jogín: definícia a jeho význam

Čo znamená byť jogínom?

Joga sa oficiálne rozšírila po celom svete a my ju milujeme. Jogíni a jogínky na celom svete zdieľajú starodávne poznatky, ktoré nám umožňujú pestovať vnútorný pokoj. Prečo však životný štýl jogy tak mení život? Čo je to jogín? Kde je hranica medzi “cvičením” jogy a “bytím” jogínom? Pri uvažovaní nad definíciou jogína musíme vziať do úvahy všetky rozmery existencie človeka, aby sme si vytvorili ucelený význam.

Definícia jogína

Podľa slovníka Collins Dictionary“jogín je človek, ktorý strávil mnoho rokov praktizovaním filozofie jogy a považuje sa za človeka, ktorý dosiahol pokročilý duchovný stav” Ako vyzerá praktizovanie filozofie jogy?

Podľa Pataňdžalího, označovaného za otca modernej jogy, je joga ako taká “zastavením výkyvov mysle” Aký zmysel tomu prikladáme? Ako sa teda toto zastavenie prejavuje v živote jogína?

Etymológia hinduizmu/sankskritu

Slovo “jogín” pochádza zo starobylého sanskrtu, ktorý má rovnako ako joga pôvod v Indii. Mnohé spisy o hinduizme boli napísané v sanskrite a mnohé jazyky severnej Indie skutočne pochádzajú zo sanskritu.

gongs tibetan yogi definition meaning

Význam slova “jogín” v tomto jazyku je “spojiť alebo zjednotiť” Keďže joga v tradičnom zmysle koexistovala s hinduizmom, “spojenie”, ktorého cieľom bolo spojenie cvičenca jogy s Bohom.

Aj keď sa v súčasnosti môžeme na jogu pozerať mimo náboženského kontextu, zachovali sme si presvedčenie, že joga nám umožňuje uvedomiť si naše spojenie a prepojenie s vesmírom alebo so všetkým, čo je.

Životný štýl jogína

Keď počujeme “jogín”, často si predstavíme niekoho v kolísavej pozícii bojovníka alebo sediaceho vzpriamene na skale, ktorý medituje so zatvorenými očami. Pravdou však je, že cvičenie asán alebo tichá meditácia, aj keď im niekto venuje tri hodiny denne, sú len praktiky, ktoré nám umožňujú stelesniť životný štýl, ktorý chceme dosiahnuť.

Ako sa teda jogíni sústredia, posilňujú, vyrovnávajú, stúpajú a zlepšujú svoju flexibilitu počas zvyšných hodín dňa?

Okrem tela

Existuje dôvod, prečo je cvičenie asán často vstupnou bránou k hlbšej, duchovnejšej jogovej praxi. Naša spoločnosť si to často zamieňa, pretože moderné vedecké perspektívy sa široko zameriavajú na realitu tretieho rozmeru.

Ale namiesto toho, aby sme sa stotožňovali s fyzickým telom, joga nám ukazuje, že naše telo je len “stelesnením” všetkých ostatných dimenzií nás samých. Keď si toto stelesnenie uvedomíme pri cvičení ásan, môžeme začať chápať význam nášho jemnejšieho ja a preniesť jogu mimo podložky.

Kvality

Niet pochýb o tom, že jogíni majú rôzne tvary, veľkosti a osobnosti. Existujú však vlastnosti, ktoré budú mať po dostatočnom čase na jogínskej ceste spoločné.

Niekoľko základných vlastností je nasledovných:

  • Trpezlivosť: naučili sa pozorovať vonkajší svet bez toho, aby mu dovolili ovplyvniť ich vnútro.
  • Úcta: stali sa svedkami sily, ktorú má v situáciách ponúkanie len láskyplnej energie.
  • Zdravie: Táto vlastnosť sa prezentuje mnohými spôsobmi, pretože sme náchylní na svoje okolie, ale naučili sa ctiť si svoj život ako dar a rozhodli sa o seba starať.
  • Odolnosť: naučili sa predýchať a nechať odísť to, čo im neslúži.
  • Pokojnosť: Stali sa zodpovednými za svoje ego a pochopili svoju jednotu so všetkým, čo je.

Etika jogy

Etika sú podľa definície zásady, ktorými sa riadi správanie človeka. Cieľom etických princípov je viesť nás k správnemu konaniu.

Jogínska tradícia nám odovzdala spôsoby, ako sa správať spravodlivo voči sebe, iným a planéte. Ponúka tiež usmernenia týkajúce sa našej stravy, rutiny a každodenných činností, ktoré nám umožňujú optimalizovať naše schopnosti.

