5 klesha – definícia a význam – korene bolesti a utrpenia

5 klesh je hlavnou príčinou utrpenia v našom živote

Klesha význam, definícia alebo kleśa (क्लेश) je sanskritský termín, ktorý sa prekladá ako prekážka, trápenie, jed, bolesť a utrpenie. Klesha je najbližší spôsob zápisu tohto slova ako jeho výslovnosť, ale niekedy sa zo sanskrtu prekladá ako kleśāḥ. Kleše sú vnútorné prekážky, ktoré vznikajú v našej mysli a spôsobujú nám utrpenie. Môžu vytvárať silné poruchy v našom vnútornom svete a pôsobiť v našom živote ako jed. Na 5 kleš sa môžeme pozerať aj ako na mentálne trápenia alebo trpiace emócie.

V závislosti od duchovnej tradície existujú trochu odlišné definície a spôsoby chápania kleš. Kleše sa spomínajú v Joga sútry (napísal a zostavil ju mudrc Pataňdžali) a v rôznych budhistických tradíciách.

Počet hlavných kéš, ktoré nás ovplyvňujú, sa líši v závislosti od tradície, ktorej ste študentom. Pojmy sú však podobné, pretože všetky sú vnímané ako prekážky, ktoré nachádzame a musíme prekonať na našej duchovnej ceste.

Ako teda chápeme kleše podľa týchto tradícií?

Joga-sútry opisujú päť kleš, ktoré nám spôsobujú utrpenie.

Tieto prekážky na duchovnej ceste sú hlavnou príčinou všetkej našej bolesti a utrpenia v tejto ľudskej skúsenosti. Keď žijeme svoj život na základe kleš, strácame svoj vhľad.

Spôsobujú sklony k činom s nežiaducimi dôsledkami (v tomto kontexte sa “dôsledky” v Sútrách prekladajú ako “karma”).

Utrpenie, ktoré opisujú Sútry, spôsobujú zmeny z vonkajšieho sveta, ktoré narúšajú náš vnútorný svet. Spôsobujú ho aj samskary (túžby), vritti (mylné predstavy), dojmy a konflikty.

Keď vieme, že naše utrpenie je spôsobené zmenami, môžeme si udržať zdravé vedomie, že akékoľvek životné zmeny nám môžu spôsobiť bolesť, ak si to neuvedomujeme.

Keď sme si vedomí, uvedomíme si, že zmena je súčasťou života a boj s ňou je miestom, kde vzniká utrpenie.

Prílišné pripútanie sa k starým veciam (aj keď nám spôsobovali šťastie) privolá vznik bolesti, keď nám už nemôžu prinášať rovnaký druh radosti.

Preto je pre náš duchovný rast dôležité uvedomovať si kleše skôr, než spôsobia negatívny pocit utrpenia.

Sútry spomínajú, že 5 kleš treba nechať odísť alebo odrezať hneď, ako začnú rásť alebo vznikať.

Týchto päť prekážok nám sťažuje život viac, než je potrebné! Zabránenie tomu, aby v nás kleše zapustili hlboké korene, nám pomôže prehĺbiť našu prax, dosiahnuť oslobodenie a byť opäť v kontakte so svojím pravým ja.

Päť kleshas v Joga Sutrách sú:

Avidja – Nevedomosť

Avidja je nevedomosť, ale možno ju preložiť aj ako “nedostatok vhľadu” Je zdrojom väčšiny kéš, a preto je to jedna z najdôležitejších kéš, ktorým musíme čeliť. Je to napríklad vtedy, keď čokoľvek dočasné považujeme za niečo večné. Myslíme si, že naše negatívne emócie budú trvať večne – ale v skutočnosti to tak nie je.

Inými slovami, nevidíme svoju skutočnú povahu. Nie sme schopní vidieť dočasnú povahu negatívnych emócií a nevidíme ani pravú povahu seba samých.

To môže spôsobovať napätie, keď sa veci nedejú tak, ako očakávame, pretože v nevedomosti vidíme niečo, čo to nie je.

