yoga: oorsprong en geschiedenis

Geschiedenis van Yoga

Yoga heeft een rijke geschiedenis die meer dan 5000 jaar teruggaat. De oorsprong ligt in de beschaving van de Indus Vallei, een gebied dat nu bekend staat als Pakistan. Tientallen steden werden gesticht langs de vruchtbare gronden van de Sarasvati rivier, waaronder de Harappan stam, een matriarchale samenleving die het eerste bewijs leverde van de beoefening en filosofie van yoga. Hoewel hun geschriften nooit ontcijferd zijn, wordt aangenomen dat ze Yama Ahimsa en Niyama Saucha beoefenden; twee van de vijf Yamas in de yogafilosofie.

De Harappan stam verdween rond 1800 voor Christus, maar niet voordat ze in aanraking kwamen met de Sanskriet sprekende Ariërs, een nomadische stam die migreerde naar het Indiase subcontinent en de Indus Vallei.

De Veda’s, de eerste boeken ter wereld, werden geschreven door de Ariërs en bevatten heilige geschriften waarin de term Yoga voor het eerst werd genoemd. Generaties lang werden Hindoeïstische tradities en rituelen mondeling doorgegeven voordat ze duizend jaar lang werden vastgelegd in de vier boeken tellende serie. Het woord ‘Veda’ betekent kennis of wijsheid in het Sanskriet.

De Upanishads waren de laatste geschreven laag van de Veda’s, gecomponeerd tussen 800 en 500 voor Christus. Upanishad betekent “dichtbij zitten”, verwijzend naar het zitten aan de voeten van een goeroe om spiritueel onderricht te krijgen. De Upanishads werden geschreven op een moment dat de oude Vedische religieuze orde in twijfel werd getrokken en de focus verschoof van uitwendige rituelen en offers naar de zoektocht naar een verbinding met het goddelijke.

De Upanishads verkennen en verklaren de belangrijkste concepten van de oude yogafilosofie, waaronder Samsara (reïncarnatie), karma (actie), dharma (plicht) en moksha (bevrijding). Yoga is een van de zes filosofische scholen van het hindoeïsme en beïnvloedde het boeddhisme en jaïnisme.

Belangrijkste opmerkingen:

  1. Yoga heeft talloze voordelen, waaronder stressvermindering en meer fysieke kracht
  2. Yoga is ontstaan als een meditatieve beoefening en de fysieke nadruk volgde later
  3. Een yogische levensstijl betekent het volgen van de Yamas en Niyamas.
  4. Yoga is geschikt voor iedereen en er zijn veel verschillende stijlen
  5. Het uiteindelijke doel van yoga is het bereiken van balans en harmonie tussen lichaam, geest en ziel.

Yoga is een holistische beoefening die al duizenden jaren bestaat. Het omvat veel fysieke en mentale oefeningen en is gericht op het bereiken van evenwicht en harmonie tussen lichaam, geest en ziel. Dit artikel biedt een uitgebreide gids over de geschiedenis, stijlen en beoefening van yoga en laat zien hoe je yoga in je leven kunt integreren en kunt genieten van de vele voordelen.

Table of contents

Etymology

Yoga komt van de Sanskrietwortel yuj, wat ‘vastmaken, verbinden, optuigen, juk’ betekent. Yoga is een synoniem van “juk” in het Sanskriet en wordt tegenwoordig vaker vertaald als “vereniging”.

Je hebt yoga wel eens horen omschrijven als een vereniging van lichaam, geest en ziel, wat een onnauwkeurige moderne draai is van de ware betekenis van yoga. De vereniging verwijst naar de verbinding met het goddelijke of het universele bewustzijn. De verschillende yogapraktijken zijn ontworpen om ons naar de vereniging van het Zelf met God te brengen.

Filosofie

De yogafilosofie is er een van dualiteit, waar twee realiteiten naast elkaar bestaan. Purusha is puur bewustzijn en prakrti is onze fysieke realiteit, gedachten en emoties. Purusha is de getuige van prakrti, het is ongemanifesteerd en onveranderlijk. Yogi’s geloven dat deze fysieke realiteit bestaat voor de realisatie van zuiver bewustzijn, en de beoefening is erop gericht terug te keren naar de staat van zuiver bewustzijn of zich te verenigen met het goddelijke.

Karma, dharma en moksha zijn sleutelbegrippen in de yogafilosofie. Karma verwijst naar de resultaten van onze handelingen. Acties vinden hun oorsprong in de geest en manifesteren zich extern. Daarom hebben mentale handelingen ook een gelijke reactie – een afdruk in de geest die samskara wordt genoemd.

Dharma kan worden opgevat als de kosmische wet van het universum. Het is afgeleid van de Sanskrietwortel dhr, wat “dat wat vasthoudt” betekent. Het is het idee dat het universum wordt geregeerd door wetten en regels om chaos te voorkomen.

Op individueel niveau betekent dharma het rechtvaardige pad, het volgen van de kosmische wet die het universum beschermt tegen chaos. Ons dharma volgen betekent in overeenstemming zijn met het universum of onze ware aard en roeping volgen. Dit pad leidt naar Moksha.

Moksha betekent emancipatie en vrijheid. Het is de bevrijding van de ziel van de gebondenheid aan Prakriti. Moksha is een staat van perfectie waarin de geest gehechtheden en verlangens heeft overwonnen en bevrijd is van karma. Deze staat van perfectie is het doel van de beoefening. We kunnen ons herenigen met het goddelijke door onze eigen oneindigheid en perfectie te realiseren. Deze vereniging is de ware betekenis van yoga.

Yoga Basis

Yoga heeft wereldwijd aan populariteit gewonnen en trekt elk jaar duizenden nieuwe beoefenaars aan. De moderne benadering is voornamelijk gericht op asana’s, of houdingen, waarbij houdingen voor verschillende perioden worden aangehouden.

Aanvankelijk was de beoefening van asana’s bedoeld om het lichaam voor te bereiden op meditatie, door het voldoende kracht en flexibiliteit te geven om langere tijd in stilte te blijven zitten. Asana’s zijn in de loop der tijd echter geëvolueerd om de fysieke gezondheid en vitaliteit te bevorderen.

Yoga omvat meer dan alleen fysieke houdingen en omvat technieken zoals pranayama (adembeheersing), mudra’s (gebaren en handbewegingen), meditatie, gebed en zingen.

Tegenwoordig wordt yoga veel beoefend vanwege de voordelen die het biedt bij het verminderen van stress, het bevorderen van rust, het verbeteren van flexibiliteit en kracht, het verbeteren van de algehele gezondheid en het verminderen van pijn.

Hoe werkt yoga eigenlijk?

Een typische moderne yogales bestaat uit een korte meditatie, soms wat yoga ademhalingstechnieken (pranayama), een serie fysieke yogahoudingen en eindigt met ontspanning (savasana).

Het combineren van yoga bewegingen, ademhaling en ontspanning heeft fysieke voordelen en helpt het zenuwstelsel te reguleren. De beoefening ondersteunt de student om volledig aanwezig te zijn in het moment en een diepe staat van kalmte te bereiken.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van yoga?