Jamy a nijamy

Jamy a nijamy sú v podstate 10 prikázaní alebo morálnych kódexov filozofie jogy, ktoré nabádajú k etickému životu. Nie sú len povinnosťou, ale dodržiavanie týchto zásad vytvára pre človeka dobrú karmu, čo znamená, že bude požehnaný na svojej duchovnej ceste.

Jamy

-Ako sa správať k sebe navzájom –

Ahimsa: Nenásilie

Toto je celkom jednoduché. Akékoľvek činy, slová alebo dokonca myšlienky, ktoré škodia iným ľuďom alebo neľuďom, neposúvajú ľudstvo bližšie k osvieteniu.

Satja: Pravdivosť

Byť úprimný nám umožňuje vyhnúť sa ilúziám, ktoré nám alebo iným bránia stať sa čo najviac zosúladenou a posilnenou verziou seba samého.

Asteya: Nekradnutie

Spravodlivá a čestná výmena alebo dávanie nám umožňujú pestovať dôveru v rámci našich spoločenstiev a cítiť sa bezpečne v stave lásky.

Brahmačarja:

Hoci si to často vysvetľujeme ako celibát, zhovievavosť v čomkoľvek môže viesť k závislosti alebo k tomu, že to budeme považovať za samozrejmosť.

Aparigraha:

Mať alebo užívať si viac, než v akomkoľvek ohľade potrebujeme, môže vytvoriť nerovnováhu medzi nami a naším okolím.

Niyamas

-Ako sa správať k sebe –

Saucha:

Sattva v joge je to, čo nespôsobuje stimuláciu alebo výkyvy mysle. Aby jogín dosiahol Sauču, robí veci, ktoré pomáhajú udržiavať sattvický stav.

Santosha:

Pocit vďačnosti a zmyslu toho, čo vám vesmír udelil, a zmierenie sa s neustále sa meniacou povahou života prináša vnútorný pokoj.

Tapas: Sebadisciplína

Uvedomenie si svojich zmyslov vám umožní riadiť svoje reakcie, čo vám umožní vytvoriť si život, po akom túžite, a nie byť obeťou ega.

Svadhjaja: Sebapoznávanie

Skúmanie vnútorného ja vám umožní rozšíriť svoje vedomie a suverenitu.

Ishvara Pranidhana: Odovzdanie sa

Naučiť sa pustiť to, čo nemôžete kontrolovať, vám umožní plynúť a byť v jednote s pohybom života.

what is a yogi definition yoginis yogis meaning

Deň v živote jogína

Teraz už poznáme stav mysle, emócií a fyzického rozpoloženia, ktoré sa jogín snaží vypestovať. Ako vyzerá bežný deň jogína, keď sa práve nepotí pri pozdrave slnku alebo nerozmýšľa nad zmyslom smeru v stojke na hlave?

Strava jogína

Jogíni sa vždy zamýšľajú nad svojou stravou, pretože nielen to, čo prijímame, nás významne ovplyvňuje, ale jedlo nás spája aj s ostatnými a naším okolím. Výber toho, čo jeme, odráža etiku a praktiky jogína.

Tradične je pre jogínov nevyhnutné vyhýbať sa mäsu, pretože si cenia princíp ahimsa (nenásilie.) V dnešnom svete však kvôli globálnym potravinovým reťazcom musia jogíni zvážiť, ako môže pri výrobe a dodávaní potravín rastlinného pôvodu dochádzať aj k násiliu voči ľuďom a planéte.

Diskutovali sme o sattve, čistom stave bytia, o ktorý sa jogíni usilujú. Často sa ako spôsob dosiahnutia tohto stavu oceňuje sattvická strava, čo znamená, že ideálne je vyhýbať sa stimulujúcim potravinám, ako sú koreniny, vajcia a nočné druhy zeleniny.

Keďže jogíni chcú zabrániť nadbytku alebo chamtivosti, často jedia len toľko, aby sa uživili. V tradičnejších praktikách jogíni často jedia len jedno jedlo denne.

Meditácia

Meditácia je prax sústredenia. Možno ste už počuli príslovie: “Energia ide tam, kam smeruje vaša pozornosť.”

Všetci poznáme klasickú meditačnú polohu: Sed, nohy prekrížené, chrbát rovný, oči zatvorené, funky mudra. Je to ideálna poloha na udržanie uvoľnenia a zároveň bdelosti s cieľom sústrediť sa.

Samotnú meditáciu však možno praktizovať pri cvičení asán, počas šoférovania, a dokonca aj pri komunikácii v miestnosti plnej ľudí. Keď dokážete dovoliť všetkým pocitom, emóciám a myšlienkam, aby prúdili do vášho prežívania a vybrali si také, kam chcete, aby vaša energia prúdila, zvládli ste magickú prax meditácie.