Keď nevnímame svoju pravú podstatu, spôsobuje to bolesť, a ak si nedáme pozor, spôsobuje to utrpenie. Spomienka na našu prirodzenosť – tú časť nás, ktorá je vždy milujúca, pokojná a nemenná – pomáha orientovať sa v avidyi.

Asmita – Egoizmus

Asmita je, keď veríme, že existuje naše ja, ktoré je oddelené od všetkého okolo nás. Stavia ego na piedestál a cení si pozemský, materiálny majetok viac než čokoľvek iné.

Záleží len na tom, ako “ja” niečo vnímam alebo ako to ovplyvňuje “mňa” Utrpenie prichádza, pretože ego vždy potrebuje vonkajší súhlas, ktorý však nie je vždy k dispozícii. Môžeme si brať veci príliš osobne a bolesť vzniká z toho, že naše očakávania nie sú naplnené.

Toto prílišné stotožňovanie sa s egom spôsobuje, že zabúdame na svoju skutočnú podstatu bytostí, ktoré sa skladajú z rovnakých vecí ako všetko ostatné vo vesmíre. Zabúdame na ostatných okolo nás.

Zabúdame, že sme veční a že naše spojenie s božstvom je oveľa väčšie než naše fyzické telo.

Raga – pripútanosti

Raga je pripútanosť k našim túžbam. Je to vtedy, keď predpokladáme, že všetko naše šťastie závisí od vonkajších faktorov.

Obávame sa, že naše vonkajšie zdroje šťastia zmiznú alebo nám budú odobraté, preto na nich lipneme a pripútavame sa. Silné pripútanosti vytvárajú neistotu, úzkosť a strach.

Z toho vyplýva, že všetko, čo by sme kedy mohli potrebovať pre skutočné šťastie, sa nachádza v našom vnútornom svete.

Túžby sa objavia, pretože sú súčasťou prežívania ľudskej skúsenosti, ale to, čo sa rozhodneme s nimi urobiť, ovplyvňuje, ako sa v nás zakorenia.

Ak sme príliš pripútaní k plneniu svojich túžob, pretože nás robia šťastnými, budeme prežívať bolesť, keď sa tak nestane.

Nástroje na vytvorenie skutočného šťastia už v sebe máme.

Ak si to budeme pamätať, pomôže nám to vyhnúť sa prílišnej závislosti od vonkajších, materiálnych vecí, ktoré nám prinášajú šťastie.

Dvesha – Odvrátenie

Dveša je vyhýbanie sa veciam, ktoré nám spôsobujú nešťastie. Vychádza z predpokladu, že vonkajšie veci sú tie, ktoré spôsobujú nepríjemné emócie, bolesť a utrpenie. Urobíme čokoľvek, aby sme sa im vyhli.

Všetkému, čo ohrozuje ego, sa vyhýbame.

Keď nás ovládajú silné túžby, vyvinie sa u nás silná averzia, keď tieto túžby nie sú naplnené.

Sú to dve strany tej istej mince – navzájom sa na seba spoliehajú. Keď v skutočnosti sa to všetko odohráva vo vnútri!

Ak budeme kráčať životom a zároveň si budeme uvedomovať svoje emócie, nebudeme sa uzatvárať pred vecami, ktoré nás v minulosti urobili nešťastnými.

Averzia spôsobuje naše utrpenie, pretože prináša aj strach a úzkosť.

Najmä ak skutočne potrebujeme urobiť veci, ktoré nám v minulosti spôsobili nešťastie (ako napríklad objednať sa k lekárovi).

Je to súčasť života. Nemôžeme sa vyhýbať všetkému, čo nám nespôsobuje šťastie.

Abhinivesha – strach/úzkosť

Abhinivesha je strach alebo úzkosť, že stratíme svoju náklonnosť k životu. V hĺbke duše vieme, že jedinou stálou vecou v živote je zmena, napriek tomu je to jeden z najčastejších strachov, najmä strach zo smrti.

