.

Çakralar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 1. Kök Çakra (Muladhara) – omurganın sonunda yer alır
 2. Sakral Çakra (Swadhistana) – kuyruk sokumunda bulunur
 3. Solar Pleksus Çakrası (Manipura) – göbeğin üzerinde bulunur
 4. Kalp Çakrası (Anahata) – kalp merkezinde veya göğüste bulunur
 5. Boğaz Çakrası (Vishuddha) – boğazda bulunur
 6. Üçüncü Göz Çakrası (Ajna) – kaşların arasında bulunur
 7. Taç Çakra (Sahas Rara) – başın üst kısmında bulunur

108 sayısı Yoga Sembolü

number 108 black on white meaning of spiritual yoga symbols & images

108 sayısı ruhsal tatmin için önemli bir anlam taşır. Vedik kozmolojide yaşamın temeli, yaratılışın esasıdır ve dünyayı ve varlığımızı yansıtır. Hinduizm’de 108 Upanişad (eski bilgelerin bilgeliğinin kutsal yazıları) vardır. Bir yoga malası 108 tekrardan oluşan güneşi selamlama hareketlerinden oluşur. Yoganın kardeş bilimi olan Ayurveda’da vücutta 108 enerji ve yaşam gücü noktası vardır. Yeni yıl arifesinde Japon Budist tapınaklarındaki çanlar 108 dünyevi tutkuyu temizlemek için 108 kez çalar.

Matematikte ve evren biliminde de önemlidir. Güneş’in çapı Dünya’nın çapının 108 katıdır. Güneş ve Ay’ın Dünya’ya olan ortalama uzaklığı kendi çaplarının 108 katıdır. 108 aynı zamanda bir Harshad sayısıdır – rakamlarının toplamı ile bölünebilir. 1 0 8 9’a eşittir ve 108 9’a bölünebilir. 108 evrene daha yakın olmamıza yardımcı olabilecek bir sayıdır, bu da bizi kendimize yaklaştırır.

Mala

black male held hands woman meaning of spiritual

Malalar meditasyonda ve mantraların tekrarlanmasında kullanılan boncuk dizileridir (mantraların okunmasına Sanskritçe’de Japa da denir). Tipik uzun mala kolyelerinde 108 boncuk bulunur ve 26, 50 ve 54 boncuklu daha kısa malalar da vardır. Malalar mantraları veya bir tanrının isimlerini okumak ve zikretmek için kullanılır. Boncuklar kaç tekrarın tamamlandığının sayılmasına yardımcı olur. Malalar ruhani uygulama sırasında odaklanma ve konsantrasyon sağlamaya yardımcı olur ve doğal olarak bir meditasyon sembolüdür.

Malalarda genellikle diğer boncuklardan daha büyük olan bir guru boncuğu bulunur. Guru boncuğu ruhani öğretmenlerinizle olan bağlantınızı temsil eder. Çoğu gelenek, mala üzerinde bir tur tekrar tamamlandıktan sonra guru boncuğunun geçilmemesini öğretir. Kişi malayı çevirir ve az önce geldiğiniz yöne doğru başlar. Hangi elin kullanılacağı geleneğe göre değişir – Hindu uygulayıcılar genellikle sağ ellerini kullanırken Tibetli Budistler sol ellerini kullanır.

Namaste

man praying at temple meaning of spiritual

Namaste kelimesi Sanskritçe “eğilmek, bükülmek” anlamına gelen “namah” ve “sana” anlamına gelen “te” kelimelerinden gelmektedir Bir araya getirildiğinde namaste kelimesi “senin önünde eğiliyorum” anlamına gelir Namaste, Hintçe’de ve Sanskritçe kökenli diğer çeşitli dillerde merhaba ve hoşça kal demenin bir yoludur. Namaste ayrıca Vedik gelenekte bir ilahı selamlama ve meditasyon sembolü olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Namaste gündelik ya da resmi bir selamlaşma, bir kültür geleneği ya da bir ibadet eylemi olabilir. Ellerin avuç içleri parmak uçları birbirine değecek şekilde bir araya getirilir ve genellikle hafifçe baş eğilerek yapılır. Selamlaşma ve vedalaşmalarda Namaste, içimizdeki ilahi olanın başkalarındaki ilahi olanla aynı olduğunu fark etme gücüne sahiptir. Doğru yapıldığında, başka bir kişiyi bu meditasyon sembolüyle selamlamak, tanıştığımız her insanın içindeki ilahi olanı kabul eder ve onurlandırır.

Ganesh

statue ganesh laying meaning of spiritual

Lord Ganesh ya da Ganesha, insan bedenine ve fil başına sahip bir Hindu tanrısıdır. Sahip olduğu 108 isim arasında Bilgelik Tanrısı ve Tüm Engelleri Kaldıran olarak bilinir. Yeni başlangıçlardan önce ona tapınılır ve daha iyi bir refah için engelleri kaldırır.

Fil kafası bilgeliği, büyük kulakları ise başkalarını iyi dinleme erdemini sembolize eder. Tüm evreni temsil eden büyük bir karnı vardır ve tüm iyi ve kötü deneyimleri sabırla karşılamayı (veya sindirmeyi) hatırlatır. Bilgeliği sembolize eden sağ dişine, duyguları sembolize eden kırık sol dişi eşlik eder. Bu, duygulara bilgelikle hakim olma ihtiyacını ifade eder.

Lord Ganesh aynı zamanda hayatta kalmayı temsil eden kök çakra ile de ilişkilidir. Bu meditasyon sembolü, daha yüksek doyumumuz için engelleri ortadan kaldırarak çabalarımıza destek sağlar.

Mudralar

 woman's hand with black male meaning of spiritual

Yogi geleneğinde mudra, meditasyonda dikkatimizi içe çekmek ve enerjimizi belirli şekillerde yönlendirmek için kullanılan bir el hareketidir. Zihni sakinleştirmeye ve pratiğimizi derinleştirmeye yardımcı olurlar. Mudralar, şifa ve daha fazla ruhsal tatmin amacıyla pranayı kanalize etmek için kullanılır. Mudralar Pranayama (nefes kontrol egzersizleri) sırasında da kullanılır. Her mudranın farklı bir amacı ve niyeti vardır.

Ayurveda’da her parmak beş elementle ilişkilendirilir – ateş, su, toprak, hava ve uzay (veya eter). Mudra olan meditasyon sembollerini kullandığınızda, meşgul olan parmaklarla ilişkili olan elementleri aktive edersiniz:

 • Başparmak: ateş
 • İşaret parmağı: hava
 • Orta parmak: boşluk
 • Yüzük parmağı: toprak
 • Serçe parmak: su.

Mudralar Bharatanatyam gibi Hint klasik dans formlarında da kullanılır.

Kısaca

Pratiğimizi derinleştirmemize ve bilincin en yüksek haliyle temasa geçmemize yardımcı olabilecek birçok yoga sembolü ve Sanskritçe sembol vardır. Ruhani sembollerin rehberliğini doğru ve dikkatli bir şekilde aradığımızda, varlığın yeni bir boyutuna girebilir ve pratiğimizle daha tatmin edici bir ruhani hayat yaşayabiliriz!