andliga yogasymboler och bilder

I yogakulturen använder yogis en mängd olika symboler, bland annat: yogasymboler, sanskrit-symboler, andliga symboler och meditationssymboler. Universum talar många språk, och de kommer ofta till oss i form av symboler. Dessa spirituella yogasymboler och energier finns överallt omkring oss – du är sannolikt redan i samklang med dem! Symboler kan användas i de yogiska traditionerna och representerar energier, varelser och manifestationer.

vilka är de viktigaste spirituella yogasymbolerna för yogis – vad betyder de

Varje yogasymbol hämtar influenser från de traditioner som de kommer ifrån: Vediska traditioner, hinduism, buddhism, etc. Som en viss vers i Upanishads (vediska sanskrittexter) säger: Ekam sat vipraha bahudha vadanti – sanningen är en, och de visa beskriver den på olika sätt.

När vi strävar efter att utnyttja våra sinnen och kroppar i yoga – kan andliga symboler, sanskrit-symboler, meditationssymboler, varelser och guider hjälpa till att fördjupa det.

Att förstå deras syfte är nyckeln till att vara i kontakt med traditionerna på ett medvetet sätt.

Vissa av dessa yogasymboler används i sin fysiska form (för att hjälpa utövaren att använda dem enkelt) eller som begrepp i sinnet som hjälper till att vägleda vår praktik.

Vilka är några av de viktigaste och vanligaste symbolerna som yogis använder, och vad betyder de? Här är några exempel nedan.

Om / Aum yoga symbol 🕉️

OM Sign What Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

En av de vanligaste och heligaste andliga symbolerna i yogatraditionen är ordet Om. Sanskrit-symbolen Om, är universums medvetande förkroppsligat i ljud.

Genom att sjunga Om 🕉️ under meditation och yogaövningar kopplas vi samman med kosmos vibrationer. Denna sanskritsymbol är fröet till all skapelse och inbjuder till en djup känsla av klarhet och lycksalighet.

Vibrationerna från sanskritsymbolen Om påverkar våra mentala, emotionella och fysiska tillstånd positivt.

Sinnet blir anpassat till vår andning, vilket hjälper oss att stiga till högre medvetandetillstånd. Den refererar till Atman (själen eller jaget inom) och Brahman (den ultimata verkligheten, kosmisk kunskap, universums helhet).

Varje särdrag i Om:s visuella form står för ett tillstånd i verkligheten.

Den stora nedre kurvan i denna andliga symbol representerar vårt vakna tillstånd. Den övre kurvan representerar det omedvetna tillståndet (eller det djupa sömntillståndet).

Kurvan i mitten representerar drömtillståndet. Punkten symboliserar upplysning. Halvmånen representerar Maya eller illusion i Om Sanskrit-symbolen.

Läs mer om OM / Aum 🕉️ här.

Mandala andlig yoga-symbol

Mandala Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

Mandala är en yogasymbol som representerar universum och översätts vanligtvis som “cirkel” på sanskrit. Denna andliga symbol kännetecknas av cirkulära mönster som inkluderar andra geometriska former och linjer.

Det känsliga sättet som mönstren och färgerna flätas samman i Mandala representerar den balans, harmoni och enhet som man kan hitta när man tittar närmare på naturen, livet och universum.

I den yogiska traditionen kan Mandalas hjälpa till att fördjupa meditation och yogautövning. Genom att fokusera på mandalorna eller placera dem i närheten av de platser där du utövar din yoga kan du tydligare känna närvaron av det gudomliga och universum.

Dessa meditationssymboler kan fungera som en påminnelse om att allting börjar från en punkt och gradvis cirklar ut i vackra och intrikata mönster.

Att göra mandalas är också ett sätt att kanalisera andliga uttryck och energi i nuet och som ett sätt att förbinda oss med källan till vår existens – vår början.

Lotusblomma Yoga Symbol

lotus flower in pond Spiritual Meaning Yoga Symbols images

I träskens dynga frodas lotusblomman och återspeglar förmågan hos vackra saker att växa och blomstra även på de mörkaste av platser. Som en andlig symbol återspeglar den öppnandet av våra hjärtan och den ständigt närvarande möjligheten till upplysning.

En lotusknopp finns inom oss alla och väntar bara på rätt ögonblick för att utvecklas till en blomma!

Inom yogan är lotusställningen eller padmasana en sittande ställning med benen i kors. Den hjälper till att öppna höfterna och frigöra spänningar eller känslor som lagrats där. Det är en meditationsställning som kan hjälpa oss att fördjupa vår praktik.