Smrti sa bojíme, pretože máme strach, že prídeme o všetky materiálne veci, ktoré na svete máme. Strach vzniká preto, lebo čelíme niečomu, čo nemôžeme ovplyvniť.

Možno ho chápať aj ako strach zo zmeny. Pretože zmena je opustenie všetkého, k čomu sme boli pripútaní, a uvoľnenie miesta pre veci, ktoré prídu.

Keď sa necháme unášať svojimi pripútanosťami a averziami, bude nasledovať strach zo zmeny. Strach zo zmeny spôsobuje utrpenie, keď nás pohlcuje, a my si zabúdame vážiť každý deň ako dar.

Žiť v strachu nie je skutočný život. Namiesto toho, aby nás pohltil strach, mali by sme žiť život taký, aký je! Je to jedna z najväčších pripútaností, ktorú máme, ale stále sa môžeme naučiť zbaviť sa jej.

Viac informácií : praskanie kĺbov vysvetlené

Budhistické učenie opisuje 5 klesh ako zdroj všetkých individuálnych a svetových problémov.

Budhistické učenie v sanskrite nazýva naše duševné trápenia klešami. V páli, jazyku theravádových budhistických spisov, sa tiež nazývajú kileše.

Kilesa pochádza z pálijského slova “kilissati”, čo znamená ťažkosti, nečistoty alebo škvrny. Klesy alebo kilesy dočasne poškvrňujú pravú povahu mysle a prejavujú sa v tom, ako hovoríme, ako myslíme a čo robíme so svojím telom.

Spúšťajú impulzívne reakcie, ak si nedáme pozor, aby sme ich zachytili.

V budhistickom chápaní môžu mať kleshy nad nami silnú moc, pretože si neuvedomujeme ich krehkú povahu – nemajú veľkú moc, ak im ju nedáme.

Často ich posilňujeme svojimi myšlienkami. Kleše možno v istom zmysle chápať aj ako emócie, hoci takto sa zvyčajne nedefinujú. Keď však emócie získajú moc, môžu deštruktívne spôsobiť spúšť.

V Buddhovom učení sa rozlišujú tri hlavné duševné trápenia. Spôsobujú všetky ostatné druhy kleše a vytvárajú utrpenie v nás samých a spôsobujú utrpenie vo svete.

Tieto kleše sú v mahajánovej tradícii známe ako Tri jedy a v theravádovej tradícii ako Tri nedobré korene.

Veci, ktoré hovoríme, myslíme a robíme, môžu byť ovplyvnené jedmi alebo nedobrými koreňmi. Môžu vytvárať deštruktívnu karmu a spätne spôsobovať utrpenie.

V tradícii mahájány, ktorá používa najmä sanskrit, sú Tri jedy:

  1. Moha (alebo avidja) – nevedomosť
  2. Raga – pripútanosť, chamtivosť
  3. Dveša – agresia, hnev

Podobne v tradícii théravády, ktorá používa najmä jazyk páli, sú Tri škodlivé korene:

  1. Moha – klam
  2. Lobha – chamtivosť
  3. Dosa – agresia

Na umeleckých vyobrazeniach Kola života sa zvyčajne zobrazujú ako tri rôzne zvieratá.

Sviňa predstavuje nevedomosť alebo klam, kohút pripútanosť a had agresiu.

Nie sú niečím, čo by nám bolo vlastné – získavame ich na ceste. Iný spôsob, ako to vyjadriť, je, že počas života robíme chyby v podobe kleše a tie sa nás môžu držať, ak sa ich nepokúsime zbaviť. Niekedy sa v nás zakorenia veľmi hlboko, ale nie sú súčasťou toho, kým skutočne sme.

tree of suffering woman open arms outdoor kleshas, klesha meaning 5 five yoga afflictions sutras define in yoga afflictions avidya teymology of  samskara buddhism vrittis three root lobha  cuases of
Strom utrpenia – zdroj: samanyayoga.co.uk

Ako sa teda uistiť, že nás 5 kleš nepohltí?