Mantra

Mantra je opakovanie slova, frázy alebo zvuku v meditačnej praxi na zlepšenie koncentrácie a sústredenia. Môže to byť jednoduchá afirmácia, napríklad “Som odvážny”, alebo tradičnejší sanskritský spev, napríklad “Sat Nam”, čo znamená “Pravda je moja podstata”

Mantra tonizuje krčnú čakru, ale zároveň umožňuje jogínovi kultivovať stav zmyslu alebo vnútorného presvedčenia, ku ktorému smeruje. Vieme, že celý vesmír je tvorený zvukom a že všetky zvuky nesú špecifickú energetickú frekvenciu. Mantra je nástrojom jogína na vysielanie vibrácií do sveta.

yogi bowl what is a definition yoginis yogis meaning

Jogínska rutina

Keďže ideálom je pokoj a čistota, jogíni sa často snažia vstávať pred východom slnka, kým je zvyšok sveta tichý. To im umožňuje zamyslieť sa nad svojím vnútorným svetom a stanoviť si zámery, ako budú postupovať po zvyšok dňa.

Jogíni môžu vykonávať krije alebo iné praktiky, aby ešte viac optimalizovali svoje zdravie a jasnosť. Obľúbenými technikami sú pránajáma (dychové cvičenia), neti (čistenie nosa) alebo trataka (očné cvičenia).

Karma joga

Keď vo vás jogová prax prebudí vaše vrodené prepojenie so všetkým a všetkými ostatnými, naladíte sa na silu dávania a konania pre druhých.

Odstránením ilúzie oddelenosti vidíme, že všetci sme malé časti, ktoré spoločne slúžia veľkej funkcii. Slúžiť len sebe zabraňuje tomu, aby harmónia prúdila do celého väčšieho systému vecí.

Preto keď využijete svoj čas, energiu a schopnosti a darujete ich druhým, posilníte svoje vzťahy a umožníte si prijímať dary druhých na oplátku.

Čo je to moderný jogín?

Hoci nám jogínsky život sľubuje zmysel, pokoj a vitalitu, mnohé tradičné životné štýly sú vzhľadom na zmeny vo svete nedosiahnuteľné. Trik spočíva v pochopení základných princípov týchto učení a ich prispôsobení našim súčasným podmienkam.

Mnohé z týchto praktík a atmosféra, v ktorej sa do nich môžete ponoriť, sú ľahko dostupné, ak sa chcete zrieknuť rodiny, žiť v ášrame a nič nevlastniť.

Väčšina z nás má prácu na plný úväzok a účty a často sa nachádza v situáciách, keď je stimulácia jedla správnou vecou.

Ak si dokážeme vyhradiť čas na učenie a rozjímanie o tom, ako pristupovať k sebe a k druhým, a posilníme svoju schopnosť sústrediť sa a ovládať svoju myseľ, telo a dušu, sme na jogínskej ceste.

yogini in blue dress with mala what is a yogi definition yogis meaning

Kroky k tomu, aby ste sa stali jogínom

Možno vás život jogína oslovuje, ale všetky tieto usmernenia sú pre vás príliš ťažko stráviteľné. Kľúčovým slovom je tu “cvičenie” Začínajúci jogíni si musia uvedomiť, že každé množstvo energie vloženej do zmeny životného štýlu sa počíta. Sme neuveriteľne prispôsobivé bytosti; keď sa zúčastňujete na najmenších cvičeniach, pomaly meníte svoje nervové dráhy a meníte svoje návyky.

Niektoré kroky, ktoré môžete podniknúť, sú:

  • Urobte si chvíľu: Či už ide o kúpu nejakého predmetu, výber jedla alebo o to, že niečo poviete svojmu priateľovi, chvíľka zamyslenia sa nad tým, ako sa pri danom rozhodnutí cítite a ako by mohlo ovplyvniť svet, vám pomôže rozšíriť svoje vedomie a prevziať kontrolu.
  • Učte sa od iných: Aj tí najskúsenejší jogíni sa majú vždy čo učiť. Vytvorenie rozvrhu, do ktorého sa vám zmestia nejaké kurzy a možno sa vzdáte niečoho, aby ste si ich mohli zaplatiť, vás bude inšpirovať k tomu, aby ste na svojej duchovnej ceste zostali dôslední.
  • Naučte sa odpúšťať: Pustenie môže byť jedným z najsilnejších nástrojov jogína a schopnosť pustiť sa znamená, že môže zostať pod kontrolou vášho zamerania. Či už pri rannej meditácii púšťate pracovné starosti, alebo nechávate odísť starožitnú lampu, ktorú prevrátilo vaše nové šteniatko, odpútanie vám umožní byť v pokoji s každým plynúcim okamihom.

Stačí si uvedomiť, že ste jedno so všetkým, čo je, a že joga je nástrojom na zosúladenie každej vašej časti s touto pravdou, a vnútorný jogín sa prebudí.