De beoefening van yoga biedt een groot aantal voordelen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Beoefenaars kunnen kracht, flexibiliteit, balans en algeheel welzijn verbeteren door specifieke houdingen, ademhalingstechnieken en mindfulness te beoefenen.

Verbeterde gezondheid van het hart

Een van de fysieke voordelen van regelmatige yogabeoefening is het vermogen om de hartslag te verlagen en de cardiovasculaire gezondheid te bevorderen. Regelmatige beoefening kan de activiteit van het sympathische zenuwstelsel verlagen, dat verantwoordelijk is voor de “vecht-of-vlucht” reactie, en de activiteit van het parasympathische zenuwstelsel verhogen, dat de hartslag verlaagt en ontspanning bevordert.

Rugpijn verminderen

Yoga kan ook pijn in de boven- en onderrug verlichten door de spieren die de wervelkolom ondersteunen te versterken, de flexibiliteit en het bewegingsbereik te vergroten en stress en spanning in het lichaam te verminderen. Specifieke houdingen, zoals de naar beneden gerichte hond en de houding van het kind, kunnen de houding verbeteren, ontstekingen verminderen en de bloedstroom naar het getroffen gebied verhogen.

Verbetering van de geestelijke gezondheid

Yoga kan stress en angst verminderen door ontspanning en mindfulness voor geestelijke gezondheid te bevorderen. Ademhalingstechnieken en mindfulness meditaties kunnen de geest kalmeren en het zenuwstelsel reguleren, waardoor er minder stresshormonen vrijkomen en symptomen zoals stemmingswisselingen verminderen.

Specifieke houdingen, zoals rugbuigingen en inversies, kunnen de afgifte van endorfine stimuleren en de stemming en het algehele welzijn verb

Beter ademen

Yoga kan de ademhalingscapaciteit en de gezondheid van de luchtwegen verbeteren door het toepassen van specifieke ademhalingstechnieken. Pranayama-oefeningen kunnen de longcapaciteit vergroten, de zuurstofopname verbeteren en stress en angst verminderen.

Improved sleep

Yoga kan de ademhalingscapaciteit en de gezondheid van de luchtwegen verbeteren door het toepassen van specifieke ademhalingstechnieken. Pranayama-oefeningen kunnen de longcapaciteit vergroten, de zuurstofopname verbeteren en stress en angst verminderen. kan de slaap verbeteren door zich effectief te richten op stressvermindering, lichaamsontspanning en mentale rust. Verschillende houdingen, zoals voorover buigen en draaien, laten spanning los en bereiden het lichaam voor op een rustgevende nachtrust. Het toepassen van pranayama, een reeks ademhalingstechnieken in yoga, kan ook het zenuwstelsel kalmeren en ontspanning bevorderen.

Houd er rekening mee dat bepaalde houdingen en ademhalingsoefeningen het zenuwstelsel kunnen stimuleren en moeten worden vermeden voor het slapengaan om te voorkomen dat het lichaam energie krijgt.

Verder kan het beoefenen van yoga de productie van het hormoon melatonine verhogen, dat de slaap-waakcyclus reguleert en een rustgevende slaap bevordert. Voldoende melatonine is essentieel voor het behouden van een gezond slaappatroon, wat een positieve invloed kan hebben op de algehele gezondheid en het welzijn.

Chronische pijn

Verhoogde stressniveaus verhogen de gevoeligheid van pijnreceptoren en de perceptie van pijn, waardoor meer stress ontstaat. Yoga kan helpen om chronische pijn te beheersen door stressniveaus te verlagen en de bloedstroom naar de getroffen gebieden te verhogen door de spieren te versterken en de flexibiliteit te verbeteren.

Yogahoudingen zoals de kat-koe- en duifhouding maken de spanning in het lichaam los. Daarnaast kan het beoefenen van yoga helpen bij het verhogen van de productie van endorfine, de natuurlijke pijnverlichtende chemicaliën in het lichaam.

Beheer van hormonale balans

Naast het bevorderen van ontspanning en het verminderen van chronische stress, kan regelmatige yogabeoefening helpen om de hormonen in het lichaam in balans te brengen. Chronische stress kan het endocriene systeem verstoren, wat leidt tot hormonale onbalans met een breed scala aan fysieke en emotionele symptomen.

Echter, specifieke houdingen zoals schouderstanden en de Vishouding kunnen de schildklier stimuleren, die cruciaal is bij het reguleren van de hormoonspiegels.

Door yoga in je dagelijkse routine op te nemen kun je de hormoonbalans bevorderen, de slaapkwaliteit verbeteren en een gevoel van rust en ontspanning ervaren dat je lichamelijke en geestelijke gezondheid op talloze manieren ten goede kan komen.

Yoga: lijnen, pad, methoden, soorten, doelen en risico’s

Yoga is een vorm van geest-lichaamsoefening. Verschillende stijlen bevatten lichaamshoudingen, ademhalingstechnieken en meditatie/ontspanning. Yoga maakt gebruik van beweging en meditatie om de mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. In de loop der eeuwen is yoga geëvolueerd in verschillende takken met verschillende hulpmiddelen, benaderingen en disciplines.

Vier belangrijke yogapaden

Karma

Karma Yoga is de yoga van actie. Het is onszelf onbaatzuchtig en zonder verwachtingen van wederdienst ten dienste stellen van anderen. Het benadrukt dat het goddelijke in ieder van ons is en dat we God dienen door anderen te dienen.

Het cultiveert overgave en onthechting van de vruchten van onze daden. Karma Yoga past bij een uitgaande natuur, die verbinding zoekt met anderen en een open hart toont.

Seva is een van de kernbegrippen van Karma Yoga. De daad van onbaatzuchtige dienstbaarheid of vrijwilligerswerk, uitgevoerd zonder enige verwachting van persoonlijk gewin of beloning. Seva wordt beschouwd als een manier om mededogen te cultiveren en bij te dragen aan het welzijn van anderen. Het helpt beoefenaars om hun ego te overwinnen en zich te richten op de behoeften van anderen.

Jnana

Jnana Yoga gebruikt het intellect om onderzoek te doen en contact te maken met iemands meest authentieke natuur. Het maakt onderscheid tussen wat is en de sluiers van perceptie, doorbreekt onwetendheid en zoekt naar de ultieme waarheid om zich te verbinden met de ultieme realiteit van het goddelijke. Jnana Yoga is geschikt voor iemand met een onderzoekende natuur.

Raja

Raja Yoga is het “koninklijke pad” van yoga. Het wordt beschouwd als de hoogste vorm van yoga en biedt een uitgebreide methode om de geest te beheersen door het fysieke, pranische en mentale lichaam te overstijgen.

De hoeksteen van Raja Yoga is meditatie, die het lichaam en de geest voorbereidt op deze beoefening. Raja Yoga staat ook bekend als het acht-ledige pad van yoga, of Ashtanga Yoga, en is geschikt voor iedereen. Modernere vormen van yoga ontwikkelden zich uit Raja Yoga, waaronder Hatha, Ashtanga, Vinyasa, etc.

Bhakti Yoga

Bhakti Yoga is de yoga van de devotie. Men kan een diepgaande relatie met God ontwikkelen door gebed en aanbidding te beoefenen. Bhakti Yoga bestaat uit zingen, gebeden (kirtan) en rituelen, en het tonen van onvoorwaardelijke liefde en geloof. Deze stijl is geschikt voor iemand met een diepe emotionele aard.