Tieto prekážky alebo obskurácie nám sťažujú život, ale to neznamená, že ich nemožno obísť.

Sme predsa úplne úplné bytosti, ktoré už v sebe majú všetko, čo potrebujú. Ide len o to, aby sme sa napojili na svoju pravú prirodzenosť a oslobodili ju od ťažkých bremien, ktoré na nás kladú kleše a všetky pozemské prekážky, keď sa s nimi stretneme.

Tu je naša úloha – Odstrániť našu nevedomosť o tom, ako žijeme svoj život! Prestaňte žiť na autopilota. Ľahšie sa to povie, ako urobí, ale je to možné.

Ako to však máme urobiť? Ako si uvedomiť kleše a zbaviť sa našej nevedomosti o nich?

Aké praktiky a formy vedenia môžeme prijať do svojho života, aby sme sa s klešami zmierili?

Jógasútry nám pripomínajú, že môžeme predísť svojmu budúcemu utrpeniu.

Pripomienku, že v konečnom dôsledku máme silu zabrániť tomu, aby sme si spôsobovali bolesť a utrpenie. Keď dokážeme zabrániť tomu, aby sme si spôsobovali bolesť, môžeme si spomenúť na svoju pravú podstatu.

Sútry nás povzbudzujú, aby sme nezabúdali na svoj cieľ a pokračovali v cvičení – najmä v dňoch, keď je to ťažké.

Aby sme mohli bojovať proti každodenným rozptýleniam a výzvam, musíme si vytvoriť každodenný rituál, ktorý nás privedie späť k nášmu vedomiu.

Môže to byť akákoľvek forma praxe, ktorá zvyšuje naše porozumenie nášmu telu a všetkému, čo doň vstupuje a vystupuje z neho. Prostredníctvom fyzickej jogy, meditácie a dychových cvičení sa môžeme vždy vrátiť k sebe samým.

Neustále vás bude privádzať späť k vašej pravej prirodzenosti tým, že budete čeliť klešiam pomocou jogy.

Táto rutinná kombinácia nám tiež pomôže vrátiť sa k nášmu vhľadu. Keďže vhľad a múdrosť rozptyľujú nevedomosť, naša prax nám pomáha pomaly odbúrať prvú klešu (avidja), ktorá je často hlavnou príčinou všetkých ostatných kleš.

Dôležité je, že keď odstránime prvú klešu (ktorou je avidja alebo nevedomosť), môžeme rozpustiť aj ostatné naše trápenia.

Keď pochopíme svoju pravú podstatu – nikdy nekončiaci stav lásky a pokoja -, v hĺbke duše vieme, že sa vlastne vôbec nemáme čoho báť.

Vo večnej láske a mierumilovnosti nie je miesto pre egoizmus, nechuť a pripútanosť.

Vďaka tejto trpezlivosti, usilovnosti a prísnosti, udržiavaniu cieľa v súlade s našou praxou, nás kleše prestanú tak silno držať na našej duchovnej ceste.

Keď znovu nadobudneme vhľad, môžeme oslobodiť svoje pravé ja. To môžeme dosiahnuť aj tým, že si budeme ctiť samých seba a budeme v harmónii so sebou.

Aj čítať : 5 klesha definícia a význam

Budhistické učenie nám pripomína, aby sme sa čo najlepšie zbavili jedov.

Môžeme to urobiť pomocou protilátok na tri jedy alebo nezdravé korene. Nevedomosť sa rozptyľuje múdrosťou, nenávisť alebo agresivita sa rozptyľuje láskavosťou a chamtivosť sa rozptyľuje štedrosťou.

Nestačí len nasledovať dobré učenia a cnosti, ale treba byť aj pozorný a zbaviť sa tých negatívnych. Obe tieto veci treba robiť súčasne.