Eftersom det är en något svår position att bemästra direkt, bör man göra positionen med försiktigt tålamod och eventuella modifieringar som behövs. Det är vanligt att göra en halv lotusställning antingen med eller utan rekvisita eller en sittande meditationsställning på en stol.

Lotusblommor är också viktiga symboler i den visuella representationen av chakran. Till exempel symboliseras det första chakrat (rotchakrat) med fyra kronblad. Det sjunde chakrat ( kronchakrat) symboliseras med tusen kronblad.

Hamsa / Symbol för onda ögat

Hamas Evil EyeSpiritual Meaning Yoga Symbols Images

Hamsa är en symbol och talisman i form av en öppen hand, ibland med tummen och lillfingret lika långa.

Den härstammar från Mellanöstern och Nordafrika, särskilt inom judisk och islamisk tro. “Hamsa” härstammar från ordet “khamsah” på arabiska och “hamesh” på hebreiska – båda betyder “fem”

Hamsa används för att skydda, särskilt mot det onda ögat, en manifestation av andras avundsjuka eller ren illvilja.

Det onda ögat symboliserar skada från andra som har för avsikt att orsaka otur, fara eller olycka för en annan person. Det härrör från avund. Talismaner i form av ett öga (vanligtvis gjorda av glas med blå och vita färger) bärs också för att möta det onda ögat.

Även om Hamsa inte traditionellt är en del av yogapraxis som kommer från Indien, kan Hamsa användas som extra skydd mot det onda ögats illvilja.

Buddha

Buddah statue Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

En Buddha är en upplyst varelse – ett sanskritord för “en person som är vaken” eller “den uppvaknade” Buddhismens grundare, Siddharta Gautama, kallas vanligen för Buddha.

Buddha var en prins som avstod från sitt skyddade och överdådiga liv för att söka fred och en förståelse för liv och död efter att ha insett allvaret i det mänskliga lidandet.

Buddha försökte lära andra människor hur de själva skulle söka och finna upplysning. Han avbildas i flera olika poser, bland annat sådana som representerar meditation, trygghet, lycksalighet, helande och beröring med jorden.

Buddhism och yoga syftar till att komma i kontakt med vårt högsta tillstånd av varande och medvetenhet om världens underliggande verklighet.

Figurer och bilder av Buddha som används respektfullt i en yogapraktik kan vara ett sätt att hedra denna stora uppvaknade varelse och påminna oss om att vara medvetna och medkännande i vår praktik – både på och utanför mattan.

Symbol för chakran

Chakras Spiritual Meaning Yoga Symbols Images

På sanskrit betyder “chakra” hjul eller skiva. Inom yogan är dessa hjul mer än bara hjul – de är centra för livsenergi, eller prana, som finns i kroppen. Det finns sju av dem, med det första (rotchakrat) beläget i ryggradens bas.

De övriga är spridda uppåt längs ryggraden. Varje chakra har en unik roll och betydelse för vårt andliga, mentala, känslomässiga och fysiska välbefinnande.

Det är viktigt att våra sju nyckelchakran förblir öppna, inriktade och flytande. Energi (även kallad prana eller chi) cirkulerar inte om det finns en blockering, och sjukdom kan hitta sin väg in i våra kroppar.

Chakrana i ordning är följande:

 1. Rotchakra (Muladhara) – ligger i slutet av ryggraden
 2. Sakralchakrat (Swadhistana) – beläget i korsbenet
 3. Solar Plexus Chakra (Manipura) – beläget ovanför naveln
 4. Hjärtchakra (Anahata) – ligger i hjärtcentret eller bröstet
 5. Halschakrat (Vishuddha) – beläget i halsen
 6. Tredje ögats chakra (Ajna) – beläget mellan ögonbrynen
 7. Kronchakra (Sahas Rara) – ligger högst upp på huvudet

Siffran108 Yoga Symbol

number 108 black on white meaning of spiritual yoga symbols & images

Siffran 108 har en viktig betydelse för andlig uppfyllelse. I vedisk kosmologi är det grunden för livet, grunden för skapelsen och återspeglar världen och vår existens.

Det finns 108 Upanishads (heliga skrifter av de gamla visarnas visdom) i hinduismen. En yoga mala består av solhälsningar i 108 repetitioner.

I Ayurveda, yogans systervetenskap, finns det 108 punkter av energi och livskraft i kroppen. På nyårsafton ringer klockorna i japanska buddhisttempel 108 gånger för att rensa bort de 108 världsliga passionerna.

Det är också viktigt inom matematiken och vetenskapen om universum. Solens diameter är 108 gånger jordens diameter.