Wat zijn de populairste soorten yoga?

Hatha

De stijl die bekend staat als Hatha was de eerste die prioriteit gaf aan het fysieke aspect van yogabeoefening door middel van asana’s of yogahoudingen. Hatha betekent “kracht” en is gericht op het behouden, benutten en uitbreiden van iemands vitaliteit. Deze stijl bevat verschillende yogatechnieken, waaronder Mudra’s of zegels, en pranayama, wat ademhalingsoefeningen zijn, om fysieke zuivering en algehele gezondheid te bevorderen als basis voor spirituele ontwikkeling.

Tegenwoordig wordt Hatha vaak geassocieerd met fysieke yoga of yogaoefeningen, met een bijzondere nadruk op houdingen.

Houdingen worden meerdere ademhalingen aangehouden en de beoefening omvat staande en zittende houdingen, liggende yoga stretchoefeningen en savasana. De meeste Hatha lessen bevatten ook pranayama aan het begin en het einde.

Hatha Yoga heeft veel andere fysieke yogastijlen beïnvloed die vandaag de dag worden beoefend.

Vinyasa

Krishnamacharya creëerde Vinyasa Yoga in de jaren 1940 als een fysieke yogabeoefening. Deze stijl bestaat uit een opeenvolging van yogahoudingen die met elkaar verbonden zijn door middel van overgangen en adem in beweging. De term Vinyasa in het Sanskriet betekent “op een specifieke manier plaatsen”, verwijzend naar de opeenvolging van yogahoudingen.

In navolging van het onderricht van Krishnamacharya worden de yoga series aangepast aan de yogastudenten. Vinyasa Yoga lessen zijn typisch actieve yoga oefeningen, vaak opgebouwd rond een thema en gebruikmakend van adem en overgang om een flow te creëren.

Ashtanga

Ashtanga Yoga wordt toegeschreven aan Pattabhi Jois, een leerling van Krishnamacharya. In tegenstelling tot Vinyasa yoga, waar de series worden aangepast en gewijzigd volgens de creativiteit van de yogadocent, bestaat Ashtanga Yoga uit vaste series yogahoudingen die doorgaans vijf ademhalingen worden aangehouden. Ze worden afgewisseld met Vinyasa overgangen, gebaseerd op de Sun Salutation yoga sequentie.

In Ashtanga lessen wordt meestal de Primary Series onderwezen, een yoga serie die is ontworpen om de fysieke gezondheid te bevorderen.

Ashtanga wordt op twee verschillende manieren beoefend: In de Mysore stijl en, als alternatief, in een meer door de leraar geleide stijl. In Mysore lessen moet de student een houding onder de knie hebben voordat hij verder kan gaan in de reeks.

Beoefenaars oefenen daarom op hun eigen tempo het deel van de reeks dat overeenkomt met hun vooruitgang, onder toezicht en met hulp van de leraar. In lessen onder leiding van Ashtanga Yoga daarentegen, leidt een docent de groep yogastudenten door de hele serie.

Kundalini

Kundalini Yoga is een school die beïnvloed is door het Shaktisme en de Tantra scholen van het Hindoeïsme. Het is gericht op het ontwaken van kundalini energie door de krachtige beoefening van mantra, tantra, yantra, yoga of meditatie.

Als de “yoga van het bewustzijn” is het filosofische doel van Kundalini het ontwaken van ons Hogere Zelf. Een Kundalini-les combineert spirituele en fysieke oefeningen, waarbij beweging, dynamische yoga-ademhalingstechnieken, meditatie en het chanten van mantra’s aan bod komen.

Iyengar

Iyengar Yoga is vernoemd naar de grondlegger, B.K.S Iyengar, en is een vorm van Hatha die de nadruk legt op detail, precisie en uitlijning in de asana’s en pranayama. Houdingen in een Iyengar Yoga les worden lang aangehouden en vaak aangepast met hulpmiddelen om een optimale uitlijning van de wervelkolom en het lichaam te bereiken.

Elke les omvat slechts een paar asana’s die worden uitgevoerd onder de strikte instructies van de leraar. Kracht, mobiliteit, stabiliteit en vitaliteit worden verkregen door de beoefening.

Tantra

Hoewel het dateert uit de Vedische periode, vindt Tantra Yoga nog steeds zijn vele aanhangers in de wereld van vandaag. Het woord tantra betekent “techniek” en betekent vaardigheid of ambacht. Tantra yoga is het verweven van vele yogapraktijken, andere spirituele stijlen en leringen om in contact te komen met anderen en het universum.

Tantra is een yogapraktijk die alles accepteert: vrouwelijk en mannelijk, licht en schaduw. De focus ligt op het lichaam en een breed scala aan modaliteiten die gericht zijn op verbindingen: Relaties tussen het lichaam en andere aspecten van de wereld en de kosmos worden bereikt door de Tantra Yoga beoefening.

Tantra kan een algemene gezondheidstoestand verbeteren en energieniveaus omhoog brengen door middel van lichaams- en ademwerk.

Verschillende vormen van yogabeoefening

Sivananda

Sivananda Yoga is een vorm van traditionele hatha yoga, opgericht door Swami Vishnudevananda op basis van de leer van zijn geliefde goeroe Swami Sivananda.

Een Sivananda yoga les omvat 12 basishoudingen die de evolutie van geboorte tot dood nabootsen. Het volgt ook de vijf punten van yoga: Beweging/oefening (Asana), ademhaling (Pranayama), ontspanning (Savasana), juiste voeding (Sattva), positief denken en meditatie (Vedanta & Dhyana). Van Sivananda wordt gezegd dat het de endocriene gezondheid bevordert.

Jivamukti Yoga

Jivamukti Yoga is een moderne stijl met actieve fysieke yoga en overgang tussen houdingen, vergelijkbaar met Vinyasa yoga. Jivamukti yoga benadrukt daarnaast de integratie van fysieke houdingen met spiritueel onderricht, zingen en muziek. De beoefening is gericht op het bevorderen van zelfbewustzijn en compassie voor alle wezens.

Yin

Yin Yoga werd gecreëerd door vechtsportexpert en taoïstische yogaleraar Paulie Zink, die de leer van Hatha Yoga combineerde met de principes van de Traditionele Chinese Geneeskunde en Qi energie. Deze yogastijl bestaat meestal uit een serie grondhoudingen die drie tot vijf minuten worden aangehouden.

De houdingen hebben als doel de bloedsomloop te verhogen en de flexibiliteit te verbeteren door de gewrichten en het bindweefsel te rekken en te oefenen.

Houdingen langer aanhouden bevordert een meditatieve staat en moedigt beoefenaars aan zich meer bewust te worden van hun lichaam en ademhaling. Yin heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen omdat het de meer actieve, gespierde yogastijlen aanvult en in balans brengt.

Stroom

Power Yoga verwijst naar elke vorm van krachtige fysieke oefening of beoefening die de nadruk legt op spierkracht. Een Power Yoga les is vaak vergelijkbaar met een Vinyasa Yoga practice, waarbij houdingen langer worden aangehouden om spierkracht op te bouwen.

