vad är viktigt i en relation?

Styrkan i värderingar i relationer

En människas kärnvärden är hennes underliggande övertygelser. Dessa övertygelser dikterar människors beteende, principer och bedömning av vad som är viktigt i livet. Att leva efter sina värderingar är intimt förknippat med att leva med integritet. Vi känner att vi sviker oss själva om vi inte agerar enligt våra kärnvärden, vilket kan leda till skuldkänslor och skam.

Därför påverkar värderingar allt vi gör, från att använda vår fritid till att visa upp oss i våra relationer och leva våra liv.

Som ett resultat är kompatibla relationsvärderingar avgörande för framgångsrika och långvariga relationer.

Alla våra kärnvärden måste uppfyllas till en viss grad, annars kommer vi att känna oss otillfredsställda, uttråkade eller distanserade. Tänk dig till exempel att en persons kärnvärden är: kul, frihet, tillväxt, familj och arbete.

Personen har ett jobb som hen trivs med, det är roligt och ger hen friheten att arbeta hemifrån för att kunna vara nära sin familj, men det finns ingen plats att växa på inom företaget och ingen chans till befordran.

Den här personens kärnvärden uppfylls inte, vilket kommer att ha en negativ inverkan på deras välbefinnande.

Vad är inte ett kärnvärde?

Kärnvärden är inte samma sak som övertygelser eller attityder. Föreställningar och attityder innehåller kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga komponenter, men värderingar är mer stabila och långvariga.

Vi kan ändra uppfattning i en viss fråga (t.ex. om ett politiskt parti), men de värderingar som låg bakom förändringen har sannolikt inte förändrats.

Låt oss säga att ett av våra kärnvärden är vänlighet. Vi kanske anser att en politiker förkroppsligar det mer än den andra. Vi ändrar vår övertygelse eller inställning (till det bättre politiska partiet), men inte våra värderingar.

Varför är värderingar viktiga i relationer?

När människor delar liknande grundläggande värderingar är det mer sannolikt att relationen blir framgångsrik. Livet kommer att bjuda på scenarier som kommer att testa styrkan och sammanhållningen i vår relation.

Att ha gemensamma kärnvärden kan ge den kraft som krävs för att navigera genom dessa hinder som en enad front.

Kärnvärden i relationer är din grund för hur du ska agera i alla situationer och hur du ska lösa konflikter.

Dessa relationsvärderingar är de underliggande teman som driver våra handlingar, medvetet eller omedvetet. Därför är det viktigt att lära sig mer om våra kärnvärden i relationer för att förbättra vår livskvalitet och vårt välbefinnande.

Kärnvärden är den kompass som visar dig vägen till hur du vill vara mot dig själv och mot människorna i ditt liv.

I romantiska relationer kan reflektion över våra värderingar hjälpa oss att förstå vad som drar oss och håller oss samman. Vanliga värderingar i en relation är sexuell kemi, trygghet, tillit eller ett liknande tankesätt.

Detta är bara några exempel, och det finns många fler. Därför är det förståeligt att vi vill hitta en partner vars värderingar är kompatibla med, eller åtminstone liknar, oss själva och dem vi håller kära.

Kärnvärden i relationer

I vardagen innebär kärnvärden i ett förhållande starkare kommunikation, fler gemensamma intressen och ökad närhet. Men framför allt visar sig dessa värderingar när vi fattar de stora besluten i livet.

Kompatibla relationsvärderingar vägleder oss bättre på resan mot att uppnå det vi vill i livet (en familj, köpa ett hus, starta ett företag) eftersom den livskvalitet ni strävar efter att uppnå kommer att vara komplementär.

Konflikter blir djupare och svårare att lösa när vi vill olika saker i livet.

Här är vår lista över de viktigaste relationsvärderingarna som leder till djupare relationer och en lycklig framtid:

Förtroende

trust value relationship

Förtroende är ett värde som är viktigt och grundläggande för de flesta romantiska relationer, definierat som tron på att någon alltid kommer att vara sanningsenlig och trogen mot dig.

Att lita på någon betyder att du kan lita på dem och känna dig trygg med att anförtro dig till dem. Förtroende gör att vi kan lita mer på våra partners, vilket gör att vi kan investera i och utveckla relationen.

Detta värde är överordnat alla andra och utgör grunden för ert partnerskap. Du och din partner måste ha fullständigt förtroende för varandra, och ni måste lita på att de tar hand om dig och att du tar hand om dem.

Kommunikation

communication core value

Människor kommunicerar för att relatera och utbyta idéer, kunskap, känslor, erfarenheter och andra interpersonella och sociala syften.

Utan tvekan är kommunikation ett värde som är avgörande för din relations tillväxt och välbefinnande. Effektiv kommunikation kommer att föra er närmare varandra och göra det möjligt för er att lära er allt som finns att veta om varandra.

Studier visar att par med gemensamma kommunikationsvärderingar är mer attraherade av varandra och mer nöjda i sitt förhållande.

Kanske föredrar du att tänka över situationer innan du pratar om dem, medan din partner gillar att kommunicera direkt.

Det är helt OK. Så länge ni båda vill hålla kommunikationskanalerna öppna kan förhållandet växa.

Du och din partner kan planera in en tid för att diskutera och ta itu med problemen. Problemet kommer när det inte finns någon kommunikation alls.

Kom ihåg att dela med dig av de goda nyheterna också. Att investera i ert förhållande genom att kommunicera med varandra är ett bra tillvägagångssätt.

Ditt förhållande kommer att vinna på att du delar med dig lite av dig själv och ditt liv, och du kommer att belönas med ökad intimitet. Om du känner dig redo att arbeta med din kommunikation, kolla in vår workshop om transformativ kommunikation.