Solens och månens genomsnittliga avstånd till jorden är 108 gånger deras respektive diameter. 108 är också ett Harshad-tal – det är delbart med summan av sina siffror. 1 0 8 är lika med 9, och 108 är delbart med 9. 108 är ett tal som kan hjälpa oss att komma närmare universum, vilket också för oss närmare oss själva.

Mala

black male held hands woman meaning of spiritual

Malas är pärlsträngar som används vid meditation och upprepning av mantras (upprepning av mantras kallas också Japa på sanskrit).

Typiska långa malahalsband har 108 pärlor, och det finns kortare malahalsband med 26, 50 och 54 pärlor. Malas används för att recitera och mässa mantran eller namnen på en gudom.

Pärlorna hjälper till att hålla räkningen på hur många upprepningar som har gjorts. Malas hjälper till att skapa fokus och koncentration under andliga övningar och är naturligtvis en meditationssymbol.

Malas har vanligtvis en guru-pärla, som är större än de andra pärlorna. Gurupärlan representerar din koppling till dina andliga lärare. De flesta traditioner lär ut att man inte passerar gurupärlan när en omgång repetitioner på galan är avslutad.

Man vänder på mala och börjar i samma riktning som man nyss kom. Vilken hand man använder beror på traditionen – hinduiska utövare använder i allmänhet sin högra hand medan tibetanska buddhister använder sin vänstra.

Namaste

man praying at temple meaning of spiritual

Ordet namaste kommer från sanskritorden “namah”, som betyder “att buga, att böja sig”, och “te”, som betyder “till dig”

Tillsammans betyder ordet namaste “jag bugar mig för dig” Namaste är ett sätt att säga hej och adjö på hindi och flera andra språk som härstammar från sanskrit. Namaste förekommer också i den vediska traditionen som en hälsning till en gudomlighet och som en meditationssymbol.

Namaste kan antingen vara en vardaglig eller formell hälsning, en kulturell konvention eller en dyrkande handling. Handflatorna placeras mot varandra med fingertopparna i beröring, och det görs ofta med en lätt böjning av huvudet.

Inom hälsningar och farväl har Namaste kraften att erkänna att det gudomliga i oss också är detsamma som det gudomliga i andra. När du hälsar på en annan person med denna meditationssymbol på rätt sätt bekräftar och hedrar du det gudomliga inom varje person vi möter.

Ganesh

statue ganesh laying meaning of spiritual

Lord Ganesh eller Ganesha är en hinduisk gud med en mänsklig kropp och ett elefanthuvud. Bland sina 108 namn är han känd som Visdomens Gud och Den som avlägsnar alla hinder. Han dyrkas inför nya begynnelser och avlägsnar hinder för bättre välstånd.

Hans elefanthuvud symboliserar visdom, och hans stora öron symboliserar dygden att lyssna väl på andra.

Han har en stor mage som representerar hela universum och som påminner honom om att ta emot (eller smälta) alla goda och dåliga erfarenheter med tålamod. Hans högra betand, som symboliserar visdom, åtföljs av hans brutna vänstra betand, som symboliserar känslor. Det förmedlar behovet av att bemästra känslor med visdom.

Lord Ganesh är också associerad med rotchakrat, som representerar överlevnad. Denna meditationssymbol ger stöd för våra strävanden genom att ta bort hinder för vår högre uppfyllelse.

Mudras

 woman's hand with black male meaning of spiritual

Inom den yogiska traditionen är en mudra en handgest som används i meditation för att rikta vår uppmärksamhet inåt och kanalisera vår energi på särskilda sätt. De hjälper till att stilla sinnet och fördjupa vår praktik.

Mudras används för att kanalisera prana i syfte att läka och ytterligare andligt uppfyllande. Mudras används också under Pranayama (andningskontrollövningar). Varje mudra har sitt eget syfte och sin egen avsikt.

I Ayurveda är varje finger associerat med de fem elementen – eld, vatten, jord, luft och rymd (eller eter). När du använder meditationssymbolerna som är mudras, aktiverar du de element som är förknippade med de fingrar som är engagerade:

 • Tumme: eld
 • Pekfinger: luft
 • Långfinger: rymd
 • Ringfinger: jord
 • Lillfingret: vatten.

Mudras används också i indiska klassiska dansformer som Bharatanatyam.

Kort sagt

Det finns många yogasymboler och sanskritsymboler som kan hjälpa oss att fördjupa vår praktik och hjälpa oss att komma i kontakt med det högsta medvetandetillståndet.

När vi söker vägledning av en andlig symbol på rätt sätt och medvetet, kan vi komma in i en ny dimension av varande och leva ett mer uppfyllt andligt liv med vår praktik!