Herstellend

Restorative Yoga is een zachte therapeutische practice die zich richt op ontspanning en stretching om het lichaam zachtjes te openen. Props worden gebruikt om het lichaam in elke houding te ondersteunen en de spieren los te laten en te ontspannen terwijl de houdingen enkele minuten worden aangehouden.

Terwijl Yin Yoga een licht ongemak stimuleert voor een grotere opening, geeft Restorative Yoga de voorkeur aan comfort en ontspanning in elke houding, waardoor gemak en kalmte worden bevorderd. Deze beoefening kan stress verminderen en fysieke en mentale verjonging bevorderen door het lichaam en de geest te vertragen.

Prenatale yoga

Prenatale yoga is een gespecialiseerde beoefening die het fysieke en mentale welzijn tijdens de zwangerschap bevordert.

Prenatale yogalessen zijn gericht op het opbouwen van kracht, flexibiliteit en balans, terwijl rust wordt bevorderd om de zwangerschap te ondersteunen en het lichaam voor te bereiden op de bevalling. Yogahoudingen en ademhalingsoefeningen worden geselecteerd en aangepast aan de specifieke symptomen en behoeften van elk trimester van de zwangerschap.

Yoga in de lucht

Aerial Yoga is een moderne fysieke yogapraktijk die gebruik maakt van een zachte stoffen hangmat om het lichaam te ondersteunen in verschillende yogahoudingen, waaronder veel inversies. Het gebruik van een hangmat zorgt voor meer bewegingsvrijheid, flexibiliteit en ondersteuning terwijl het een leuk en speels element aan de beoefening toevoegt.

Hete Yoga

Hot Yoga wordt uitgevoerd in een verwarmde ruimte, meestal rond de 35-40 graden Celsius (95-105 graden Fahrenheit). De beoefening maakt gebruik van de warmte in combinatie met fysieke yogahoudingen die zijn ontworpen om flexibiliteit, kracht en balans te vergroten en tegelijkertijd ontgifting en ontspanning te bevorderen.

Er wordt aangenomen dat de hitte het lichaam helpt gifstoffen af te voeren door te zweten en de bloedtoevoer en zuurstoftoevoer naar de spieren te vergroten.

Hot yoga stond ooit bekend als Bikram Yoga, waarbij een serie van 26 houdingen werd beoefend bij temperaturen boven de 30 graden. Na verloop van tijd is deze stijl echter losgelaten en worden er nu ook stromingen beoefend zoals power en vinyasa.

Acro Yoga

Acro Yoga is een dynamische yogastijl die acrobatiek, yoga en Thaise massage combineert. Twee of meer mensen werken samen om een reeks acrobatische houdingen uit te voeren die kracht, balans en vertrouwen vereisen.

De beoefening omvat partneryoga en -vliegen, waarbij de ene partner de andere ondersteunt in houdingen en overgangen. Dit is een stijl die vertrouwen en verbondenheid tussen partners bevordert.

Raket Yoga

Rocket Yoga is een dynamische en snelle stijl die zijn invloed vindt in Ashtanga Vinyasa yoga.

De beoefening bestaat uit een serie uitdagende houdingen, gerangschikt in yoga sequenties die variaties zijn op de traditionele Ashtanga Yoga series. Vergeleken met de vaste Ashtanga Yoga beoefening, stelt Rocket Yoga beoefenaars in staat om te verkennen en te spelen met hun yoga beoefening.

Buti

Buti Yoga is een moderne stijl die dynamische houdingen combineert met cardiobewegingen, tribale dans en plyometrie. De beoefening is gericht op het opbouwen van kracht, het versterken van het lichaam en het bevorderen van empowerment. Buti yoga bevat elementen van zowel traditionele yoga als Afrikaanse en Latijnse dans en wordt vaak op vrolijke muziek uitgevoerd.

Viniyoga

Viniyoga is een therapeutische yogastijl die de nadruk legt op de individuele behoeften van de beoefenaar in plaats van een vaste reeks houdingen of sequenties.

De beoefening houdt in dat de yogahoudingen, ademhalingstechnieken en meditatiepraktijken worden aangepast aan de unieke behoeften en mogelijkheden van elke student of om specifieke fysieke of emotionele problemen aan te pakken. Viniyoga wordt meestal gegeven in kleine, persoonlijke yogalessen met individuele aandacht van de docent.

Kripalu

Kripalu Yoga is een zachte, reflectieve yogastijl die de nadruk legt op mindfulness, zelfacceptatie en compassie in yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en meditatie. De Kripalu Yoga beoefening moedigt studenten aan om naar hun lichaam te luisteren, hun behoeften te eren en benadrukt niet-oordelen en zelfzorg.

Gezichtsyoga

Gezichtsyoga is een natuurlijke en niet-invasieve beoefening waarbij oefeningen en massagetechnieken worden gebruikt om de gezichtsspieren te versterken, spanning en stress te verminderen en de bloedsomloop en gezondheid van de huid te verbeteren.

De oefeningen kunnen gericht zijn op specifieke delen van het gezicht, zoals het voorhoofd, de wangen en de kaaklijn, en kunnen rimpels, fijne lijntjes en een verslapte huid helpen verminderen. Gezichtsyoga omvat ook ademhalingsoefeningen en mindfulnessoefeningen die kunnen helpen om stress te verminderen en ontspanning te bevorderen.

Doelen van Yoga

Moderne yoga bestaat in verschillende vormen, maar heeft als gemeenschappelijk doel zelfontdekking. Door middel van verschillende hulpmiddelen helpt het de geest te kalmeren en stelt het ons in staat gebeurtenissen in ons leven zonder gehechtheid te observeren, wat leidt tot vrijheid van de cyclus van wedergeboorte en dood.

Door yoga te beoefenen krijgen we meer duidelijkheid over onszelf en leren we meer over onze identiteit. Het helpt ons ook om onze gedachten en emoties te begrijpen, waardoor we kunnen veranderen wat ons niet langer dient. Yoga kan ons uiteindelijk helpen een beter leven te leiden, met meer vreugde, vrijheid en een betere fysieke, emotionele en mentale gezondheid.

Wat zijn de risico’s van yoga?

Hoewel yoga over het algemeen als veilig wordt beschouwd, heeft het ook risico’s. Herhaalde bewegingen en een verkeerde lichaamshouding in yoga houdingen kunnen de gewrichten belasten en leiden tot blessures variërend van scheuren en verstuikingen tot ontstekingen en botbreuken.

Om yoga blessures te voorkomen, moet je yoga beoefenen onder begeleiding van een ervaren docent. Het is ook essentieel om je eigen beoefening aan te passen aan de specifieke behoeften en beperkingen van je lichaam, zoals medische aandoeningen, eerdere blessures en bewegingsbereik.

Yoga voor iedereen

Met zijn vele stijlen en benaderingen is yoga echt een praktijk voor iedereen. Je kunt gaan experimenteren met de combinatie van fysieke yogaoefeningen of kiezen voor een meer meditatieve benadering.