Môžu sa objaviť otázky, napríklad ako úplne odstrániť 5 klesh? V skutočnosti možno neexistuje žiadny skutočný spôsob, ako “odstrániť” 5 kleš, pretože sa s nimi budeme v našom ľudskom živote naďalej stretávať.

Dôležitejšie je zamyslieť sa nad tým, ako na ne reagujeme. Niekto, kto je na svojej duchovnej ceste na veľmi pokročilom mieste, sa s nimi môže stále stretávať. Rozdiel je v tom, ako ich človek privíta, nechá ich odísť a namiesto toho sa zameria na cnostné správanie.

V meditácii alebo v každodennom živote (a tieto dve veci sú tiež to isté) nás budhistická prax učí, aby sme boli všímaví a pozorní, keď sa kleše objavia.

Najlepšie je sa nimi nezaoberať, pretože to dáva klešám moc spôsobovať nám utrpenie. Pestovanie pozitívnych postojov a cností namiesto sústredenia sa na kleše zabezpečí, že ich sila sa zníži.

Budhistické učenie o všímavosti a pozornosti môže pomôcť zmierniť utrpenie. Vďaka prítomnosti múdrosti týkajúcej sa našich emócií sa cesta k oslobodeniu sa od trápení stáva ľahšou.

Pomáha nám, ak sme v praxi usilovní a pamätáme na to, že kleše nie sú súčasťou toho, kým sme – nemajú veľkú váhu, ak im nedáme žiadnu látku, s ktorou by mohli pracovať.

Prostredníctvom meditácie dokážeme lepšie kultivovať svoje vedomie a zmierňovať kleše.

Prostredníctvom vhľadu vidíme pravú povahu seba, mysle a kleš. Poruchy nás už nebudú môcť rozptyľovať.

V budhistických tradíciách sa vykonávajú aj rituály, ktoré pomáhajú očistiť kleše. Napríklad v japonskom budhizme sa 108-krát zazvoní na chrámový zvon, aby sa praktizujúci zbavili 108 trápení alebo bonno.

Zvon sa zvyčajne rozozvučí 107-krát v noci na Silvestra, pričom 108. zvonenie je po polnoci.

Toto sa tradične robí na Nový rok, ktorý sa nazýva shogatsu (正月) alebo oshogatsu (お正月).

Zvonenie chrámových zvonov sa nazýva Joya no Kane (除夜の鐘) a zvoní sa až do polnoci na privítanie nového roka. Pri tejto praxi sa verí, že zvonenie pomôže každému vstúpiť do nového roka s očisteným srdcom.

Stručne povedané, 5 kleš je zdrojom nášho utrpenia, ale môže byť aj zdrojom nášho rastu.

Ak máme také zmýšľanie, že každú ťažkú prekážku berieme ako lekciu, aby sme zostali pozorní a láskaví sami k sebe, každá kleša, s ktorou sa stretneme, môže byť zdrojom duchovného rastu.

Máme moc zmierniť svoje utrpenie, keď vytrváme vo svojej praxi a vieme, že 5 kleš nie je súčasťou našich nedostatkov, ale súčasťou života, z ktorej sa môžeme poučiť.

Keď zostávame na duchovnej ceste k oslobodeniu svojho pravého ja, pomaly prispievame aj k oslobodeniu sveta od jeho utrpenia.

Náš duchovný rast ovplyvňuje to, ako dokážeme pozitívne reagovať na utrpenie druhých, ako prispievame k svojmu a ich životu a ako pomáhame veciam, na ktorých nám záleží.

Musíme si zvoliť múdrosť, láskavosť a štedrosť ako základné veci v našom živote. To, ako veľmi si udržíme svoje vedomie a vytrváme v praxi, aby sme sa priblížili k svojej pravej prirodzenosti, pozitívne ovplyvní nás a všetkých okolo nás.

Sme na správnej ceste, pokiaľ si uvedomujeme, akú veľkú moc máme nad klešami, s ktorými sa stretávame!

Aj čítať : priemerný plat inštruktora jogy