Home

“betydelsen och texten bakom mantran ‘sa re sa sa’

mm
By: Yogi Times
Edited date: August 28, 2023Estimated reading time: 9 minutes

Sa Re Sa Sa som ett helande mantra på ens yogiska resa.

Sa Re Sa Sa är ett känt mantra inom Kundaliniyogan, som omfattar gamla mantran och moderna affirmationer som en viktig aspekt av vardaglig yoga och meditation. Sa Re Sa Sa-sången tros ta bort motgångar och negativitet inifrån, väcka ens oändliga kreativa energi och ta bort hinder för högre medvetande.

Sa Re Sa Sa-sången är ofta en startpunkt på ens yogiska resa, vilket är sant för duon Shunia, vars medlemmar, Suzanne Jackson och Lisa Reagan, delar en kärlek till yoga, meditation och sång; båda har följt en väg från operans världsscen till fördjupning i en sång.

Duons mission är att förena musik, mantra och rörelse med helande och samhörighet.

Uttalet av Sa Re Sa Sa-mantrat är relativt okomplicerat, vilket framgår nedan.

“Sa Re Sa Sa”

Sa re sa sa
Sa re sa sa sa rung
Har re har har
Har re har har har har rung


Innebörden är Oändligheten finns överallt. Kreativitet finns överallt.
Och uttalet är så här:

Sa (sah) är Guds oändlighet. Det är elementet av eter och ande.
Re (ray) är en musikalisk not, en kontakt.

Har (hahr) är kreativiteten på denna jord. Det är de täta elementen, manifestationskraften, det påtagliga.

Rung (rung) Dessa ljud vävs samman i denna sång och projiceras sedan ut genom ljudet av Rung, som är helheten av alla ting.

“Sa Re Sa Sa är det första Kundalini mantrat som var och en av oss lärde sig, och det var det första vi sjöng tillsammans”, säger Lisa Reagan från Shunia.

Läs också>>> Siri Gaitri Mantra

Suzanne Jackson från Shunia tillägger: “Vi visste inte att vi båda var intresserade av chant förrän vi tillbringade en hel vecka tillsammans när vi repeterade inför operan ‘Carmen’ med Washington National Opera.

Sent en kväll pratade Lisa och jag om kraften i musik och språk och delade med oss av våra personliga erfarenheter av den här sången.

De var otroligt lika, och vi bestämde oss för att sjunga sången tillsammans, så vi satt vända mot varandra, speglade mudran och förenade vibrationerna i våra röster tillsammans.

Det var en omvälvande upplevelse och det är ingen slump att detta nu är en av de mest glädjefyllda sångerna på vårt album.”

Sa Re Sa Sa-mantrat öppnar chakran (energicentra i våra kroppar) för alla andra mantras fulla effekt.

Det är en sensibiliserande meditation för effekten av den inre ljudströmmen. Du har en fysisk kropp och en energikropp.

Chakrasystemet är den huvudsakliga kanalen för energi. Våra chakran måste vara i linje om vi ska kunna leva på vår högsta potential.

Den ursprungliga metoden för att behärska mantrat krävde att du behärskade detta mantra före alla andra mantran.

Att förstå och ta till sig visdomen i mantran, kraften i chant, Pranayama och betydelsen av ett visst mantra kommer att öka effektiviteten i ens praktik.

Kort sagt, mantran kan avnjutas på många sätt, oavsett om de sjungs, chanteras eller bara lyssnas på i bakgrunden.

Mantrans visdom

Mantra är ett sanskritord, från “manas” som betyder att tänka, och “tra” som betyder fordon. Så tänk på ett mantra som ett “sinnesfordon”, avsett att transportera oss bortom våra tankar.

Mantran finns i många former, vanligtvis melodiska, och tros resonera med numinösa kvaliteter, vanligtvis i form av ett ord eller en fras som upprepas för att underlätta koncentrationen vid meditation.

Hur skulle Shunia översätta sina år av mantraövningar till ett gott råd?

“Jag tror att mantraövningar kommer att hjälpa dig att bli ditt autentiska jag. Jag tycker att vi är så välsignade som får leva här på denna vackra planet”, säger Lisa Reagan från Shunia.

“Även om det ibland känns svårt så tror jag verkligen att det är en gåva att få komma till jorden. Vi har saker att lära oss här, och den här planeten är vår lärare.

Så jag skulle säga att det bästa du kan göra för dig själv är att leva från ditt hjärta.”

Vissa mantran kräver en hel del repetition, men man kan lära sig dem genom exempel när man deltar i chanting.

I början kan de låta ovanliga för vårt öra eftersom Kundalini Mantras vanligtvis är på Gurmukhi, ett heligt indiskt språk; ibland är mer moderna mantras och affirmationer på engelska.

Även om deras innebörd inte är känd, delar mantran vibrationer av fred, välstånd, anslutning, bland andra kvaliteter, och förstås genom deras positiva inverkan.