Deze combinatie heeft yogadocenten over de hele wereld al honderden jaren weten te boeien en doet dat nog steeds. Raak niet geïrriteerd door yogatermen, chique lessen en moeilijke houdingen. Yoga is voor iedereen en we hoeven niet in een bepaald patroon te passen om er de vruchten van te plukken

Geschikte yoga beoefening

Beginners

Een yogales voor beginners behandelt de basis yogahoudingen en legt de nadruk op een veilige houding. Als je een yogabeoefening wilt beginnen, is dit de plek om te beginnen zodat je een sterke basis kunt leggen die zelden aan bod komt in lessen voor het grote publiek.

Kinderen

Kinderyoga gebruikt verhalen en spel om lichaamsbeweging, mindfulness en emotionele regulatie bij kinderen te bevorderen. De lessen worden meestal per leeftijdsgroep georganiseerd, van peuters tot tieners.

Senioren

Yoga voor senioren richt zich op het behouden of vergroten van mobiliteit, stabiliteit en mentale scherpte om een betere kwaliteit van leven te bevorderen. Stoelyoga is een uitstekende stijl voor senioren of mensen met minder kracht of mobiliteit, omdat het bewegingen en yogahoudingen mogelijk maakt op een volledig ondersteunde manier, waardoor de druk op de gewrichten of de belasting op de spieren vermindert.

Handicaps

Mensen met beperkte mobiliteit kunnen baat hebben bij yoga omdat het de mobiliteit van het lichaam en het mentale welzijn bevordert. Sommige yoga bewegingen, yoga ademhalingsoefeningen en meditatie zijn toegankelijke yoga oefeningen om uit te voeren in een rolstoel.

Zwangerschap

Yoga tijdens de zwangerschap moet worden aangepast om rekening te houden met de veranderingen in het lichaam. Prenatale yogalessen zijn gespecialiseerde yogalessen die het welzijn bevorderen en de moeder voorbereiden op de bevalling.

Herstel van verslaving

Yogastijlen die mindfulness en het loslaten van stress bevorderen, kunnen het herstel van verslaving enorm ondersteunen. Zoek naar yogastijlen die langzamer zijn en adem en beweging combineren.

8 ledematen van yoga

Volgens de Yoga Sutras van Patanjali, de meest bestudeerde yogatekst en de basis van het Raja Yoga pad, is de weg naar bevrijding achtvoudig, bekend als het Ashtanga Yoga Systeem (ashthu = acht, anga = ledemaat).

Patanjali definieert de beoefening als het verminderen van de schommelingen van de geest of de kwellingen van het lijden. In die zin fungeren de acht ledematen als richtlijnen om een zinvol en doelgericht leven te leiden. Ze dienen als recept voor moreel en ethisch gedrag en zelfdiscipline, aandacht voor het eigen welzijn en helpen ons de spiritualiteit van onze natuur te erkennen.

Yamas, de vijf universele principes van juist gedrag

De vijf Yama’s omvatten de ethische normen en integriteit van een individu en richten de aandacht op gedrag en hoe men anderen en zijn omgeving behandelt. Deze ethische normen herinneren ons aan het verband tussen onze handelingen en hun impact op onze relatie met de wereld en onszelf.

1. Ahimsa: Geweldloosheid

Geweldloosheid is het vermijden van schade aan jezelf, anderen en alle levende wezens, inclusief dieren en het milieu. Ahimsa is geworteld in het geloof dat al het leven heilig is en met elkaar verbonden. De praktijk van Ahimsa gaat verder dan fysieke schade en omvat het vermijden van schadelijke gedachten, spraak en handelingen.

2. Satya: Waarachtigheid

Waarachtigheid is onze eigen waarheid denken en spreken. Het houdt in dat we eerlijk zijn tegenover anderen maar ook tegenover onszelf, dat we zonder vooroordelen accepteren en verwelkomen wat er is.

3. Asteya: Niet-tealing

Niet stelen is niet nemen wat niet van ons is, materieel of immaterieel. Asteya nodigt uit om voor jezelf te denken, om te vertrouwen op je ideeën en op wie je bent. Met andere woorden, het is de genade hebben om niet te willen waar we nog niet klaar voor zijn.

4. Brahmacharya: Continentie

Continentie betekent het beschermen en kanaliseren van onze energie door overmatigheid te vermijden. Deze Yama is soms geïnterpreteerd als seksuele onthouding. Yoga legt geen kuisheid op, maar nodigt uit tot het beheersen van iemands aandacht en energie-uitgaven.

5. Aparigraha: Afwezigheid van hebzucht, bezitloosheid

Bezitsloosheid is het aannemen van een houding van onthechting ten opzichte van dingen, gedachten en emoties om te voorkomen dat we meer verzamelen dan nodig is. Wat we bezitten en waarmee we ons identificeren wordt een obstakel, een gewicht dat ons verhindert vooruit te gaan. Aparigraha is loslaten wat we niet nodig hebben.

Niyama’s: De vijf spirituele en gedisciplineerde oefeningen van Yoga

Niyama, het tweede lid, heeft betrekking op onze relatie met onszelf. De vijf niyama’s bieden ons een kader voor zelfdiscipline en spirituele observaties en herinneren ons aan het belang van onze handelingen en gedachten.

1. Saucha: Netheid

Reinheid betekent het zuiver houden van lichaam, geest en omgeving. Zonder deze zuiverheid raakt de geest afgeleid.

2. Santosha: Tevredenheid

Tevredenheid betekent accepteren en waarderen wat er is zonder een gevoel van gemis. Santosha is een oproep tot bescheidenheid, waarderen wie we zijn en wat het leven ons biedt. Verder dan acceptatie is het vreugde scheppen in deze acceptatie.

3. Tapas: Soberheid

Tapas is afgeleid van het Sanskriet werkwoord ‘tap’, dat ‘verbranden’ betekent en een gevoel van felle zelfdiscipline oproept. Soberheid betekent het cultiveren van passie en moed om fysieke, mentale en emotionele onzuiverheden te verbranden.

4. Svadhyaya: Zelfstudie, de studie van de geschriften

Door het zelf te bestuderen, ontdekt men het goddelijke. Svadhyaya omvat het bestuderen van de wijsheid van de geschriften en hoe ze ons leiden om het goddelijke in onszelf te ontdekken.

5. Isvara Pranidhana: Overgave aan het goddelijke

De term ‘Isvara Pranidhana’ is samengesteld uit twee woorden: Isvara, wat vertaald “Opperwezen” of “God” betekent, en Pranidhana, wat “bevestiging” betekent. Het betekent volledige overgave aan het goddelijke, of met andere woorden, geloof hebben. Het wordt ondersteund door de voorgaande yama’s en niyama’s, waarin we onvoorwaardelijk accepteren wat er is en ons vertrouwen genoeg laten zijn om ons ware zelf te laten stralen.

Asana

Afgeleid van het grondwoord as, dat “zitten” betekent, verwijst asana naar het voorbereiden van het lichaam op meditatie. Men kan de geest niet tot rust brengen als er lichamelijk lijden is. Asana’s, of yogahoudingen, zorgen ervoor dat het lichaam sterk en flexibel is om lange uren van meditatie vol te houden. Met Hatha Yoga werd de fysieke beoefening van asana’s belangrijker in het spirituele streven.