Livsstilsvanor

lifestyle core value

Livsstil kanske inte är ett personligt kärnvärde, men det är avgörande att titta på när det gäller relationer. Det handlar om hur vi väljer att leva och vilka beteenden och vanor vi behåller.

Vanliga livsstilselement är yogi/fitness, resor, kultur, hälsa, mode, arbete, rikedom och social.

Om du och din partner ofta gillar att göra olika saker, och era liv inte tillåter er att tillbringa mycket tid tillsammans fysiskt, kan detta anstränga er relation.

Ert förhållande kan bli lidande om ni aldrig träffas eftersom ni tycker om att tillbringa er tid på olika sätt.

Säg att den ena partnern gillar friluftsliv, fitness och tidiga morgnar, medan den andra föredrar att festa till sent, titta på film i sängen och äta skräpmat.

Dessa livsstilar ger inte mycket tid tillsammans, så det är viktigt att diskutera den bästa kompromissen för att stärka relationen.

Annars är det troligt att en partner kan känna sig isolerad och distanserad, och konflikter kommer att uppstå.

Vi föreslår inte att ni ska vara oskiljaktiga, men att spendera kvalitetstid tillsammans stärker ett förhållande, vilket är svårare att göra om era livsstilar inte är kompatibla.

Antag att din partner har beteenden som rökning eller spelande som kan irritera dig; försök att dela detta tidigt och ärligt för att undvika att bitterhet kommer in i förhållandet.

Det är viktigt att vi inte antar att någons beteende kommer att förändras eller att vi kan “fixa” dem, men det är avgörande att uttrycka hur deras livsstil eller beteende får dig att känna.

Även om inte alla din partners vanor måste sammanfalla med dina, byggs starka relationer på kärlek och respekt, vilket är anledningen till att det är så viktigt att prata om dessa saker ärligt.

Engagemang

2 hands in heart shape with muscle

Engagemang innebär att du är hängiven din partner och prioriterar dem. I moderna relationer kan beslutet att “binda sig” vara steget till att ingå i ett monogamt förhållande och vara lojal mot den personen.

För vissa av oss är engagemang allt. Om engagemang är ett av dina kärnvärden är du sannolikt en trogen och hängiven partner och förväntar dig detsamma i gengäld.

Var noga med att fastställa hur engagerad din partner är och vad det betyder för dem för att se om detta är ett värde ni delar. Om du letar efter någon att gifta dig med och bilda familj med och hen vill ha en icke-förpliktande flört, då har du ett verkligt problem.

Familj och värderingar i relationer

beautiful family walking in greenfield

Ditt livsmål kan vara att gifta dig, skaffa barn och bo nära dina släktingar, vilket alltid har varit ett kärnvärde. Men vad händer om din partner inte vill ha barn och vill bo på Hawaii?

Detta är ett allvarligt hinder för er relations framgång och övergripande lycka. Familjen är ett viktigt värde som ni måste komma överens om.

Familjevärdet styr också hur involverade ni är i era egna och varandras familjer. Om ditt liv kretsar kring din familj och de är din källa till glädje, då måste förhållandet anpassas efter det.

Som par bör ni tidigt ta reda på vilka era familjevärderingar är. Vill du vara nära dina släktingar? Hur ofta vill ni besöka dem?

Vill ni bilda en egen familj? Om så är fallet, hur många barn? Om detta kärnvärde inte delas, kan ert förhållande ta slut.

Detta är ett allvarligt hinder för er relations framgång och övergripande lycka. Familjen är ett viktigt värde som ni måste komma överens om.

5 steg som hjälper dig att leva upp till din relationsetik

1) Identifiera dem. Det är svårt att leva efter sina kärnvärden om man inte ens känner till dem. Ta dig tid och fundera på: vad är viktigast för dig och vad får din själ att brinna?
Om du inte är säker kan du göra det här personliga värderingstestet. Skriv ner dem och förvara listan någonstans för att påminna dig om vad som är viktigt för dig.

2) Definiera vad de betyder för dig. Om ett av dina kärnvärden är “frihet”, vad betyder det för dig? Betyder det att leva utan begränsningar, att vara egenföretagare eller att göra den där resan du drömt om?

3) Identifiera när dina värderingar inte stämmer överens. Finns det vissa personer eller situationer du engagerar dig i som äventyrar dina kärnvärderingar? Innebär extraarbete mindre tid med din familj, som är din värld?

4) Planera sätt att leva upp till dina värderingar. Om ditt kärnvärde är jämlikhet kanske du behöver ta det där obekväma samtalet på jobbet och sätta gränser.

Om det är tillväxt kanske du behöver gå tillbaka till universitetet och lära dig nya saker. Gör en handlingsplan och förbind dig att leva upp till alla dina värderingar på något sätt.

5) Ta med kärnvärdena i ert förhållande. Diskutera era individuella och relationella kärnvärden. Är det engagemang och att en dag bilda familj?

Utforska om era värderingar är förenliga och hitta kompromisser där det behövs. Att känna till och respektera varandras kärnvärden är ett bra sätt att stärka relationen.

Att gå skilda vägar om partnerskapets värderingar

Kärnvärden är allt, de dikterar hur vi tänker, känner, kommunicerar och beter oss. Att ha kompatibla värderingar i relationen ger ett mer givande och intimt band med din partner. För att optimera vårt välbefinnande måste vi upprätthålla och leva upp till våra värderingar i och utanför vårt förhållande.

För att lära dig grunderna i autentisk kommunikation rekommenderar jag denna mycket lättillgängliga onlinekurs: Transformativ kommunikation – en enkel och livsförbättrande metod för bättre relationer skapad av YOGI TIMES grundare och coacher Jess & Sophie.