Man utvecklar mycket personliga relationer med, och tolkningar av, mantran när man lär sig och praktiserar varje enskilt mantra. Sa Re Sa Sa var det första mantrat som Shunia lärde sig i början av sina övningar, vilket ledde till en mer djupgående studie av chant.

Kraften i chant

Vi är alla sammanlänkade på planeten.

Gamla religiösa idéer bevisas nu av modern vetenskap, inklusive utövandet av att upprepa samma fras om och om igen för en välgörande effekt på kropp, sinne och själ.

Denna praktik kallas chanting, från latinets cantare “att sjunga” och uttrycks vanligtvis iterativt, genom att recitera toner i specifika tonhöjder, ibland som bön, och kan utföras antingen enskilt eller i grupp.

Sång utövas inom många traditioner, vanligtvis som en väg till andlig utveckling.

Genom att sjunga kan man fokusera på ljudströmmar och andetag, vilket lugnar sinnet och kroppen. Detta leder till en mer djupgående avslappning och en starkare koppling till det gudomliga. Chanting har den unika kraften att övervinna motgångar, att öppna och att lugna.

Pranayama, mantra och musik

Meditation och yoga har introducerat vikten av “andetaget”, eller Pranayama, i den västerländska kulturen.

När vi söker sätt att förbättra välbefinnandet och vara positiva i denna utmanande tid är det ett användbart verktyg att förstå Pranayama.

Andning orsakar energirörelse och kan antingen ge kroppen energi eller hjälpa kroppen att slappna av. I modern yoga består utövandet av Pranayama i träning av att synkronisera andningen med rörelser, vilket är särskilt sant i Kundalini yoga.

Pranayamas är andningstekniker för yoga som förbättrar ens övning. “Lion’s Breath”, “Breath of Fire” och “Sitali Breath” är exempel på andningsövningar inom Kundaliniyoga som kan hjälpa till att slappna av eller ge energi, beroende på vilken effekt man vill uppnå.

Att praktisera olika andningstekniker kan också hjälpa en att chanta eller sjunga mantran över tid, som i kirtan eller bhajan.

Korrekt andning säkerställer att du inte tappar andan eller energin. I deras videor kan man se att den kraftfulla andningstekniken stöder Shunias diktion när hon sjunger, så att varje stavelse kan uttalas med full effekt och tydlighet i varje ord.

Musik i praktiken

Sa Re Sa Sa är perfekt som grund för Chants personliga praktik; den inspirerar en att arbeta sig igenom motgångar och skapa öppningar för en mer lovande framtid.

Med denna grund kan olika mantran som är specifika för ens mål och behov läggas till i en personlig samling av mantran.

Musik har generellt många fördelar för stresshantering och allmän hälsa, eftersom den hjälper till att lugna din fysiologi, lyfta ditt humör, sakta ner din andning och skapa andra stressframkallande förändringar.

Vissa föredrar tystnad eller omgivande bakgrundsljud vid meditation, men att lyssna på vissa musiktyper under meditation kan vara mycket kraftfullt.

Sång vibrerar kroppen och kan förändra hjärnans kemi, vilket påverkar kropp, sinne och ande.

Att leva livet med denna högre vibration ger oss frid och lycka när vi kommer närmare den högsta vibrationen av alla….universums skapare!

Shunia blandar konstformerna chant, mantra och opera till ett nytt spännande sound genom sin musik. Allt är vibrationer.

All energi i universum existerar på olika vibrationsnivåer. När Shunia upptäckte denna dolda dimension genom kraften i att sjunga chant-musik kände hon en kallelse att dela med sig av denna djupa upplevelse.

När man sjunger Sa Re Sa Sa kan man finna ett djupt fokus som aktiverar olika tillstånd som t.ex:

Lycksalighet
Flöde
Förvandling
Transcendens
Eterisk
Änglalik
Öppnande av hjärtat
Stillhet
Visdom
Kunskap
Högre medvetande

Upplev “Sa Re Sa Sa” i aktion i den nya animerade videon av Shunia, när musiker och dansare gör dem sällskap på hisnande vackra platser.

Sångarna i “Sa Re Sa Sa” är Lisa Reagan och Suzanne Jackson (Shunia) och Hassan Hakmoun, som sjunger på gnawa, hans marockanska modersmål, och tackar Gud för skönheten på denna jord och i detta liv.

“Sa Re Sa Sa” är det första av åtta spår som finns med på Shunias kommande album, SHUNIA. SHUNIA är det andra albumet från Shunia; duon släppte ASCEND 2017.

Besök ShuniaSound.com för all musik, videor och sociala medier.

Hemsida: ShuniaSound.com – Shunia Music: linktr.ee/shuniasound
Sa Re Sa Sa Fan Link: fanlink.to/d24u