Pranayama

De term Prana verwijst naar “vitale energie” of “levensbron”. Het beschrijft de essentie die in alle dingen bestaat. Prana wordt ook wel adem genoemd. Het woord Yama betekent “beheersing”; daarom kan het woord Pranayama worden opgevat als “beheersing van de adem”. Met verschillende ademhalingstechnieken kunnen we onze vitale energie beïnvloeden om te verkwikken of te ontspannen en de toestand van het zenuwstelsel te veranderen.

Pratyahara

Pratyahara (pratya = terugtrekken, en ahara = wat we in ons opnemen) is het loskoppelen van de zintuiglijke ervaring, naar binnen keren. Om dit te doen, richten we onze aandacht naar binnen, geven we geen betekenis aan de zintuigen en laten we ons niet afleiden van onze externe omgeving.

Dharana

Dharana betekent gerichte concentratie. Dhar betekent “vasthouden of handhaven” en Ana betekent “ander” of “iets anders”. Concentratie gebruikt eenpuntigheid van de geest om focus te brengen en meditatie voor te bereiden.

Dhyana

Dhyana is meditatie wanneer de geest volledig geabsorbeerd wordt. Hoewel concentratie (dharana) en meditatie (dhyana) op elkaar lijken, bestaat er een dunne scheidslijn tussen deze twee stadia. Waar dharana éénpuntige aandacht beoefent, is dhyana uiteindelijk een staat waarin men één wordt met het object van meditatie.

Samadhi

Samadhi is gemaakt van sama, ‘zelfs’, en dhi, ‘intellect’: een staat van totaal evenwicht van de geest. Patanjali beschrijft deze achtste en laatste ledemaat als een staat van extase, een staat van gelukzaligheid.

Het is het vermogen om “gelijk te zien” en zonder verstoring van de geest, zonder dat onze ervaring wordt geconditioneerd door sympathieën, antipathieën, emoties, gedachten of gewoonten. Daar houdt het ego op te bestaan en realiseert men zich een diepe verbondenheid met het Goddelijke en verbondenheid met alle levende dingen.

18 essentiële yogahoudingen voor beginners

De overvloed aan houdingen en hun Sanskriet namen kunnen veel nieuwe yogaliefhebbers overweldigen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat yoga niet ingewikkeld hoeft te zijn. Bedenk ook dat yoga een levenslange reis is.

Veel basis yoga houdingen kunnen al vertrouwd aanvoelen door de natuurlijke vorm en flexibiliteit van het lichaam. Begin je yogareis met eenvoudige houdingen en bewuste ademhalingstechnieken. Maak het niet te ingewikkeld.

Berg Houding (Tadasana)

De berg houding, of Tadasana, is een fundamentele yoga houding die een basis staande houding voorstelt. Het wordt vaak gebruikt als uitgangspunt voor veel andere yoga houdingen en reeksen.

Om de Mountain Pose uit te voeren, begin je rechtop te staan met je voeten parallel, heupafstand van elkaar. Druk met je voetzolen op de grond en verdeel je gewicht gelijkmatig over alle vier de hoeken van elke voet. Span je beenspieren aan, til je knieschijven op en trek je dijen naar je heupen.

Verleng je ruggengraat en strek je kruin van je hoofd naar de hemel. Ontspan je schouders en strek je armen uit naar de vloer of grond, met je handpalmen naar voren gericht.

Houd je bekken neutraal en houd je buikspieren betrokken door ze zachtjes naar je ruggengraat te trekken. Verzacht je blik en haal diep adem. Blijf in deze houding voor een paar ademhalingen of langer, afhankelijk van de oefening.

Opwaartse groet (Urdhva Hastasana)

Urdhva Hastasana, ook bekend als opwaartse groet, is een yogahouding op beginnersniveau waarbij je het hele lichaam strekt met een lichte buiging van de rug vanuit Tadasana.

Adem vanuit de berg houding diep in en hef je armen boven je hoofd, reikend naar de hemel. Vouw je vingers in elkaar met je handpalmen naar boven gericht, of houd je handpalmen naar elkaar gericht met je armen op schouderbreedte uit elkaar.

Terwijl je strekt, til je je blik op naar je duimen of de ruimte tussen je handen. Houd je schouders ontspannen en weg van je oren en verleng je ruggengraat. Om de houding los te laten, adem je uit en breng je je armen terug naar je zij, terug naar Tadasana.

Naar beneden gerichte hond (Adho Mukha Svanasana)

Downward-Facing Dog is een basishouding die vaak wordt gebruikt in veel yogaseries. Begin op handen en knieën met je polsen onder je schouders en je knieën onder je heupen.

Spreid je vingers wijd en druk stevig door je handpalmen en vingertoppen om de druk op je polsen te verlichten. Terwijl je uitademt, til je je knieën van de grond en strek je je armen, waarbij je je heupen omhoog en terug naar het plafond drukt. Je lichaam moet een omgekeerde V-vorm vormen.

Verleng je ruggengraat, bereik je stuitje naar het plafond en houd je hoofd en nek ontspannen.

Druk je hielen naar de grond en strek je knieën zoveel mogelijk. Als je hamstrings gespannen zijn, behoud dan een lichte buiging in je knieën.

Trek je schouderbladen naar beneden richting je middel en verbreed je over je sleutelbeenderen, zodat je hart naar de grond kan smelten.

Kat-Koe Strek (Chakravakasana)

Cat-Cow Stretch (Chakravakasana)

De Cat-Cow Stretch is een zachte yoga flow waarbij je de ruggengraat beweegt door twee tegengestelde bewegingen, Cat en Cow. Begin op handen en voeten met je polsen onder je schouders en je knieën onder je heupen.

Adem in en buig zachtjes je rug, laat je buik naar de grond zakken, til je hoofd op en kantel je bekken naar voren. Dit is de Koe Houding. Voor Kat, als je uitademt, trek je je stuitje naar beneden, rond je je ruggengraat naar het plafond en breng je je kin naar je borst.

Beweeg langzaam en soepel tussen de twee houdingen, waarbij je je adem synchroniseert met je bewegingen. Adem in om in Koe te komen en adem uit om in Kat te gaan.

Staande vooroverbuiging (Uttanasana)

Uttanasana is een yogahouding waarbij je vanuit een staande positie naar voren buigt. Je begint in Tadasana, met je voeten op heupbreedte uit elkaar en je armen langs je zij.

Adem in en til je armen boven je hoofd, adem uit en buig naar voren vanuit je heupen, waarbij je je handen naar de grond brengt. Als je de grond niet kunt bereiken, kun je je handen op blokken, een stoel of je schenen laten rusten. Houd je benen zo recht mogelijk, maar niet op slot, en gebruik je quadriceps om je knieën te ondersteunen.

Ontspan je nek en schouders en laat je hoofd zwaar naar de grond hangen. Blijf enkele ademhalingen in deze houding, verleng je ruggengraat bij elke inademing en laat de spanning los bij elke uitademing.

Uttanasana helpt bij het strekken van de hamstrings, kuiten en wervelkolom terwijl het lichaam en geest kalmeert en stress en angst vermindert. Het kan worden gebruikt als een zachte warming-up voor meer uitdagende yogahoudingen of als een houding om spanning in het lichaam los te laten na een lange dag.

Half voorover buigen (Ardha Uttanasana)

Ardha Uttanasana is een houding die vaak wordt uitgevoerd als overgangshouding tussen andere staande houdingen. Begin in Tadasana, adem in en hef je armen boven je hoofd, reikend naar de hemel.

Vouw naar voren vanuit je heupen en breng je handen naar de grond. Adem in en til je bovenlichaam half omhoog, zodat je in Ardha Uttanasana komt. Je rug zou parallel aan de grond moeten zijn en je handen kunnen op je schenen rusten.

Met de nek lang en de blik iets naar voren, creëer lengte tussen de kruin van het hoofd en het stuitje. Je benen moeten recht zijn, maar niet op slot. Om los te laten, adem je uit en vouw je weer naar voren, terug naar je vouw. Adem dan in en til je armen weer boven je hoofd, terug naar Tadasana.

Driehoekshouding (Utthita Trikonasana)

Triangle Pose, of Trikonasana, is een yogahouding waarbij je met je voeten wijd uit elkaar staat terwijl je het zijlichaam strekt.

Om je linkerzijde te strekken: Begin in Tadasana en stap je linkervoet ongeveer drie voeten terug (een kortere houding dan Warrior II). Draai de voet 90 graden naar buiten zodat je tenen naar de zijkant van de mat wijzen. Adem in en til je armen op tot schouderhoogte, met je handpalmen naar beneden. Adem uit en strek je rechterarm zo ver mogelijk naar voren om ruimte te creëren, scharnier bij je rechterheup en houd je linkerheup naar de zijmat gericht.

Als je niet verder kunt reiken, plaats dan je rechterhand op je scheenbeen, enkel of een blok indien nodig, en strek je linkerarm recht omhoog naar het plafond.

Houd beide benen recht en sterk en gebruik je quadriceps om je knieën te ondersteunen. Richt je blik naar je linkerhand of naar de grond voor meer stabiliteit en een ontspannen nek.

Om de houding los te laten, adem je in en ga je weer staan met je armen op schouderhoogte. Stap met je linkervoet naar voren en herhaal de houding aan de andere kant, afhankelijk van de oefening.

Krans Houding (Malasana)

De guirlande houding, of yogi squat, is een houding die de heupen opent en de bekkenbodem versterkt. Vanuit Tadasana, met je voeten heupafstand van elkaar, draai je beide voeten naar buiten naar de hoeken van de mat.

Adem uit en buig je knieën om in een hurkzit te komen, waarbij je je hielen zo dicht mogelijk bij de grond brengt. Druk je ellebogen tegen je knieën en breng je handpalmen samen ter hoogte van je hartcentrum, zodat er een lichte druk ontstaat tussen je benen en armen.

Verleng je ruggengraat, houd je borst opgeheven en je schouders ontspannen. Zet je voeten stevig neer door ze in de mat te drukken. Focus op het verdiepen van de stretch in je heupen en dijen bij elke uitademing.

Je kunt de positie van je handen en armen in Malasana variëren, zoals je armen naar voren strekken en je handen op de grond plaatsen of je ellebogen gebruiken om tegen je binnenkant van je dijen te drukken voor een diepere stretch. Om de houding los te laten, adem je in en strek je je benen en keer je terug naar Tadasana.

Uitgestrekte zijwaartse hoek (Utthita Parvakonasana)

Utthita Parvakonasana, ook bekend als Extended Side Angle Pose, is nog een houding die werkt op het laterale lichaam.

Om de rechterkant te strekken, stap je je rechtervoet een paar meter naar achteren en breng je hem parallel aan de korte kant van de mat. Richt de linkervoet naar voren en buig de knie, waardoor je dij parallel aan de grond komt. Adem in en til je armen op tot schouderhoogte, met je handpalmen naar beneden.

Adem uit en strek je bovenlichaam naar links, waarbij je linkerelleboog op je dij rust. Strek de rechterarm boven je hoofd en maak een lange lijn vanaf de vingertoppen en de achterste voet. Houd je rechterbeen recht en sterk en druk stevig op de grond via de buitenkant van je linkervoet.

Gebruik je kernspieren om stabiliteit in de houding te behouden en verleng je ruggengraat bij elke inademing. Om de houding los te laten, adem je in en kom je terug te staan met je armen op schouderhoogte.

Utthita Parvakonasana helpt bij het strekken van de heupen, liezen en binnendijspieren, terwijl het ook de benen, de kern en het bovenlichaam versterkt.

Brug Houding (Setu Bandha Sarvangasana)

De brughouding kan zowel als een actieve houding als een herstellende houding worden beoefend, waardoor het een veelzijdige hartopener en inversie in yoga is. Ga om te beginnen op je rug liggen met beide knieën gebogen en de voeten plat op de vloer, heupafstand van elkaar, met de enkels onder de knieën of iets naar voren.

Til je heupen van de mat door je voeten in te drukken en je hart naar je schouders te sturen. Houd de achterkant van je nek lang door je kin zachtjes in te trekken en draai je hoofd niet terwijl je in deze houding zit. Voor een herstellende versie kun je een blok of bolster onder het heiligbeen leggen en je lichaam volledig laten ontspannen.

Lage buiging (Anjaneyasana)

Lage lunge is een yoga houding die beoefend kan worden als een diepe heup flexor of zachte backbend, afhankelijk van de houding. Om deze houding uit te voeren, begin je op handen en voeten en stap je met één voet naar de voorkant van je mat. Breng je bovenlichaam langzaam omhoog naar een verticale positie en verplaats je gewicht naar voren in je heupen.

Zorg ervoor dat je navel naar binnen getrokken blijft om je onderrug te beschermen. Streef ernaar om de gebogen knie in lijn te houden met de enkel eronder. Voor een effectievere heupflexorstretch houd je je bekken neutraal en richt je je stuitje naar beneden.

Plank houding (Phalakasana)

De plank pose is een yogahouding die helpt bij het opbouwen van een sterke romp en het verbeteren van de proprioceptie. Begin op handen en voeten, spreid je vingers en druk je vingertoppen stevig in om het gewicht van je polsen te halen.

Strek beide benen naar achteren en plant je tenen op de mat. Houd je lichaam in een rechte lijn, met je schouders boven je polsen, en zorg ervoor dat je bovenrug breed is. Je kunt een opgerolde handdoek onder je polsen leggen voor extra steun. Span je kern aan en trek je navel terug naar je wervelkolom.

Piramide houding (Parsvottanasana)

De piramidestretch is een uitdagende stretch die je balans en stabiliteit verbetert. Begin aan de voorkant van je mat en stap één voet naar achteren, zodat je heupen en de tenen van je achterste voet naar voren wijzen. Adem in om je ruggengraat te verlengen en adem uit terwijl je over je voorste been vouwt.

Je kunt verschillende armvariaties oefenen in deze houding, zoals je vingertoppen op de vloer of blokken plaatsen, je handen op je heupen plaatsen of je armen achter je rug brengen en de tegenovergestelde ellebogen vasthouden. Als alternatief kunnen de handen in een omgekeerde gebedshouding om de schouderopening te verdiepen.

Krijger I (Virabhadrasana I)

De Warrior houdingen in yoga staan voor kracht en stabiliteit. Begin aan de voorkant van je yogamat en stap één been naar achteren, zorg ervoor dat de tenen en heupen naar voren wijzen. Buig de voorste knie zodat deze recht boven de enkel komt. Met een verticale romp en de navel naar binnen getrokken, til je de armen boven je hoofd, waarbij je de schouders ontspannen en breed houdt.

Krijger II (Virabhadrasana II)

In tegenstelling tot Warrior I, waarbij de heupen naar voren wijzen, gaat Warrior II gepaard met een zijwaartse opening van het lichaam. Om Warrior II uit te voeren, begin je aan de voorkant van je yogamat en stap je met één voet naar achteren. Draai de tenen naar buiten en breng de achterste voet ongeveer parallel aan de korte kant van de mat. Buig de voorste knie en zorg ervoor dat deze in lijn blijft met de voorste voet. Houd de voorste knie recht boven de enkel.

Strek je armen naar de zijkanten op schouderhoogte terwijl je je vingers strekt en je schouders ontspannen houdt. Houd je romp verticaal en je bekken neutraal door je borst en navel zachtjes op te tillen.

Houd deze positie een paar ademhalingen vast en richt je blik op de hand voor je.

Omgekeerde Krijger (Viparita Virabhadrasana)

Deze yogahouding is een variatie op Warrior II en zorgt voor een hartopening en zijwaartse stretch die de flexibiliteit van de ribbenkast verbetert. Begin in je Warrior II houding, draai dan de palm van je voorste hand en strek de zijkant van je lichaam.

Terwijl je je bovenlichaam naar achteren buigt, buig je zijwaarts en breng je je voorste hand naar boven. De achterste hand kan op het achterste been rusten. Vergeet niet om je voorste knie naar voren te houden gedurende de hele pose.

Boom Houding (Vrksasana)

Ga voor de Boom Houding op één voet staan en druk de grond in de aarde terwijl je de andere knie buigt. Open de knie naar opzij en plaats de voetzool op de binnenkant van de enkel, kuit of dij van het staande been, waarbij je de knie vermijdt. Zorg ervoor dat de heupen naar voren gericht blijven om torsie in de knie van het staande been te voorkomen.

De handen kunnen bij de heupen zijn, in een gebedshouding voor het hart, of boven het hoofd als takken van een boom. Om te helpen met balans, kijk naar een vast punt voor je.

Balancerende houdingen versterken de houdingsspieren en bevorderen focus en eenpuntigheid van de geest.

Savasana

Het doel van Savasana is om het lichaam in staat te stellen spanning en stress volledig los te laten en een diepe staat van ontspanning te bereiken.

Savasana, ook bekend als Corpse Pose, is een yogahouding die meestal wordt beoefend aan het einde van een yogasessie. Het is een ontspanningshouding waarbij je plat op je rug ligt met je armen en benen gestrekt en je handpalmen naar boven gericht. Het lichaam is volledig ontspannen en de geest is gericht op bewuste ontspanning.

Moderne Yoga in het Westen

In westerse culturen is de term “yoga” vooral verbonden met de Hatha stijl. In tegenstelling tot traditionele yoga, die de nadruk legt op innerlijke spiritualiteit, legt Hatha de nadruk op houdingen, ademhalingsoefeningen, ontspanning en fysieke fitheid. Het primaire doel is het verbeteren van de fysieke gezondheid en het welzijn. Binnen deze tak bestaan verschillende stijlen zoals Vinyasa en Yin, elk met een eigen benadering.

Wat is een moderne yogi?

Vroeger was yoga voorbehouden aan toegewijden in gesloten gemeenschappen, maar tegenwoordig kan iedereen het beoefenen. De moderne yogi kan de fysieke en spirituele beoefening van yoga combineren met de eisen van het dagelijks leven. Ze integreren de ochtendtraining vaak in hun routine en leven volgens de yogaprincipes, of de Yamas en Niyamas.

Beoefening is niet beperkt tot de extreme ‘Instagram-waardige’ houdingen en acrobatische houdingen. Een yogi zijn gaat over het belichamen van yoga in alle aspecten van het leven: onze relatie met onszelf en anderen, onze routines en gewoonten, onze gedachten en ons dieet. Het leert ons om een welvarend en vredig innerlijk leven te leiden, onaangetast door de stress van onze externe omgeving.

Yoga als bedrijf

Het nastreven van een carrière in de yoga-industrie kan opwindend en bevredigend zijn voor degenen die de indrukwekkende voordelen van yoga hebben ervaren. Leraar worden kan op vele manieren, van studiolessen tot retraites en workshops.

Velen kiezen ervoor om online les te geven terwijl ze reizen, terwijl anderen hun lesvaardigheden gebruiken om wereldwijd actief te zijn. Er zijn eindeloze mogelijkheden, of je nu les wilt geven in een luxe resort of vanuit je eigen huis.

In de afgelopen jaren, met de vooruitgang van de technologie, is er een toename van online Yoga Docenten certificeringen, vooral vanwege het gemak dat ze bieden. Studenten kunnen de opleiding in hun eigen tempo, op hun eigen tijd en locatie volgen, zonder te hoeven reizen. Dit maakt het makkelijker voor werkende professionals, ouders en anderen met drukke agenda’s om hun doelen na te streven.

Is Yoga een religie?

Hoe kijken andere religies tegen deze praktijk aan?

Omdat yoga een spirituele praktijk is die hand in hand ontwikkeld is met het hindoeïsme, wordt het soms verward met een religie. In plaats van het als zodanig te zien, kunnen we yoga beschrijven als een reeks hulpmiddelen en oefeningen om een meer spiritueel en mindful leven te leiden.

Kunnen religieuze mensen yoga beoefenen?

Voor degenen die ervoor openstaan om het te proberen, kan yoga een prachtige ondersteuning en integratie zijn in een religieuze praktijk. Het nodigt ons uit om ons te verbinden met het goddelijke zonder het een bepaalde naam of vorm te geven. Ik heb de kans gehad om les te geven aan studenten met verschillende religieuze achtergronden en ze bevestigden allemaal dat yoga hen heeft geholpen om dichter bij hun God te komen door hen nieuwe gereedschappen te geven om hun spirituele verbinding met het goddelijke te verdiepen.

Conclusie

Yoga is een beoefening die de beoefenaar enorme fysieke, mentale en emotionele voordelen biedt. In tegenstelling tot andere fysieke activiteiten, brengt het spirituele en bewuste elementen samen die helpen het zenuwstelsel te reguleren, zowel op als naast de mat.

Daarnaast biedt het het voordeel dat het toegankelijk is voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, fysieke conditie, enzovoort. Als je kunt ademen, kun je yoga doen.

Het is echter essentieel om je reis te beginnen onder begeleiding van een bekwame docent. Dit vermindert het risico op blessures en zorgt voor een gevoel van respect voor je grenzen. Aangezien praktijken zoals pranayama, mantra, meditatie en asana’s zo’n diepgaande invloed kunnen hebben op het lichaam en het zenuwstelsel, is het essentieel dat we ze geleidelijk benaderen en behandelen met de ernst die ze verdienen.